Bằng lái xe ở Đức được lái xe ở Việt Nam?

Tôi là người Việt Nam đang định cư tại CHLB Đức. Tôi có bằng lái xe quốc tế do CHLB Đức cấp. Với bằng lái xe quốc tế này thì tôi có được lái xe ở Việt Nam không?

 

eba1489a70a5c8da5116f75559677efb
Báo Điện tử Tin Tức Việt Đức

Báo điện tử Tin Tức Việt-Đức với những tin nhanh về thời sự, sinh hoạt của Cộng đồng Người Việt Tại CHLB Đức

Bằng lái xe ở Đức được lái xe ở Việt Nam - 0Các ấn bản Bằng lái xe ở Đức - Ảnh:© picture alliance / dpa / Oliver Berg

eba1489a70a5c8da5116f75559677efb reTr3e eba1489a70a5c8da5116f75559677efbMua, đăng kí, đổi bằng lái xe-eba1489a70a5c8da5116f75559677efbLuật sư tư vấn:

Căn cứ Nghị quyết số 141/NQ-CP ngày 31/12/2013 về việc gia nhập công ước năm 1968 về Giao thông đường bộ và Thông báo số 62/2014/TB-LPQT của Bộ Ngoại giao ngày 18 tháng 9 năm 2014, nhập công ước năm 1968 về Giao thông đường bộ chính thức có hiệu lực tại Việt Nam kể từ ngày 20 tháng 8 năm 2014.

Như vậy, Việt Nam đã chính thức là thành viên của công ước năm 1968 về Giao thông đường bộ.

Khoản 2 Điều 1 Thông tư số 48/2014/TT-BGTVT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 46/2012/TT-BGTVT ngày 07 tháng 11 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 12 năm 2014 quy định :

eba1489a70a5c8da5116f75559677efb 3rt2fg eba1489a70a5c8da5116f75559677efbMua, đăng kí, đổi bằng lái xe-eba1489a70a5c8da5116f75559677efb“5. Người nước ngoài hoặc người Việt Nam cư trú ở nước ngoài có nhu cầu lái xe ở Việt Nam thực hiện như sau:

eba1489a70a5c8da5116f75559677efb e2Rfg eba1489a70a5c8da5116f75559677efbMua, đăng kí, đổi bằng lái xe-eba1489a70a5c8da5116f75559677efba) Nếu có giấy phép lái xe quốc gia phải làm thủ tục đổi sang giấy phép lái xe tương ứng của Việt Nam;

eba1489a70a5c8da5116f75559677efb 3rt2fg eba1489a70a5c8da5116f75559677efbMua, đăng kí, đổi bằng lái xe-eba1489a70a5c8da5116f75559677efbb) Nếu có giấy phép lái xe quốc tế do cơ quan có thẩm quyền của các nước tham gia Công ước về Giao thông đường bộ năm 1968 cấp, còn thời hạn sử dụng thì được lái loại xe quy định đã ghi trong giấy phép lái xe mà không phải đổi sang giấy phép lái xe Việt Nam;

eba1489a70a5c8da5116f75559677efb 3rt2fg eba1489a70a5c8da5116f75559677efbMua, đăng kí, đổi bằng lái xe-eba1489a70a5c8da5116f75559677efbNội dung giấy phép lái xe quốc tế theo quy định tại Phụ lục 32 của Thông tư này;

eba1489a70a5c8da5116f75559677efb hWe2fg eba1489a70a5c8da5116f75559677efbMua, đăng kí, đổi bằng lái xe-eba1489a70a5c8da5116f75559677efbc) Trường hợp điều ước quốc tế về giấy phép lái xe mà Việt Nam là thành viên có quy định khác thì áp dụng quy định của điều ước quốc tế đó."

Cộng hòa Liên bang Đức ký gia nhập công ước 1968 về giao thông đường bộ vào ngày 8/11/1968, do vậy, bằng lái xe quốc tế do Đức cấp được phép lưu thông tại các quốc gia khác cùng tham gia công ước này.

Như vậy, nếu giấy phép lái xe của bạn hiện tại là giấy phép lái xe quốc tế, được cấp theo đúng quy chuẩn quốc tế thì được phép lưu hành tại Việt Nam.

eba1489a70a5c8da5116f75559677efb 3rt2fg eba1489a70a5c8da5116f75559677efbMua, đăng kí, đổi bằng lái xe-eba1489a70a5c8da5116f75559677efbLuật sư Phạm Thị Bích Hảo,

Công ty luật TNHH Đức An, Hà Nội


eba1489a70a5c8da5116f75559677efb hWe2fg eba1489a70a5c8da5116f75559677efbMua, đăng kí, đổi bằng lái xe-eba1489a70a5c8da5116f75559677efb

TINTUCVIETDUC.DE Bổ sung & cập nhật

Nhiều độc giả có gửi tin đến cho chúng tôi về việc:

eba1489a70a5c8da5116f75559677efb g14tse eba1489a70a5c8da5116f75559677efbMua, đăng kí, đổi bằng lái xe-eba1489a70a5c8da5116f75559677efb

Có phải cứ có bằng lái xe Việt Nam là sử dụng được ở Đức không?

Chúng tôi xin trả lời: eba1489a70a5c8da5116f75559677efb 3rt2fg eba1489a70a5c8da5116f75559677efbMua, đăng kí, đổi bằng lái xe-eba1489a70a5c8da5116f75559677efbKhông

Theo Quy định chính thức của  eba1489a70a5c8da5116f75559677efb reTr3e eba1489a70a5c8da5116f75559677efbMua, đăng kí, đổi bằng lái xe-eba1489a70a5c8da5116f75559677efbbmvi - eba1489a70a5c8da5116f75559677efb e2Rfg eba1489a70a5c8da5116f75559677efbMua, đăng kí, đổi bằng lái xe-eba1489a70a5c8da5116f75559677efbBộ Giao thông, Xây dựng và phát triển Đô thị Liên bang Đức thì:

eba1489a70a5c8da5116f75559677efb 3rt2fg eba1489a70a5c8da5116f75559677efbMua, đăng kí, đổi bằng lái xe-eba1489a70a5c8da5116f75559677efbBằng lái xe Quốc tế của bạn chỉ có hiệu lực tối đa eba1489a70a5c8da5116f75559677efb reTr3e eba1489a70a5c8da5116f75559677efbMua, đăng kí, đổi bằng lái xe-eba1489a70a5c8da5116f75559677efb6 tháng sau khi bạn đăng ký cư trú, định cư ở Đức. Sau đó thì bằng lái xe này sẽ eba1489a70a5c8da5116f75559677efb hWe2fg eba1489a70a5c8da5116f75559677efbMua, đăng kí, đổi bằng lái xe-eba1489a70a5c8da5116f75559677efbkhông được chấp nhận.

Người sử dụng eba1489a70a5c8da5116f75559677efb hWe2fg eba1489a70a5c8da5116f75559677efbMua, đăng kí, đổi bằng lái xe-eba1489a70a5c8da5116f75559677efbbằng lái xe này coi như là eba1489a70a5c8da5116f75559677efb g14tse eba1489a70a5c8da5116f75559677efbMua, đăng kí, đổi bằng lái xe-eba1489a70a5c8da5116f75559677efblái xe không có bằng.

Khi bị phát hiện thì bảo hiểm xe sẽ có quyền eba1489a70a5c8da5116f75559677efb g14tse eba1489a70a5c8da5116f75559677efbMua, đăng kí, đổi bằng lái xe-eba1489a70a5c8da5116f75559677efbtừ chối trả tiền cũng như sẽ eba1489a70a5c8da5116f75559677efb 3rt2fg eba1489a70a5c8da5116f75559677efbMua, đăng kí, đổi bằng lái xe-eba1489a70a5c8da5116f75559677efbbị phạt tiền và liên quan đến eba1489a70a5c8da5116f75559677efb 3rt2fg eba1489a70a5c8da5116f75559677efbMua, đăng kí, đổi bằng lái xe-eba1489a70a5c8da5116f75559677efbtội hình sự có thể eba1489a70a5c8da5116f75559677efb e2Rfg eba1489a70a5c8da5116f75559677efbMua, đăng kí, đổi bằng lái xe-eba1489a70a5c8da5116f75559677efbbị phạt tù.

 

eba1489a70a5c8da5116f75559677efb 3rt2fg eba1489a70a5c8da5116f75559677efbMua, đăng kí, đổi bằng lái xe-eba1489a70a5c8da5116f75559677efb

eba1489a70a5c8da5116f75559677efb hWe2fg eba1489a70a5c8da5116f75559677efbMua, đăng kí, đổi bằng lái xe-eba1489a70a5c8da5116f75559677efbNach Begründung eines ordentlichen Wohnsitzes in der Bundesrepublik Deutschland besteht die Fahrberechtigung noch sechs Monate. Danach wird Ihr Führerschein nicht mehr anerkannt.

eba1489a70a5c8da5116f75559677efb 3rt2fg eba1489a70a5c8da5116f75559677efbMua, đăng kí, đổi bằng lái xe-eba1489a70a5c8da5116f75559677efbFür die weitere Teilnahme am deutschen Straßenverkehr ist dann ein in der Bundesrepublik Deutschland ausgestellter Führerschein erforderlich. 


Để có thể tham gia giao thông ở eba1489a70a5c8da5116f75559677efb g14tse eba1489a70a5c8da5116f75559677efbMua, đăng kí, đổi bằng lái xe-eba1489a70a5c8da5116f75559677efbĐức( eba1489a70a5c8da5116f75559677efb g14tse eba1489a70a5c8da5116f75559677efbMua, đăng kí, đổi bằng lái xe-eba1489a70a5c8da5116f75559677efblái xe ô tô nhỏ) Bạn phải có một giấy phép lái xe của eba1489a70a5c8da5116f75559677efb g14tse eba1489a70a5c8da5116f75559677efbMua, đăng kí, đổi bằng lái xe-eba1489a70a5c8da5116f75559677efbCộng hòa Liên bang Đứccấp. 

eba1489a70a5c8da5116f75559677efb reTr3e eba1489a70a5c8da5116f75559677efbMua, đăng kí, đổi bằng lái xe-eba1489a70a5c8da5116f75559677efb Văn bản chính thức tiếng Đức của  eba1489a70a5c8da5116f75559677efb 3rt2fg eba1489a70a5c8da5116f75559677efbMua, đăng kí, đổi bằng lái xe-eba1489a70a5c8da5116f75559677efbBộ Giao thông, Xây dựng và phát triển Đô thị Liên bang Đức.

eba1489a70a5c8da5116f75559677efb 3rt2fg eba1489a70a5c8da5116f75559677efbMua, đăng kí, đổi bằng lái xe-eba1489a70a5c8da5116f75559677efb©Lê Hải Yến - TINTUCVIETDUC.DE

 

TINTUCVIETDUC.DE- Báo điện tử tại Đức từ 1995

TIN NHANH | THỰC TẾ | TỪ NƯỚC ĐỨC

Nhấn "Thích" Bạn sẽ cập nhật hàng ngày tin tức dành cho Kiều Bào ở Đức