Ở Đức, tặng người thân ở Việt Nam Ô-tô thì phải làm gì?

Bài viết 22741 "Ở Đức, tặng người thân ở Việt Nam Ô-tô thì phải làm gì?" này tại: www.tintucvietduc.de

Hỏi: Tôi hiện đang ở Đức. Tôi muốn gửi tặng anh trai tôi 1 chiếc xe ô tô hiệu Audi A3 dung tích 1.8, sản xuất năm 2013, đã đi được 11000 km. Xin hỏi thủ tục như thế nào và các loại thuế phải nộp gồm những loại thuế gì?

Bài viết này tại trang: TINTUCVIETDUC.DE

Bài viết hWe2fg đã đăng tại: www.tintucvietduc.de

 

Bài viết "Ở***, tặng người thân ở *** Ô-tô thì phải làm gì?"Bài viết dmca_47b22b9823 này - tại trang TINTUCVIETDUC.DEBài viết này - tại trang TINTUCVIETDUC.DE - dmca_47b22b9823 Bài viết "Ở***, tặng người thân ở *** Ô-tô thì phải làm gì?"Bài viết dmca_47b22b9823 này - tại trang TINTUCVIETDUC.DEBài viết này - tại trang TINTUCVIETDUC.DE - dmca_47b22b982347b22b9823 - Bài viết này đã đăng: TINTUCVIETDUC.DE BDEFGI54I196I2I136IBDEFG

Bài viết viakh dmcaa2f www_tintucvietduc_de đã đăng tại: www.tintucvietduc.de

Trả lời:Trả lời:47b22b9823 - Bài viết này đã đăng: TINTUCVIETDUC.DE BDEFGI54I196I2I136IBDEFG

Căn cứ vào các quy định tại:

Căn cứ vào các quy định tại:

Bài viết omylsdmcawww_tintucvietduc_de đã đăng tại: www.tintucvietduc.de

47b22b9823 - Bài viết này đã đăng tại: TINTUCVIETDUC.DE BDEFGI54I196I2I136IBDEFG

- Nghị định số 12/2006/NĐ-CP ngày 23/01/2006 của Chính phủ;

- Thông tư liên tịch số 03/2006/TTLT-BTM-BGTVT-BTC-BCA ngày 31/3/2006 (TTLT số 03/2006) của Liên Bộ Thương mại-Bộ Giao thông Vận tải-Bộ Tài chính-Bộ Công an về việc hướng dẫn nhập khẩu ô tô chở người dưới 16 chỗ ngồi đã qua sử dụng;

- Thông tư số 19/2009/TT-BCT ngày 07/7/2009 (Thông tư số 19/2009) của Bộ trưởng Bộ Công Thương sửa đổi, bổ sung TTLT số 03/2006;

- Quyết định số 31/2011/TT-BGTVT ngày 15/04/2011 của Bộ Giao thông Vận tải quy định về kiểm tra chất lượng, an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe cơ giới nhập khẩu…

thì trường hợp bạn muốn đưa xe ô tô dưới 16 chỗ đã qua sử dụng từ Đức về Việt Namthì trường hợp bạn muốn đưa xe ô tô dưới 16 chỗ đã qua sử dụng từ Đức về Việt Nam47b22b9823 - Bài viết này đã đăng: TINTUCVIETDUC.DE BDEFGI54I196I2I136IBDEFG (xe ô tô 4 chỗ) phải đáp ứng được các điều kiện sau:

Bài viết zafsh dmcaa2f www_tintucvietduc_de đã đăng tại: www.tintucvietduc.de

- Ôtô đã qua sử dụng là ôtô đã được sử dụng, được đăng ký với thời gian tối thiểu là 6 tháng và đã chạy được một quãng đường tối thiểu là 10.000 km (mười nghìn) tính đến thời điểm ôtô về đến cảng Việt NamViệt Nam47b22b9823 - Bài viết này đã đăng: TINTUCVIETDUC.DE BDEFGI54I196I2I136IBDEFG;

Bài viết hWe2fg đã đăng tại: www.tintucvietduc.de

- Ôtô đã qua sử dụng được nhập khẩu phải đảm bảo điều kiện: Không quá 05 năm tính từ năm sản xuất đến thời điểm ôtô về đến cảng Việt NamViệt Nam47b22b9823 - Bài viết này đã đăng: TINTUCVIETDUC.DE BDEFGI54I196I2I136IBDEFG;

Bài viết e2Rfg đã đăng tại: www.tintucvietduc.de

- Ô tô đó chưa bị thay đổi kết cấu, chuyển đổi công năng so với thiết kế ban đầu; chưa bị đục sửa số khung, số máy trong mọi trường hợp và dưới mọi hình thức;

- Ô tô không được tháo rời khi vận chuyển và khi nhập khẩu…

Để đưa chiếc xe nêu trên về Việt NamViệt Nam47b22b9823 - Bài viết này đã đăng: TINTUCVIETDUC.DE BDEFGI54I196I2I136IBDEFG thì phải thực hiện nhiều thủ tục, chúng tôi xin được nêu một số thủ tục cần thực hiện và một số văn bản pháp luật được áp dụng đối với từng thủ tục để bạn tham khảo, cụ thể như sau:

Bài viết yspzodmca3e www_tintucvietduc_de đã đăng tại: www.tintucvietduc.de

Bài viết Ở Đức, tặng người thân ở Việt Nam Ô-tô thì phải làm gì? này tại: www.tintucvietduc.de đang được giữ bản quyền DMCA

Bài viết Ở Đức, tặng người thân ở Việt Nam Ô-tô thì phải làm gì? này tại: www.tintucvietduc.de đang được giữ bản quyền DMCA

Thủ tục nhập khẩu: 

Thủ tục nhập khẩu: 

47b22b9823 - Bài viết này đã đăng tại: TINTUCVIETDUC.DE BDEFGI54I196I2I136IBDEFG

Ô tô đã qua sử dụng chỉ được nhập khẩu về Việt NamViệt Nam47b22b9823 - Bài viết này đã đăng: TINTUCVIETDUC.DE BDEFGI54I196I2I136IBDEFG qua các cửa khẩu cảng biển quốc tế: Cái Lân - Quảng Ninh, Hải Phòng, Đà Nẵng, Thành phố Hồ Chí Minh, Bà Rịa – Vũng Tàu.

Bài viết reTr3e đã đăng tại: www.tintucvietduc.de

Thủ tục Hải quan được thực hiện tại cửa khẩu nhập khẩu (Điều 1 Thông tư số 19/2009) 

Hồ sơ và thủ tục cấp giấy phép nhập khẩu được thực hiện theo quy định tại Thông tư 02/2001/TT-TCHQ ngày 29/5/2001 của Tổng cục Hải quan.

Thủ tục hải quan: 

Thủ tục hải quan: 

47b22b9823 - Bài viết này đã đăng tại: TINTUCVIETDUC.DE BDEFGI54I196I2I136IBDEFG

Làm hồ sơ hải quan và thủ tục hải quan được thực hiện theo quy định tại Điều 71 và Điều 73 Thông tư số 128/2013/TT - BTC ngày 10/09/2013 của Bộ Tài chính quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu (Thông tư số 128/2013).

Thủ tục kiểm tra chất lượng ô tô nhập khẩu:

Thủ tục kiểm tra chất lượng ô tô nhập khẩu:

47b22b9823 - Bài viết này đã đăng tại: TINTUCVIETDUC.DE BDEFGI54I196I2I136IBDEFG

Ô tô nhập khẩu phải kiểm tra chất lượng theo quy định tại Quyết định số 50/2006/QĐ-TTg ngày 07/3/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành danh mục sản phẩm, hàng hóa phải kiểm tra về chất lượng và Quyết định số 31/2011/TT-BGTVT ngày 15/04/2011 của Bộ Giao thông Vận tải quy định về kiểm tra chất lượng, an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe cơ giới nhập khẩu.

Thủ tục đăng ký lưu hành:

Thủ tục đăng ký lưu hành:

47b22b9823 - Bài viết này đã đăng tại: TINTUCVIETDUC.DE BDEFGI54I196I2I136IBDEFG

Để chiếc xe có thể sử dụng tại Việt NamViệt Nam47b22b9823 - Bài viết này đã đăng: TINTUCVIETDUC.DE BDEFGI54I196I2I136IBDEFG cần phải thực hiện đăng ký lưu hành theo quy định tại Thông tư số 15/2014/TT-BCA ngày 04 tháng 4 năm 2014 của Bộ Công an Quy định về đăng ký xe.

Các chi phí để đưa xe từ về Việt Nam:

Các chi phí để đưa xe từ về Việt Nam:

Bài viết lzhngdmcawww_tintucvietduc_de đã đăng tại: www.tintucvietduc.de

47b22b9823 - Bài viết này đã đăng tại: TINTUCVIETDUC.DE BDEFGI54I196I2I136IBDEFG

Theo quy định tại mục 3 Phần I Thông tư liên tịch số 03/2006/TTLT-BTM-BGTVT-BTC-BCA ngày 31/03/2006 của Bộ Giao thông Vận tải – Bộ Thương mại – Bộ Tài chính – Bộ Công an hướng dẫn việc nhập nhập khẩu ôtô chở người dưới 16 chỗ ngồi đã qua sử dụng theo Nghị định số 12/2006/NĐ-CP ngày 23/01/2006 của Chính phủ, ô tô đã qua sử dụng nhập khẩu phải nộp thuế theo quy định tại: Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu; Luật thuế Tiêu thụ đặc biệt; Luật thuế Giá trị gia tăng. Ngoài ra còn phải chịu lệ phí hải quan theo quy định của pháp luật.

Công ty Luật TNHH Bảo Chính 
Công ty Luật TNHH Bảo Chính 
47b22b9823 - Bài viết này đã đăng: TINTUCVIETDUC.DE BDEFGI54I196I2I136IBDEFGPhòng 308, Tòa nhà số 8 Láng Hạ, 
Phòng 308, Tòa nhà số 8 Láng Hạ, 
47b22b9823 - Bài viết này đã đăng: TINTUCVIETDUC.DE BDEFGI54I196I2I136IBDEFGphường Thành Công, quận Ba Đình, Hà Nộphường Thành Công, quận Ba Đình, Hà Nộ47b22b9823 - Bài viết này đã đăng: TINTUCVIETDUC.DE BDEFGI54I196I2I136IBDEFGii47b22b9823 - Bài viết này đã đăng: TINTUCVIETDUC.DE BDEFGI54I196I2I136IBDEFG

 

 

Bài viết Ở Đức, tặng người thân ở Việt Nam Ô-tô thì phải làm gì? - [dmca_47b22b9823] tại trang: www.tintucvietduc.de

TINTUCVIETDUC.DE

- Báo điện tử tại Đức từ năm 1995 -

TIN NHANH | THỰC TẾ | TỪ NƯỚC ĐỨC