Điều kiện xin nhận con nuôi có yếu tố nước ngoài - người Việt Nam định cư ở nước ngoài

Tôi dự định cho em bà con của tôi nhận con tôi làm con nuôi (Em này là con của cô ruột tôi). Em này đang định cư ở Đức... Xin cho hỏi như vậy có nhận được không, và em tôi cần những điều kiện nào để được nhận.

Em tôi hiện chưa lập gia đình. Xin chân thành cảm ơn!

 

Trả lời có tính chất tham khảo

Bài viết Điều kiện xin nhận con nuôi có yếu tố nước ngoài - người Việt Nam định cư ở nước ngoài này tại: www.tintucvietduc.de đang được giữ bản quyền DMCA

Trường hợp bạn hỏi về điều kiện xin nhận con nuôi này thuộc trường hợp xin nhận con nuôi đích danh.  Khoản 2 Điều 28 Luật Nuôi con nuôi năm 2010 quy định người Việt Nam định cư ở nước ngoài, người nước ngòai thường trú ở nước ngoài chỉ được phép xin nhận con nuôi đích danh trong các trường hợp sau:

2. Người Việt Nam định cư ở nước ngoài, người nước ngoài thường trú ở nước ngoài được nhận con nuôi đích danh trong các trường hợp sau đây:

  Các vấn đề khác - Báo Điện tử Tin Tức Việt Đức
 1. www_tintucvietduc_de ?+.* anuowLà cha dượng, mẹ kế của người được nhận làm con nuôi;
 2. www_tintucvietduc_de ?+.* coethLà cô, cậu, dì, chú, bác ruột của người được nhận làm con nuôi;
 3. www_tintucvietduc_de ?+.* kqslaCó con nuôi là anh, chị, em ruột của trẻ em được nhận làm con nuôi;
 4. www_tintucvietduc_de ?+.* nivqlNhận trẻ em khuyết tật, nhiễm HIV/AIDS hoặc mắc bệnh hiểm nghèo khác làm con nuôi;
 5. www_tintucvietduc_de ?+.* erdoiLà người nước ngoài đang làm việc, học tập ở Việt Nam trong thời gian ít nhất là 01 năm.

3. Công dân Việt Nam thường trú ở trong nước nhận trẻ em nước ngoài làm con nuôi.

4. Người nước ngoài thường trú ở Việt Nam nhận con nuôi ở Việt Nam.”

Theo như bạn trình bày, bạn định cho con của cô ruột nhận con bạn làm con nuôi, tức là chú họ nhận cháu làm con nuôi. Trường hợp này không đáp ứng điều kiện tại điểm b Khoản 2 Điều 28 Luật Nuôi con nuôi 2010: Là cô, cậu, dì, chú, bác ruột của người được nhận làm con nuôi. Do đó, người chú họ đang định cư Các vấn đề khác - Báo Điện tử Tin Tức Việt Đứcở Đức.. muốn nhận đích danh trẻ em làm con nuôi phải đáp ứng điểm đ, khoản 2 Điều 28 Luật Nuôi con nuôi 2010: Là người nước ngoài đang làm việc, học tập ở Việt Nam trong thời gian ít nhất là 01 năm.

Bài viết Điều kiện xin nhận con nuôi có yếu tố nước ngoài - người Việt Nam định cư ở nước ngoài này tại: www.tintucvietduc.de đang được giữ bản quyền DMCA

Ngoài ra, theo quy định tại Điều 29 về điều kiện đối với người nhận con nuôi em họ của bạn phải đáp ứng đủ các điều kiện theo quy định của pháp luật nước nơi người em họ của bạn thường trú và quy định tại Điều 14 của Luật Nuôi con nuôi 2010 về điều kiện đối với người nhận con nuôi.

Điều 14. Điều kiện đối với người nhận con nuôi

Các vấn đề khác - Báo Điện tử Tin Tức Việt Đức1. Người nhận con nuôi phải có đủ các điều kiện sau đây:

  Các vấn đề khác - Báo Điện tử Tin Tức Việt Đức
 1. www_tintucvietduc_de ?+.* rujznCó năng lực hành vi dân sự đầy đủ;
 2. www_tintucvietduc_de ?+.* fsqujHơn con nuôi từ 20 tuổi trở lên;
 3. www_tintucvietduc_de ?+.* xzodfCó điều kiện về sức khỏe, kinh tế, chỗ ở bảo đảm việc chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con nuôi;
 4. www_tintucvietduc_de ?+.* fxigrCó tư cách đạo đức tốt.

Các vấn đề khác - Báo Điện tử Tin Tức Việt Đức2. Những người sau đây không được nhận con nuôi:

  Các vấn đề khác - Báo Điện tử Tin Tức Việt Đức
 1. www_tintucvietduc_de ?+.* hncteĐang bị hạn chế một số quyền của cha, mẹ đối với con chưa thành niên;
 2. www_tintucvietduc_de ?+.* rscwaĐang chấp hành quyết định xử lý hành chính tại cơ sở giáo dục, cơ sở chữa bệnh;
 3. www_tintucvietduc_de ?+.* petbwĐang chấp hành hình phạt tù;
 4. www_tintucvietduc_de ?+.* riysqChưa được xóa án tích về một trong các tội cố ý xâm phạm tính mạng, sức khỏe, nhân phẩm, danh dự của người khác; ngược đãi hoặc hành hạ ông bà, cha mẹ, vợ chồng, con, cháu, người có công nuôi dưỡng mình; dụ dỗ, ép buộc hoặc chứa chấp người chưa thanh niên vi phạm pháp luật; mua bán, đánh tráo, chiếm đoạt trẻ em.

Các vấn đề khác - Báo Điện tử Tin Tức Việt Đức3. Trường hợp cha dượng nhận con riêng của vợ, mẹ kế nhận con riêng của chồng làm con nuôi hoặc cô, cậu, dì, chú, bác ruột nhận cháu làm con nuôi thì không áp dụng quy định tại điểm b và điểm c khoản 1 Điều này.

Nếu đáp ứng đầy đủ các điều kiện trên, mời bạn liên hệ với Sở Tư pháp trực thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, thành phố thuộc tỉnh nơi thường trú của trẻ em để làm thủ tục xin nhận con nuôi tại Việt Nam.

 

Các vấn đề khác - Báo Điện tử Tin Tức Việt ĐứcHải Yến

nguồn Các vấn đề khác - Báo Điện tử Tin Tức Việt ĐứcCổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp

 

 

TINTUCVIETDUC.DE- Báo điện tử tại Đức từ 1995

TIN NHANH | THỰC TẾ | TỪ NƯỚC ĐỨC

Nhấn "Thích" Bạn sẽ cập nhật hàng ngày tin tức dành cho Kiều Bào ở Đức