8 mẹo sắp xếp đồ tiết kiệm khoảng trống trong vali

Nếu sắp xếp, gói gém đồ đạc như vầy thì bạn để được nhiều đồ hơn trong vali đó 

Bài viết 8 mẹo sắp xếp đồ tiết kiệm khoảng trống trong vali này tại: www.tintucvietduc.de đang được giữ bản quyền DMCA

 

8 mẹo sắp xếp đồ tiết kiệm khoảng trống trong vali_dmca_757a326de7

1. Tận dụng đôi giày

8 mẹo sắp xếp đồ tiết kiệm khoảng trống trong vali_dmca_757a326de7

2. Cuộn đồ

8 mẹo sắp xếp đồ tiết kiệm khoảng trống trong vali_dmca_757a326de7

3. Cuộn kiểu quân đội

8 mẹo sắp xếp đồ tiết kiệm khoảng trống trong vali_dmca_757a326de7

4. Xếp chồng quần áo

Bài viết 8 mẹo sắp xếp đồ tiết kiệm khoảng trống trong vali này tại: www.tintucvietduc.de đang được giữ bản quyền DMCA

8 mẹo sắp xếp đồ tiết kiệm khoảng trống trong vali_dmca_757a326de7

5. Xếp từ dưới lên trên

8 mẹo sắp xếp đồ tiết kiệm khoảng trống trong vali_dmca_757a326de7

6. Mua hộp đựng đồ

8 mẹo sắp xếp đồ tiết kiệm khoảng trống trong vali_dmca_757a326de7

7. Dùng túi bọc kín

8 mẹo sắp xếp đồ tiết kiệm khoảng trống trong vali_dmca_757a326de7

8. Dùng túi nén

8 mẹo sắp xếp đồ tiết kiệm khoảng trống trong vali_dmca_757a326de7

TINTUCVIETDUC.DE- Báo điện tử tại Đức từ 1995

TIN NHANH | THỰC TẾ | TỪ NƯỚC ĐỨC

Nhấn "Thích" Bạn sẽ cập nhật hàng ngày tin tức dành cho Kiều Bào ở Đức