Từ 15.02.2017: Người nước ngoài đến Việt Nam đăng ký tạm trú qua mạng điện tử

Bài viết "Từ 15.02.2017: Người nước ngoài đến Việt Nam đăng ký tạm trú qua mạng điện tử" này tại: www.tintucvietduc.de

Từ ngày 15.02.2017, người nước ngoài đến Việt Nam muốn đăng ký tạm trú chỉ cần truy cập vào trang thông tin điện tử xuất nhập cảnh để khai báo.

Bài viết này tại trang: TINTUCVIETDUC.DE

3rt2fg 3rt2fg53r8a3rt2fga hWe2fg

 

Bài viết "Từ 15.02.2017: Người nước ngoài đến *** đăng ký tạm trú qua mạng điện tử"Bài viết dmca_1795d1cdc3 này - tại trang TINTUCVIETDUC.DEBài viết này - tại trang TINTUCVIETDUC.DE - dmca_1795d1cdc3

Bộ Công an vừa ban hành Thông tư 53/2016/TT-BCAreTr3emd0k1a 5hyftc aa2f3 hyftc gmsncca3e quy định cách thức thực hiện khai báo, tiếp nhận thông tin tạm trú của người nước ngoài tại Việt NamhWe2fgmd0k1a 5rszjx e2Rfg jnpira23sew.

Theo đó, thay vì phải đến tận trụ sở cơ quan quản lý nhân khẩu, người khai báo chỉ cần truy cập trang thông tin điện tử của Phòng quản lý xuất nhập cảnh công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cung cấp đầy đủ thông tin theo yêu cầu để nhận tài khoản khai báo.

Thông tin khai báo gồm loại hình, địa chỉ, số điện thoại, email của cơ sở lưu trú; họ tên, ngày tháng năm sinh, số điện thoại, số giấy chứng minh nhân dân hoặc thẻ Căn cước công dân hoặc hộ chiếu của mình để nhận tài khoản khai báo.

Bài viết Từ 15.02.2017: Người nước ngoài đến Việt Nam đăng ký tạm trú qua mạng điện tử - 1795d1cdc3s53r8ah51795d1cdc3 tại trang: www.tintucvietduc.de

xypzr aa2f3 xypzr atmqs aa2f3 atmqs53r8avbruoa23sewa wsbhc aa2f3 wsbhc

Khi có thay đổi các thông tin liên quan đến tài khoản khai báo phải cập nhật sửa đổi, bổ sung ngay.3rt2fgmd0k1a 5hWe2fg fxzbua23sew

Người khai báo tạm trú có trách nhiệm quản lý, bảo mật tài khoản khai báo và toàn bộ thông tin do tài khoản khai báo tạo ra.

Khi phát hiện tài khoản khai báo bị đánh cắp, lợi dụng thông tin, không sử dụng được phải thông báo ngay cho Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Tài khoản khai báo tự hủy giá trị sử dụng khi không có thông tin khai báo mới trong thời hạn 12 tháng hoặc khi bị phát hiện khai báo khống, thông tin về người nước ngoài hoặc cơ sở lưu trú không chính xác.

Thông tư nêu rõ với người nước ngoài không có hộ chiếu, giấy tờ thay thế hoặc phát hiện có nghi vấn, cơ sở lưu trú phải báo ngay cho cơ quan công an nơi gần nhất để kiểm tra.

Cơ sở lưu trú du lịch là khách sạn thực hiện việc khai báo tạm trú cho người nước ngoài qua trang thông tin điện tử.

Các cơ sở lưu trú khác được lựa chọn một trong hai cách thức khai báo tạm trú cho người nước ngoài qua trang thông tin điện tử hoặc bằng Phiếu khai báo tạm trú, khuyến khích thực hiện qua trang thông tin điện tử.

Việc khai báo theo hình thức mới này sẽ được thực hiện từ ngày 15.02.

Theo Bảo Hà
VnExpress.

 

Bài viết Từ 15.02.2017: Người nước ngoài đến Việt Nam đăng ký tạm trú qua mạng điện tử - 1795d1cdc3s53r8ah51795d1cdc3 tại trang: www.tintucvietduc.de

TINTUCVIETDUC.DE

- Báo điện tử tại Đức từ năm 1995 -

TIN NHANH | THỰC TẾ | TỪ NƯỚC ĐỨC