Tâm sự

Những điều giản dị để xua tan giận hờn

Đôi khi, chỉ cần một cái nắm tay cũng đủ thay cho bao nhiêu lời ủi an, chia sẻ. Sự thấu cảm không nhất thiết phải thể hiện bằng ngôn từ hay những hành vi ồn ào biểu lộ mà chỉ cần sự thầm lặng sẻ chia.