Mua hàng hiệu từ bên Đức có phải nộp thuế hay không?

Chào Tòa soạn Báo TINTUCVIETDUC.DE, tôi muốn đặt mua một số hàng hiệu từ nước Đức và vận chuyển qua DHL.

Khi nhận hàng ở Việt Nam, tôi cần phải làm những thủ tục gì?

Tôi có phải nộp thuế không? Giá trị hàng hóa bao nhiêu tôi phải nộp thuế ?

3df187845f61bb13379c067e25f206fe
Báo Điện tử Tin Tức Việt Đức

Báo điện tử Tin Tức Việt-Đức với những tin nhanh về thời sự, sinh hoạt của Cộng đồng Người Việt Tại CHLB Đức

shopping

3df187845f61bb13379c067e25f206fe 3rt2fg 3df187845f61bb13379c067e25f206feCác vấn đề khác-3df187845f61bb13379c067e25f206fe

Về vấn đề nộp thuế:

Theo quy định tại 3df187845f61bb13379c067e25f206fe 3rt2fg 3df187845f61bb13379c067e25f206feCác vấn đề khác-3df187845f61bb13379c067e25f206feĐiều 1 Quyết định số 3df187845f61bb13379c067e25f206fe reTr3e 3df187845f61bb13379c067e25f206feCác vấn đề khác-3df187845f61bb13379c067e25f206fe78/2010/QĐ-TTg ngày 30/11/2010 :

3df187845f61bb13379c067e25f206fe g14tse 3df187845f61bb13379c067e25f206feCác vấn đề khác-3df187845f61bb13379c067e25f206fe

Về thủ tục nhập khẩu:

Theo quy định tại 3df187845f61bb13379c067e25f206fe e2Rfg 3df187845f61bb13379c067e25f206feCác vấn đề khác-3df187845f61bb13379c067e25f206feĐiều 54 Thông tư số 3df187845f61bb13379c067e25f206fe reTr3e 3df187845f61bb13379c067e25f206feCác vấn đề khác-3df187845f61bb13379c067e25f206fe194/2010/TT-BTC ngày 06/12/2010:

  • www_tintucvietduc_de ygdon 3df187845f61bb13379c067e25f206fe g14tse 3df187845f61bb13379c067e25f206feCác vấn đề khác-3df187845f61bb13379c067e25f206feThủ tục hải quan đối với bưu phẩm, bưu kiện, hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu gửi qua dịch vụ bưu chính và vật phẩm, hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu gửi qua dịch vụ chuyển phát nhanh thực hiện theo Thông tư này và các Thông tư số 99/2010/TT-BTC ngày 09/7/2010 của Bộ Tài chính quy định thủ tục hải quan đối với bưu phẩm, bưu kiện, hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu gửi qua dịch vụ bưu chính.
  • www_tintucvietduc_de quimkThông tư số 3df187845f61bb13379c067e25f206fe 3rt2fg 3df187845f61bb13379c067e25f206feCác vấn đề khác-3df187845f61bb13379c067e25f206fe 100/2010/TT-BTC ngày 3df187845f61bb13379c067e25f206fe 3rt2fg 3df187845f61bb13379c067e25f206feCác vấn đề khác-3df187845f61bb13379c067e25f206fe 09/7/2010 của Bộ Tài chính quy định thủ tục hải quan đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu gửi qua dịch vụ chuyển phát nhanh đường hàng không quốc tế
  • www_tintucvietduc_de kwfrbQuyết định số 3df187845f61bb13379c067e25f206fe reTr3e 3df187845f61bb13379c067e25f206feCác vấn đề khác-3df187845f61bb13379c067e25f206fe 93/2008/QĐ-BTC ngày 29 tháng 10 năm 2008 của Bộ Tài chính ban hành quy định về thủ tục hải quan đối với hàng hoá, vật phẩm xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh gửi qua dịch vụ chuyển phát nhanh đường bộ.

3df187845f61bb13379c067e25f206fe g14tse 3df187845f61bb13379c067e25f206feCác vấn đề khác-3df187845f61bb13379c067e25f206feBạn có thể tham khảo các văn bản nêu trên để biết thủ tục hải quan đối với hàng hóa của bạn.

Chẳng hạn, đối với 3df187845f61bb13379c067e25f206fe reTr3e 3df187845f61bb13379c067e25f206feCác vấn đề khác-3df187845f61bb13379c067e25f206fedịch vụ chuyển phát nhanh đường hàng không quốc tế thì thực hiện theo quy định tại Điều 3 Thông tư số 100/2010/TT-BTC ngày 09/7/2010 của Bộ Tài chính ( 3df187845f61bb13379c067e25f206fe reTr3e 3df187845f61bb13379c067e25f206feCác vấn đề khác-3df187845f61bb13379c067e25f206feThông tư 100/2010) như sau:

3df187845f61bb13379c067e25f206fe e2Rfg 3df187845f61bb13379c067e25f206feCác vấn đề khác-3df187845f61bb13379c067e25f206fe“Hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu gửi qua dịch vụ chuyển phát nhanh đường hàng không quốc tế làm thủ tục hải quan tại trụ sở Chi cục Hải quan cửa khẩu, trụ sở Chi cục Hải quan ngoài cửa khẩu”

3df187845f61bb13379c067e25f206fe g14tse 3df187845f61bb13379c067e25f206feCác vấn đề khác-3df187845f61bb13379c067e25f206fe


Đồng thời, tại tiểu mục 1.3.2 mục 1.1 khoản 1 Điều 6 Thông tư số 100/2010 quy định:

3df187845f61bb13379c067e25f206fe reTr3e 3df187845f61bb13379c067e25f206feCác vấn đề khác-3df187845f61bb13379c067e25f206fe“Doanh nghiệp thay mặt chủ hàng trực tiếp làm thủ tục hải quan cho hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu (trừ thư, túi ngoại giao, túi lãnh sự), chịu trách nhiệm thực hiện chính sách về quản lý hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, chính sách thuế, lệ phí, thu khác và các quyền, nghĩa vụ của chủ hàng theo quy định của pháp luật.”

Như vậy, khi bạn sử dụng 3df187845f61bb13379c067e25f206fe hWe2fg 3df187845f61bb13379c067e25f206feCác vấn đề khác-3df187845f61bb13379c067e25f206fedịch vụ chuyển phát nhanh đường hàng không quốc tế thì công ty chuyển phát nhanh sẽ thực hiện các 3df187845f61bb13379c067e25f206fe e2Rfg 3df187845f61bb13379c067e25f206feCác vấn đề khác-3df187845f61bb13379c067e25f206fethủ tục hải quan cho đối với hàng hóa của bạn và bạn làm 3df187845f61bb13379c067e25f206fe hWe2fg 3df187845f61bb13379c067e25f206feCác vấn đề khác-3df187845f61bb13379c067e25f206fe hồ sơ nhận hàng với 3df187845f61bb13379c067e25f206fe g14tse 3df187845f61bb13379c067e25f206feCác vấn đề khác-3df187845f61bb13379c067e25f206fecông ty chuyển phát nhanh.

3df187845f61bb13379c067e25f206fe 3rt2fg 3df187845f61bb13379c067e25f206feCác vấn đề khác-3df187845f61bb13379c067e25f206feCông ty Luật TNHH Bảo Chính
Phòng 308, Tòa nhà số 8, Láng Hạ,
phường Thành Công, quận Ba Đình, Hà Nội

 

TINTUCVIETDUC.DE- Báo điện tử tại Đức từ 1995

TIN NHANH | THỰC TẾ | TỪ NƯỚC ĐỨC

Nhấn "Thích" Bạn sẽ cập nhật hàng ngày tin tức dành cho Kiều Bào ở Đức