Việt kiều muốn mua nhà tại Việt Nam cần những giấy tờ gì?

Hiện pháp luật Việt Nam đã rất mở cửa cho Việt kiều muốn mua nhà ở trong nước để về quê hương sinh sống.

Bài viết này tại trang: TINTUCVIETDUC.DE

nfjdgca3e zqjxoca3e53r8aitlzf e2Rfga hwaubca3e

 Theo luật sư, thủ tục đểnuybma23sewmd0k13rt2fga 3aknwez g14tse 3dshknwez Việt kiều sở hữu nhà ở tại Việt Nam hiện nay rất đơn giản và quyền mua nhà của Việt kiều không khác gì người Việt trong nước.

fgpdsca3e reTr3e53r8atkeav g14tse 3dshtkeava pbdkrca3e

Từ ngày nhà nước mở rộng chính sách cho Việt kiều mua nhà ở tại reTr3emd0k1xeljba23sewa 3aambvya23sewViệt Nam, tỷ lệ Việt kiều sở hữu nhà ở trong nước ngày càng tăng cao.

hWe2fg reTr3e53r8awdrvp aa2f3 wdrvpa telbr e2Rfg

Tuy nhiên, vẫn có nhiều Việt kiều còn nghi ngại thủ tục mua bán nhà ở trong nước phức tạp mà còn nhiều tình trạng nhờ người khác mua giùm.

Luật sư gpmwy aa2f3 gpmwymd0k1reTr3ea 3ajqndbca3eNguyễn Đức Chánh, cộng tác viên Thư Viện Pháp Luật, sẽ tư vấn kỹ hơn về các điều kiện, thủ tục để Việt kiều mua nhà ở tại qutlzca3emd0k13rt2fga 3azaovx e2RfgViệt Nam.

Việt kiều muốn mua nhà tại Việt Nam cần những giấy tờ gì?

uxqld e2Rfg 3rt2fg53r8aicnsj aa2f3 icnsja 3rt2fg

Thưa luật sư, có bạn đọc gửi về chương trình câu hỏi như sau:

“Tôi là Việt kiều đã định cư ở Mỹ hơn 20 năm. Hiện tôi rất quan tâm đến việc muốn sở hữu nhà ở tại Việt Nam. Tôi nghe thông tin là nhà nước đã có chính sách mới thoáng hơn cho Việt kiều mua nhà tại Việt Nam. Điều này có đúng không?”. Xin luật sư giải đáp thắc mắc cho bạn đọc!

Theo Luật Nhà ở năm 2014, có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2015, thì người Việt Nam định cư ở nước ngoài (hay còn gọi là Việt kiều) là đối tượng được sở hữu nhà tại Việt Nam.

Điều kiện chỉ cần được phép nhập cảnh vào Việt Nam là đủ.

Một điểm mới nữa là reTr3emd0k13rt2fga 3aywkera23sewViệt kiều được sở hữu nhà ở với số lượng không hạn chế.

Bài viết "Việt kiều muốn mua nhà tại *** cần những giấy tờ gì?"Bài viết dmca_674a796995 này - tại trang TINTUCVIETDUC.DEBài viết dmca_674a796995 này - tại trang TINTUCVIETDUC.DE

Vậy Việt kiều cần giấy tờ gì để chứng minh khi muốn mua nhà tại Việt Nam thưa ông?

Theo Nghị định 99/2015/NĐ-CP của Chính phủ thì Việt kiều muốn mua nhà phải có giấy tờ thuộc một trong hai trường hợp sau:

Bài viết Việt kiều muốn mua nhà tại Việt Nam cần những giấy tờ gì? - 674a796995s53r8ah5674a796995 tại trang: www.tintucvietduc.de

vbpitca3e ihvry g14tse 3dshihvry53r8auxktaa23sewa hWe2fg

- Trường hợp mang hộ chiếu 3rt2fgmd0k1hWe2fga 3acdsawa23sewViệt Nam thì phải còn giá trị và có đóng dấu kiểm chứng nhập cảnh của cơ quan quản lý xuất, nhập cảnh reTr3emd0k1qwjpc aa2f3 qwjpca 3adbkqv aa2f3 dbkqvViệt Nam vào hộ chiếu.

vakqwa23sew hyfdpca3e53r8areTr3ea xblvq g14tse 3dshxblvq

- Trường hợp mang hộ chiếu nước ngoài thì phải còn giá trị, có đóng dấu kiểm chứng nhập cảnh của cơ quan quản lý xuất, nhập cảnh 3rt2fgmd0k13rt2fga 3akpasia23sewViệt Nam vào hộ chiếu và kèm theo giấy tờ chứng minh còn quốc tịch wxaln g14tse 3dshwxalnmd0k13rt2fga 3ahWe2fgViệt Nam hoặc giấy tờ xác nhận là người gốc cnvdxca3emd0k1hWe2fga 3ahWe2fgViệt Nam do sở tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, cơ quan đại diện reTr3emd0k1hWe2fga 3alwzxoa23sewViệt Nam ở nước ngoài, cơ quan quản lý về người reTr3emd0k1reTr3ea 3aziycla23sewViệt Nam ở nước ngoài cấp; hoặc giấy tờ khác theo quy định của pháp luật cpmlg g14tse 3dshcpmlgmd0k1reTr3ea 3akbsdp aa2f3 kbsdpViệt Nam.

xfmwkca3e hWe2fg53r8aniqhd aa2f3 niqhda dyoeh g14tse 3dshdyoeh

Trong trường hợp Việt kiều mang hộ chiếu nước ngoài, thì giấy tờ nào để chứng minh họ còn quốc tịch Việt Nam thưa ông?

Giấy tờ làm căn cứ để xác định quốc tịch hWe2fgmd0k1cjpmrca3ea 3ahWe2fgViệt Nam bao gồm:

hWe2fg rmfoaa23sew53r8ahWe2fga reTr3e

- Giấy tờ về hộ tịch, quốc tịch, hộ khẩu, căn cước hoặc giấy tờ khác do cơ quan có thẩm quyền của ckxgs g14tse 3dshckxgsmd0k1yjklb e2Rfga 3arxvlg e2RfgViệt Nam cấp cho công dân vsjdw e2Rfgmd0k1jelyia23sewa 3a3rt2fgViệt Nam qua các thời kỳ từ năm 1945 đến trước ngày 1 tháng 7 năm 2009, trong đó có ghi rõ quốc tịch reTr3emd0k1erhmwa23sewa 3areTr3eViệt Nam hoặc thông tin liên quan đến quốc tịch amnvx g14tse 3dshamnvxmd0k1tqwzo g14tse 3dshtqwzoa 3aicdhxca3eViệt Nam.

vkwtca23sew reTr3e53r8adklqm aa2f3 dklqma reTr3e

- Giấy tờ về hộ tịch, quốc tịch, hộ khẩu, căn cước hoặc giấy tờ khác do chế độ cũ cấp trước ngày 30 tháng 4 năm 1975 ở miền Nam ptnisa23sewmd0k1wvfph g14tse 3dshwvfpha 3aamxne e2RfgViệt Nam hoặc do cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài cấp, trong đó có thông tin liên quan đến quốc tịch hWe2fgmd0k1ajldra23sewa 3abrpwza23sewViệt Nam, cũng được coi là cơ sở tham khảo để xem xét, xác định quốc tịch hWe2fgmd0k1kcimya23sewa 3areTr3eViệt Nam.

hWe2fg hWe2fg53r8ajybkxca3ea reTr3e

Vậy trường hợp người gốc Việt Nam được hiểu như thế nào thưa luật sư?

Theo quy định tại khoản 4 Điều 3 Luật Quốc tịch Việt Nam thì người gốc reTr3emd0k1ixsoc e2Rfga 3areTr3eViệt Nam định cư ở nước ngoài là người afsqea23sewmd0k1mfhjuca3ea 3areTr3eViệt Nam đã từng có quốc tịch 3rt2fgmd0k1prjby g14tse 3dshprjbya 3ahWe2fgViệt Nam mà khi sinh ra quốc tịch của họ được xác định theo nguyên tắc huyết thống và con, cháu của họ đang cư trú, sinh sống lâu dài ở nước ngoài.

gqpfu aa2f3 gqpfu 3rt2fg53r8areTr3ea edbhla23sew

Vâng, xin cảm ơn Thư Viện Pháp Luật và luật sư Nguyễn Đức Chánh đã hỗ trợ thực hiện chương trình này!

awkij g14tse 3dshawkijmd0k1reTr3ea 3aotsxi e2RfgTùng Nguyên - Phạm Nguyễn - Ngọc Tiến (thực hiện)
nbuoza23sewmd0k1qflwya23sewa 3avhmswca3eNguồn: Dân Trí

 

Bài viết Việt kiều muốn mua nhà tại Việt Nam cần những giấy tờ gì? - 674a796995s53r8ah5674a796995 tại trang: www.tintucvietduc.de

TINTUCVIETDUC.DE

- Báo điện tử tại Đức từ năm 1995 -

TIN NHANH | THỰC TẾ | TỪ NƯỚC ĐỨC