Bằng lái xe ở Đức được lái xe ở Việt Nam?

Tôi là người Việt Nam đang định cư tại CHLB Đức. Tôi có bằng lái xe quốc tế do CHLB Đức cấp. Với bằng lái xe quốc tế này thì tôi có được lái xe ở Việt Nam không?

Bài viết này tại trang: TINTUCVIETDUC.DE

uisloa23sew hWe2fg53r8aqgrzica3ea vgxru g14tse 3dshvgxru

 

3rt2fgmd0k1oxzkc g14tse 3dshoxzkca 3aodajy aa2f3 odajyLuật sư tư vấn:

hWe2fg ribko aa2f3 ribko53r8ahWe2fga 3rt2fg

Căn cứ Nghị quyết số 141/NQ-CP ngày 31/12/2013 về việc gia nhập công ước năm 1968 về Giao thông đường bộ và Thông báo số 62/2014/TB-LPQT của Bộ Ngoại giao ngày 18 tháng 9 năm 2014, nhập công ước năm 1968 về Giao thông đường bộ chính thức có hiệu lực tại hWe2fgmd0k1gutyw e2Rfga 3aftjzsca3eViệt Nam kể từ ngày 20 tháng 8 năm 2014.

reTr3e ztosaa23sew53r8areTr3ea mlxvyca3e

Như vậy, hWe2fgmd0k1reTr3ea 3avfgtka23sewViệt Nam đã chính thức là thành viên của công ước năm 1968 về Giao thông đường bộ.

myxpv aa2f3 myxpv kstva e2Rfg53r8acbusya23sewa 3rt2fg

Bài viết "Bằng lái xe *** được lái xe ở ***?"Bài viết dmca_f9380ff7b0 này - tại trang TINTUCVIETDUC.DEBài viết dmca_f9380ff7b0 này - tại trang TINTUCVIETDUC.DE Các ấn bản Bằng lái xe nuqsj aa2f3 nuqsjmd0k1wpebza23sewa 3a3rt2fgở Đức - Ảnh:© picture alliance / dpa / Oliver Berg

3rt2fg reTr3e53r8afuveh aa2f3 fuveha tmixl aa2f3 tmixl

Khoản 2 Điều 1 Thông tư số 48/2014/TT-BGTVT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 46/2012/TT-BGTVT ngày 07 tháng 11 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 12 năm 2014 quy định :

“5. Người nước ngoài hoặc người awcfh g14tse 3dshawcfhmd0k1ztphga23sewa 3aneqgka23sewViệt Nam cư trú ở nước ngoài có nhu cầu lái xe ở lthpnca3emd0k13rt2fga 3areTr3eViệt Nam thực hiện như sau:

dljbta23sew yiorfa23sew53r8aldtfc g14tse 3dshldtfca reTr3e

a) Nếu có giấy phép lái xe quốc gia phải làm thủ tục đổi sang giấy phép lái xe tương ứng của reTr3emd0k13rt2fga 3ahcdqba23sewViệt Nam;

rvlhn e2Rfg oyjnr aa2f3 oyjnr53r8ahWe2fga juhli aa2f3 juhli

b) Nếu có giấy phép lái xe quốc tế do cơ quan có thẩm quyền của các nước tham gia Công ước về Giao thông đường bộ năm 1968 cấp, còn thời hạn sử dụng thì được lái loại xe quy định đã ghi trong giấy phép lái xe mà không phải đổi sang giấy phép lái xe wxdjl aa2f3 wxdjlmd0k1reTr3ea 3ahWe2fgViệt Nam;

sxmwb g14tse 3dshsxmwb reTr3e53r8auxfet g14tse 3dshuxfeta kbwoma23sew

Nội dung giấy phép lái xe quốc tế theo quy định tại Phụ lục 32 của Thông tư này;

c) Trường hợp điều ước quốc tế về giấy phép lái xe mà nqpzgca3emd0k1ynzfhca3ea 3aawpcl aa2f3 awpclViệt Nam là thành viên có quy định khác thì áp dụng quy định của điều ước quốc tế đó."

vywfr e2Rfg 3rt2fg53r8anldxa e2Rfga yqgnia23sew

Cộng hòa Liên bang Đức ký gia nhập công ước 1968 về giao thông đường bộ vào ngày 8/11/1968, do vậy, bằng lái xe quốc tế do Đức cấp được phép lưu thông tại các quốc gia khác cùng tham gia công ước này.

Như vậy, nếu giấy phép lái xe của bạn hiện tại là giấy phép lái xe quốc tế, được cấp theo đúng quy chuẩn quốc tế thì được phép lưu hành tại dlyis aa2f3 dlyismd0k13rt2fga 3aioldrca3eViệt Nam.

reTr3e zfwgbca3e53r8avnrig g14tse 3dshvnriga reTr3e

ayfib e2Rfgmd0k1reTr3ea 3atkzguca3eLuật sư Phạm Thị Bích Hảo,

vzicg g14tse 3dshvzicg dlgbc e2Rfg53r8areTr3ea ayejbca3e

Công ty luật TNHH Đức An, ifeptca3emd0k1qjyix e2Rfga 3amqtigca3eHà Nội

Bài viết Bằng lái xe ở Đức được lái xe ở Việt Nam? - f9380ff7b0s53r8ah5f9380ff7b0 tại trang: www.tintucvietduc.de


TINTUCVIETDUC.DE Bổ sung & cập nhật

reTr3e gixwh aa2f3 gixwh53r8afgday aa2f3 fgdaya 3rt2fg

Nhiều độc giả có gửi tin đến cho chúng tôi về việc: gdtbq e2Rfgmd0k1abwhmca3ea 3ahWe2fgCó phải cứ có bằng lái xe Việt Nam là sử dụng được njaqs aa2f3 njaqsmd0k13rt2fga 3a3rt2fgở Đức không?

asgnf e2Rfg reTr3e53r8areTr3ea 3rt2fg

Chúng tôi xin trả lời: hWe2fgmd0k1siaqt e2Rfga 3aitwlg aa2f3 itwlgKhông

lehfpca3e jgcdv e2Rfg53r8arxswg aa2f3 rxswga reTr3e

Theo Quy định chính thức của reTr3emd0k1hWe2fga 3agjeyo aa2f3 gjeyobmvi - hWe2fgmd0k1zcmaja23sewa 3alnzgc g14tse 3dshlnzgcBộ Giao thông, Xây dựng và phát triển Đô thị Liên bang Đức thì:

hWe2fg 3rt2fg53r8ahWe2fga pbmkyca3e

nqiwe g14tse 3dshnqiwemd0k1covim e2Rfga 3azmoieca3eBằng lái xe Quốc tế của bạn chỉ có hiệu lực tối đa reTr3emd0k1ayquka23sewa 3asoxfe aa2f3 soxfe6 tháng sau khi bạn đăng ký cư trú, định cư pqelb g14tse 3dshpqelbmd0k1jletva23sewa 3axvghd g14tse 3dshxvghdở Đức. Sau đó thì bằng lái xe này sẽ không được chấp nhận.

pnsuz e2Rfg tghnr g14tse 3dshtghnr53r8areTr3ea reTr3e

Người sử dụng bằng lái xe này coi như là silty aa2f3 siltymd0k1dwqxc aa2f3 dwqxca 3ahWe2fglái xe không có bằng.

srktma23sew hWe2fg53r8aaznfq e2Rfga hWe2fg

Khi bị phát hiện thì bảo hiểm xe sẽ có quyền từ chối trả tiền cũng như sẽ bị phạt tiền và liên quan đến tội hình sự có thể csmyra23sewmd0k1poifza23sewa 3aajedq e2Rfgbị phạt tù.

tzlkma23sew 3rt2fg53r8ahWe2fga hWe2fg

Bài viết "Bằng lái xe *** được lái xe ở ***?"Bài viết dmca_f9380ff7b0 này - tại trang TINTUCVIETDUC.DEBài viết dmca_f9380ff7b0 này - tại trang TINTUCVIETDUC.DE

 

Nach Begründung eines ordentlichen Wohnsitzes in der Bundesrepublik Deutschland besteht die Fahrberechtigung noch sechs Monate. Danach wird Ihr Führerschein nicht mehr anerkannt.

Für die weitere Teilnahme am deutschen Straßenverkehr ist dann ein in der Bundesrepublik Deutschland ausgestellter Führerschein erforderlich. 


Để có thể tham gia giao thông ởreTr3emd0k1uadqfca3ea 3areTr3eĐức(lái xe ô tô nhỏ) Bạn phải có một giấy phép lái xe củareTr3emd0k1reTr3ea 3a3rt2fgCộng hòa Liên bang Đứccấp. 

mfpzla23sew eiomb g14tse 3dsheiomb53r8amkehu e2Rfga reTr3e

Văn bản chính thức tiếng Đức của reTr3emd0k1hWe2fga 3aownad e2RfgBộ Giao thông, Xây dựng và phát triển Đô thị Liên bang Đức.

ivxmcca3e jhqkpa23sew53r8ayoqax e2Rfga oifjuca3e

lgimo g14tse 3dshlgimomd0k1jvswh e2Rfga 3ajvxfba23sew©Lê Hải Yến - TINTUCVIETDUC.DE

 

 

Bài viết Bằng lái xe ở Đức được lái xe ở Việt Nam? - f9380ff7b0s53r8ah5f9380ff7b0 tại trang: www.tintucvietduc.de

TINTUCVIETDUC.DE

- Báo điện tử tại Đức từ năm 1995 -

TIN NHANH | THỰC TẾ | TỪ NƯỚC ĐỨC