Nhà đất

Việt kiều mang hộ chiếu nước ngoài thì phải còn giá trị, có đóng dấu kiểm chứng nhập cảnh của cơ quan quản lý xuất, nhập cảnh Việt...

Hỏi: Tôi bị chủ nhà thông qua Luật sư của họ kiện ra Tòa vì do sơ suất nên đã trả thiếu tiền nhà, gia đình...