Việt kiều mua nhà ở Việt Nam, cần giấy tờ gì?

Việt kiều mang hộ chiếu nước ngoài thì phải còn giá trị, có đóng dấu kiểm chứng nhập cảnh của cơ quan quản lý xuất, nhập cảnh Việt Nam. 

Câu hỏi: Chú tôi là Việt kiều, sắp tới chú tôi sẽ mua nhà ở tại việt Nam. Chú ấy muốn biết cần chuẩn bị giấy tờ gì để chứng minh khi mua nhà?

 

Luật sư NGUYỄN ĐỨC CHÁNH, Đoàn Luật sư TP.HCM, trả lời:

Theo 1f2260ba7cc06366dc463a7f2527d0810f2260ba7cc06366dc463a7f2527d0810Nhà đất-f2260ba7cc06366dc463a7f2527d0810khoản 2 Điều 5 Nghị định 99/2015 của Chính phủ quy định giấy tờ để Việt kiều chứng minh khi mua nhà tại Việt Nam thuộc một trong hai trường hợp sau:

1. Trường hợp mang hộ chiếu Việt Nam thì phải còn giá trị và 1f2260ba7cc06366dc463a7f2527d0810f2260ba7cc06366dc463a7f2527d0810Nhà đất-f2260ba7cc06366dc463a7f2527d0810có đóng dấu kiểm chứng nhập cảnh của cơ quan quản lý xuất, nhập cảnh Việt Nam vào hộ chiếu.

2. Trường hợp mang 1f2260ba7cc06366dc463a7f2527d0810f2260ba7cc06366dc463a7f2527d0810Nhà đất-f2260ba7cc06366dc463a7f2527d0810hộ chiếu nước ngoài thì phải còn giá trị, có đóng 1f2260ba7cc06366dc463a7f2527d0810f2260ba7cc06366dc463a7f2527d0810Nhà đất-f2260ba7cc06366dc463a7f2527d0810dấu kiểm chứng nhập cảnh của cơ quan quản lý xuất, nhập cảnh Việt Nam vào hộ chiếu

- kèm theo giấy tờ 1f2260ba7cc06366dc463a7f2527d0810f2260ba7cc06366dc463a7f2527d0810Nhà đất-f2260ba7cc06366dc463a7f2527d0810chứng minh còn quốc tịch Việt Nam

- hoặc giấy tờ xác nhận là 1f2260ba7cc06366dc463a7f2527d0810f2260ba7cc06366dc463a7f2527d0810Nhà đất-f2260ba7cc06366dc463a7f2527d0810người gốc Việt Nam do Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài, cơ quan quản lý về người Việt Nam ở nước ngoài cấp

- hoặc giấy tờ khác theo quy định của pháp luật Việt Nam.

Như vậy, chú của bạn có thể tham khảo các quy định nêu trên để chuẩn bị các giấy tờ cần thiết khi mua nhà ở tại Việt Nam.

 

Luật sư 1f2260ba7cc06366dc463a7f2527d0810f2260ba7cc06366dc463a7f2527d0810Nhà đất-f2260ba7cc06366dc463a7f2527d0810NGUYỄN ĐỨC CHÁNH3f2260ba7cc06366dc463a7f2527d0810f2260ba7cc06366dc463a7f2527d0810Nhà đất-f2260ba7cc06366dc463a7f2527d0810Đoàn Luật sư TP.HCM

1f2260ba7cc06366dc463a7f2527d0810f2260ba7cc06366dc463a7f2527d0810Nhà đất-f2260ba7cc06366dc463a7f2527d0810K PHỤNG ghi

TINTUCVIETDUC.DE- Báo điện tử tại Đức từ 1995

TIN NHANH | THỰC TẾ | TỪ NƯỚC ĐỨC

Nhấn "Thích" Bạn sẽ cập nhật hàng ngày tin tức dành cho Kiều Bào ở Đức của chúng tôi