Điều kiện xin nhận con nuôi có yếu tố nước ngoài - người Việt Nam định cư ở nước ngoài

Bài viết "Điều kiện xin nhận con nuôi có yếu tố nước ngoài - người Việt Nam định cư ở nước ngoài" này tại: www.tintucvietduc.de

Tôi dự định cho em bà con của tôi nhận con tôi làm con nuôi (Em này là con của cô ruột tôi). Em này đang định cư ở Đức... Xin cho hỏi như vậy có nhận được không, và em tôi cần những điều kiện nào để được nhận.

Em tôi hiện chưa lập gia đình. Xin chân thành cảm ơn!

 

Trả lời có tính chất tham khảo

Bài viết này tại trang: TINTUCVIETDUC.DE

wydpz aa2f3 wydpz kmvec g14tse 3dshkmvec53r8areTr3ea reTr3e

Trường hợp bạn hỏi về điều kiện xin nhận con nuôi này thuộc trường hợp xin nhận con nuôi đích danh.  Khoản 2 Điều 28 Luật Nuôi con nuôi năm 2010 quy định người Việt Namymxdb aa2f3 ymxdbmd0k1a 5mqxyi g14tse 3dshmqxyi byenuca3e định cư ở nước ngoài, người nước ngòai thường trú ở nước ngoài chỉ được phép xin nhận con nuôi đích danh trong các trường hợp sau:

hWe2fg lxuita23sew53r8ahegvra23sewa yqfwh g14tse 3dshyqfwh

2. Người Việt Nampzous g14tse 3dshpzousmd0k1a 5tqxivca3e pakdg g14tse 3dshpakdg định cư ở nước ngoài, người nước ngoài thường trú ở nước ngoài được nhận con nuôi đích danh trong các trường hợp sau đây:

 1. Là cha dượng, mẹ kế của người được nhận làm con nuôi;
 2. Là cô, cậu, dì, chú, bác ruột của người được nhận làm con nuôi;
 3. Có con nuôi là anh, chị, em ruột của trẻ em được nhận làm con nuôi;
 4. Nhận trẻ em khuyết tật, nhiễm HIV/AIDS hoặc mắc bệnh hiểm nghèo khác làm con nuôi;
 5. Là người nước ngoài đang làm việc, học tập ở Việt Nam trong thời gian ít nhất là 01 năm.

hWe2fg reTr3e53r8agbijfa23sewa hWe2fg

3. Công dân Việt Nam3rt2fgmd0k1a 5hWe2fg ekyxc g14tse 3dshekyxc thường trú ở trong nước nhận trẻ em nước ngoài làm con nuôi.

kxnqe g14tse 3dshkxnqe 3rt2fg53r8a3rt2fga bzvsl e2Rfg

4. Người nước ngoài thường trú ở Việt Namzrlqg g14tse 3dshzrlqgmd0k1a 5uncbxca3e zxawt aa2f3 zxawt nhận con nuôi ở Việt Namwyibj g14tse 3dshwyibjmd0k1a 5ewypra23sew reTr3e.”

reTr3e ysujbca3e53r8avigkr g14tse 3dshvigkra uthvc aa2f3 uthvc

Theo như bạn trình bày, bạn định cho con của cô ruột nhận con bạn làm con nuôi, tức là chú họ nhận cháu làm con nuôi. Trường hợp này không đáp ứng điều kiện tại điểm b Khoản 2 Điều 28 Luật Nuôi con nuôi 2010: Là cô, cậu, dì, chú, bác ruột của người được nhận làm con nuôi. Do đó, người chú họ đang định cư ở ĐứcreTr3emd0k1a 5wmhuf e2Rfg tozkg e2Rfg.. muốn nhận đích danh trẻ em làm con nuôi phải đáp ứng điểm đ, khoản 2 Điều 28 Luật Nuôi con nuôi 2010: Là người nước ngoài đang làm việc, học tập ở Việt Namwfevo g14tse 3dshwfevomd0k1a 5hWe2fg amwuh g14tse 3dshamwuh trong thời gian ít nhất là 01 năm.

tvxcw aa2f3 tvxcw etcuaca3e53r8ahWe2fga 3rt2fg

Ngoài ra, theo quy định tại Điều 29 về điều kiện đối với người nhận con nuôi em họ của bạn phải đáp ứng đủ các điều kiện theo quy định của pháp luật nước nơi người em họ của bạn thường trú và quy định tại Điều 14 của Luật Nuôi con nuôi 2010 về điều kiện đối với người nhận con nuôi.

Điều 14. Điều kiện đối với người nhận con nuôi

1. Người nhận con nuôi phải có đủ các điều kiện sau đây:3rt2fgmd0k1a 5emicna23sew knthi e2Rfg

 1. Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ;
 2. Hơn con nuôi từ 20 tuổi trở lên;
 3. Có điều kiện về sức khỏe, kinh tế, chỗ ở bảo đảm việc chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con nuôi;
 4. Có tư cách đạo đức tốt.

aouwp e2Rfg dhutzca3e53r8agovdfa23sewa rhepuca3e

2. Những người sau đây không được nhận con nuôi:hWe2fgmd0k1a 5mnlht e2Rfg bsuwqca3e

 1. Đang bị hạn chế một số quyền của cha, mẹ đối với con chưa thành niên;
 2. Đang chấp hành quyết định xử lý hành chính tại cơ sở giáo dục, cơ sở chữa bệnh;
 3. Đang chấp hành hình phạt tù;
 4. Chưa được xóa án tích về một trong các tội cố ý xâm phạm tính mạng, sức khỏe, nhân phẩm, danh dự của người khác; ngược đãi hoặc hành hạ ông bà, cha mẹ, vợ chồng, con, cháu, người có công nuôi dưỡng mình; dụ dỗ, ép buộc hoặc chứa chấp người chưa thanh niên vi phạm pháp luật; mua bán, đánh tráo, chiếm đoạt trẻ em.

hWe2fg 3rt2fg53r8aeugvp e2Rfga reTr3e

3. Trường hợp cha dượng nhận con riênglurdha23sewmd0k1a 5eowhs g14tse 3dsheowhs 3rt2fg của vợ, mẹ kế nhận con riêng của chồng làm con nuôi hoặc cô, cậu, dì, chú, bác ruột nhận cháu làm con nuôi thì không áp dụng quy định tại điểm b và điểm c khoản 1 Điều này.

uplbsca3e mwrfz aa2f3 mwrfz53r8aaprmia23sewa reTr3e

Nếu đáp ứng đầy đủ các điều kiện trên, mời bạn liên hệ với Sở Tư pháp trực thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, thành phố thuộc tỉnh nơi thường trú của trẻ em để làm thủ tục xin nhận con nuôi tại Việt Namswcih g14tse 3dshswcihmd0k1a 5hWe2fg atbdu e2Rfg.

wledsca3e 3rt2fg53r8aqsfup e2Rfga bgmda g14tse 3dshbgmda

 

Hải Yếnaxkrica3emd0k1a 5tuzawa23sew rubve g14tse 3dshrubve

nguồn Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp

 

 

 

TINTUCVIETDUC.DE

- Báo điện tử tại Đức từ năm 1995 -

TIN NHANH | THỰC TẾ | TỪ NƯỚC ĐỨC