Lưu ý về Hàng hóa không phải nộp thuế khi Việt kiều mang về Việt Nam

Câu hỏi:  Gia đình tôi dự định về Việt Nam để thăm quê, cha mẹ, bà con.

Tôi muốn biết theo quy định khi tôi về thì được mang bao nhiều tiền mặt và bao nhiêu hàng hóa để được miễn thuế? 

0b7d9dc8d730c04602a615ea8585aeaa
Báo Điện tử Tin Tức Việt Đức

Báo điện tử Tin Tức Việt-Đức với những tin nhanh về thời sự, sinh hoạt của Cộng đồng Người Việt Tại CHLB Đức

luggage 933487 640

 

Theo quy định pháp luật Việt Nam, cá nhân khi nhập cảnh qua các cửa khẩu quốc tế của Việt Nam bao gồm các cửa khẩu đường bộ quốc tế, đường hàng không quốc tế, đường biển quốc tế, đường sông quốc tế bằng hộ chiếu và các giấy tờ khác có giá trị thay cho hộ khẩu được mang theo ngoại tệ tiền mặt, đồng Việt Nam tiền mặt và các hàng hóa nhưng phải tuân thủ các 0b7d9dc8d730c04602a615ea8585aeaa g14tse 0b7d9dc8d730c04602a615ea8585aeaaXuất nhập khẩu-0b7d9dc8d730c04602a615ea8585aeaaquy định về khai báo 0b7d9dc8d730c04602a615ea8585aeaa reTr3e 0b7d9dc8d730c04602a615ea8585aeaaXuất nhập khẩu-0b7d9dc8d730c04602a615ea8585aeaa số lượng hàng hóa cụ thể sau:

0b7d9dc8d730c04602a615ea8585aeaa e2Rfg 0b7d9dc8d730c04602a615ea8585aeaaXuất nhập khẩu-0b7d9dc8d730c04602a615ea8585aeaa

Về tiền mặt được miễn thuế

Theo quy định tại Điều 2 Thông tư 0b7d9dc8d730c04602a615ea8585aeaa hWe2fg 0b7d9dc8d730c04602a615ea8585aeaaXuất nhập khẩu-0b7d9dc8d730c04602a615ea8585aeaa15/2011/TT-NHNN ngày 12/8/2011, cá nhân khi xuất cảnh, nhập cảnh qua các cửa khẩu quốc tế của Việt Nam bằng hộ chiếu mang theo ngoại tệ tiền mặt, đồng Việt Nam tiền mặt trên mức quy định dưới đây phải 0b7d9dc8d730c04602a615ea8585aeaa g14tse 0b7d9dc8d730c04602a615ea8585aeaaXuất nhập khẩu-0b7d9dc8d730c04602a615ea8585aeaakhai báo Hải quan cửa khẩu:

    0b7d9dc8d730c04602a615ea8585aeaa hWe2fg 0b7d9dc8d730c04602a615ea8585aeaaXuất nhập khẩu-0b7d9dc8d730c04602a615ea8585aeaa
  1. www_tintucvietduc_de aphzo 0b7d9dc8d730c04602a615ea8585aeaa g14tse 0b7d9dc8d730c04602a615ea8585aeaaXuất nhập khẩu-0b7d9dc8d730c04602a615ea8585aeaa5.000 USD (năm nghìn đôla Mỹ) hoặc các loại ngoại tệ khác có giá trị tương đương;
  2. www_tintucvietduc_de ygqzx 0b7d9dc8d730c04602a615ea8585aeaa 3rt2fg 0b7d9dc8d730c04602a615ea8585aeaaXuất nhập khẩu-0b7d9dc8d730c04602a615ea8585aeaa15.000.000 VNĐ (mười lăm triệu đồng Việt Nam).

Trường hợp cá nhân nhập cảnh 0b7d9dc8d730c04602a615ea8585aeaa hWe2fg 0b7d9dc8d730c04602a615ea8585aeaaXuất nhập khẩu-0b7d9dc8d730c04602a615ea8585aeaamang theo ngoại tệ tiền mặt bằng hoặc thấp hơn 0b7d9dc8d730c04602a615ea8585aeaa 3rt2fg 0b7d9dc8d730c04602a615ea8585aeaaXuất nhập khẩu-0b7d9dc8d730c04602a615ea8585aeaa5.000 USD hoặc các loại 0b7d9dc8d730c04602a615ea8585aeaa 3rt2fg 0b7d9dc8d730c04602a615ea8585aeaaXuất nhập khẩu-0b7d9dc8d730c04602a615ea8585aeaangoại tệ khác có giá trị tương đương và có nhu cầu gửi số ngoại tệ tiền mặt này vào tài khoản thanh toán bằng ngoại tệ của cá nhân mở tại các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài được phép hoạt động ngoại hối cũng phải khai báo hải quan cửa khẩu.

Tờ khai nhập cảnh - xuất cảnh có xác nhận của Hải quan cửa khẩu về số tiền mặt mang vào là cơ sở để tổ chức tín dụng được phép cho gửi ngoại tệ tiền mặt vào tài khoản thanh toán.

Mức ngoại tệ tiền mặt và đồng Việt Nam tiền mặt phải khai báo với Hải quan cửa khẩu 0b7d9dc8d730c04602a615ea8585aeaa reTr3e 0b7d9dc8d730c04602a615ea8585aeaaXuất nhập khẩu-0b7d9dc8d730c04602a615ea8585aeaa không áp dụng đối với những cá nhân mang theo loại phương tiện thanh toán, giấy tờ có giá bằng ngoại tệ hoặc bằng đồng Việt Nam như 0b7d9dc8d730c04602a615ea8585aeaa e2Rfg 0b7d9dc8d730c04602a615ea8585aeaaXuất nhập khẩu-0b7d9dc8d730c04602a615ea8585aeaaséc du lịch, thẻ ngân hàng, sổ tiết kiệm, các loại chứng khoán 0b7d9dc8d730c04602a615ea8585aeaa 3rt2fg 0b7d9dc8d730c04602a615ea8585aeaaXuất nhập khẩu-0b7d9dc8d730c04602a615ea8585aeaacác loại giấy tờ có giá khác.

Ngoài ra, căn cứ khoản 1 Điều 9 Văn bản hợp nhất số 07/VBHN-VPQH ngày 11/7/2013 của Văn phòng Quốc hội về Pháp lệnh Ngoại hối, người cư trú, người không cư trú là cá nhân khi nhập cảnh mang theo ngoại tệ tiền mặt, đồng Việt Nam tiền mặt và vàng trên mức quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam thì phải khai báo hải quan cửa khẩu.

0b7d9dc8d730c04602a615ea8585aeaa g14tse 0b7d9dc8d730c04602a615ea8585aeaaXuất nhập khẩu-0b7d9dc8d730c04602a615ea8585aeaa

Khi bị phát hiện không khai báo

Trường hợp cá nhân không khai báo khi mang theo số tiền mặt vượt mức nêu trên, trong trường hợp bị phát hiện, căn cứ vào số tiền mặt vượt mức, bạn có thể bị xử phạt với mức phạt quy định Điều 9 Nghị định 127/2013/NĐ-CP ngày 15/10/1993 quy định 0b7d9dc8d730c04602a615ea8585aeaa e2Rfg 0b7d9dc8d730c04602a615ea8585aeaaXuất nhập khẩu-0b7d9dc8d730c04602a615ea8585aeaa xử phạt vi phạm hành chính và 0b7d9dc8d730c04602a615ea8585aeaa hWe2fg 0b7d9dc8d730c04602a615ea8585aeaaXuất nhập khẩu-0b7d9dc8d730c04602a615ea8585aeaacưỡng chế thi hành quyết định hành chính trong lĩnh vực hải quan.

Tang vật vi phạm được trả lại khi quyết định xử phạt đã được thực hiện.

0b7d9dc8d730c04602a615ea8585aeaa 3rt2fg 0b7d9dc8d730c04602a615ea8585aeaaXuất nhập khẩu-0b7d9dc8d730c04602a615ea8585aeaa

Hàng hóa miễn thuế

Theo điểm a.2 Khoản 5 Điều 103 Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015: hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu trong tiêu chuẩn hành lý miễn thuế của người xuất nhập cảnh. 

Trường hợp hàng hoá nhập khẩu vượt tiêu chuẩn được miễn thuế thì phần vượt định mức phải nộp thuế nhập khẩu. Nếu tổng số tiền thuế phải nộp đối với phần vượt dưới 0b7d9dc8d730c04602a615ea8585aeaa hWe2fg 0b7d9dc8d730c04602a615ea8585aeaaXuất nhập khẩu-0b7d9dc8d730c04602a615ea8585aeaa100.000 đồng thì được miễn thuế cả phần vượt.

Người nhập cảnh được chọn vật phẩm để nộp thuế trong trường hợp hành lý mang theo gồm nhiều vật phẩm.

Để quy định chi tiết vấn đề này, Điều 3 Quyết định 0b7d9dc8d730c04602a615ea8585aeaa g14tse 0b7d9dc8d730c04602a615ea8585aeaaXuất nhập khẩu-0b7d9dc8d730c04602a615ea8585aeaa31/2015/QĐ-TTg ngày 4/8/2015 nêu rõ cá nhân được miễn thuế nhập khẩu, không chịu 0b7d9dc8d730c04602a615ea8585aeaa reTr3e 0b7d9dc8d730c04602a615ea8585aeaaXuất nhập khẩu-0b7d9dc8d730c04602a615ea8585aeaathuế tiêu thụ đặc biệt 0b7d9dc8d730c04602a615ea8585aeaa e2Rfg 0b7d9dc8d730c04602a615ea8585aeaaXuất nhập khẩu-0b7d9dc8d730c04602a615ea8585aeaathuế giá trị gia tăng khi nhập cảnh nếu mang theo hành lý với định mức như sau:

0b7d9dc8d730c04602a615ea8585aeaa g14tse 0b7d9dc8d730c04602a615ea8585aeaaXuất nhập khẩu-0b7d9dc8d730c04602a615ea8585aeaaRượu, đồ uống có cồn:

  • www_tintucvietduc_de hpyov Rượu từ 22 độ trở lên: 1,5 lít;  
  • www_tintucvietduc_de gejal Rượu dưới 22 độ: 2,0 lít; 
  • www_tintucvietduc_de pyaql Đồ uống có cồn, bia: 3,0 lít

Đối với rượu, nếu người nhập cảnh mang nguyên chai, bình, lọ, can có dung tích lớn hơn dung tích nêu trên nhưng dung tích vượt không quá 0b7d9dc8d730c04602a615ea8585aeaa reTr3e 0b7d9dc8d730c04602a615ea8585aeaaXuất nhập khẩu-0b7d9dc8d730c04602a615ea8585aeaa1 lít thì được 0b7d9dc8d730c04602a615ea8585aeaa g14tse 0b7d9dc8d730c04602a615ea8585aeaaXuất nhập khẩu-0b7d9dc8d730c04602a615ea8585aeaamiễn thuế cả chai, nếu dung tích vượt 0b7d9dc8d730c04602a615ea8585aeaa hWe2fg 0b7d9dc8d730c04602a615ea8585aeaaXuất nhập khẩu-0b7d9dc8d730c04602a615ea8585aeaaquá 1 lít thì phần vượt định mức phải nộp thuế theo quy định pháp luật.

0b7d9dc8d730c04602a615ea8585aeaa reTr3e 0b7d9dc8d730c04602a615ea8585aeaaXuất nhập khẩu-0b7d9dc8d730c04602a615ea8585aeaaThuốc lá:

  • www_tintucvietduc_de oazid Thuốc lá điếu: 200 điếu  
  • www_tintucvietduc_de bqpjt Xì gà: 100 điếu 
  • www_tintucvietduc_de iocun Thuốc lá sợi: 500 gam

Đối với 0b7d9dc8d730c04602a615ea8585aeaa reTr3e 0b7d9dc8d730c04602a615ea8585aeaaXuất nhập khẩu-0b7d9dc8d730c04602a615ea8585aeaa thuốc lá điếu, xì gà, người nhập cảnh chỉ được mang theo đúng định mức miễn thuế. Nếu mang vượt quá định mức miễn thuế thì phần vượt quá phải tạm gửi tại kho của Hải quan cửa khẩu và nhận lại trong thời hạn không quá 0b7d9dc8d730c04602a615ea8585aeaa e2Rfg 0b7d9dc8d730c04602a615ea8585aeaaXuất nhập khẩu-0b7d9dc8d730c04602a615ea8585aeaa180 ngày, kể từ ngày được gửi vào kho của Hải quan cửa khẩu.

Các định mức về rượu, đồ uống có cồn; thuốc lá nêu trên không áp dụng đối với người dưới 0b7d9dc8d730c04602a615ea8585aeaa reTr3e 0b7d9dc8d730c04602a615ea8585aeaaXuất nhập khẩu-0b7d9dc8d730c04602a615ea8585aeaa18 tuổi.

0b7d9dc8d730c04602a615ea8585aeaa reTr3e 0b7d9dc8d730c04602a615ea8585aeaaXuất nhập khẩu-0b7d9dc8d730c04602a615ea8585aeaaĐồ dùng cá nhân:  số lượng, chủng loại phù hợp với mục đích chuyến đi.

Các 0b7d9dc8d730c04602a615ea8585aeaa reTr3e 0b7d9dc8d730c04602a615ea8585aeaaXuất nhập khẩu-0b7d9dc8d730c04602a615ea8585aeaavật phẩm khác ngoài danh mục hàng hóa nêu trên và không nằm trong danh mục hàng hóa cấm nhập khẩu, tạm ngừng nhập khẩu hoặc nhập khẩu có điều kiện:

0b7d9dc8d730c04602a615ea8585aeaa 3rt2fg 0b7d9dc8d730c04602a615ea8585aeaaXuất nhập khẩu-0b7d9dc8d730c04602a615ea8585aeaaTổng trị giá không quá 10.000.000 đồng Việt Nam.

Trường hợp hàng hóa nhập khẩu vượt tiêu chuẩn được miễn thuế thì phần vượt định mức phải nộp thuế nhập khẩu. Nếu tổng số tiền thuế phải nộp đối với phẩn vượt dưới 0b7d9dc8d730c04602a615ea8585aeaa hWe2fg 0b7d9dc8d730c04602a615ea8585aeaaXuất nhập khẩu-0b7d9dc8d730c04602a615ea8585aeaa100.000 đồng thì được miễn thuế đối với cả phần vượt.

Người nhập cảnh được chọn vật phẩm để nộp thuế trong trường hợp hành lý mang theo gồm nhiều vật phẩm.

Như vậy, với những quy định pháp luật đã viện dẫn trên, bạn có thể xem xét và tùy vào nhu cầu bản thân mà quyết định số tiền mặt và hàng hóa mang theo khi nhập cảnh về Việt Nam.

 

Luật sư, Thạc sĩ  0b7d9dc8d730c04602a615ea8585aeaa e2Rfg 0b7d9dc8d730c04602a615ea8585aeaaXuất nhập khẩu-0b7d9dc8d730c04602a615ea8585aeaaPhạm Thanh Bình

0b7d9dc8d730c04602a615ea8585aeaa hWe2fg 0b7d9dc8d730c04602a615ea8585aeaaXuất nhập khẩu-0b7d9dc8d730c04602a615ea8585aeaaCông ty Luật Bảo Ngọc, Hà Nội

Cập nhật: 0b7d9dc8d730c04602a615ea8585aeaa hWe2fg 0b7d9dc8d730c04602a615ea8585aeaaXuất nhập khẩu-0b7d9dc8d730c04602a615ea8585aeaa31.12.2016

 

TINTUCVIETDUC.DE- Báo điện tử tại Đức từ 1995

TIN NHANH | THỰC TẾ | TỪ NƯỚC ĐỨC

Nhấn "Thích" Bạn sẽ cập nhật hàng ngày tin tức dành cho Kiều Bào ở Đức của chúng tôi