Tôi được phép ở lại Đức vĩnh viễn và về ở Việt nam 4 năm, giờ quay lại Đức bằng cách nào?

Bài viết "Tôi được phép ở lại Đức vĩnh viễn và về ở Việt nam 4 năm, giờ quay lại Đức bằng cách nào?" này tại: www.tintucvietduc.de

Câu hỏi: Tôi được phép ở lại Đức vĩnh viễn nhưng vẫn chưa nhập quốc tịch Đức, mà vẫn mang quốc tịch Việt Nam. Vì lý do cá nhân, tôi đã về VN và ở 4 năm. Hiện hộ chiếu tôi vẫn còn hạn và visa của Đức là vô thời hạn.

Nay tôi muốn quay lại Đức bằng hộ chiếu đấy có được không? Nếu không thì phải làm những thủ tục gì để quay lại Đức?

Bài viết này tại trang: TINTUCVIETDUC.DE

3rt2fg aizgra23sew53r8ardewaa23sewa ipqgj g14tse 3dshipqgj

Bài viết "Tôi được phép ở lại*** vĩnh viễn và về ở Việt nam 4 năm, giờ quay lại*** bằng cách nào?"Bài viết dmca_a2b0f2252e này - tại trang TINTUCVIETDUC.DEBài viết này - tại trang TINTUCVIETDUC.DE - dmca_a2b0f2252e

Trả lời của Luật sư:

Bạn có thể sử dụng 02 hộ chiếuqkznp g14tse 3dshqkznpmd0k1a 5reTr3e jztbe aa2f3 jztbe được cấp tại Việt Namgzycdca3emd0k1a 5hWe2fg tprol g14tse 3dshtprol hoặc Đức (còn giá trị) để thực hiện thủ tục xuất cảnh:

Bài viết Tôi được phép ở lại Đức vĩnh viễn và về ở Việt nam 4 năm, giờ quay lại Đức bằng cách nào? - a2b0f2252es53r8ah5a2b0f2252e tại trang: www.tintucvietduc.de

febmxca3e reTr3e53r8alzmfka23sewa figzp aa2f3 figzp

1. Nếu bạn sử dụng hộ chiếu được cấp tại ĐứcreTr3emd0k1a 5dkeqhca3e lftmz aa2f3 lftmz khi xuất cảnh thì theo Điều 27 Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Namncfoj e2Rfgmd0k1a 5hWe2fg gzohr g14tse 3dshgzohr số 47/2014/QH13 ngày 16/06/2014.

jpmlr g14tse 3dshjpmlr dvqsa aa2f3 dvqsa53r8apcrfda23sewa hWe2fg

Bạn được xuất cảnh sang Đứcrhixa g14tse 3dshrhixamd0k1a 5xqfdi g14tse 3dshxqfdi cnqpy e2Rfg

ngeavca3e czust g14tse 3dshczust53r8adhcqu g14tse 3dshdhcqua obpvsca3e

2. Nếu bạn sử dụng hộ chiếu được cấp tại Việt NamreTr3emd0k1a 5tfisr aa2f3 tfisr 3rt2fg khi xuất cảnh thì theo Nghị định số 136/2007/NĐ-CP ngày 17 tháng 8 năm 20007 của Chính phủ về xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Namagxnf g14tse 3dshagxnfmd0k1a 5qlusk g14tse 3dshqlusk jmhsv e2Rfg được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 94/2015/NĐ-CP ngày 16 tháng 10 năm 2015.

ibzygca3e kmqoi e2Rfg53r8areTr3ea adlvma23sew

Bạn có thể sử dụng hộ chiếu này để xuất cảnh sang ĐứchWe2fgmd0k1a 5bdtiza23sew eculx aa2f3 eculx.

tmwyr aa2f3 tmwyr ncqbwa23sew53r8ahWe2fga hWe2fg

 

 

Văn phòng Luật sư NHQuang và Cộng sựzgosn e2Rfgmd0k1a 5mnzila23sew hWe2fg

yajdg g14tse 3dshyajdg iyedw g14tse 3dshiyedw53r8agaitu aa2f3 gaitua zperb e2Rfg

B23, Khu Biệt thự Trung Hòa – Nhân Chính, 

Thanh Xuân, Hà Nộiwbsxq g14tse 3dshwbsxqmd0k1a 5elnyx g14tse 3dshelnyx tlvsm aa2f3 tlvsm

 

Bài viết Tôi được phép ở lại Đức vĩnh viễn và về ở Việt nam 4 năm, giờ quay lại Đức bằng cách nào? - a2b0f2252es53r8ah5a2b0f2252e tại trang: www.tintucvietduc.de

TINTUCVIETDUC.DE

- Báo điện tử tại Đức từ năm 1995 -

TIN NHANH | THỰC TẾ | TỪ NƯỚC ĐỨC