Bằng lái xe ở Đức được lái xe ở Việt Nam?

Tôi là người Việt Nam đang định cư tại CHLB Đức. Tôi có bằng lái xe quốc tế do CHLB Đức cấp. Với bằng lái xe quốc tế này thì tôi có được lái xe ở Việt Nam không?

 

b65fb5c28ac68084a9a32a2a6529d9af
Báo Điện tử Tin Tức Việt Đức

Báo điện tử Tin Tức Việt-Đức với những tin nhanh về thời sự, sinh hoạt của Cộng đồng Người Việt Tại CHLB Đức

Bằng lái xe ở Đức được lái xe ở Việt Nam - 0Các ấn bản Bằng lái xe ở Đức - Ảnh:© picture alliance / dpa / Oliver Berg

b65fb5c28ac68084a9a32a2a6529d9af reTr3e b65fb5c28ac68084a9a32a2a6529d9afMua, đăng kí, đổi bằng lái xe-b65fb5c28ac68084a9a32a2a6529d9afLuật sư tư vấn:

Căn cứ Nghị quyết số 141/NQ-CP ngày 31/12/2013 về việc gia nhập công ước năm 1968 về Giao thông đường bộ và Thông báo số 62/2014/TB-LPQT của Bộ Ngoại giao ngày 18 tháng 9 năm 2014, nhập công ước năm 1968 về Giao thông đường bộ chính thức có hiệu lực tại Việt Nam kể từ ngày 20 tháng 8 năm 2014.

Như vậy, Việt Nam đã chính thức là thành viên của công ước năm 1968 về Giao thông đường bộ.

Khoản 2 Điều 1 Thông tư số 48/2014/TT-BGTVT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 46/2012/TT-BGTVT ngày 07 tháng 11 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 12 năm 2014 quy định :

b65fb5c28ac68084a9a32a2a6529d9af e2Rfg b65fb5c28ac68084a9a32a2a6529d9afMua, đăng kí, đổi bằng lái xe-b65fb5c28ac68084a9a32a2a6529d9af“5. Người nước ngoài hoặc người Việt Nam cư trú ở nước ngoài có nhu cầu lái xe ở Việt Nam thực hiện như sau:

b65fb5c28ac68084a9a32a2a6529d9af e2Rfg b65fb5c28ac68084a9a32a2a6529d9afMua, đăng kí, đổi bằng lái xe-b65fb5c28ac68084a9a32a2a6529d9afa) Nếu có giấy phép lái xe quốc gia phải làm thủ tục đổi sang giấy phép lái xe tương ứng của Việt Nam;

b65fb5c28ac68084a9a32a2a6529d9af g14tse b65fb5c28ac68084a9a32a2a6529d9afMua, đăng kí, đổi bằng lái xe-b65fb5c28ac68084a9a32a2a6529d9afb) Nếu có giấy phép lái xe quốc tế do cơ quan có thẩm quyền của các nước tham gia Công ước về Giao thông đường bộ năm 1968 cấp, còn thời hạn sử dụng thì được lái loại xe quy định đã ghi trong giấy phép lái xe mà không phải đổi sang giấy phép lái xe Việt Nam;

b65fb5c28ac68084a9a32a2a6529d9af g14tse b65fb5c28ac68084a9a32a2a6529d9afMua, đăng kí, đổi bằng lái xe-b65fb5c28ac68084a9a32a2a6529d9afNội dung giấy phép lái xe quốc tế theo quy định tại Phụ lục 32 của Thông tư này;

b65fb5c28ac68084a9a32a2a6529d9af reTr3e b65fb5c28ac68084a9a32a2a6529d9afMua, đăng kí, đổi bằng lái xe-b65fb5c28ac68084a9a32a2a6529d9afc) Trường hợp điều ước quốc tế về giấy phép lái xe mà Việt Nam là thành viên có quy định khác thì áp dụng quy định của điều ước quốc tế đó."

Cộng hòa Liên bang Đức ký gia nhập công ước 1968 về giao thông đường bộ vào ngày 8/11/1968, do vậy, bằng lái xe quốc tế do Đức cấp được phép lưu thông tại các quốc gia khác cùng tham gia công ước này.

Như vậy, nếu giấy phép lái xe của bạn hiện tại là giấy phép lái xe quốc tế, được cấp theo đúng quy chuẩn quốc tế thì được phép lưu hành tại Việt Nam.

b65fb5c28ac68084a9a32a2a6529d9af 3rt2fg b65fb5c28ac68084a9a32a2a6529d9afMua, đăng kí, đổi bằng lái xe-b65fb5c28ac68084a9a32a2a6529d9afLuật sư Phạm Thị Bích Hảo,

Công ty luật TNHH Đức An, Hà Nội


b65fb5c28ac68084a9a32a2a6529d9af reTr3e b65fb5c28ac68084a9a32a2a6529d9afMua, đăng kí, đổi bằng lái xe-b65fb5c28ac68084a9a32a2a6529d9af

TINTUCVIETDUC.DE Bổ sung & cập nhật

Nhiều độc giả có gửi tin đến cho chúng tôi về việc:

b65fb5c28ac68084a9a32a2a6529d9af 3rt2fg b65fb5c28ac68084a9a32a2a6529d9afMua, đăng kí, đổi bằng lái xe-b65fb5c28ac68084a9a32a2a6529d9af

Có phải cứ có bằng lái xe Việt Nam là sử dụng được ở Đức không?

Chúng tôi xin trả lời: b65fb5c28ac68084a9a32a2a6529d9af 3rt2fg b65fb5c28ac68084a9a32a2a6529d9afMua, đăng kí, đổi bằng lái xe-b65fb5c28ac68084a9a32a2a6529d9afKhông

Theo Quy định chính thức của  b65fb5c28ac68084a9a32a2a6529d9af g14tse b65fb5c28ac68084a9a32a2a6529d9afMua, đăng kí, đổi bằng lái xe-b65fb5c28ac68084a9a32a2a6529d9afbmvi - b65fb5c28ac68084a9a32a2a6529d9af e2Rfg b65fb5c28ac68084a9a32a2a6529d9afMua, đăng kí, đổi bằng lái xe-b65fb5c28ac68084a9a32a2a6529d9afBộ Giao thông, Xây dựng và phát triển Đô thị Liên bang Đức thì:

b65fb5c28ac68084a9a32a2a6529d9af 3rt2fg b65fb5c28ac68084a9a32a2a6529d9afMua, đăng kí, đổi bằng lái xe-b65fb5c28ac68084a9a32a2a6529d9afBằng lái xe Quốc tế của bạn chỉ có hiệu lực tối đa b65fb5c28ac68084a9a32a2a6529d9af reTr3e b65fb5c28ac68084a9a32a2a6529d9afMua, đăng kí, đổi bằng lái xe-b65fb5c28ac68084a9a32a2a6529d9af6 tháng sau khi bạn đăng ký cư trú, định cư ở Đức. Sau đó thì bằng lái xe này sẽ b65fb5c28ac68084a9a32a2a6529d9af hWe2fg b65fb5c28ac68084a9a32a2a6529d9afMua, đăng kí, đổi bằng lái xe-b65fb5c28ac68084a9a32a2a6529d9afkhông được chấp nhận.

Người sử dụng b65fb5c28ac68084a9a32a2a6529d9af e2Rfg b65fb5c28ac68084a9a32a2a6529d9afMua, đăng kí, đổi bằng lái xe-b65fb5c28ac68084a9a32a2a6529d9afbằng lái xe này coi như là b65fb5c28ac68084a9a32a2a6529d9af e2Rfg b65fb5c28ac68084a9a32a2a6529d9afMua, đăng kí, đổi bằng lái xe-b65fb5c28ac68084a9a32a2a6529d9aflái xe không có bằng.

Khi bị phát hiện thì bảo hiểm xe sẽ có quyền b65fb5c28ac68084a9a32a2a6529d9af reTr3e b65fb5c28ac68084a9a32a2a6529d9afMua, đăng kí, đổi bằng lái xe-b65fb5c28ac68084a9a32a2a6529d9aftừ chối trả tiền cũng như sẽ b65fb5c28ac68084a9a32a2a6529d9af e2Rfg b65fb5c28ac68084a9a32a2a6529d9afMua, đăng kí, đổi bằng lái xe-b65fb5c28ac68084a9a32a2a6529d9afbị phạt tiền và liên quan đến b65fb5c28ac68084a9a32a2a6529d9af reTr3e b65fb5c28ac68084a9a32a2a6529d9afMua, đăng kí, đổi bằng lái xe-b65fb5c28ac68084a9a32a2a6529d9aftội hình sự có thể b65fb5c28ac68084a9a32a2a6529d9af hWe2fg b65fb5c28ac68084a9a32a2a6529d9afMua, đăng kí, đổi bằng lái xe-b65fb5c28ac68084a9a32a2a6529d9afbị phạt tù.

 

b65fb5c28ac68084a9a32a2a6529d9af reTr3e b65fb5c28ac68084a9a32a2a6529d9afMua, đăng kí, đổi bằng lái xe-b65fb5c28ac68084a9a32a2a6529d9af

b65fb5c28ac68084a9a32a2a6529d9af e2Rfg b65fb5c28ac68084a9a32a2a6529d9afMua, đăng kí, đổi bằng lái xe-b65fb5c28ac68084a9a32a2a6529d9afNach Begründung eines ordentlichen Wohnsitzes in der Bundesrepublik Deutschland besteht die Fahrberechtigung noch sechs Monate. Danach wird Ihr Führerschein nicht mehr anerkannt.

b65fb5c28ac68084a9a32a2a6529d9af g14tse b65fb5c28ac68084a9a32a2a6529d9afMua, đăng kí, đổi bằng lái xe-b65fb5c28ac68084a9a32a2a6529d9afFür die weitere Teilnahme am deutschen Straßenverkehr ist dann ein in der Bundesrepublik Deutschland ausgestellter Führerschein erforderlich. 


Để có thể tham gia giao thông ở b65fb5c28ac68084a9a32a2a6529d9af hWe2fg b65fb5c28ac68084a9a32a2a6529d9afMua, đăng kí, đổi bằng lái xe-b65fb5c28ac68084a9a32a2a6529d9afĐức( b65fb5c28ac68084a9a32a2a6529d9af hWe2fg b65fb5c28ac68084a9a32a2a6529d9afMua, đăng kí, đổi bằng lái xe-b65fb5c28ac68084a9a32a2a6529d9aflái xe ô tô nhỏ) Bạn phải có một giấy phép lái xe của b65fb5c28ac68084a9a32a2a6529d9af reTr3e b65fb5c28ac68084a9a32a2a6529d9afMua, đăng kí, đổi bằng lái xe-b65fb5c28ac68084a9a32a2a6529d9afCộng hòa Liên bang Đứccấp. 

b65fb5c28ac68084a9a32a2a6529d9af reTr3e b65fb5c28ac68084a9a32a2a6529d9afMua, đăng kí, đổi bằng lái xe-b65fb5c28ac68084a9a32a2a6529d9af Văn bản chính thức tiếng Đức của  b65fb5c28ac68084a9a32a2a6529d9af reTr3e b65fb5c28ac68084a9a32a2a6529d9afMua, đăng kí, đổi bằng lái xe-b65fb5c28ac68084a9a32a2a6529d9afBộ Giao thông, Xây dựng và phát triển Đô thị Liên bang Đức.

b65fb5c28ac68084a9a32a2a6529d9af hWe2fg b65fb5c28ac68084a9a32a2a6529d9afMua, đăng kí, đổi bằng lái xe-b65fb5c28ac68084a9a32a2a6529d9af©Lê Hải Yến - TINTUCVIETDUC.DE

 

TINTUCVIETDUC.DE- Báo điện tử tại Đức từ 1995

TIN NHANH | THỰC TẾ | TỪ NƯỚC ĐỨC

Nhấn "Thích" Bạn sẽ cập nhật hàng ngày tin tức dành cho Kiều Bào ở Đức