Tình yêu-Giới tính

Khóc trong Mercedes sướng hơn khóc trên Wave tàu! "Tụi em, phụ nữ với nhau thường nói rằng, thực ra khóc ở đâu cũng thế thôi nhưng khóc ở trong xe mercedes vẫn thích...