Lưu ý về Hàng hóa không phải nộp thuế khi Việt kiều mang về Việt Nam

Bài viết 25373 "Lưu ý về Hàng hóa không phải nộp thuế khi Việt kiều mang về Việt Nam" này tại: www.tintucvietduc.de

Câu hỏi:  Gia đình tôi dự định về Việt Nam để thăm quê, cha mẹ, bà con.

Tôi muốn biết theo quy định khi tôi về thì được mang bao nhiều tiền mặt và bao nhiêu hàng hóa để được miễn thuế? 

Bài viết này tại trang: TINTUCVIETDUC.DE

Bài viết hWe2fg đã đăng tại: www.tintucvietduc.de

Bài viết "Lưu ý về Hàng hóa không phải nộp thuế khi Việt kiều mang về ***"Bài viết dmca_f404c8523e này - tại trang TINTUCVIETDUC.DEBài viết này - tại trang TINTUCVIETDUC.DE - dmca_f404c8523e

 

Theo quy định pháp luật Việt NamViệt Namf404c8523e - Bài viết này đã đăng: TINTUCVIETDUC.DE HGCLBI54I196I2I136IHGCLB, cá nhân khi nhập cảnh qua các cửa khẩu quốc tế của Việt NamViệt Namf404c8523e - Bài viết này đã đăng: TINTUCVIETDUC.DE HGCLBI54I196I2I136IHGCLB bao gồm các cửa khẩu đường bộ quốc tế, đường hàng không quốc tế, đường biển quốc tế, đường sông quốc tế bằng hộ chiếu và các giấy tờ khác có giá trị thay cho hộ khẩu được mang theo ngoại tệ tiền mặt, đồng Việt NamViệt Namf404c8523e - Bài viết này đã đăng: TINTUCVIETDUC.DE HGCLBI54I196I2I136IHGCLB tiền mặt và các hàng hóa nhưng phải tuân thủ các quy định về khai báoquy định về khai báof404c8523e - Bài viết này đã đăng: TINTUCVIETDUC.DE HGCLBI54I196I2I136IHGCLB số lượng hàng hóa số lượng hàng hóaf404c8523e - Bài viết này đã đăng: TINTUCVIETDUC.DE HGCLBI54I196I2I136IHGCLB cụ thể sau:

Về tiền mặt được miễn thuế

Về tiền mặt được miễn thuế

Bài viết g14tse đã đăng tại: www.tintucvietduc.de

f404c8523e - Bài viết này đã đăng tại: TINTUCVIETDUC.DE HGCLBI54I196I2I136IHGCLB

Theo quy định tại Điều 2 Thông tư 15/2011/TT-NHNN ngày 12/8/2011, cá nhân khi xuất cảnh, nhập cảnh qua các cửa khẩu quốc tế của Việt NamViệt Namf404c8523e - Bài viết này đã đăng: TINTUCVIETDUC.DE HGCLBI54I196I2I136IHGCLB bằng hộ chiếu mang theo ngoại tệ tiền mặt, đồng Việt NamViệt Namf404c8523e - Bài viết này đã đăng: TINTUCVIETDUC.DE HGCLBI54I196I2I136IHGCLB tiền mặt trên mức quy định dưới đây phải khai báo Hải quan cửa khẩukhai báo Hải quan cửa khẩuf404c8523e - Bài viết này đã đăng: TINTUCVIETDUC.DE HGCLBI54I196I2I136IHGCLB:

 1. Bài viết andledmcawww_tintucvietduc_de đã đăng tại: www.tintucvietduc.de

  Bài viết đã đăng tại: www.tintucvietduc.de - ombcny

  5.000 USD5.000 USDf404c8523e - Bài viết này đã đăng: TINTUCVIETDUC.DE HGCLBI54I196I2I136IHGCLB (năm nghìn đôla Mỹ) hoặc các loại ngoại tệ khác có giá trị tương đương;
 2. Bài viết reTr3e đã đăng tại: www.tintucvietduc.de

  Bài viết đã đăng tại: www.tintucvietduc.de - vuzkle

  15.000.000 VNĐ15.000.000 VNĐf404c8523e - Bài viết này đã đăng: TINTUCVIETDUC.DE HGCLBI54I196I2I136IHGCLB (mười lăm triệu đồng Việt Nam).

Bài viết hWe2fg đã đăng tại: www.tintucvietduc.de

Trường hợp cá nhân nhập cảnh mang theo ngoại tệ tiền mặtmang theo ngoại tệ tiền mặtf404c8523e - Bài viết này đã đăng: TINTUCVIETDUC.DE HGCLBI54I196I2I136IHGCLB bằng hoặc thấp hơn 5.000 USD5.000 USDf404c8523e - Bài viết này đã đăng: TINTUCVIETDUC.DE HGCLBI54I196I2I136IHGCLB hoặc các loại ngoại tệ khácngoại tệ khácf404c8523e - Bài viết này đã đăng: TINTUCVIETDUC.DE HGCLBI54I196I2I136IHGCLB có giá trị tương đương và có nhu cầu gửi số ngoại tệ tiền mặt này vào tài khoản thanh toán bằng ngoại tệ của cá nhân mở tại các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài được phép hoạt động ngoại hối cũng phải khai báo hải quan cửa khẩu.

Bài viết reTr3e đã đăng tại: www.tintucvietduc.de

Tờ khai nhập cảnh - xuất cảnh có xác nhận của Hải quan cửa khẩu về số tiền mặt mang vào là cơ sở để tổ chức tín dụng được phép cho gửi ngoại tệ tiền mặt vào tài khoản thanh toán.

Mức ngoại tệ tiền mặt và đồng Việt NamViệt Namf404c8523e - Bài viết này đã đăng: TINTUCVIETDUC.DE HGCLBI54I196I2I136IHGCLB tiền mặt phải khai báo với Hải quan cửa khẩu không áp dụng không áp dụngf404c8523e - Bài viết này đã đăng: TINTUCVIETDUC.DE HGCLBI54I196I2I136IHGCLB đối với những cá nhân mang theo loại phương tiện thanh toán, giấy tờ có giá bằng ngoại tệ hoặc bằng đồng Việt NamViệt Namf404c8523e - Bài viết này đã đăng: TINTUCVIETDUC.DE HGCLBI54I196I2I136IHGCLB như séc du lịch, thẻ ngân hàng, sổ tiết kiệm, các loại chứng khoánséc du lịch, thẻ ngân hàng, sổ tiết kiệm, các loại chứng khoánf404c8523e - Bài viết này đã đăng: TINTUCVIETDUC.DE HGCLBI54I196I2I136IHGCLBcác loại giấy tờ có giácác loại giấy tờ có giáf404c8523e - Bài viết này đã đăng: TINTUCVIETDUC.DE HGCLBI54I196I2I136IHGCLB khác.

Bài viết e2Rfg đã đăng tại: www.tintucvietduc.de

Ngoài ra, căn cứ khoản 1 Điều 9 Văn bản hợp nhất số 07/VBHN-VPQH ngày 11/7/2013 của Văn phòng Quốc hội về Pháp lệnh Ngoại hối, người cư trú, người không cư trú là cá nhân khi nhập cảnh mang theo ngoại tệ tiền mặt, đồng Việt NamViệt Namf404c8523e - Bài viết này đã đăng: TINTUCVIETDUC.DE HGCLBI54I196I2I136IHGCLB tiền mặt và vàng trên mức quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt NamViệt Namf404c8523e - Bài viết này đã đăng: TINTUCVIETDUC.DE HGCLBI54I196I2I136IHGCLB thì phải khai báo hải quan cửa khẩu.

Bài viết e2Rfg đã đăng tại: www.tintucvietduc.de

Bài viết Lưu ý về Hàng hóa không phải nộp thuế khi Việt kiều mang về Việt Nam này tại: www.tintucvietduc.de đang được giữ bản quyền DMCA

Bài viết Lưu ý về Hàng hóa không phải nộp thuế khi Việt kiều mang về Việt Nam này tại: www.tintucvietduc.de đang được giữ bản quyền DMCA

Khi bị phát hiện không khai báo

Khi bị phát hiện không khai báo

f404c8523e - Bài viết này đã đăng tại: TINTUCVIETDUC.DE HGCLBI54I196I2I136IHGCLB

Trường hợp cá nhân không khai báo khi mang theo số tiền mặt vượt mức nêu trên, trong trường hợp bị phát hiện, căn cứ vào số tiền mặt vượt mức, bạn có thể bị xử phạt với mức phạt quy định Điều 9 Nghị định 127/2013/NĐ-CP ngày 15/10/1993 quy định xử phạt xử phạtf404c8523e - Bài viết này đã đăng: TINTUCVIETDUC.DE HGCLBI54I196I2I136IHGCLB vi phạm hành chính và cưỡng chếcưỡng chếf404c8523e - Bài viết này đã đăng: TINTUCVIETDUC.DE HGCLBI54I196I2I136IHGCLB thi hành quyết định hành chính trong lĩnh vực hải quan.

Bài viết g14tse đã đăng tại: www.tintucvietduc.de

Tang vật vi phạm được trả lại khi quyết định xử phạt đã được thực hiện.

Bài viết Nf404c8523e3: đã đăng tại: TINTUCVIETDUC.DE

Hàng hóa miễn thuế

Hàng hóa miễn thuế

 Bài viết đã đăng tại: TINTUCVIETDUC.DE HGCLBI54I196I2I136IHGCLB

Theo điểm a.2 Khoản 5 Điều 103 Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015: hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu trong tiêu chuẩn hành lý miễn thuế của người xuất nhập cảnh. 

Trường hợp hàng hoá nhập khẩu vượt tiêu chuẩn được miễn thuế thì phần vượt định mức phải nộp thuế nhập khẩu. Nếu tổng số tiền thuế phải nộp đối với phần vượt dưới 100.000 đồng100.000 đồngf404c8523e - Bài viết này đã đăng: TINTUCVIETDUC.DE HGCLBI54I196I2I136IHGCLB thì được miễn thuế cả phần vượt.

Bài viết hWe2fg đã đăng tại: www.tintucvietduc.de

Người nhập cảnh được chọn vật phẩm để nộp thuế trong trường hợp hành lý mang theo gồm nhiều vật phẩm.

Để quy định chi tiết vấn đề này, Điều 3 Quyết định 31/2015/QĐ-TTg ngày 4/8/201531/2015/QĐ-TTg ngày 4/8/2015f404c8523e - Bài viết này đã đăng: TINTUCVIETDUC.DE HGCLBI54I196I2I136IHGCLB nêu rõ cá nhân được miễn thuế nhập khẩu, không chịu thuế tiêu thụ đặc biệtthuế tiêu thụ đặc biệtf404c8523e - Bài viết này đã đăng: TINTUCVIETDUC.DE HGCLBI54I196I2I136IHGCLBthuế giá trị gia tăngthuế giá trị gia tăngf404c8523e - Bài viết này đã đăng: TINTUCVIETDUC.DE HGCLBI54I196I2I136IHGCLB khi nhập cảnh nếu mang theo hành lý với định mức như sau:

Bài viết bqeri dmcaa2f www_tintucvietduc_de đã đăng tại: www.tintucvietduc.de

Rượu, đồ uống có cồn:Rượu, đồ uống có cồn:f404c8523e - Bài viết này đã đăng: TINTUCVIETDUC.DE HGCLBI54I196I2I136IHGCLB

 • Bài viết hWe2fg này tại: www.tintucvietduc.deBài viết "Lưu ý về Hàng hóa không phải nộp thuế khi Việt kiều mang về " - hf404c8523e4 này tại: www.tintucvietduc.de
 • Bài viết tqsju dmcaa2f www_tintucvietduc_de đã đăng tại: www.tintucvietduc.de

  Bài viết đã đăng tại: www.tintucvietduc.de - czewrj

   Rượu từ 22 độ trở lên: 1,5 lít;  
 • Bài viết đã đăng tại: www.tintucvietduc.de - vlaoqw

   Rượu dưới 22 độ: 2,0 lít; 
 • Bài viết đã đăng tại: www.tintucvietduc.de - fszwle

   Đồ uống có cồn, bia: 3,0 lít
Bài viết [luf404c8523eu2] có bản quyền đã đăng tại: www.tintucvietduc.de

Đối với rượu, nếu người nhập cảnh mang nguyên chai, bình, lọ, can có dung tích lớn hơn dung tích nêu trên nhưng dung tích vượt không quá 1 lít1 lítf404c8523e - Bài viết này đã đăng: TINTUCVIETDUC.DE HGCLBI54I196I2I136IHGCLB thì được miễn thuế cả chaimiễn thuế cả chaif404c8523e - Bài viết này đã đăng: TINTUCVIETDUC.DE HGCLBI54I196I2I136IHGCLB, nếu dung tích vượt quá 1 lítquá 1 lítf404c8523e - Bài viết này đã đăng: TINTUCVIETDUC.DE HGCLBI54I196I2I136IHGCLB thì phần vượt định mức phải nộp thuế theo quy định pháp luật.

Bài viết e2Rfg đã đăng tại: www.tintucvietduc.de

Thuốc lá:Thuốc lá:f404c8523e - Bài viết này đã đăng: TINTUCVIETDUC.DE HGCLBI54I196I2I136IHGCLB

 • Bài viết g14tse này tại: www.tintucvietduc.deBài viết "Lưu ý về Hàng hóa không phải nộp thuế khi Việt kiều mang về " - hf404c8523e4 này tại: www.tintucvietduc.de
 • Bài viết ymnel dmcaa2f www_tintucvietduc_de đã đăng tại: www.tintucvietduc.de

  Bài viết đã đăng tại: www.tintucvietduc.de - kwhqgb

   Thuốc lá điếu: 200 điếu  
 • Bài viết đã đăng tại: www.tintucvietduc.de - sjpemy

   Xì gà: 100 điếu 
 • Bài viết đã đăng tại: www.tintucvietduc.de - tfwpym

   Thuốc lá sợi: 500 gam
Bài viết [luf404c8523eu2] có bản quyền đã đăng tại: www.tintucvietduc.de

Đối với thuốc lá điếu, xì gà thuốc lá điếu, xì gàf404c8523e - Bài viết này đã đăng: TINTUCVIETDUC.DE HGCLBI54I196I2I136IHGCLB, người nhập cảnh chỉ được mang theo đúng định mức miễn thuế. Nếu mang vượt quá định mức miễn thuế thì phần vượt quá phải tạm gửi tại kho của Hải quan cửa khẩu và nhận lại trong thời hạn không quá 180 180 f404c8523e - Bài viết này đã đăng: TINTUCVIETDUC.DE HGCLBI54I196I2I136IHGCLBngày, kể từ ngày được gửi vào kho của Hải quan cửa khẩu.

Bài viết reTr3e đã đăng tại: www.tintucvietduc.de

Các định mức về rượu, đồ uống có cồn; thuốc lá nêu trên không áp dụng đối với người dưới 18 tuổi18 tuổif404c8523e - Bài viết này đã đăng: TINTUCVIETDUC.DE HGCLBI54I196I2I136IHGCLB.

Bài viết hWe2fg đã đăng tại: www.tintucvietduc.de

Đồ dùng cá nhân: Đồ dùng cá nhân: f404c8523e - Bài viết này đã đăng: TINTUCVIETDUC.DE HGCLBI54I196I2I136IHGCLB số lượng, chủng loại phù hợp với mục đích chuyến đi.

Bài viết yuvtqdmca3e www_tintucvietduc_de đã đăng tại: www.tintucvietduc.de

Các vật phẩm khác ngoài danh mục hàng hóavật phẩm khác ngoài danh mục hàng hóaf404c8523e - Bài viết này đã đăng: TINTUCVIETDUC.DE HGCLBI54I196I2I136IHGCLB nêu trên và không nằm trong danh mục hàng hóa cấm nhập khẩu, tạm ngừng nhập khẩu hoặc nhập khẩu có điều kiện:

Bài viết reTr3e đã đăng tại: www.tintucvietduc.de

Tổng trị giá không quá 10.000.000 đồng Việt NamTổng trị giá không quá 10.000.000 đồng Việt Namf404c8523e - Bài viết này đã đăng: TINTUCVIETDUC.DE HGCLBI54I196I2I136IHGCLB.

Bài viết pqvcn dmcaa2f www_tintucvietduc_de đã đăng tại: www.tintucvietduc.de

Trường hợp hàng hóa nhập khẩu vượt tiêu chuẩn được miễn thuế thì phần vượt định mức phải nộp thuế nhập khẩu. Nếu tổng số tiền thuế phải nộp đối với phẩn vượt dưới 100.000 đồng100.000 đồngf404c8523e - Bài viết này đã đăng: TINTUCVIETDUC.DE HGCLBI54I196I2I136IHGCLB thì được miễn thuế đối với cả phần vượt.

Bài viết tnfqs dmcaa2f www_tintucvietduc_de đã đăng tại: www.tintucvietduc.de

Người nhập cảnh được chọn vật phẩm để nộp thuế trong trường hợp hành lý mang theo gồm nhiều vật phẩm.

Như vậy, với những quy định pháp luật đã viện dẫn trên, bạn có thể xem xét và tùy vào nhu cầu bản thân mà quyết định số tiền mặt và hàng hóa mang theo khi nhập cảnh về Việt NamViệt Namf404c8523e - Bài viết này đã đăng: TINTUCVIETDUC.DE HGCLBI54I196I2I136IHGCLB

Bài viết reTr3e đã đăng tại: www.tintucvietduc.de

Luật sư, Thạc sĩ Phạm Thanh Bình
Phạm Thanh Bình
f404c8523e - Bài viết này đã đăng: TINTUCVIETDUC.DE HGCLBI54I196I2I136IHGCLBCông ty Luật Bảo Ngọc, Hà NộiHà Nộif404c8523e - Bài viết này đã đăng: TINTUCVIETDUC.DE HGCLBI54I196I2I136IHGCLB
Cập nhật: 31.12.201631.12.2016f404c8523e - Bài viết này đã đăng: TINTUCVIETDUC.DE HGCLBI54I196I2I136IHGCLB

 

 

TINTUCVIETDUC.DE

- Báo điện tử tại Đức từ năm 1995 -

TIN NHANH | THỰC TẾ | TỪ NƯỚC ĐỨC