Việt kiều mua nhà ở Việt Nam cần giấy tờ gì?

Bài viết "Việt kiều mua nhà ở Việt Nam cần giấy tờ gì?" này tại: www.tintucvietduc.de

Câu hỏi: Chú tôi là Việt kiều, sắp tới chú tôi sẽ mua nhà ở tại việt Nam. Chú ấy muốn biết cần chuẩn bị giấy tờ gì để chứng minh khi mua nhà? 

Bài viết này tại trang: TINTUCVIETDUC.DE

Luật sư NGUYỄN ĐỨC CHÁNH, Đoàn Luật sư TP.HCM, trả lời:

doelh aa2f3 doelh 3rt2fg53r8aotmek e2Rfga hWe2fg

Theo khoản 2 Điều 5 Nghị định 99/2015rabtu g14tse 3dshrabtumd0k1a 5cleuo e2Rfg henlica3e của Chính phủ quy định giấy tờ để Việt kiều chứng minh khi mua nhà tại Việt Nameigux e2Rfgmd0k1a 5himgna23sew kojidca3e thuộc một trong hai trường hợp sau:

eocnz e2Rfg iamev e2Rfg53r8aldgcxca3ea ygodp e2Rfg

Bài viết "Việt kiều mua nhà ở *** cần giấy tờ gì?"Bài viết dmca_9bdf4755f0 này - tại trang TINTUCVIETDUC.DEBài viết này - tại trang TINTUCVIETDUC.DE - dmca_9bdf4755f0

1. Trường hợp mang hộ chiếu Việt NamhWe2fgmd0k1a 5hWe2fg 3rt2fg thì phải còn giá trị và có đóng dấu kiểm chứng nhập cảnhocpka e2Rfgmd0k1a 5tcvehca3e reTr3e của cơ quan quản lý xuất, nhập cảnh Việt Nam3rt2fgmd0k1a 53rt2fg reTr3e vào hộ chiếu.

bdezs aa2f3 bdezs byptg aa2f3 byptg53r8audpqma23sewa 3rt2fg

2. Trường hợp mang hộ chiếu nước ngoàihsadr g14tse 3dshhsadrmd0k1a 5reTr3e lehxva23sew thì phải còn giá trị, có đóng dấu kiểm chứng nhập cảnhqbuogca3emd0k1a 5xjcnb aa2f3 xjcnb evsjdca3e của cơ quan quản lý xuất, nhập cảnh Việt Namfiknzca3emd0k1a 5pfqbica3e corgn e2Rfg vào hộ chiếu

  • yqmdj aa2f3 yqmdj hWe2fg53r8ahWe2fga reTr3e

    zvhic g14tse 3dshzvhic53r8a2 4353r8a reTr3e53r8a4

  • kèm theo giấy tờ chứng minh còn quốc tịch Việt Nam3rt2fgmd0k1a 5hWe2fg cqiefca3e
  • hoặc giấy tờ xác nhận là người gốc Việt NamreTr3emd0k1a 5mqjxwa23sew cidxja23sew do Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, cơ quan đại diện Việt Namnkuwt aa2f3 nkuwtmd0k1a 53rt2fg reTr3e ở nước ngoài, cơ quan quản lý về người Việt Nam ở nước ngoài cấp
  • hoặc giấy tờ khác theo quy định của pháp luật Việt Nam.

jvlopa23sew vedgica3e53r8aroxaw aa2f3 roxawa hWe2fg

Như vậy, chú của bạn có thể tham khảo các quy định nêu trên để chuẩn bị các giấy tờ cần thiết khi mua nhà ở tại Việt Nam3rt2fgmd0k1a 5bklvt aa2f3 bklvt qvfkaa23sew

hWe2fg opcgua23sew53r8auayvk aa2f3 uayvka qhpzna23sew

 

 

Luật sư NGUYỄN ĐỨC CHÁNHhWe2fgmd0k1a 5reTr3e ogarda23sewĐoàn Luật sư TP.HCM
Nguồn: Báo Pháp Luật

 

TINTUCVIETDUC.DE

- Báo điện tử tại Đức từ năm 1995 -

TIN NHANH | THỰC TẾ | TỪ NƯỚC ĐỨC