Tôi ăn Hartz-IV (Trợ cấp xã hội) thì có thể mời người nhà sang chơi không?

Câu hỏi: Tôi ăn Hartz-IV (Trợ cấp xã hội)  thì có thể mời người nhà sang chơi không?

11f9f6f969b86970510df9384a2c53d9b1f9f6f969b86970510df9384a2c53d9bHộ chiếu - Thị thực-1f9f6f969b86970510df9384a2c53d9b

1f9f6f969b86970510df9384a2c53d9b
Báo Điện tử Tin Tức Việt Đức

Báo điện tử Tin Tức Việt-Đức với những tin nhanh về thời sự, sinh hoạt của Cộng đồng Người Việt Tại CHLB Đức

Hartz-4-640

41f9f6f969b86970510df9384a2c53d9b1f9f6f969b86970510df9384a2c53d9bHộ chiếu - Thị thực-1f9f6f969b86970510df9384a2c53d9b

11f9f6f969b86970510df9384a2c53d9b1f9f6f969b86970510df9384a2c53d9bHộ chiếu - Thị thực-1f9f6f969b86970510df9384a2c53d9bTrả lời của Báo Tin tức Việt Đức:

Trong việc cấp Visa sang 11f9f6f969b86970510df9384a2c53d9b1f9f6f969b86970510df9384a2c53d9bHộ chiếu - Thị thực-1f9f6f969b86970510df9384a2c53d9bĐức thăm thân, Cơ quan đại diện Ngoại giao của 11f9f6f969b86970510df9384a2c53d9b1f9f6f969b86970510df9384a2c53d9bHộ chiếu - Thị thực-1f9f6f969b86970510df9384a2c53d9bĐức (31f9f6f969b86970510df9384a2c53d9b1f9f6f969b86970510df9384a2c53d9bHộ chiếu - Thị thực-1f9f6f969b86970510df9384a2c53d9bĐại sứ quán tại Hà nội, Tổng lãnh sự tại tp HCM) đặc biệt chú trọng đến nguồn tài chính cho chuyến đi và về, đến việc người được đi có chắc chắn quay về lại VN hay không, chưa kể đến chuyện an ninh cho nước Đức.

1f9f6f969b86970510df9384a2c53d9b
Báo Điện tử Tin Tức Việt Đức

Báo điện tử Tin Tức Việt-Đức với những tin nhanh về thời sự, sinh hoạt của Cộng đồng Người Việt Tại CHLB Đức

moi-nguoi-than

Một người ăn 11f9f6f969b86970510df9384a2c53d9b1f9f6f969b86970510df9384a2c53d9bHộ chiếu - Thị thực-1f9f6f969b86970510df9384a2c53d9bHartz –IV có thể bảo lãnh về chỗ ở chẳng hạn, khi đó người được mời phải chứng minh cho ĐSQ 11f9f6f969b86970510df9384a2c53d9b1f9f6f969b86970510df9384a2c53d9bHộ chiếu - Thị thực-1f9f6f969b86970510df9384a2c53d9bĐức tại 11f9f6f969b86970510df9384a2c53d9b1f9f6f969b86970510df9384a2c53d9bHộ chiếu - Thị thực-1f9f6f969b86970510df9384a2c53d9bViệt Nam biết về khả năng chi trả các khoản khác.

Như vậy về nguyên tắc, người ăn tiền 11f9f6f969b86970510df9384a2c53d9b1f9f6f969b86970510df9384a2c53d9bHộ chiếu - Thị thực-1f9f6f969b86970510df9384a2c53d9bHartz-IV cũng 31f9f6f969b86970510df9384a2c53d9b1f9f6f969b86970510df9384a2c53d9bHộ chiếu - Thị thực-1f9f6f969b86970510df9384a2c53d9bcó thể mời được người nhà sang chơi!

11f9f6f969b86970510df9384a2c53d9b1f9f6f969b86970510df9384a2c53d9bHộ chiếu - Thị thực-1f9f6f969b86970510df9384a2c53d9b©Phi Kim Anh- TINTUCVIETDUC.DE

TINTUCVIETDUC.DE- Báo điện tử tại Đức từ 1995

TIN NHANH | THỰC TẾ | TỪ NƯỚC ĐỨC

Nhấn "Thích" Bạn sẽ cập nhật hàng ngày tin tức dành cho Kiều Bào ở Đức của chúng tôi