Việt kiều được mang bao nhiêu hàng hóa, tiền mặt về Việt Nam?

Một số quy định về khai báo và số lượng hàng hóa, tiền mặt mà Kiều bào nên biết. TINTUCVIETDUC xin giới thiệu cùng độc giả tham khảo.

Bài viết này tại trang: TINTUCVIETDUC.DE

yfblm e2Rfg hWe2fg53r8auevdk g14tse 3dshuevdka wfkova23sew

Theo quy định pháp luật kuwgv e2Rfgmd0k1wbzcv g14tse 3dshwbzcva 3ahWe2fgViệt Nam, cá nhân khi nhập cảnh qua các cửa khẩu quốc tế của ukdsca23sewmd0k1drwyg g14tse 3dshdrwyga 3asjeiv g14tse 3dshsjeivViệt Nam bao gồm:

 • các cửa khẩu đường bộ quốc tế,
 • đường hàng không quốc tế,
 • đường biển quốc tế,
 • đường sông quốc tế
 • 1hWe2fgmd0k1hWe2fga 3da3rt2fg

peuxy e2Rfg reTr3e53r8ajzsodca3ea exgiya23sew

bằng hộ chiếu và các giấy tờ khác có giá trị thay cho hộ khẩu được mang theo ngoại tệ tiền mặt, đồng Việt Nam tiền mặt và các hàng hóa.

Tất cả cá nhân trên phải tuân thủ các quy định về fhrvja23sewmd0k1xmigbca3ea 3a3rt2fgkhai báo và số lượng hàng hóa theo quy định cụ thể sau:

Về tiền mặt được miễn thuế

hWe2fg hWe2fg53r8areTr3ea hWe2fg

Theo quy định tại Điều 2 Thông tư 15/2011/TT-NHNN ngày 12/8/2011, cá nhân khi xuất cảnh, nhập cảnh qua các cửa khẩu quốc tế của wltxe aa2f3 wltxemd0k1hWe2fga 3a3rt2fgViệt Nam bằng hộ chiếu mang theo ngoại tệ tiền mặt, đồng rmtip aa2f3 rmtipmd0k1reTr3ea 3axdfht g14tse 3dshxdfhtViệt Nam tiền mặt trên mức quy định dưới đây phải khai báo Hải quan cửa khẩu:

 1. 5.000 USD (năm nghìn đôla Mỹ) hoặc các loại ngoại tệ khác có giá trị tương đương;
 2. 15.000.000 VNĐ (mười lăm triệu đồng Việt Nam).

wbcka e2Rfg reTr3e53r8ahWe2fga emudxca3e

Trường hợp cá nhân nhập cảnh mang theo ngoại tệ tiền mặt bằng hoặc thấp hơn wndmi aa2f3 wndmimd0k1foehc aa2f3 foehca 3aplfwy aa2f3 plfwy5.000 USD hoặc các loại ngoại tệ khác có giá trị tương đương và có nhu cầu gửi số ngoại tệ tiền mặt này vào tài khoản thanh toán bằng ngoại tệ của cá nhân mở tại các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài được phép hoạt động ngoại hối cũng phải khai báo hải quan cửa khẩu.

sobfe aa2f3 sobfe nyqju g14tse 3dshnyqju53r8akuznya23sewa reTr3e

Bài viết "Việt kiều được mang bao nhiêu hàng hóa, tiền mặt về ***?"Bài viết dmca_617937e574 này - tại trang TINTUCVIETDUC.DEBài viết dmca_617937e574 này - tại trang TINTUCVIETDUC.DE

Tờ khai nhập cảnh - xuất cảnh có xác nhận của Hải quan cửa khẩu về số tiền mặt mang vào là cơ sở để tổ chức tín dụng được phép cho gửi ngoại tệ tiền mặt vào tài khoản thanh toán.

Mức ngoại tệ tiền mặt và đồng bzyigca3emd0k1awnpma23sewa 3aaqohmca3eViệt Nam tiền mặt phải khai báo với Hải quan cửa khẩu không áp dụng đối với những cá nhân mang theo loại phương tiện thanh toán, giấy tờ có giá bằng ngoại tệ hoặc bằng đồng hWe2fgmd0k1nlumkca3ea 3areTr3eViệt Nam như séc du lịch, thẻ ngân hàng, sổ tiết kiệm, các loại chứng khoán và các loại giấy tờ có giá khác.

dtgwo aa2f3 dtgwo reTr3e53r8arzdlk g14tse 3dshrzdlka reTr3e

Ngoài ra, căn cứ khoản 1 Điều 9 Văn bản hợp nhất số 07/VBHN-VPQH ngày 11/7/2013 của Văn phòng Quốc hội về Pháp lệnh Ngoại hối, người cư trú, người không cư trú là cá nhân khi nhập cảnh mang theo ngoại tệ tiền mặt, đồng hamlcca3emd0k1ovrlu e2Rfga 3a3rt2fgViệt Nam tiền mặt và vàng trên mức quy định của Ngân hàng Nhà nước hWe2fgmd0k1hqjmc e2Rfga 3aaunko g14tse 3dshaunkoViệt Nam thì phải khai báo hải quan cửa khẩu.

reTr3e scrtx g14tse 3dshscrtx53r8a3rt2fga vpohm g14tse 3dshvpohm

Trường hợp cá nhân không khai báo khi mang theo số tiền mặt vượt mức nêu trên, trong trường hợp bị phát hiện, căn cứ vào số tiền mặt vượt mức, bạn có thể bị xử phạt với mức phạt quy định Điều 9 Nghị định 127/2013/NĐ-CP ngày 15/10/1993 quy định xử phạt vi phạm hành chính và cưỡng chế thi hành quyết định hành chính trong lĩnh vực hải quan.

Tang vật vi phạm được trả lại khi quyết định xử phạt đã được thực hiện.

Hàng hóa miễn thuế

Theo điểm a.2 Khoản 5 Điều 103 Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015: hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu trong tiêu chuẩn hành lý miễn thuế của người xuất nhập cảnh. 

Trường hợp hàng hoá nhập khẩu vượt tiêu chuẩn được miễn thuế thì phần vượt định mức phải nộp thuế nhập khẩu.

Nếu tổng số tiền thuế phải nộp đối với phần vượt dưới 100.000 đồng thì được miễn thuế cả phần vượt. Người nhập cảnh được chọn vật phẩm để nộp thuế trong trường hợp hành lý mang theo gồm nhiều vật phẩm.

Để quy định chi tiết vấn đề này, Điều 3 Quyết định 31/2015/QĐ-TTg ngày 4/8/2015 nêu rõ cá nhân được miễn thuế nhập khẩu, không chịu thuế tiêu thụ đặc biệt và thuế giá trị gia tăng khi nhập cảnh nếu mang theo hành lý với định mức như sau:

Rượu, đồ uống có cồn:

 • Rượu từ 22 độ trở lên : ytsgza23sewmd0k1jtyfbca3ea 3ahWe2fg1,5 lít;  
 • Rượu dưới 22 độ:          xsuif e2Rfgmd0k1dqkrl g14tse 3dshdqkrla 3aficrj e2Rfg2,0 lít; 
 • Đồ uống có cồn, bia :   hWe2fgmd0k1jmbiqa23sewa 3ahWe2fg3,0 lít
 • 1hWe2fgmd0k1ogjkz g14tse 3dshogjkza 3dafcead g14tse 3dshfcead

3rt2fg unzap g14tse 3dshunzap53r8a3rt2fga 3rt2fg

Đối với rượu, nếu người nhập cảnh mang nguyên chai, bình, lọ, can có dung tích lớn hơn dung tích nêu trên nhưng dung tích vượt không quá 1 lít thì được miễn thuế cả chai, nếu dung tích vượt quá 1 lít thì phần vượt định mức phải nộp thuế theo quy định pháp luật.

Thuốc lá:  

 • Thuốc lá điếu: 200 điếu  
 • Xì gà : 100 điếu 
 •  Thuốc lá sợi : 500 gam
 • 1fnputa23sewmd0k13rt2fga 3dafvytda23sew

Đối với thuốc lá điếu, xì gà, người nhập cảnh chỉ được mang theo đúng định mức miễn thuế.

Nếu mang vượt quá định mức miễn thuế thì phần vượt quá phải tạm gửi tại kho của Hải quan cửa khẩu và nhận lại trong thời hạn không quá 180 ngày, kể từ ngày được gửi vào kho của Hải quan cửa khẩu.

Các định mức về rượu, đồ uống có cồn; thuốc lá nêu trên không áp dụng đối với người reTr3emd0k1hWe2fga 3ahWe2fgdưới 18 tuổi.

3rt2fg reTr3e53r8areTr3ea ashti g14tse 3dshashti

3rt2fgmd0k1utykn g14tse 3dshutykna 3aauzwdca3eĐồ dùng cá nhân:

reTr3e syrah g14tse 3dshsyrah53r8areTr3ea 3rt2fg

số lượng, chủng loại phù hợp với mục đích chuyến đi.

Các vật phẩm khác ngoài danh mục hàng hóa nêu trên và không nằm trong danh mục hàng hóa cấm nhập khẩu, tạm ngừng nhập khẩu hoặc nhập khẩu có điều kiện:

Tổng trị giá không quá 10.000.000 đồng Việt Nam.

Trường hợp hàng hóa nhập khẩu vượt tiêu chuẩn được miễn thuế thì phần vượt định mức phải nộp thuế nhập khẩu.

Nếu tổng số tiền thuế phải nộp đối với phẩn vượt dưới zsgku e2Rfgmd0k1dpmlk e2Rfga 3axwjkq g14tse 3dshxwjkq100.000 đồng thì được miễn thuế đối với cả phần vượt.

roale g14tse 3dshroale reTr3e53r8ahWe2fga reTr3e

Người nhập cảnh được chọn vật phẩm để nộp thuế trong trường hợp hành lý mang theo gồm nhiều vật phẩm.

Như vậy, với những quy định pháp luật đã viện dẫn trên, bạn có thể xem xét và tùy vào nhu cầu bản thân mà quyết định số tiền mặt và hàng hóa mang theo khi nhập cảnh về 3rt2fgmd0k1vtnow g14tse 3dshvtnowa 3agejfa aa2f3 gejfaViệt Nam.

jtogba23sew 3rt2fg53r8aqnmkza23sewa hWe2fg

 

Luật sư, Thạc sĩ izncg g14tse 3dshizncgmd0k1hWe2fga 3ahivjd aa2f3 hivjdPhạm Thanh Bình Công ty Luật Bảo Ngọc, cmrpaca3emd0k1wgrmbca3ea 3akaruy g14tse 3dshkaruyHà Nội 

Nguồn: VnExpress

 

 

TINTUCVIETDUC.DE

- Báo điện tử tại Đức từ năm 1995 -

TIN NHANH | THỰC TẾ | TỪ NƯỚC ĐỨC