8 mẹo sắp xếp đồ tiết kiệm khoảng trống trong vali

Nếu sắp xếp, gói gém đồ đạc như vầy thì bạn để được nhiều đồ hơn trong vali đó 

 

8 mẹo sắp xếp đồ tiết kiệm khoảng trống trong vali_dmca_3e5a8f3ab8

1. Tận dụng đôi giày

8 mẹo sắp xếp đồ tiết kiệm khoảng trống trong vali_dmca_3e5a8f3ab8

2. Cuộn đồ

8 mẹo sắp xếp đồ tiết kiệm khoảng trống trong vali_dmca_3e5a8f3ab8

3. Cuộn kiểu quân đội

8 mẹo sắp xếp đồ tiết kiệm khoảng trống trong vali_dmca_3e5a8f3ab8

4. Xếp chồng quần áo

8 mẹo sắp xếp đồ tiết kiệm khoảng trống trong vali_dmca_3e5a8f3ab8

5. Xếp từ dưới lên trên

8 mẹo sắp xếp đồ tiết kiệm khoảng trống trong vali_dmca_3e5a8f3ab8

6. Mua hộp đựng đồ

8 mẹo sắp xếp đồ tiết kiệm khoảng trống trong vali_dmca_3e5a8f3ab8

7. Dùng túi bọc kín

8 mẹo sắp xếp đồ tiết kiệm khoảng trống trong vali_dmca_3e5a8f3ab8

8. Dùng túi nén

8 mẹo sắp xếp đồ tiết kiệm khoảng trống trong vali_dmca_3e5a8f3ab8

TINTUCVIETDUC.DE- Báo điện tử tại Đức từ 1995

TIN NHANH | THỰC TẾ | TỪ NƯỚC ĐỨC

Nhấn "Thích" Bạn sẽ cập nhật hàng ngày tin tức dành cho Kiều Bào ở Đức