Việt kiều mua nhà ở Việt Nam cần giấy tờ gì?

Câu hỏi: Chú tôi là Việt kiều, sắp tới chú tôi sẽ mua nhà ở tại việt Nam. Chú ấy muốn biết cần chuẩn bị giấy tờ gì để chứng minh khi mua nhà? 

bbaa192f8991d85e123a33badd8da8d8 g14tse bbaa192f8991d85e123a33badd8da8d8Nhà đất-bbaa192f8991d85e123a33badd8da8d8

Luật sư  bbaa192f8991d85e123a33badd8da8d8 g14tse bbaa192f8991d85e123a33badd8da8d8Nhà đất-bbaa192f8991d85e123a33badd8da8d8NGUYỄN ĐỨC CHÁNH, Đoàn Luật sư TP.HCM, trả lời:

Theo bbaa192f8991d85e123a33badd8da8d8 3rt2fg bbaa192f8991d85e123a33badd8da8d8Nhà đất-bbaa192f8991d85e123a33badd8da8d8khoản 2 Điều 5 Nghị định 99/2015 của Chính phủ quy định giấy tờ để Việt kiều chứng minh khi mua nhà tại Việt Nam thuộc một trong hai trường hợp sau:

bbaa192f8991d85e123a33badd8da8d8
Báo Điện tử Tin Tức Việt Đức

Báo điện tử Tin Tức Việt-Đức với những tin nhanh về thời sự, sinh hoạt của Cộng đồng Người Việt Tại CHLB Đức

nha lien ke

1. Trường hợp mang hộ chiếu Việt Nam thì phải còn giá trị và bbaa192f8991d85e123a33badd8da8d8 3rt2fg bbaa192f8991d85e123a33badd8da8d8Nhà đất-bbaa192f8991d85e123a33badd8da8d8có đóng dấu kiểm chứng nhập cảnh của cơ quan quản lý xuất, nhập cảnh Việt Nam vào hộ chiếu.

2. Trường hợp mang bbaa192f8991d85e123a33badd8da8d8 e2Rfg bbaa192f8991d85e123a33badd8da8d8Nhà đất-bbaa192f8991d85e123a33badd8da8d8hộ chiếu nước ngoài thì phải còn giá trị, có đóng bbaa192f8991d85e123a33badd8da8d8 3rt2fg bbaa192f8991d85e123a33badd8da8d8Nhà đất-bbaa192f8991d85e123a33badd8da8d8dấu kiểm chứng nhập cảnh của cơ quan quản lý xuất, nhập cảnh Việt Nam vào hộ chiếu

  • www_tintucvietduc_de ombalkèm theo giấy tờ bbaa192f8991d85e123a33badd8da8d8 hWe2fg bbaa192f8991d85e123a33badd8da8d8Nhà đất-bbaa192f8991d85e123a33badd8da8d8chứng minh còn quốc tịch Việt Nam
  • www_tintucvietduc_de fukywhoặc giấy tờ xác nhận là bbaa192f8991d85e123a33badd8da8d8 g14tse bbaa192f8991d85e123a33badd8da8d8Nhà đất-bbaa192f8991d85e123a33badd8da8d8người gốc Việt Nam do Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, cơ quan đại diện bbaa192f8991d85e123a33badd8da8d8 reTr3e bbaa192f8991d85e123a33badd8da8d8Nhà đất-bbaa192f8991d85e123a33badd8da8d8Việt Nam ở nước ngoài, cơ quan quản lý về người Việt Nam ở nước ngoài cấp
  • www_tintucvietduc_de dxgjehoặc giấy tờ khác theo quy định của pháp luật Việt Nam.

Như vậy, chú của bạn có thể tham khảo các quy định nêu trên để chuẩn bị các giấy tờ cần thiết khi mua nhà ở tại Việt Nam. 

 

 

Luật sư  bbaa192f8991d85e123a33badd8da8d8 hWe2fg bbaa192f8991d85e123a33badd8da8d8Nhà đất-bbaa192f8991d85e123a33badd8da8d8NGUYỄN ĐỨC CHÁNH bbaa192f8991d85e123a33badd8da8d8 reTr3e bbaa192f8991d85e123a33badd8da8d8Nhà đất-bbaa192f8991d85e123a33badd8da8d8Đoàn Luật sư TP.HCM
Nguồn: Báo Pháp Luật

TINTUCVIETDUC.DE- Báo điện tử tại Đức từ 1995

TIN NHANH | THỰC TẾ | TỪ NƯỚC ĐỨC

Nhấn "Thích" Bạn sẽ cập nhật hàng ngày tin tức dành cho Kiều Bào ở Đức