Nhip sống trẻ

Bỏ bằng cử nhân theo nghề trang điểm Khi xu thế làm đẹp của giới trẻ tăng lên, nghề trang điểm trở thành nghề “hái ra tiền” nên không ít bạn trẻ “bỏ...