Hộ chiếu - thị thực

Thủ tục mời người thân hay bạn bè sang Đức du lịch

Việc chuẩn bị giấy tờ, thủ tục mời người thân hay bạn bè sang Đức du lịch thực ra không phức tạp và Bạn có thể tự làm được, không cần qua môi giới.

Chúng tôi giới thiệu một kinh nghiệm của một Bạn trẻ ở Đức về việc này.