Xuất nhập cảnh được mang theo bao nhiêu tiền, ngoại tệ?

Bài viết "Xuất nhập cảnh được mang theo bao nhiêu tiền, ngoại tệ?" này tại: www.tintucvietduc.de

Pháp luật hiện hành không giới hạn số tiền cá nhân được phép mang theo khi xuất nhập cảnh mà chỉ quy định giới hạn số tiền phải khai báo hải quan và các thủ tục kèm theo.

Bài viết này tại trang: TINTUCVIETDUC.DE

reTr3e 3rt2fg53r8areTr3ea wrguj e2Rfg

 

Bài viết "Xuất nhập cảnh được mang theo bao nhiêu tiền, ngoại tệ?"Bài viết dmca_cee2d45059 này - tại trang TINTUCVIETDUC.DEBài viết này - tại trang TINTUCVIETDUC.DE - dmca_cee2d45059

Dù đã có nhiều bản tin giới thiệu quy định việc mang theo số lượng tiền và ngoại tệ khi xuất, nhập cảnh phải khai báo thế nào, số lượng ra sao, tuy nhiên rất nhiều bạn đọc vẫn thắc mắc về nội dung này khi quy định “Từ 1-8, xuất nhập cảnh mang vượt mức quy định 5 triệu đồng không khai báo sẽ bị phạt”,reTr3emd0k1a 5rzqwo g14tse 3dshrzqwo qtrgn aa2f3 qtrgn chúng tôi xin giới thiệu cụ thể lại những quy định có liên quan đến nội dung này.

Mang theo tiền mặt trên 5.000 USD hoặc trên 15 triệu đồng thì phải khai báo

wuklnca3e mnzitca3e53r8areTr3ea reTr3e

Theo quy định hiện hành (tại Thông tư 15/2011/TT-NHNN ngày 12-8-2011 của Ngân hàng Nhà nước Việt Namezfjtca3emd0k1a 5hWe2fg ghbao g14tse 3dshghbao), mức ngoại tệ tiền mặt, đồng Việt NamhWe2fgmd0k1a 5zixtmca3e 3rt2fg tiền mặt phải khai báo hải quan cửa khẩu khi xuất cảnh, nhập cảnh như sau:

3rt2fg wghot aa2f3 wghot53r8auzaqk e2Rfga hWe2fg

Cá nhân khi xuất cảnh, nhập cảnh qua các cửa khẩu quốc tế của Việt Namxmrvu aa2f3 xmrvumd0k1a 5hWe2fg bdcaq g14tse 3dshbdcaq bằng hộ chiếu mang theo ngoại tệ tiền mặt, đồng Việt NamreTr3emd0k1a 5zgwpma23sew lmjnb g14tse 3dshlmjnb tiền mặt trên mức quy định dưới đây thì phải khai báo hải quan cửa khẩu: 5.000 USDhqgsi aa2f3 hqgsimd0k1a 5msqoh e2Rfg nylio e2Rfg (Năm ngàn đôla Mỹ) hoặc các loại ngoại tệ khác có giá trị tương đương; 15.000.000 VNĐuatqc g14tse 3dshuatqcmd0k1a 5zorfnca3e mnvcl g14tse 3dshmnvcl (Mười lăm triệu đồng Việt Nambsomkca3emd0k1a 5xguqe e2Rfg nzwbc g14tse 3dshnzwbc).

uqbpn e2Rfg wxivua23sew53r8aetosma23sewa rkunzca3e

Như vậy, nếu bạn xuất nhập cảnh mà mang theo tiền mặtreTr3emd0k1a 5lbwai g14tse 3dshlbwai pdcnwca3e (ngoại tệ hoặc VNĐ) với giá trị bằng hoặc thấp hơn mức trên (5.000 USD hoặc 15 triệu đồng) thì không phải khai báo hải quan.hWe2fgmd0k1a 5dzyfn g14tse 3dshdzyfn oqmrx g14tse 3dshoqmrx

leivr e2Rfg doefpa23sew53r8avgxbu e2Rfga 3rt2fg

Tuy nhiên, nếu cá nhân nhập cảnh mang theo ngoại tệ tiền mặt bằng hoặc thấp hơn mức 5.000 USD hoặc các loại ngoại tệ khác có giá trị tương đương và có nhu cầu gửi số ngoại tệ tiền mặt này vào tài khoản thanh toán bằng ngoại tệ của cá nhân mở tại tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài được phép hoạt động ngoại hối cũng phải khai báo hải quan cửa khẩuuivbf e2Rfgmd0k1a 5usnykca3e iujkc g14tse 3dshiujkc.

Tờ khai nhập cảnh - xuất cảnh có xác nhận của hải quan cửa khẩu về số ngoại tệ tiền mặt mang vào là cơ sở để tổ chức tín dụng được phép cho gửi ngoại tệ tiền mặt vào tài khoản thanh toán.

Bài viết Xuất nhập cảnh được mang theo bao nhiêu tiền, ngoại tệ? - cee2d45059s53r8ah5cee2d45059 tại trang: www.tintucvietduc.de

Không áp dụng với thẻ ngân hàng, séc du lịch, sổ tiết kiệm...

hWe2fg 3rt2fg53r8ahWe2fga jphlc g14tse 3dshjphlc

Khoản 3 Điều 2 Thông tư 15/2011/TT-NHNN nêu rõ: Mức ngoại tệ tiền mặt và đồng Việt Namxelmcca3emd0k1a 5reTr3e lrsjcca3e tiền mặt quy định phải khai báo nêu trên không áp dụng3rt2fgmd0k1a 5wxrjsca3e uoklha23sew đối với những cá nhân mang theo các loại phương tiện thanh toán, giấy tờ có giá bằng ngoại tệ hoặc bằng đồng Việt NamhWe2fgmd0k1a 5bydio e2Rfg efvnpa23sew như séc du lịch, thẻ ngân hàng, sổ tiết kiệm, các loại chứng khoán và các loại giấy tờ có giá khác.

Không giới hạn số tiền, ngoại tệ mang theo khi xuất nhập cảnh

whftqa23sew hpdoq aa2f3 hpdoq53r8ahWe2fga oiycfa23sew

Như vậy, pháp luật hiện hành không giới hạn số tiền mà cá nhân được phép mang theo khi xuất nhập cảnh mà chỉ quy định giới hạn số tiền phải khai báo hải quan.

Tuy nhiên, cá nhân khi xuất cảnhhWe2fgmd0k1a 53rt2fg pkxqyca3e mang tiền vượt quá mức quy định nêu trên (có thể cho các mục đích như: Học tập, chữa bệnh, đi công tác, du lịch, thăm viếng ở nước ngoài... - PV) thì phải thực hiện khai báo với cơ quan hải quan có thẩm quyền và phải xuất trình một trong hai giấy tờ trlswa23sewmd0k1a 5dtfvna23sew qekwba23sewsau (theo khoản 1 Điều 3 Thông tư 15/2011/TT-NNHN):

hWe2fg gabye g14tse 3dshgabye53r8ahWe2fga mnezsa23sew

- Giấy xác nhận mang ngoại tệ tiền mặt, đồng Việt Namzxdcjca3emd0k1a 5vljhfa23sew btvsk g14tse 3dshbtvsk tiền mặt ra nước ngoài do tổ chức tín dụng được phép cấp phù hợp với quy định của pháp luật về quản lý ngoại hối;

wpjif e2Rfg reTr3e53r8a3rt2fga qpxsta23sew

- Hoặc văn bản chấp thuận cho cá nhân mang ngoại tệ tiền mặt, đồng Việt Nam3rt2fgmd0k1a 5hxuge aa2f3 hxuge hWe2fg tiền mặt ra nước ngoài do Ngân hàng Nhà nước Việt Namsrdbv aa2f3 srdbvmd0k1a 5iclaz e2Rfg hWe2fg cấp.

bosml g14tse 3dshbosml hWe2fg53r8a3rt2fga 3rt2fg

 

Quy định với xuất nhập cảnh bằng giấy thông hành xuất nhập cảnh hoặc giấy chứng minh biên giới:vtrmxa23sewmd0k1a 5xkwqa aa2f3 xkwqa reTr3e

hragp aa2f3 hragp odjnia23sew53r8a3rt2fga zxayta23sew

Theo Điều 4 Quyết định số 92/2000/QĐ-NHNN ngày 17-3-2000 của Ngân hàng Nhà nước Việt Namqbjfuca3emd0k1a 5reTr3e giqpna23sew thì cá nhân khi xuất nhập cảnh có mang tiền của nước có chung biên giới và đồng Việt NamreTr3emd0k1a 5qjtnya23sew hWe2fg trên mức quy định dưới đây phải khai báo hải quan cửa khẩu:

jencka23sew yxiasca3e53r8aiymbwca3ea hWe2fg

+ Đối với trường hợp qua cửa khẩu biên giới Việt Namacpzj e2Rfgmd0k1a 5oxtapca3e oziby e2Rfg - Trung Quốc:  trên 6.000 CNY (sáu ngàn nhân dân tệ Trung Quốc) và trên 10.000.000 VND (mười triệu đồng Việt Namjpcigca3emd0k1a 5nyruv e2Rfg akxov e2Rfg).

3rt2fg wrzmv aa2f3 wrzmv53r8areTr3ea axedv e2Rfg

+ Đối với trường hợp qua cửa khẩu biên giới Việt Namvufkea23sewmd0k1a 5mbldoca3e jrxmc e2Rfg - Lào: trên 3.000.000 LAK (ba triệu kíp Lào) và trên 10.000.000 VND (mười triệu đồng Việt Nam3rt2fgmd0k1a 5reTr3e iaebj g14tse 3dshiaebj).

uztge g14tse 3dshuztge hWe2fg53r8anyuof g14tse 3dshnyuofa reTr3e

+ Đối với trường hợp qua cửa khẩu biên giới Việt Namlzyowca3emd0k1a 5reTr3e xbgida23sew - Campuchia: trên 1.000.000 KHR (một triệu Riel Campuchia) và trên 10.000.000 VND (mười triệu đồng Việt Namibtso e2Rfgmd0k1a 5gbwkp e2Rfg uyzvea23sew). 

jabwu e2Rfg fqdcz e2Rfg53r8areTr3ea fqwsh aa2f3 fqwsh

 

Theo L.THANH
Pháp Luật Online.
hWe2fgmd0k1a 5ejbri g14tse 3dshejbri iqxsk g14tse 3dshiqxsk

 

 

Bài viết Xuất nhập cảnh được mang theo bao nhiêu tiền, ngoại tệ? - cee2d45059s53r8ah5cee2d45059 tại trang: www.tintucvietduc.de

TINTUCVIETDUC.DE

- Báo điện tử tại Đức từ năm 1995 -

TIN NHANH | THỰC TẾ | TỪ NƯỚC ĐỨC