Tình yêu-Giới tính

Chồng Tây, đàn ông Việt: Ai tốt hơn? "Với kiểu 'thích thì yêu, không thích thì chia tay' của con gái Việt bây giờ thì tốt nhất đừng bao giờ đòi hỏi con...