Mua hàng hiệu từ bên Đức có phải nộp thuế hay không?

Chào Tòa soạn Báo TINTUCVIETDUC.DE, tôi muốn đặt mua một số hàng hiệu từ nước Đức và vận chuyển qua DHL.

Khi nhận hàng ở Việt Nam, tôi cần phải làm những thủ tục gì?

Tôi có phải nộp thuế không? Giá trị hàng hóa bao nhiêu tôi phải nộp thuế ?

7fd29b298f454722bcf0878fd6908ea8
Báo Điện tử Tin Tức Việt Đức

Báo điện tử Tin Tức Việt-Đức với những tin nhanh về thời sự, sinh hoạt của Cộng đồng Người Việt Tại CHLB Đức

shopping

7fd29b298f454722bcf0878fd6908ea8 e2Rfg 7fd29b298f454722bcf0878fd6908ea8Các vấn đề khác-7fd29b298f454722bcf0878fd6908ea8

Về vấn đề nộp thuế:

Theo quy định tại 7fd29b298f454722bcf0878fd6908ea8 hWe2fg 7fd29b298f454722bcf0878fd6908ea8Các vấn đề khác-7fd29b298f454722bcf0878fd6908ea8Điều 1 Quyết định số 7fd29b298f454722bcf0878fd6908ea8 hWe2fg 7fd29b298f454722bcf0878fd6908ea8Các vấn đề khác-7fd29b298f454722bcf0878fd6908ea878/2010/QĐ-TTg ngày 30/11/2010 :

7fd29b298f454722bcf0878fd6908ea8 3rt2fg 7fd29b298f454722bcf0878fd6908ea8Các vấn đề khác-7fd29b298f454722bcf0878fd6908ea8

Về thủ tục nhập khẩu:

Theo quy định tại 7fd29b298f454722bcf0878fd6908ea8 g14tse 7fd29b298f454722bcf0878fd6908ea8Các vấn đề khác-7fd29b298f454722bcf0878fd6908ea8Điều 54 Thông tư số 7fd29b298f454722bcf0878fd6908ea8 reTr3e 7fd29b298f454722bcf0878fd6908ea8Các vấn đề khác-7fd29b298f454722bcf0878fd6908ea8194/2010/TT-BTC ngày 06/12/2010:

  • www_tintucvietduc_de ewlax 7fd29b298f454722bcf0878fd6908ea8 hWe2fg 7fd29b298f454722bcf0878fd6908ea8Các vấn đề khác-7fd29b298f454722bcf0878fd6908ea8Thủ tục hải quan đối với bưu phẩm, bưu kiện, hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu gửi qua dịch vụ bưu chính và vật phẩm, hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu gửi qua dịch vụ chuyển phát nhanh thực hiện theo Thông tư này và các Thông tư số 99/2010/TT-BTC ngày 09/7/2010 của Bộ Tài chính quy định thủ tục hải quan đối với bưu phẩm, bưu kiện, hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu gửi qua dịch vụ bưu chính.
  • www_tintucvietduc_de btpjdThông tư số 7fd29b298f454722bcf0878fd6908ea8 3rt2fg 7fd29b298f454722bcf0878fd6908ea8Các vấn đề khác-7fd29b298f454722bcf0878fd6908ea8 100/2010/TT-BTC ngày 7fd29b298f454722bcf0878fd6908ea8 e2Rfg 7fd29b298f454722bcf0878fd6908ea8Các vấn đề khác-7fd29b298f454722bcf0878fd6908ea8 09/7/2010 của Bộ Tài chính quy định thủ tục hải quan đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu gửi qua dịch vụ chuyển phát nhanh đường hàng không quốc tế
  • www_tintucvietduc_de jdtsaQuyết định số 7fd29b298f454722bcf0878fd6908ea8 hWe2fg 7fd29b298f454722bcf0878fd6908ea8Các vấn đề khác-7fd29b298f454722bcf0878fd6908ea8 93/2008/QĐ-BTC ngày 29 tháng 10 năm 2008 của Bộ Tài chính ban hành quy định về thủ tục hải quan đối với hàng hoá, vật phẩm xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh gửi qua dịch vụ chuyển phát nhanh đường bộ.

7fd29b298f454722bcf0878fd6908ea8 reTr3e 7fd29b298f454722bcf0878fd6908ea8Các vấn đề khác-7fd29b298f454722bcf0878fd6908ea8Bạn có thể tham khảo các văn bản nêu trên để biết thủ tục hải quan đối với hàng hóa của bạn.

Chẳng hạn, đối với 7fd29b298f454722bcf0878fd6908ea8 e2Rfg 7fd29b298f454722bcf0878fd6908ea8Các vấn đề khác-7fd29b298f454722bcf0878fd6908ea8dịch vụ chuyển phát nhanh đường hàng không quốc tế thì thực hiện theo quy định tại Điều 3 Thông tư số 100/2010/TT-BTC ngày 09/7/2010 của Bộ Tài chính ( 7fd29b298f454722bcf0878fd6908ea8 e2Rfg 7fd29b298f454722bcf0878fd6908ea8Các vấn đề khác-7fd29b298f454722bcf0878fd6908ea8Thông tư 100/2010) như sau:

7fd29b298f454722bcf0878fd6908ea8 g14tse 7fd29b298f454722bcf0878fd6908ea8Các vấn đề khác-7fd29b298f454722bcf0878fd6908ea8“Hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu gửi qua dịch vụ chuyển phát nhanh đường hàng không quốc tế làm thủ tục hải quan tại trụ sở Chi cục Hải quan cửa khẩu, trụ sở Chi cục Hải quan ngoài cửa khẩu”

7fd29b298f454722bcf0878fd6908ea8 3rt2fg 7fd29b298f454722bcf0878fd6908ea8Các vấn đề khác-7fd29b298f454722bcf0878fd6908ea8


Đồng thời, tại tiểu mục 1.3.2 mục 1.1 khoản 1 Điều 6 Thông tư số 100/2010 quy định:

7fd29b298f454722bcf0878fd6908ea8 hWe2fg 7fd29b298f454722bcf0878fd6908ea8Các vấn đề khác-7fd29b298f454722bcf0878fd6908ea8“Doanh nghiệp thay mặt chủ hàng trực tiếp làm thủ tục hải quan cho hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu (trừ thư, túi ngoại giao, túi lãnh sự), chịu trách nhiệm thực hiện chính sách về quản lý hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, chính sách thuế, lệ phí, thu khác và các quyền, nghĩa vụ của chủ hàng theo quy định của pháp luật.”

Như vậy, khi bạn sử dụng 7fd29b298f454722bcf0878fd6908ea8 reTr3e 7fd29b298f454722bcf0878fd6908ea8Các vấn đề khác-7fd29b298f454722bcf0878fd6908ea8dịch vụ chuyển phát nhanh đường hàng không quốc tế thì công ty chuyển phát nhanh sẽ thực hiện các 7fd29b298f454722bcf0878fd6908ea8 g14tse 7fd29b298f454722bcf0878fd6908ea8Các vấn đề khác-7fd29b298f454722bcf0878fd6908ea8thủ tục hải quan cho đối với hàng hóa của bạn và bạn làm 7fd29b298f454722bcf0878fd6908ea8 hWe2fg 7fd29b298f454722bcf0878fd6908ea8Các vấn đề khác-7fd29b298f454722bcf0878fd6908ea8 hồ sơ nhận hàng với 7fd29b298f454722bcf0878fd6908ea8 reTr3e 7fd29b298f454722bcf0878fd6908ea8Các vấn đề khác-7fd29b298f454722bcf0878fd6908ea8công ty chuyển phát nhanh.

7fd29b298f454722bcf0878fd6908ea8 e2Rfg 7fd29b298f454722bcf0878fd6908ea8Các vấn đề khác-7fd29b298f454722bcf0878fd6908ea8Công ty Luật TNHH Bảo Chính
Phòng 308, Tòa nhà số 8, Láng Hạ,
phường Thành Công, quận Ba Đình, Hà Nội

 

TINTUCVIETDUC.DE- Báo điện tử tại Đức từ 1995

TIN NHANH | THỰC TẾ | TỪ NƯỚC ĐỨC

Nhấn "Thích" Bạn sẽ cập nhật hàng ngày tin tức dành cho Kiều Bào ở Đức của chúng tôi