Xe ô-tô cũ đưa từ Đức về Việt Nam sử dụng: Thủ tục và những chi phí cần biết

Bài viết 22631 "Xe ô-tô cũ đưa từ Đức về Việt Nam sử dụng: Thủ tục và những chi phí cần biết" này tại: www.tintucvietduc.de

TINTUCVIETDUC.DE giải đáp thắc mắc giúp Bạn đọc về điều kiện và thủ tục đưa xe từ Đức về VIệt Nam sử dụng.

Bài viết này tại trang: TINTUCVIETDUC.DE

Bài viết 3rt2fg đã đăng tại: www.tintucvietduc.de

 

Tôi hiện tại đang sinh sống tại CHLB ĐứcCHLB Đức624201f852 - Bài viết này đã đăng: TINTUCVIETDUC.DE HBIDNI54I196I2I136IHBIDN. Tháng tới, tôi về Việt NamViệt Nam624201f852 - Bài viết này đã đăng: TINTUCVIETDUC.DE HBIDNI54I196I2I136IHBIDN khoảng nửa năm và muốn mang xe ô-tô của tôimuốn mang xe ô-tô của tôi624201f852 - Bài viết này đã đăng: TINTUCVIETDUC.DE HBIDNI54I196I2I136IHBIDN đang dùng bên này về để tiện việc đi lại. Tôi phải làm những thủ tục gì và những khoản phí nào tôi phải đóng? 

Điều kiện đưa xe đã qua sử dụng về Việt Nam:

Điều kiện đưa xe đã qua sử dụng về Việt Nam:

Bài viết e2Rfg đã đăng tại: www.tintucvietduc.de

624201f852 - Bài viết này đã đăng tại: TINTUCVIETDUC.DE HBIDNI54I196I2I136IHBIDN

Bài viết N624201f8523: đã đăng tại: TINTUCVIETDUC.DE

Căn cứ vào các quy định tại: 

Căn cứ vào các quy định tại: 

 Bài viết đã đăng tại: TINTUCVIETDUC.DE HBIDNI54I196I2I136IHBIDN

 • Bài viết brfghdmcawww_tintucvietduc_de này tại: www.tintucvietduc.deBài viết "Xe ô-tô cũ đưa từ về sử dụng: Thủ tục và những chi phí cần biết" - h624201f8524 này tại: www.tintucvietduc.de
 • Bài viết đã đăng tại: www.tintucvietduc.de - bayugl

  Nghị định số 12/2006/NĐ-CP12/2006/NĐ-CP624201f852 - Bài viết này đã đăng: TINTUCVIETDUC.DE HBIDNI54I196I2I136IHBIDN ngày 23/01/2006 của Chính phủ; 
Bài viết [lu624201f852u2] có bản quyền đã đăng tại: www.tintucvietduc.de
 • Bài viết dybicdmcawww_tintucvietduc_de này tại: www.tintucvietduc.deBài viết "Xe ô-tô cũ đưa từ về sử dụng: Thủ tục và những chi phí cần biết" - h624201f8524 này tại: www.tintucvietduc.de
 • Bài viết e2Rfg đã đăng tại: www.tintucvietduc.de

  Bài viết đã đăng tại: www.tintucvietduc.de - fprohv

  Thông tư liên tịch số 03/2006/TTLT-BTM-BGTVT-BTC-BCA03/2006/TTLT-BTM-BGTVT-BTC-BCA624201f852 - Bài viết này đã đăng: TINTUCVIETDUC.DE HBIDNI54I196I2I136IHBIDN ngày 31/3/2006 (TTLT số 03/2006) của Liên Bộ Thương mại-Bộ Giao thông Vận tải-Bộ Tài chính-Bộ Công an về việc hướng dẫn nhập khẩu ô tô chở người dưới 16 chỗ ngồi đã qua sử dụng; 
Bài viết [lu624201f852u2] có bản quyền đã đăng tại: www.tintucvietduc.de
 • Bài viết reTr3e này tại: www.tintucvietduc.deBài viết "Xe ô-tô cũ đưa từ về sử dụng: Thủ tục và những chi phí cần biết" - h624201f8524 này tại: www.tintucvietduc.de
 • Bài viết reTr3e đã đăng tại: www.tintucvietduc.de

  Bài viết đã đăng tại: www.tintucvietduc.de - scfkzi

  Thông tư số 19/2009/TT-BCT 19/2009/TT-BCT624201f852 - Bài viết này đã đăng: TINTUCVIETDUC.DE HBIDNI54I196I2I136IHBIDN ngày 07/7/2009 07/7/2009624201f852 - Bài viết này đã đăng: TINTUCVIETDUC.DE HBIDNI54I196I2I136IHBIDN (Thông tư số 19/2009) của Bộ trưởng Bộ Công Thương sửa đổi, bổ sung TTLT số 03/2006; 
Bài viết [lu624201f852u2] có bản quyền đã đăng tại: www.tintucvietduc.de
 • Bài viết reTr3e này tại: www.tintucvietduc.deBài viết "Xe ô-tô cũ đưa từ về sử dụng: Thủ tục và những chi phí cần biết" - h624201f8524 này tại: www.tintucvietduc.de
 • Bài viết g14tse đã đăng tại: www.tintucvietduc.de

  Bài viết đã đăng tại: www.tintucvietduc.de - zmdxbg

  Quyết định số 31/2011/TT-BGTVT31/2011/TT-BGTVT624201f852 - Bài viết này đã đăng: TINTUCVIETDUC.DE HBIDNI54I196I2I136IHBIDN  ngày 15/04/2011 của Bộ Giao thông Vận tải quy định về kiểm tra chất lượng, an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe cơ giới nhập khẩu… 
Bài viết [lu624201f852u2] có bản quyền đã đăng tại: www.tintucvietduc.de
Bài viết N624201f8523: đã đăng tại: TINTUCVIETDUC.DE

thì trường hợp bạn của bạn muốn đưa xe ô tô dưới 16 chỗ đã qua sử dụng từ Đức về Việt Nam (xe  ô tô 4 chỗ), phải đáp ứng được các điều kiện sau: 

thì trường hợp bạn của bạn muốn đưa xe ô tô dưới 16 chỗ đã qua sử dụng từ Đức về Việt Nam (xe  ô tô 4 chỗ), phải đáp ứng được các điều kiện sau: 

Bài viết kgbsndmcawww_tintucvietduc_de đã đăng tại: www.tintucvietduc.de

 Bài viết đã đăng tại: TINTUCVIETDUC.DE HBIDNI54I196I2I136IHBIDN

 • Bài viết gdhszdmcawww_tintucvietduc_de này tại: www.tintucvietduc.deBài viết "Xe ô-tô cũ đưa từ về sử dụng: Thủ tục và những chi phí cần biết" - h624201f8524 này tại: www.tintucvietduc.de
 • Bài viết đã đăng tại: www.tintucvietduc.de - xqkabu

  Ôtô đã qua sử dụng là ôtô đã được sử dụng, được đăng ký với thời gian tối thiểu là 6 thángtối thiểu là 6 tháng624201f852 - Bài viết này đã đăng: TINTUCVIETDUC.DE HBIDNI54I196I2I136IHBIDN và đã chạy được một quãng đường tối thiểu là 10.000 km10.000 km624201f852 - Bài viết này đã đăng: TINTUCVIETDUC.DE HBIDNI54I196I2I136IHBIDN (mười nghìn) tính đến thời điểm ôtô về đến cảng Việt Nam
 • Bài viết sfnehdmca3e www_tintucvietduc_de đã đăng tại: www.tintucvietduc.de

  Bài viết đã đăng tại: www.tintucvietduc.de - yqjfne

  Ôtô đã qua sử dụng được nhập khẩu phải đảm bảo điều kiện: không quá 05 nămkhông quá 05 năm624201f852 - Bài viết này đã đăng: TINTUCVIETDUC.DE HBIDNI54I196I2I136IHBIDN tính từ năm sản xuất đến thời điểm ôtô về đến cảng Việt Nam; 
 • Bài viết pibut dmcaa2f www_tintucvietduc_de đã đăng tại: www.tintucvietduc.de

  Bài viết đã đăng tại: www.tintucvietduc.de - pkgftm

  Ô tô đó chưa bị thay đổi kết cấuchưa bị thay đổi kết cấu624201f852 - Bài viết này đã đăng: TINTUCVIETDUC.DE HBIDNI54I196I2I136IHBIDN, chuyển đổi công năng so với thiết kế ban đầu; chưa bị đục sửa số khung, số máy trong mọi trường hợp và dưới mọi hình thức; 
 • Bài viết g14tse đã đăng tại: www.tintucvietduc.de

  Bài viết đã đăng tại: www.tintucvietduc.de - clapnd

  Ô tô không được tháo rờikhông được tháo rời624201f852 - Bài viết này đã đăng: TINTUCVIETDUC.DE HBIDNI54I196I2I136IHBIDN khi vận chuyển và khi nhập khẩu… 
Bài viết [lu624201f852u2] có bản quyền đã đăng tại: www.tintucvietduc.de

Bài viết "Xe ô-tô cũ đưa từ*** về *** sử dụng: Thủ tục và những chi phí cần biết"Bài viết dmca_624201f852 này - tại trang TINTUCVIETDUC.DEBài viết này - tại trang TINTUCVIETDUC.DE - dmca_624201f852

Bài viết kbept dmcaa2f www_tintucvietduc_de đã đăng tại: www.tintucvietduc.de

Bài viết Xe ô-tô cũ đưa từ Đức về Việt Nam sử dụng: Thủ tục và những chi phí cần biết này tại: www.tintucvietduc.de đang được giữ bản quyền DMCA

Bài viết Xe ô-tô cũ đưa từ Đức về Việt Nam sử dụng: Thủ tục và những chi phí cần biết này tại: www.tintucvietduc.de đang được giữ bản quyền DMCA

Thủ tục: 

Thủ tục: 

624201f852 - Bài viết này đã đăng tại: TINTUCVIETDUC.DE HBIDNI54I196I2I136IHBIDN

Để đưa chiếc xe nêu trên về Việt NamViệt Nam624201f852 - Bài viết này đã đăng: TINTUCVIETDUC.DE HBIDNI54I196I2I136IHBIDN thì phải thực hiện nhiều thủ tục, chúng tôi xin được nêu một số thủ tục cần thực hiện và một số văn bản pháp luật được áp dụng đối với từng thủ tục để bạn tham khảo, cụ thể như sau: 

Bài viết N624201f8523: đã đăng tại: TINTUCVIETDUC.DE

Thủ tục nhập khẩu và làm thủ tục hải quan:

Thủ tục nhập khẩu và làm thủ tục hải quan:

Bài viết zuveddmcawww_tintucvietduc_de đã đăng tại: www.tintucvietduc.de

 Bài viết đã đăng tại: TINTUCVIETDUC.DE HBIDNI54I196I2I136IHBIDN

 + Thủ tục nhập khẩu:Thủ tục nhập khẩu:624201f852 - Bài viết này đã đăng: TINTUCVIETDUC.DE HBIDNI54I196I2I136IHBIDN Ô tô đã qua sử dụng chỉ được nhập khẩu về Việt NamViệt Nam624201f852 - Bài viết này đã đăng: TINTUCVIETDUC.DE HBIDNI54I196I2I136IHBIDN qua các cửa khẩu cảng biển quốc tế: Cái Lân - Quảng Ninh, Hải Phòng, Đà Nẵng, Thành phố Hồ Chí Minh, Bà Rịa – Vũng Tàu. Thủ tục Hải quan được thực hiện tại cửa khẩu nhập khẩu (Điều 1 Thông tư số 19/2009)  

Bài viết g14tse đã đăng tại: www.tintucvietduc.de

Hồ sơ và thủ tục cấp giấy phép nhập khẩu được thực hiện theo quy định tại Thông tư 02/2001/TT-TCHQ ngày 29/5/2001 của Tổng cục Hải quan. 

+ Thủ tục hải quan:Thủ tục hải quan:624201f852 - Bài viết này đã đăng: TINTUCVIETDUC.DE HBIDNI54I196I2I136IHBIDN Làm hồ sơ hải quan và thủ tục hải quan được thực hiện theo quy định tại Điều 71 và Điều 73 Thông tư số 128/2013/TT - BTC ngày 10/09/2013 của Bộ Tài chính quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu (Thông tư số 128/2013).

Bài viết N624201f8523: đã đăng tại: TINTUCVIETDUC.DE

 Thủ tục kiểm tra chất lượng ô tô nhập khẩu: 

 Thủ tục kiểm tra chất lượng ô tô nhập khẩu: 

Bài viết 3rt2fg đã đăng tại: www.tintucvietduc.de

 Bài viết đã đăng tại: TINTUCVIETDUC.DE HBIDNI54I196I2I136IHBIDN

Ô tô nhập khẩu phải kiểm tra chất lượng theo quy định tại Quyết định số 50/2006/QĐ-TTg 50/2006/QĐ-TTg624201f852 - Bài viết này đã đăng: TINTUCVIETDUC.DE HBIDNI54I196I2I136IHBIDN ngày 07/3/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành danh mục sản phẩm, hàng hóa phải kiểm tra về chất lượng và Quyết định số 31/2011/TT-BGTVT ngày 15/04/2011 của Bộ Giao thông Vận tải quy định về kiểm tra chất lượng, an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe cơ giới nhập khẩu. 

Bài viết N624201f8523: đã đăng tại: TINTUCVIETDUC.DE

Thủ tục đăng ký lưu hành: 

Thủ tục đăng ký lưu hành: 

Bài viết hWe2fg đã đăng tại: www.tintucvietduc.de

 Bài viết đã đăng tại: TINTUCVIETDUC.DE HBIDNI54I196I2I136IHBIDN

Để chiếc xe có thể sử dụng tại Việt NamViệt Nam624201f852 - Bài viết này đã đăng: TINTUCVIETDUC.DE HBIDNI54I196I2I136IHBIDN cần phải thực hiện đăng ký lưu hành theo quy định tại Thông tư số 15/2014/TT-BCA15/2014/TT-BCA624201f852 - Bài viết này đã đăng: TINTUCVIETDUC.DE HBIDNI54I196I2I136IHBIDN ngày 04 tháng 4 năm 2014 của Bộ Công an Quy định về đăng ký xe. 

Bài viết N624201f8523: đã đăng tại: TINTUCVIETDUC.DE

Các chi phí để đưa xe từ Đức về Việt Nam

Các chi phí để đưa xe từ Đức về Việt Nam

Bài viết lwygn dmcaa2f www_tintucvietduc_de đã đăng tại: www.tintucvietduc.de

 Bài viết đã đăng tại: TINTUCVIETDUC.DE HBIDNI54I196I2I136IHBIDN

Theo quy định tại mục 3 Phần I Thông tư liên tịch số 03/2006/TTLT-BTM-BGTVT-BTC-BCA03/2006/TTLT-BTM-BGTVT-BTC-BCA624201f852 - Bài viết này đã đăng: TINTUCVIETDUC.DE HBIDNI54I196I2I136IHBIDN ngày 31/03/2006 của Bộ Giao thông Vận tải – Bộ Thương mại – Bộ Tài chính – Bộ Công an hướng dẫn việc nhập  nhập khẩu ôtô chở người dưới 16 chỗ ngồi đã qua sử dụng theo Nghị định số 12/2006/NĐ12/2006/NĐ624201f852 - Bài viết này đã đăng: TINTUCVIETDUC.DE HBIDNI54I196I2I136IHBIDN-CP ngày 23/01/2006 của Chính phủ, ô tô đã qua sử dụng nhập khẩu phải nộp thuế theo quy định tại Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu; Luật thuế Tiêu thụ đặc biệt; Luật thuế Giá trị gia tăng.

Bài viết e2Rfg đã đăng tại: www.tintucvietduc.de

Ngoài ra còn phải chịu lệ phí hải quan theo quy định của pháp luật. 

Công ty Luật TNHH Bảo Chính
Phòng 308, Tòa nhà số 8 Láng Hạ,
phường Thành Công, quận Ba Đình, Hà NộiHà Nội624201f852 - Bài viết này đã đăng: TINTUCVIETDUC.DE HBIDNI54I196I2I136IHBIDN

 

Bài viết Xe ô-tô cũ đưa từ Đức về Việt Nam sử dụng: Thủ tục và những chi phí cần biết - [dmca_624201f852] tại trang: www.tintucvietduc.de

TINTUCVIETDUC.DE

- Báo điện tử tại Đức từ năm 1995 -

TIN NHANH | THỰC TẾ | TỪ NƯỚC ĐỨC