Nhập khẩu thuốc từ Đức về Việt Nam: Thủ tục và chi phí cần biết

Bài viết "Nhập khẩu thuốc từ Đức về Việt Nam: Thủ tục và chi phí cần biết" này tại: www.tintucvietduc.de

Hỏi: Tôi muốn nhập khẩu thuốc từ Đức về thì cần làm những thủ tục gì để nhập khẩu về Việt Nam và về Việt Nam rồi thì cần thủ tục gì để lưu hành? Tôi chưa thành lập công ty và nếu cần lập công ty thì cần những giấy tờ gì?

Bài viết này tại trang: TINTUCVIETDUC.DE

hWe2fg nlmufca3e53r8ahWe2fga oitvca23sew

Bài viết "Nhập khẩu thuốc từ *** về ***: Thủ tục và chi phí cần biết"Bài viết dmca_cc5508a7bf này - tại trang TINTUCVIETDUC.DEBài viết này - tại trang TINTUCVIETDUC.DE - dmca_cc5508a7bf


Trả lời:
reTr3emd0k1a 5rtlai e2Rfg wdjch aa2f3 wdjch

Theo quy định tại Nghị định số 12/2006/NĐ-CP ngày 23/01/2006 – Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hoá quốc tế và các hoạt động đại lý mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hóa với nước ngoài thì thủ tục xuất khẩu, nhập khẩu được thực hiện như sau:

1. Hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu theo giấy phép, thương nhân muốn xuất khẩu, nhập khẩu phải có giấy phép của Bộ Thương mại hoặc các bộ quản lý chuyên ngành.

2. Hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu phải bảo đảm các quy định liên quan về kiểm dịch động thực vật, an toàn vệ sinh thực phẩm và tiêu chuẩn, chất lượng, phải chịu sự kiểm tra của các cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành trước khi thông quan.

Bài viết Nhập khẩu thuốc từ Đức về Việt Nam: Thủ tục và chi phí cần biết - cc5508a7bfs53r8ah5cc5508a7bf tại trang: www.tintucvietduc.de

reTr3e rzvwy e2Rfg53r8a3rt2fga ejhip e2Rfg

3. Các hàng hóa khác không thuộc Danh mục cấm xuất khẩu, tạm ngừng xuất khẩu, hàng hoá cấm nhập khẩu, tạm ngừng nhập khẩu và các hàng hóa không thuộc quy định tại các khoản 1, 2 Điều này, chỉ phải làm thủ tục thông quan tại Hải quan cửa khẩu.

Để sản phẩm được lưu hành tại Việt NamhWe2fgmd0k1a 5pqwrva23sew reTr3e thì phải thực hiện thủ tục đăng ký thuốc tân dược nước ngoài tại Việt NamhWe2fgmd0k1a 5reTr3e okwyia23sew.

Theo đó, cần phải chuẩn bị hồ sơ đăng ký để nộp tại Cục Quản lý dược – Bộ Y tế gồm:

  • duvknca3e gzlaica3e53r8avzybj g14tse 3dshvzybja hWe2fg

    3rt2fg53r8a2 4353r8a ezbgv aa2f3 ezbgv53r8a4

  • Đơn xin đăng ký;
  • Bản tóm tắt đặc tính thuốc;
  • Giấy phép lưu hành thuốc tại nước sản xuất do cơ quan có thẩm quyền cấp…

Sau khi Cục quản lý Dược tiếp nhận, thẩm định hồ sơ và tổ chức hội đồng xét duyệt thuốc và ban hành danh mục thuốc được cấp sổ đăng ký và trả cho đơn vị đăng ký thông báo, quyết định ban hành số đăng ký.

Đối với thủ tục thành lập doanh nghiệp tại Việt Namuytmv aa2f3 uytmvmd0k1a 5tobcj e2Rfg gvcfo g14tse 3dshgvcfo thì tùy theo từng loại hình doanh nghiệp bạn định thành lập (Công ty cổ phần, Công ty TNHH hai thành viên trở lên…) sẽ phải nộp các tài liệu, giấy tờ khác nhau được quy định tại Luật Doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành thời điểm bạn thành lập doanh nghiệp.

mjiyo aa2f3 mjiyo reTr3e53r8aixvhp aa2f3 ixvhpa reTr3e

Công ty Luật TNHH Bảo Chính 
3rt2fgmd0k1a 5aqjhvca3e wajst aa2f3 wajstPhòng 308, Tòa nhà số 8 Láng Hạ,
3rt2fgmd0k1a 5reTr3e hWe2fgphường Thành Công, quận Ba Đình, Hà NộihWe2fgmd0k1a 5hWe2fg doyzl aa2f3 doyzl

 

Bài viết Nhập khẩu thuốc từ Đức về Việt Nam: Thủ tục và chi phí cần biết - cc5508a7bfs53r8ah5cc5508a7bf tại trang: www.tintucvietduc.de

TINTUCVIETDUC.DE

- Báo điện tử tại Đức từ năm 1995 -

TIN NHANH | THỰC TẾ | TỪ NƯỚC ĐỨC