Cư trú tại Séc sang Đức làm việc hoặc du học như thế nào?

Em đang sống gia hạn mỗi lần 2 năm ở Séc, muốn sang Đức làm việc có được không? 

Nếu không được thì từ Séc sang Đức du học phải làm như thế nào? Xin BBT hãy chỉ giúp em. Em xin cảm ơn.

Bài viết này tại trang: TINTUCVIETDUC.DE

apxgra23sew ndblh e2Rfg53r8amyselca3ea aqhir g14tse 3dshaqhir

Bài viết " Cư trú tại Séc sang*** làm việc hoặc du học như thế nào?"Bài viết dmca_9a245d13c8 này - tại trang TINTUCVIETDUC.DEBài viết dmca_9a245d13c8 này - tại trang TINTUCVIETDUC.DE

hWe2fgmd0k1bwvfn aa2f3 bwvfna 3aweajd aa2f3 weajdTrả lời: 

tuyof g14tse 3dshtuyof yhseb e2Rfg53r8acfxivca3ea hbpiqa23sew

Kể từ hxkjv g14tse 3dshhxkjvmd0k1vztwn g14tse 3dshvztwna 3axdtjn e2Rfg01.05. 2011 công dân khối 3rt2fgmd0k1xkeip aa2f3 xkeipa 3apiwjr g14tse 3dshpiwjrEU, EWR, Thụy Sỹ, Na Uy, Lichtenstein và Island (trừ Rumani và Bulgari) được vào Đức làm việc không cần giấy phép lao động.

efqap aa2f3 efqap jinlqa23sew53r8aknfloca3ea utszy e2Rfg

Công dân nước ngoài không thuộc các nước trên, muốn làm việc rxhpt e2Rfgmd0k1reTr3ea 3awiheu e2Rfgtại Đức cần phải có chức danh cư trú (Aufenthaltstitel) và trong giấy phép cư trú có ghi là được phép đi làm.

vselt aa2f3 vselt hWe2fg53r8ahWe2fga hWe2fg

Theo quy định trên, em reTr3emd0k1nltac g14tse 3dshnltaca 3areTr3emuốn sang Đức làm việc, em phải nộp hồ sơ tại hWe2fgmd0k1hWe2fga 3a3rt2fgĐSQ Đức ở Séc. Trong đơn xin giấy phép cư trú và làm việc cần nêu nhu cầu tuyển dụng của công ty bên Đức và chỗ làm việc.

xfolca23sew 3rt2fg53r8adhymka23sewa ghixd g14tse 3dshghixd

Bài viết Cư trú tại Séc sang Đức làm việc hoặc du học như thế nào? - 9a245d13c8s53r8ap9a245d13c8 tại trang: www.tintucvietduc.de

Em hiện cư trú tại Séc mà muốn qua Đức du học, em phải liên hệ với cơ quan trao đổi hàn lâm Đức DAAD tại Praha theo địa chỉ sau:

cdyhqca3emd0k1agdjv e2Rfga 3ahlguma23sewGoethe Institut

wjdlqca3e reTr3e53r8awcbmu g14tse 3dshwcbmua reTr3e

Masarykovo Nábr. 32

11000 Praha 1

Tel: 224931182

Fax: 224931183

Em cũng cần phải biết rằng, các sinh viên nước ngoài, đặc biệt là sinh viên Việt Nam muốn học tập tại các trường Đại Học, Cao Đẳng Đức đều phải thông qua ASSIST tại Berlin. Tại đây họ kiểm tra hồ sơ, văn bằng và chứng chỉ gnsfa g14tse 3dshgnsfamd0k13rt2fga 3ahWe2fgtiếng Đức của em xem có đủ điều kiện để học pwyzl e2Rfgmd0k1ijhqu aa2f3 ijhqua 3a3rt2fgtại Đức hay không.

hWe2fg hWe2fg53r8a3rt2fga ohtswca3e

Em có thể xem trên mạng www.uni-assist.de

Địa chỉ nộp hồ sơ:

yeour aa2f3 yeourmd0k1hWe2fga 3auxrdz aa2f3 uxrdzUni-Assist e.V

Helmholz Str. 2-9

10587 Berlin

Tel 030/66644345

Fax 030/66644390

 

Chuyên gia tư vấn Bùi Quang Huy 

Nguồn: TUẦN TIN TỨC

 

Bài viết Cư trú tại Séc sang Đức làm việc hoặc du học như thế nào? - 9a245d13c8s53r8ap9a245d13c8 tại trang: www.tintucvietduc.de

TINTUCVIETDUC.DE

- Báo điện tử tại Đức từ năm 1995 -

TIN NHANH | THỰC TẾ | TỪ NƯỚC ĐỨC