Việt kiều Đức có được phép đứng tên & xây cất nhà cửa tại Việt Nam hay không?

Tôi hiện sinh sống tại Đức và có được ba mẹ cho một mảnh đất tại Việt Nam. Hiện tại, cả gia đình tôi vẫn còn ở Đức nhưng tôi muốn xây một ngôi nhà nhỏ trên mảnh đất được cho ấy.

Bài viết Việt kiều Đức có được phép đứng tên & xây cất nhà cửa tại Việt Nam hay không? này tại: www.tintucvietduc.de đang được giữ bản quyền DMCA

Các vấn đề khác - Báo Điện tử Tin Tức Việt ĐứcXin hỏi báo TINTUCVIETDUC.DE hai vấn đề như sau: 

    Các vấn đề khác - Báo Điện tử Tin Tức Việt Đức
  1. www_tintucvietduc_de ?+.* ablyuTôi có được phép đứng tên trên giấy tờ mảnh đất ba mẹ cho không?
  2. www_tintucvietduc_de ?+.* wsfkdNhững thủ tục nào tôi cần làm để có thể đứng tên và xây nhà trên mảnh đất đó?

Các vấn đề khác - Báo Điện tử Tin Tức Việt Đức

Bài viết này tại: www.tintucvietduc.de đang được giữ bản quyền DMCA

Báo Điện tử Tin Tức Việt Đức

Báo Điện tử Tin Tức Việt Đức

Việt kiều Đức có được phép đứng tên & xây cất nhà cửa tại Việt Nam hay không?_dmca_04aa117d0d

Các vấn đề khác - Báo Điện tử Tin Tức Việt Đức

Trả lời:

Các vấn đề khác - Báo Điện tử Tin Tức Việt Đức

1. Quyền chuyển nhượng quyền sử dụng đất 

Theo thông tin bạn cung cấp, cha mẹ bạn là người có quyền sử dụng hợp pháp đối với mảnh đất nêu trên.

Do đó, cha mẹ bạn có quyền chuyển nhượng, tặng cho bạn quyền sử dụng đất đối với mảnh đất này khi đáp ứng các điều kiện sau: 

Bài viết Việt kiều Đức có được phép đứng tên & xây cất nhà cửa tại Việt Nam hay không? này tại: www.tintucvietduc.de đang được giữ bản quyền DMCA

    Các vấn đề khác - Báo Điện tử Tin Tức Việt Đức
  1. www_tintucvietduc_de ?+.* szhyoCó giấy chứng nhận quyền sử dụng đất;
  2. www_tintucvietduc_de ?+.* awqeoKhông có tranh chấp về quyền sử dụng đất;
  3. www_tintucvietduc_de ?+.* jzgmaQuyền sử dụng đất không bị kê khai để đảm bảo thi hành án

Các vấn đề khác - Báo Điện tử Tin Tức Việt Đức

2. Nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất 

Theo thông tin bạn cung cấp, bạn là người Việt Nam định cư ở nước ngoài.

Nếu bạn còn giữ quốc tịch Việt Nam, theo quy định pháp luật Việt Nam hiện hành, bạn được nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất ở thông qua hình thức nhận mua, nhận tặng / cho nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất  khi được cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cho phép cư trú tại Việt Nam từ ba tháng trở lên (Điều 1, Điều 2 Luật số 34/2009/QH12 sửa đổi, bổ sung điều 126 của Luật Nhà ở và Điều 121 của Luật Đất đai). 

Như vậy, theo quy định của pháp luật nêu trên, bạn chỉ được được sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở do cha mẹ chuyển nhượng, nếu nhà ở này thuộc quyền sở hữu hợp pháp của cha mẹ bạn.

Bạn không thể nhận chuyển nhượng quyền sử dụng miếng đất khi chưa có nhà ở từ cha mẹ của mình, và sau đó tiến hành xây nhà ở trên mảnh đất này. 

Văn phòng Luật sư NHQuang và Cộng sự
Thanh Xuân, Hà Nội
Báo Quê Hương

TINTUCVIETDUC.DE- Báo điện tử tại Đức từ 1995

TIN NHANH | THỰC TẾ | TỪ NƯỚC ĐỨC

Nhấn "Thích" Bạn sẽ cập nhật hàng ngày tin tức dành cho Kiều Bào ở Đức