Văn bản bằng tiếng nước ngoài có phải dịch trước khi chứng thực bản sao?

Câu hỏi:

Vừa rồi tôi đi chứng thực bản sao một hợp đồng bằng tiếng nước ngoài. Người thực hiện chứng thực đã yêu cầu tôi phải có bản dịch của hợp đồng này, có chứng thực chữ ký người dịch.

Bài viết này tại trang: TINTUCVIETDUC.DE

Tuy nhiên, theo tôi được biết thì Nghị định số 79/2007/NĐ-CP ngày 18/5/2007 của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký không quy định phải dịch sang tiếng Việt đối với bản sao giấy tờ, văn bản bằng tiếng nước ngoài trước khi thực hiện chứng thực bản sao.

Bài viết "Văn bản bằng tiếng nước ngoài có phải dịch trước khi chứng thực bản sao?"Bài viết dmca_4e505cc407 này - tại trang TINTUCVIETDUC.DEBài viết dmca_4e505cc407 này - tại trang TINTUCVIETDUC.DE

Vậy đề nghị Quý Báo cho biết, việc người thực hiện chứng thực yêu cầu phải dịch bản hợp đồng này sang tiếng Việt trước khi chứng thực bản sao có phù hợp quy định của pháp luật không?

Bài viết hWe2fg đã đăng tại: www.tintucvietduc.de

Bài viết Văn bản bằng tiếng nước ngoài có phải dịch trước khi chứng thực bản sao? này tại: www.tintucvietduc.de đang được giữ bản quyền DMCA

Bài viết Văn bản bằng tiếng nước ngoài có phải dịch trước khi chứng thực bản sao? này tại: www.tintucvietduc.de đang được giữ bản quyền DMCA

Bài viết "#4e505cc407" này đã đăng tại: TINTUCVIETDUC.DE

Luật gia Trần Hà (Bộ Tư pháp) trả lời:  

Luật gia Trần Hà (Bộ Tư pháp) trả lời:  

Để đảm bảo chất lượng của bản sao được chứng thực, Khoản 2 Điều 13 Nghị định số 79/2007/NĐ-CP ngày 18/5/2007 của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký đã quy định: “Người thực hiện chứng thực phải kiểm tra tính hợp pháp của bản chính,…”.

Ngoài ra, Bài viết "#4e505cc407" này đã đăng: TINTUCVIETDUC.DEĐiều 16Điều 16 của Nghị định này quy định các trường hợp không được chứng thực bản sao từ bản chính, trong đó có các trường hợp là:

Bài viết e2Rfg đã đăng tại: www.tintucvietduc.de

1. Bản chính được cấp sai thẩm quyền hoặc giả mạo; ... 3. Bản chính không được phép phổ biến trên các phương tiện thông tin đại chúng theo quy định của pháp luật”

Như vậy, căn cứ quy định này, người thực hiện chứng thực phải chịu trách nhiệm về tính hợp pháp và một số điều kiện của bản chính.

Đối với giấy tờ, Bài viết "#4e505cc407" này đã đăng: TINTUCVIETDUC.DEvăn bản bằng tiếng Việtvăn bản bằng tiếng Việt thì người thực hiện chứng thực có thể kiểm tra các điều kiện này, nhưng đối với giấy tờ, văn bản bằng tiếng nước ngoài thì việc kiểm tra sẽ gặp rất nhiều khó khăn.  

Bài viết ketgxdmca3e www_tintucvietduc_de đã đăng tại: www.tintucvietduc.de

Vì vậy, tuy Nghị định số Bài viết "#4e505cc407" này đã đăng: TINTUCVIETDUC.DE79/2007/NĐ-CP79/2007/NĐ-CP không quy định việc dịch giấy tờ, văn Bài viết "#4e505cc407" này đã đăng: TINTUCVIETDUC.DEbản bằng tiếng nước ngoài sang tiếng Việtbản bằng tiếng nước ngoài sang tiếng Việt trước khi thực hiện chứng thực bản sao, nhưng người thực hiện chứng thực vẫn có thể yêu cầu dịch để đảm bảo an toàn cho hoạt động chứng thực bản sao từ bản chính.

Bài viết e2Rfg đã đăng tại: www.tintucvietduc.de

Bài viết "#4e505cc407" này đã đăng: TINTUCVIETDUC.DENguồn: PLVNNguồn: PLVN

 

Bài viết Văn bản bằng tiếng nước ngoài có phải dịch trước khi chứng thực bản sao? - [dmca_4e505cc407] tại trang: www.tintucvietduc.de

TINTUCVIETDUC.DE

- Báo điện tử tại Đức từ năm 1995 -

TIN NHANH | THỰC TẾ | TỪ NƯỚC ĐỨC