Cụ Phan Chu Trinh: 10 Điều bi ai của dân tộc Việt

Bài viết 24375 "Cụ Phan Chu Trinh: 10 Điều bi ai của dân tộc Việt" này tại: www.tintucvietduc.de

10 Điều bi ai mà cụ Phan Chu Trinh đã chỉ ra, 100 năm sau vẫn… nguyên vẹn, không sứt mẻ được điều gì.

Có lẽ tại cái nước Việt mình nó thế 

Bài viết này tại trang: TINTUCVIETDUC.DE

 

Bài viết "Cụ Phan Chu Trinh: 10 Điều bi ai của dân tộc Việt"Bài viết dmca_cce5fa3f3a này - tại trang TINTUCVIETDUC.DEBài viết này - tại trang TINTUCVIETDUC.DE - dmca_cce5fa3f3a

Bài viết reTr3e đã đăng tại: www.tintucvietduc.de

Bài viết Cụ Phan Chu Trinh: 10 Điều bi ai của dân tộc Việt này tại: www.tintucvietduc.de đang được giữ bản quyền DMCA

Bài viết Cụ Phan Chu Trinh: 10 Điều bi ai của dân tộc Việt này tại: www.tintucvietduc.de đang được giữ bản quyền DMCA

10 Điều bi ai của Dân tộc Việt Nam mà cụ Phan Chu Trinh đã chỉ ra cách đây 100 năm

10 Điều bi ai của Dân tộc Việt Nam mà cụ Phan Chu Trinh đã chỉ ra cách đây 100 năm

cce5fa3f3a - Bài viết này đã đăng tại: TINTUCVIETDUC.DE NEHBII54I196I2I136INEHBI

 1. Bài viết đã đăng tại: www.tintucvietduc.de - qrvewm

  Trong khi người nước ngoài có chí cao, dám chết vì việc nghĩa, vì lợi dân ích nước;
  thìthìcce5fa3f3a - Bài viết này đã đăng: TINTUCVIETDUC.DE NEHBII54I196I2I136INEHBI người nước mình tham sống sợ chếttham sống sợ chếtcce5fa3f3a - Bài viết này đã đăng: TINTUCVIETDUC.DE NEHBII54I196I2I136INEHBI, chịu kiếp sống nhục nhã đoạ đày.
 2. Bài viết zctba dmcaa2f www_tintucvietduc_de đã đăng tại: www.tintucvietduc.de

  Bài viết đã đăng tại: www.tintucvietduc.de - qeglbm

  Trong khi người ta dẫu sang hay hèn, nam hay nữ ai cũng lo học lấy một nghề;
  thì người mìnhthì người mìnhcce5fa3f3a - Bài viết này đã đăng: TINTUCVIETDUC.DE NEHBII54I196I2I136INEHBI chỉ biết ngồi không ăn bámngồi không ăn bámcce5fa3f3a - Bài viết này đã đăng: TINTUCVIETDUC.DE NEHBII54I196I2I136INEHBI.
 3. Bài viết fscph dmcaa2f www_tintucvietduc_de đã đăng tại: www.tintucvietduc.de

  Bài viết đã đăng tại: www.tintucvietduc.de - ieofyd

  Trong khi họ có óc phiêu lưu mạo hiểm, dám đi khắp thế giới mở mang trí óc;
  thì tathì tacce5fa3f3a - Bài viết này đã đăng: TINTUCVIETDUC.DE NEHBII54I196I2I136INEHBI suốt đời chỉ loanh quanh xó bếp, hú hí với vợ con.
 4. Bài viết e2Rfg đã đăng tại: www.tintucvietduc.de

  Bài viết đã đăng tại: www.tintucvietduc.de - hldctu

  Trong khi họ có tinh thần đùm bọc, thương yêu giúp đỡ lẫn nhau;
  thì tathì tacce5fa3f3a - Bài viết này đã đăng: TINTUCVIETDUC.DE NEHBII54I196I2I136INEHBI lại chỉ quen thói giành giật, lừa đảo nhaugiành giật, lừa đảo nhaucce5fa3f3a - Bài viết này đã đăng: TINTUCVIETDUC.DE NEHBII54I196I2I136INEHBI vì chữ lợi.
 5. Bài viết hWe2fg đã đăng tại: www.tintucvietduc.de

  Bài viết đã đăng tại: www.tintucvietduc.de - ypkrlm

  Trong khi họ biết bỏ vốn lớn, giữ vững chữ tín trong kinh doanh làm cho tiền bạc lưu thông, đất nước ngày càng giàu có;
  thì tathì tacce5fa3f3a - Bài viết này đã đăng: TINTUCVIETDUC.DE NEHBII54I196I2I136INEHBI quen thói bất nhân bất tín, cho vay cắt cổ, ăn quỵt vỗ nợ, để tiền bạc đất đai trở thành vô dụng.
 6. Bài viết e2Rfg đã đăng tại: www.tintucvietduc.de

  Bài viết đã đăng tại: www.tintucvietduc.de - wgvmdq

  Trong khi họ biết tiết kiệm tang lễ, cư xử hợp nghĩa với người chết;
  thì tathì tacce5fa3f3a - Bài viết này đã đăng: TINTUCVIETDUC.DE NEHBII54I196I2I136INEHBI lo làm ma chay cho lớnlàm ma chay cho lớncce5fa3f3a - Bài viết này đã đăng: TINTUCVIETDUC.DE NEHBII54I196I2I136INEHBI, đến nỗi nhiều gia đình bán hết ruộng hết trâu.
 7. Bài viết tpxywdmcawww_tintucvietduc_de đã đăng tại: www.tintucvietduc.de

  Bài viết đã đăng tại: www.tintucvietduc.de - odmyxu

  Trong khi họ ra sức cải tiến phát minh, máy móc ngày càng tinh xảo;
  thì tathì tacce5fa3f3a - Bài viết này đã đăng: TINTUCVIETDUC.DE NEHBII54I196I2I136INEHBIđầu óc thủ cựu, ếch ngồi đáy giếng, không có gan đua chen thực nghiệp.
 8. Bài viết mhlfc dmcaa2f www_tintucvietduc_de đã đăng tại: www.tintucvietduc.de

  Bài viết đã đăng tại: www.tintucvietduc.de - ognlkd

  Trong khi họ giỏi tổ chức công việc, sắp xếp giờ nghỉ giờ làm hợp lý,
  thì tathì tacce5fa3f3a - Bài viết này đã đăng: TINTUCVIETDUC.DE NEHBII54I196I2I136INEHBI chỉ biết chơi bời, rượu chèchơi bời, rượu chècce5fa3f3a - Bài viết này đã đăng: TINTUCVIETDUC.DE NEHBII54I196I2I136INEHBI cờ bạc, bỏ bê công việc.
 9. Bài viết bvixpdmcawww_tintucvietduc_de đã đăng tại: www.tintucvietduc.de

  Bài viết đã đăng tại: www.tintucvietduc.de - ndamqv

  Trong khi họ biết gắng gỏi tự lực tự cường, tin ở bản thân;
  thì tathì tacce5fa3f3a - Bài viết này đã đăng: TINTUCVIETDUC.DE NEHBII54I196I2I136INEHBI chỉ mê tín nơi mồ mả, tướng sốmê tín nơi mồ mả, tướng sốcce5fa3f3a - Bài viết này đã đăng: TINTUCVIETDUC.DE NEHBII54I196I2I136INEHBI, việc gì cũng cầu trời khấn Phật.
 10. Bài viết xrynu dmcaa2f www_tintucvietduc_de đã đăng tại: www.tintucvietduc.de

  Bài viết đã đăng tại: www.tintucvietduc.de - kancfq

  Trong khi họ làm việc quan cốt ích nước lợi dân, đúng là “đầy tớ” của dân, được dân tín nhiệm;
  thì tathì tacce5fa3f3a - Bài viết này đã đăng: TINTUCVIETDUC.DE NEHBII54I196I2I136INEHBI lo xoay xở chức quanxoay xở chức quancce5fa3f3a - Bài viết này đã đăng: TINTUCVIETDUC.DE NEHBII54I196I2I136INEHBI để no ấm gia đình, vênh vang hoang phí, vơ vét áp bức dân chúng, v.v…

Bài viết ncpuv dmcaa2f www_tintucvietduc_de đã đăng tại: www.tintucvietduc.de

 

Tác giả: Phan Chu Trinh - Phan Chu Trinh - cce5fa3f3a - Bài viết này đã đăng: TINTUCVIETDUC.DE NEHBII54I196I2I136INEHBItheo FB Đức Bảo Phạm

 

 

Bài viết Cụ Phan Chu Trinh: 10 Điều bi ai của dân tộc Việt - [dmca_cce5fa3f3a] tại trang: www.tintucvietduc.de

TINTUCVIETDUC.DE

- Báo điện tử tại Đức từ năm 1995 -

TIN NHANH | THỰC TẾ | TỪ NƯỚC ĐỨC