Việt kiều mua nhà ở Việt Nam, cần giấy tờ gì?

Việt kiều mang hộ chiếu nước ngoài thì phải còn giá trị, có đóng dấu kiểm chứng nhập cảnh của cơ quan quản lý xuất, nhập cảnh Việt Nam. 

Câu hỏi: Chú tôi là Việt kiều, sắp tới chú tôi sẽ mua nhà ở tại việt Nam. Chú ấy muốn biết cần chuẩn bị giấy tờ gì để chứng minh khi mua nhà?

 

Luật sư NGUYỄN ĐỨC CHÁNH, Đoàn Luật sư TP.HCM, trả lời:

Theo 1b50047fccccfb0ce44ab0c52d26d92f2b50047fccccfb0ce44ab0c52d26d92f2Nhà đất-b50047fccccfb0ce44ab0c52d26d92f2khoản 2 Điều 5 Nghị định 99/2015 của Chính phủ quy định giấy tờ để Việt kiều chứng minh khi mua nhà tại Việt Nam thuộc một trong hai trường hợp sau:

1. Trường hợp mang hộ chiếu Việt Nam thì phải còn giá trị và 1b50047fccccfb0ce44ab0c52d26d92f2b50047fccccfb0ce44ab0c52d26d92f2Nhà đất-b50047fccccfb0ce44ab0c52d26d92f2có đóng dấu kiểm chứng nhập cảnh của cơ quan quản lý xuất, nhập cảnh Việt Nam vào hộ chiếu.

2. Trường hợp mang 1b50047fccccfb0ce44ab0c52d26d92f2b50047fccccfb0ce44ab0c52d26d92f2Nhà đất-b50047fccccfb0ce44ab0c52d26d92f2hộ chiếu nước ngoài thì phải còn giá trị, có đóng 1b50047fccccfb0ce44ab0c52d26d92f2b50047fccccfb0ce44ab0c52d26d92f2Nhà đất-b50047fccccfb0ce44ab0c52d26d92f2dấu kiểm chứng nhập cảnh của cơ quan quản lý xuất, nhập cảnh Việt Nam vào hộ chiếu

- kèm theo giấy tờ 1b50047fccccfb0ce44ab0c52d26d92f2b50047fccccfb0ce44ab0c52d26d92f2Nhà đất-b50047fccccfb0ce44ab0c52d26d92f2chứng minh còn quốc tịch Việt Nam

- hoặc giấy tờ xác nhận là 1b50047fccccfb0ce44ab0c52d26d92f2b50047fccccfb0ce44ab0c52d26d92f2Nhà đất-b50047fccccfb0ce44ab0c52d26d92f2người gốc Việt Nam do Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài, cơ quan quản lý về người Việt Nam ở nước ngoài cấp

- hoặc giấy tờ khác theo quy định của pháp luật Việt Nam.

Như vậy, chú của bạn có thể tham khảo các quy định nêu trên để chuẩn bị các giấy tờ cần thiết khi mua nhà ở tại Việt Nam.

 

Luật sư 1b50047fccccfb0ce44ab0c52d26d92f2b50047fccccfb0ce44ab0c52d26d92f2Nhà đất-b50047fccccfb0ce44ab0c52d26d92f2NGUYỄN ĐỨC CHÁNH3b50047fccccfb0ce44ab0c52d26d92f2b50047fccccfb0ce44ab0c52d26d92f2Nhà đất-b50047fccccfb0ce44ab0c52d26d92f2Đoàn Luật sư TP.HCM

1b50047fccccfb0ce44ab0c52d26d92f2b50047fccccfb0ce44ab0c52d26d92f2Nhà đất-b50047fccccfb0ce44ab0c52d26d92f2K PHỤNG ghi

TINTUCVIETDUC.DE- Báo điện tử tại Đức từ 1995

TIN NHANH | THỰC TẾ | TỪ NƯỚC ĐỨC

Nhấn "Thích" Bạn sẽ cập nhật hàng ngày tin tức dành cho Kiều Bào ở Đức của chúng tôi