Tình yêu-Giới tính

Nghe đàn ông Tây kể về phụ nữ Việt Nếu xem "tình dục là sự thăng hoa của tình yêu" thì liệu con gái Việt có phải chạy theo người con trai đã có...