Ở Đức với con: Lĩnh lương hưu Việt Nam qua thẻ ATM có được không?

Bài viết "Ở Đức với con: Lĩnh lương hưu Việt Nam qua thẻ ATM có được không?" này tại: www.tintucvietduc.de

Tôi đã nghỉ hưu và đang được hưởng chế độ hưu trí. Sắp tới tôi sẽ sang Đức ở cùng con cháu cho sum vầy. Vậy tôi có còn được lĩnh lương hưu nữa không? Tôi lĩnh lương qua thẻ ATM, và kí tên vào tháng 5 và tháng 11.

Vậy tôi phải làm những thủ tục gì để được tiếp tục lĩnh lương qua thẻ?  

Bài viết này tại trang: TINTUCVIETDUC.DE

bejzkca3e uevab aa2f3 uevab53r8areTr3ea xqbkd e2Rfg

Bài viết "Ở*** với con: Lĩnh lương hưu *** qua thẻ ATM có được không?"Bài viết dmca_ace5be529d này - tại trang TINTUCVIETDUC.DEBài viết này - tại trang TINTUCVIETDUC.DE - dmca_ace5be529d

Trả lời:reTr3emd0k1a 5nbgwaca3e idmfx aa2f3 idmfx

waorxa23sew hWe2fg53r8areTr3ea zlibwa23sew

Bác đang được hưởng chế độ hưu trí và có ý định định cư ở nước ngoài hợp pháp, đồng thời Bác vẫn là công dân Việt Namfuslxa23sewmd0k1a 53rt2fg nszrx aa2f3 nszrx, theo quy định tại Khoản 1 Điều 2 và Điều 62 Luật Bảo hiểm xã hội 2006, được sửa đổi bổ sung bởi Luật việc làm 2013 và Luật thuế thu nhập doanh nghiệp sửa đổi năm 2013 (“Sau đây gọi tắt là Luật Bảo hiểm xã hộixbgwoca3emd0k1a 5reTr3e exvph aa2f3 exvph”) thì Bác vẫn được quyền hưởng lương bảo hiểm trong suốt thời gian bạn sinh sống tại nước ngoài.

qsami g14tse 3dshqsami reTr3e53r8aauxgr e2Rfga umzana23sew

Hiện nay, Bác đang lĩnh lương hưu thông qua thẻ ATM quy định tại Khoản 5 Điều 15 Luật Bảo hiểm xã hội. Để có thể tiếp tục nhận lương thông qua thẻ ATM khi không có mặt tại Việt Namuplqc aa2f3 uplqcmd0k1a 5dfobia23sew mevbuca3e, Bác cần lập một bản Giấy đề nghị xác định chữ ký (theo mẫu số 21-CBH) đến Đại sứ quán Việt Namhtxam aa2f3 htxammd0k1a 5reTr3e mxoki g14tse 3dshmxoki hoặc Cơ quan đại diện Việt Namgvlfn aa2f3 gvlfnmd0k1a 5fpicaca3e myfzp g14tse 3dshmyfzp ở nước Bác đang cư trú để đề nghị xác nhận đang cư trú hợp pháp tại nước sở tại.

qdczb g14tse 3dshqdczb ncwfl aa2f3 ncwfl53r8ahWe2fga txosy e2Rfg

Sau khi thực hiện xác nhận, Bác gửi Giấy xác nhận cho cơ quan Bảo hiểm xã hội trước ngày 25 của tháng 5 và tháng 11 để quản lý và tiếp tục chi trả lương hưu cho Bác (Điểm c Khoản 12 Điều 14 Quyết định số 488/QĐ-BHXH của Bảo hiểm xã hội Việt NamreTr3emd0k1a 5diyhjca3e ayxmjca3e ban hành Quy định quản lý chi trả các chế độ bảo hiểm xã hội, được sửa đổi, bổ sung bởi Quyết định 919/QĐ-BHXH, Quyết định 1018/QĐ-BHXH, Quyết định 1764/QĐ-BHXH).

pmnkia23sew dvyjm aa2f3 dvyjm53r8axebql aa2f3 xebqla dmkpw g14tse 3dshdmkpw

Văn phòng Luật sư NHQuang và Cộng sựbanleca3emd0k1a 5rsgtwa23sew reTr3e

reTr3e reTr3e53r8a3rt2fga vwogt e2Rfg

B23, Khu Biệt thự Trung Hòa – Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nộiahxtw aa2f3 ahxtwmd0k1a 5gwdvs g14tse 3dshgwdvs rjyxm aa2f3 rjyxm

 

 

TINTUCVIETDUC.DE

- Báo điện tử tại Đức từ năm 1995 -

TIN NHANH | THỰC TẾ | TỪ NƯỚC ĐỨC