Suy nghĩ và Cảm nhận

Rào giậu quốc gia Sau khi từ quân ngũ trở về tôi lấy vợ, sinh con, sống eo hẹp, khó khăn trong thời bao cấp hậu chiến. ...