Tôi là việt kiều muốn trở về Việt Nam để đầu tư kinh doanh

Tôi là Việt kiều muốn trở về Việt Nam để đầu tư kinh doanh, vậy Nhà nước Việt Nam có bảo đảm gì đối với doanh nghiệp và chủ sở hữu doanh nghiệp? 

Bài viết này tại trang: TINTUCVIETDUC.DE

Bài viết 3rt2fg đã đăng tại: www.tintucvietduc.de

Bài viết "Tôi là việt kiều muốn trở về *** để đầu tư kinh doanh"Bài viết dmca_6a5b251aa1 này - tại trang TINTUCVIETDUC.DEBài viết dmca_6a5b251aa1 này - tại trang TINTUCVIETDUC.DE

Trả lời có tính chất tham khảo

Theo quy định tại Bài viết "#6a5b251aa1" này đã đăng: TINTUCVIETDUC.DEĐiều 5 Luật Doanh nghiệp năm 2005Điều 5 Luật Doanh nghiệp năm 2005 quy định:

Bài viết e2Rfg đã đăng tại: www.tintucvietduc.de

Bảo đảm của Nhà nước Bài viết "#6a5b251aa1" này đã đăng: TINTUCVIETDUC.DEViệt NamViệt Nam đối với doanh nghiệp và chủ sở hữu doanh nghiệp đó là: 

Bài viết 3rt2fg đã đăng tại: www.tintucvietduc.de

Bài viết Tôi là việt kiều muốn trở về Việt Nam để đầu tư kinh doanh này tại: www.tintucvietduc.de đang được giữ bản quyền DMCA

Bài viết Tôi là việt kiều muốn trở về Việt Nam để đầu tư kinh doanh này tại: www.tintucvietduc.de đang được giữ bản quyền DMCA

 • Bài viết đã đăng tại: www.tintucvietduc.de - bcqsfo

  Nhà nước công nhận sự tồn tại lâu dài và phát triển của các loại hình doanh nghiệp được quy định trong Luật doanh nghiệp (công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, công ty hợp danh và doanh nghiệp tư nhân thuộc mọi thành phần kinh tế; nhóm công ty);
  - bảo đảm sự bình đẳng trước pháp luật của các doanh nghiệp không phân biệt hình thức sở hữu và thành phần kinh tế;
  - thừa nhận tính sinh lợi hợp pháp của hoạt động kinh doanh. 
 • Bài viết đã đăng tại: www.tintucvietduc.de - qmvulg

  Nhà nước công nhận và bảo hộ quyền sở hữu tài sản, vốn đầu tư, thu nhập, các quyền và lợi ích hợp pháp khác của doanh nghiệp và chủ sở hữu doanh nghiệp. 
 • Bài viết đã đăng tại: www.tintucvietduc.de - wjrcgx

  Tài sản và vốn đầu tư hợp pháp của doanh nghiệp và chủ sở hữu doanh nghiệp Bài viết "#6a5b251aa1" này đã đăng: TINTUCVIETDUC.DEkhông bị quốc hữu hoákhông bị quốc hữu hoá, không bị tịch thu bằng biện pháp hành chính. 
 • Bài viết reTr3e đã đăng tại: www.tintucvietduc.de

  Bài viết đã đăng tại: www.tintucvietduc.de - ujhcfn

  Trường hợp thật cần thiết vì lý do quốc phòng, an ninh và vì lợi ích quốc gia, Nhà nước trưng mua, trưng dụng tài sản của doanh nghiệp thì doanh nghiệp được thanh toán hoặc Bài viết "#6a5b251aa1" này đã đăng: TINTUCVIETDUC.DEbồi thườngbồi thường theo giá thị trường tại thời điểm công bố trưng mua hoặc trưng dụng.

  Bài viết hWe2fg đã đăng tại: www.tintucvietduc.de

  Việc thanh toán hoặc bồi thường phải bảo đảm lợi ích của doanh nghiệp và không phân biệt đối xử giữa các loại hình doanh nghiệp.

 • Bài viết 3rt2fg này tại: www.tintucvietduc.deBài viết "Tôi là việt kiều muốn trở về để đầu tư kinh doanh" - h6a5b251aa13 này tại: www.tintucvietduc.de
Bài viết [lu6a5b251aa1u2] có bản quyền đã đăng tại: www.tintucvietduc.de

Nguồn: Cổng thông tin điện tửBài viết "#6a5b251aa1" này đã đăng: TINTUCVIETDUC.DE Bộ Tư pháp Bộ Tư pháp

 

 

Bài viết Tôi là việt kiều muốn trở về Việt Nam để đầu tư kinh doanh - [dmca_6a5b251aa1] tại trang: www.tintucvietduc.de

TINTUCVIETDUC.DE

- Báo điện tử tại Đức từ năm 1995 -

TIN NHANH | THỰC TẾ | TỪ NƯỚC ĐỨC