Tình yêu-Giới tính

Những kiểu phụ nữ hấp dẫn đàn ông nhất Theo bạn, phụ nữ như thế nào sẽ hấp dẫn đàn ông? Phụ nữ xinh đẹp, tài năng, cá tính hay độc lập và quyết...

Chồng Tây ư? Đừng nghĩ là sướng! Đúng là đàn ông Tây rất hay thể hiện sự trân trọng và tỏ ra quan tâm tới phụ nữ, nhưng đừng tưởng lấy Tây...