Mua hàng hiệu từ bên Đức có phải nộp thuế hay không?

Chào Tòa soạn Báo TINTUCVIETDUC.DE, tôi muốn đặt mua một số hàng hiệu từ nước Đức và vận chuyển qua DHL.

Khi nhận hàng ở Việt Nam, tôi cần phải làm những thủ tục gì?

Tôi có phải nộp thuế không? Giá trị hàng hóa bao nhiêu tôi phải nộp thuế ?

Bài viết Mua hàng hiệu từ bên Đức có phải nộp thuế hay không? này tại: www.tintucvietduc.de đang được giữ bản quyền DMCA

Bài viết này tại: www.tintucvietduc.de đang được giữ bản quyền DMCA

Báo Điện tử Tin Tức Việt Đức

Báo Điện tử Tin Tức Việt Đức

Mua hàng hiệu từ bên Đức có phải nộp thuế hay không?_dmca_da2599cf01

Các vấn đề khác - Báo Điện tử Tin Tức Việt Đức

Về vấn đề nộp thuế:

Theo quy định tại Các vấn đề khác - Báo Điện tử Tin Tức Việt ĐứcĐiều 1 Quyết định số Các vấn đề khác - Báo Điện tử Tin Tức Việt Đức78/2010/QĐ-TTg ngày 30/11/2010 :

    Các vấn đề khác - Báo Điện tử Tin Tức Việt Đức
  • www_tintucvietduc_de ?+.* znbgcHàng hóa Các vấn đề khác - Báo Điện tử Tin Tức Việt Đứcnhập khẩu gửi qua dịch vụ chuyển phát nhanh có giá trị từ Các vấn đề khác - Báo Điện tử Tin Tức Việt Đức1.000.000 đồng (Các vấn đề khác - Báo Điện tử Tin Tức Việt Đứcmột triệu đồng) trở xuống được Các vấn đề khác - Báo Điện tử Tin Tức Việt Đứcmiễn thuế nhập khẩuCác vấn đề khác - Báo Điện tử Tin Tức Việt Đứcthuế giá trị gia tăng
  • www_tintucvietduc_de ?+.* khqvlHàng hóa Các vấn đề khác - Báo Điện tử Tin Tức Việt Đứcnhập khẩu gửi qua dịch vụ chuyển phát nhanh có giá trị trên Các vấn đề khác - Báo Điện tử Tin Tức Việt Đức1.000.000 đồng (Các vấn đề khác - Báo Điện tử Tin Tức Việt Đứcmột triệu đồng) phải nộp thuế nhập khẩu, Các vấn đề khác - Báo Điện tử Tin Tức Việt Đứcthuế giá trị gia tăng theo quy định của pháp luật

Các vấn đề khác - Báo Điện tử Tin Tức Việt Đức

Về thủ tục nhập khẩu:

Theo quy định tại Các vấn đề khác - Báo Điện tử Tin Tức Việt ĐứcĐiều 54 Thông tư số Các vấn đề khác - Báo Điện tử Tin Tức Việt Đức194/2010/TT-BTC ngày 06/12/2010:

Bài viết Mua hàng hiệu từ bên Đức có phải nộp thuế hay không? này tại: www.tintucvietduc.de đang được giữ bản quyền DMCA

    Các vấn đề khác - Báo Điện tử Tin Tức Việt Đức
  • www_tintucvietduc_de ?+.* mfbzvCác vấn đề khác - Báo Điện tử Tin Tức Việt ĐứcThủ tục hải quan đối với bưu phẩm, bưu kiện, hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu gửi qua dịch vụ bưu chính và vật phẩm, hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu gửi qua dịch vụ chuyển phát nhanh thực hiện theo Thông tư này và các Thông tư số 99/2010/TT-BTC ngày 09/7/2010 của Bộ Tài chính quy định thủ tục hải quan đối với bưu phẩm, bưu kiện, hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu gửi qua dịch vụ bưu chính.
  • www_tintucvietduc_de ?+.* ftyrmThông tư sốCác vấn đề khác - Báo Điện tử Tin Tức Việt Đức 100/2010/TT-BTC ngàyCác vấn đề khác - Báo Điện tử Tin Tức Việt Đức 09/7/2010 của Bộ Tài chính quy định thủ tục hải quan đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu gửi qua dịch vụ chuyển phát nhanh đường hàng không quốc tế
  • www_tintucvietduc_de ?+.* uvxwjQuyết định sốCác vấn đề khác - Báo Điện tử Tin Tức Việt Đức 93/2008/QĐ-BTC ngày 29 tháng 10 năm 2008 của Bộ Tài chính ban hành quy định về thủ tục hải quan đối với hàng hoá, vật phẩm xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh gửi qua dịch vụ chuyển phát nhanh đường bộ.

Các vấn đề khác - Báo Điện tử Tin Tức Việt ĐứcBạn có thể tham khảo các văn bản nêu trên để biết thủ tục hải quan đối với hàng hóa của bạn.

Chẳng hạn, đối với Các vấn đề khác - Báo Điện tử Tin Tức Việt Đứcdịch vụ chuyển phát nhanh đường hàng không quốc tế thì thực hiện theo quy định tại Điều 3 Thông tư số 100/2010/TT-BTC ngày 09/7/2010 của Bộ Tài chính (Các vấn đề khác - Báo Điện tử Tin Tức Việt ĐứcThông tư 100/2010) như sau:

Các vấn đề khác - Báo Điện tử Tin Tức Việt Đức“Hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu gửi qua dịch vụ chuyển phát nhanh đường hàng không quốc tế làm thủ tục hải quan tại trụ sở Chi cục Hải quan cửa khẩu, trụ sở Chi cục Hải quan ngoài cửa khẩu”

Các vấn đề khác - Báo Điện tử Tin Tức Việt Đức


Đồng thời, tại tiểu mục 1.3.2 mục 1.1 khoản 1 Điều 6 Thông tư số 100/2010 quy định:

Các vấn đề khác - Báo Điện tử Tin Tức Việt Đức“Doanh nghiệp thay mặt chủ hàng trực tiếp làm thủ tục hải quan cho hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu (trừ thư, túi ngoại giao, túi lãnh sự), chịu trách nhiệm thực hiện chính sách về quản lý hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, chính sách thuế, lệ phí, thu khác và các quyền, nghĩa vụ của chủ hàng theo quy định của pháp luật.”

Như vậy, khi bạn sử dụng Các vấn đề khác - Báo Điện tử Tin Tức Việt Đứcdịch vụ chuyển phát nhanh đường hàng không quốc tế thì công ty chuyển phát nhanh sẽ thực hiện các Các vấn đề khác - Báo Điện tử Tin Tức Việt Đứcthủ tục hải quan cho đối với hàng hóa của bạn và bạn làmCác vấn đề khác - Báo Điện tử Tin Tức Việt Đức hồ sơ nhận hàng với Các vấn đề khác - Báo Điện tử Tin Tức Việt Đứccông ty chuyển phát nhanh.

Các vấn đề khác - Báo Điện tử Tin Tức Việt ĐứcCông ty Luật TNHH Bảo Chính
Phòng 308, Tòa nhà số 8, Láng Hạ,
phường Thành Công, quận Ba Đình, Hà Nội

 

TINTUCVIETDUC.DE- Báo điện tử tại Đức từ 1995

TIN NHANH | THỰC TẾ | TỪ NƯỚC ĐỨC

Nhấn "Thích" Bạn sẽ cập nhật hàng ngày tin tức dành cho Kiều Bào ở Đức