Bằng lái xe ở Đức được lái xe ở Việt Nam?

Tôi là người Việt Nam đang định cư tại CHLB Đức. Tôi có bằng lái xe quốc tế do CHLB Đức cấp. Với bằng lái xe quốc tế này thì tôi có được lái xe ở Việt Nam không?

 

e5639c15054b544f4e1eba65c253714b
Báo Điện tử Tin Tức Việt Đức

Báo điện tử Tin Tức Việt-Đức với những tin nhanh về thời sự, sinh hoạt của Cộng đồng Người Việt Tại CHLB Đức

Bằng lái xe ở Đức được lái xe ở Việt Nam - 0Các ấn bản Bằng lái xe ở Đức - Ảnh:© picture alliance / dpa / Oliver Berg

e5639c15054b544f4e1eba65c253714b hWe2fg e5639c15054b544f4e1eba65c253714bMua, đăng kí, đổi bằng lái xe-e5639c15054b544f4e1eba65c253714bLuật sư tư vấn:

Căn cứ Nghị quyết số 141/NQ-CP ngày 31/12/2013 về việc gia nhập công ước năm 1968 về Giao thông đường bộ và Thông báo số 62/2014/TB-LPQT của Bộ Ngoại giao ngày 18 tháng 9 năm 2014, nhập công ước năm 1968 về Giao thông đường bộ chính thức có hiệu lực tại Việt Nam kể từ ngày 20 tháng 8 năm 2014.

Như vậy, Việt Nam đã chính thức là thành viên của công ước năm 1968 về Giao thông đường bộ.

Khoản 2 Điều 1 Thông tư số 48/2014/TT-BGTVT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 46/2012/TT-BGTVT ngày 07 tháng 11 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 12 năm 2014 quy định :

e5639c15054b544f4e1eba65c253714b reTr3e e5639c15054b544f4e1eba65c253714bMua, đăng kí, đổi bằng lái xe-e5639c15054b544f4e1eba65c253714b“5. Người nước ngoài hoặc người Việt Nam cư trú ở nước ngoài có nhu cầu lái xe ở Việt Nam thực hiện như sau:

e5639c15054b544f4e1eba65c253714b reTr3e e5639c15054b544f4e1eba65c253714bMua, đăng kí, đổi bằng lái xe-e5639c15054b544f4e1eba65c253714ba) Nếu có giấy phép lái xe quốc gia phải làm thủ tục đổi sang giấy phép lái xe tương ứng của Việt Nam;

e5639c15054b544f4e1eba65c253714b hWe2fg e5639c15054b544f4e1eba65c253714bMua, đăng kí, đổi bằng lái xe-e5639c15054b544f4e1eba65c253714bb) Nếu có giấy phép lái xe quốc tế do cơ quan có thẩm quyền của các nước tham gia Công ước về Giao thông đường bộ năm 1968 cấp, còn thời hạn sử dụng thì được lái loại xe quy định đã ghi trong giấy phép lái xe mà không phải đổi sang giấy phép lái xe Việt Nam;

e5639c15054b544f4e1eba65c253714b hWe2fg e5639c15054b544f4e1eba65c253714bMua, đăng kí, đổi bằng lái xe-e5639c15054b544f4e1eba65c253714bNội dung giấy phép lái xe quốc tế theo quy định tại Phụ lục 32 của Thông tư này;

e5639c15054b544f4e1eba65c253714b hWe2fg e5639c15054b544f4e1eba65c253714bMua, đăng kí, đổi bằng lái xe-e5639c15054b544f4e1eba65c253714bc) Trường hợp điều ước quốc tế về giấy phép lái xe mà Việt Nam là thành viên có quy định khác thì áp dụng quy định của điều ước quốc tế đó."

Cộng hòa Liên bang Đức ký gia nhập công ước 1968 về giao thông đường bộ vào ngày 8/11/1968, do vậy, bằng lái xe quốc tế do Đức cấp được phép lưu thông tại các quốc gia khác cùng tham gia công ước này.

Như vậy, nếu giấy phép lái xe của bạn hiện tại là giấy phép lái xe quốc tế, được cấp theo đúng quy chuẩn quốc tế thì được phép lưu hành tại Việt Nam.

e5639c15054b544f4e1eba65c253714b reTr3e e5639c15054b544f4e1eba65c253714bMua, đăng kí, đổi bằng lái xe-e5639c15054b544f4e1eba65c253714bLuật sư Phạm Thị Bích Hảo,

Công ty luật TNHH Đức An, Hà Nội


e5639c15054b544f4e1eba65c253714b 3rt2fg e5639c15054b544f4e1eba65c253714bMua, đăng kí, đổi bằng lái xe-e5639c15054b544f4e1eba65c253714b

TINTUCVIETDUC.DE Bổ sung & cập nhật

Nhiều độc giả có gửi tin đến cho chúng tôi về việc:

e5639c15054b544f4e1eba65c253714b 3rt2fg e5639c15054b544f4e1eba65c253714bMua, đăng kí, đổi bằng lái xe-e5639c15054b544f4e1eba65c253714b

Có phải cứ có bằng lái xe Việt Nam là sử dụng được ở Đức không?

Chúng tôi xin trả lời: e5639c15054b544f4e1eba65c253714b g14tse e5639c15054b544f4e1eba65c253714bMua, đăng kí, đổi bằng lái xe-e5639c15054b544f4e1eba65c253714bKhông

Theo Quy định chính thức của  e5639c15054b544f4e1eba65c253714b hWe2fg e5639c15054b544f4e1eba65c253714bMua, đăng kí, đổi bằng lái xe-e5639c15054b544f4e1eba65c253714bbmvi - e5639c15054b544f4e1eba65c253714b reTr3e e5639c15054b544f4e1eba65c253714bMua, đăng kí, đổi bằng lái xe-e5639c15054b544f4e1eba65c253714bBộ Giao thông, Xây dựng và phát triển Đô thị Liên bang Đức thì:

e5639c15054b544f4e1eba65c253714b g14tse e5639c15054b544f4e1eba65c253714bMua, đăng kí, đổi bằng lái xe-e5639c15054b544f4e1eba65c253714bBằng lái xe Quốc tế của bạn chỉ có hiệu lực tối đa e5639c15054b544f4e1eba65c253714b g14tse e5639c15054b544f4e1eba65c253714bMua, đăng kí, đổi bằng lái xe-e5639c15054b544f4e1eba65c253714b6 tháng sau khi bạn đăng ký cư trú, định cư ở Đức. Sau đó thì bằng lái xe này sẽ e5639c15054b544f4e1eba65c253714b 3rt2fg e5639c15054b544f4e1eba65c253714bMua, đăng kí, đổi bằng lái xe-e5639c15054b544f4e1eba65c253714bkhông được chấp nhận.

Người sử dụng e5639c15054b544f4e1eba65c253714b e2Rfg e5639c15054b544f4e1eba65c253714bMua, đăng kí, đổi bằng lái xe-e5639c15054b544f4e1eba65c253714bbằng lái xe này coi như là e5639c15054b544f4e1eba65c253714b g14tse e5639c15054b544f4e1eba65c253714bMua, đăng kí, đổi bằng lái xe-e5639c15054b544f4e1eba65c253714blái xe không có bằng.

Khi bị phát hiện thì bảo hiểm xe sẽ có quyền e5639c15054b544f4e1eba65c253714b 3rt2fg e5639c15054b544f4e1eba65c253714bMua, đăng kí, đổi bằng lái xe-e5639c15054b544f4e1eba65c253714btừ chối trả tiền cũng như sẽ e5639c15054b544f4e1eba65c253714b 3rt2fg e5639c15054b544f4e1eba65c253714bMua, đăng kí, đổi bằng lái xe-e5639c15054b544f4e1eba65c253714bbị phạt tiền và liên quan đến e5639c15054b544f4e1eba65c253714b g14tse e5639c15054b544f4e1eba65c253714bMua, đăng kí, đổi bằng lái xe-e5639c15054b544f4e1eba65c253714btội hình sự có thể e5639c15054b544f4e1eba65c253714b e2Rfg e5639c15054b544f4e1eba65c253714bMua, đăng kí, đổi bằng lái xe-e5639c15054b544f4e1eba65c253714bbị phạt tù.

 

e5639c15054b544f4e1eba65c253714b reTr3e e5639c15054b544f4e1eba65c253714bMua, đăng kí, đổi bằng lái xe-e5639c15054b544f4e1eba65c253714b

e5639c15054b544f4e1eba65c253714b e2Rfg e5639c15054b544f4e1eba65c253714bMua, đăng kí, đổi bằng lái xe-e5639c15054b544f4e1eba65c253714bNach Begründung eines ordentlichen Wohnsitzes in der Bundesrepublik Deutschland besteht die Fahrberechtigung noch sechs Monate. Danach wird Ihr Führerschein nicht mehr anerkannt.

e5639c15054b544f4e1eba65c253714b reTr3e e5639c15054b544f4e1eba65c253714bMua, đăng kí, đổi bằng lái xe-e5639c15054b544f4e1eba65c253714bFür die weitere Teilnahme am deutschen Straßenverkehr ist dann ein in der Bundesrepublik Deutschland ausgestellter Führerschein erforderlich. 


Để có thể tham gia giao thông ở e5639c15054b544f4e1eba65c253714b reTr3e e5639c15054b544f4e1eba65c253714bMua, đăng kí, đổi bằng lái xe-e5639c15054b544f4e1eba65c253714bĐức( e5639c15054b544f4e1eba65c253714b 3rt2fg e5639c15054b544f4e1eba65c253714bMua, đăng kí, đổi bằng lái xe-e5639c15054b544f4e1eba65c253714blái xe ô tô nhỏ) Bạn phải có một giấy phép lái xe của e5639c15054b544f4e1eba65c253714b e2Rfg e5639c15054b544f4e1eba65c253714bMua, đăng kí, đổi bằng lái xe-e5639c15054b544f4e1eba65c253714bCộng hòa Liên bang Đứccấp. 

e5639c15054b544f4e1eba65c253714b e2Rfg e5639c15054b544f4e1eba65c253714bMua, đăng kí, đổi bằng lái xe-e5639c15054b544f4e1eba65c253714b Văn bản chính thức tiếng Đức của  e5639c15054b544f4e1eba65c253714b e2Rfg e5639c15054b544f4e1eba65c253714bMua, đăng kí, đổi bằng lái xe-e5639c15054b544f4e1eba65c253714bBộ Giao thông, Xây dựng và phát triển Đô thị Liên bang Đức.

e5639c15054b544f4e1eba65c253714b hWe2fg e5639c15054b544f4e1eba65c253714bMua, đăng kí, đổi bằng lái xe-e5639c15054b544f4e1eba65c253714b©Lê Hải Yến - TINTUCVIETDUC.DE

 

TINTUCVIETDUC.DE- Báo điện tử tại Đức từ 1995

TIN NHANH | THỰC TẾ | TỪ NƯỚC ĐỨC

Nhấn "Thích" Bạn sẽ cập nhật hàng ngày tin tức dành cho Kiều Bào ở Đức của chúng tôi