Tôi ăn Hartz-IV (Trợ cấp xã hội) thì có thể mời người nhà sang chơi không?

Câu hỏi: Tôi ăn Hartz-IV (Trợ cấp xã hội)  thì có thể mời người nhà sang chơi không?

1a941b6df15fb00e5b1c89334ee3ae4a0a941b6df15fb00e5b1c89334ee3ae4a0Hộ chiếu - Thị thực-a941b6df15fb00e5b1c89334ee3ae4a0

a941b6df15fb00e5b1c89334ee3ae4a0
Báo Điện tử Tin Tức Việt Đức

Báo điện tử Tin Tức Việt-Đức với những tin nhanh về thời sự, sinh hoạt của Cộng đồng Người Việt Tại CHLB Đức

Hartz-4-640

4a941b6df15fb00e5b1c89334ee3ae4a0a941b6df15fb00e5b1c89334ee3ae4a0Hộ chiếu - Thị thực-a941b6df15fb00e5b1c89334ee3ae4a0

1a941b6df15fb00e5b1c89334ee3ae4a0a941b6df15fb00e5b1c89334ee3ae4a0Hộ chiếu - Thị thực-a941b6df15fb00e5b1c89334ee3ae4a0Trả lời của Báo Tin tức Việt Đức:

Trong việc cấp Visa sang 1a941b6df15fb00e5b1c89334ee3ae4a0a941b6df15fb00e5b1c89334ee3ae4a0Hộ chiếu - Thị thực-a941b6df15fb00e5b1c89334ee3ae4a0Đức thăm thân, Cơ quan đại diện Ngoại giao của 1a941b6df15fb00e5b1c89334ee3ae4a0a941b6df15fb00e5b1c89334ee3ae4a0Hộ chiếu - Thị thực-a941b6df15fb00e5b1c89334ee3ae4a0Đức (3a941b6df15fb00e5b1c89334ee3ae4a0a941b6df15fb00e5b1c89334ee3ae4a0Hộ chiếu - Thị thực-a941b6df15fb00e5b1c89334ee3ae4a0Đại sứ quán tại Hà nội, Tổng lãnh sự tại tp HCM) đặc biệt chú trọng đến nguồn tài chính cho chuyến đi và về, đến việc người được đi có chắc chắn quay về lại VN hay không, chưa kể đến chuyện an ninh cho nước Đức.

a941b6df15fb00e5b1c89334ee3ae4a0
Báo Điện tử Tin Tức Việt Đức

Báo điện tử Tin Tức Việt-Đức với những tin nhanh về thời sự, sinh hoạt của Cộng đồng Người Việt Tại CHLB Đức

moi-nguoi-than

Một người ăn 1a941b6df15fb00e5b1c89334ee3ae4a0a941b6df15fb00e5b1c89334ee3ae4a0Hộ chiếu - Thị thực-a941b6df15fb00e5b1c89334ee3ae4a0Hartz –IV có thể bảo lãnh về chỗ ở chẳng hạn, khi đó người được mời phải chứng minh cho ĐSQ 1a941b6df15fb00e5b1c89334ee3ae4a0a941b6df15fb00e5b1c89334ee3ae4a0Hộ chiếu - Thị thực-a941b6df15fb00e5b1c89334ee3ae4a0Đức tại 1a941b6df15fb00e5b1c89334ee3ae4a0a941b6df15fb00e5b1c89334ee3ae4a0Hộ chiếu - Thị thực-a941b6df15fb00e5b1c89334ee3ae4a0Việt Nam biết về khả năng chi trả các khoản khác.

Như vậy về nguyên tắc, người ăn tiền 1a941b6df15fb00e5b1c89334ee3ae4a0a941b6df15fb00e5b1c89334ee3ae4a0Hộ chiếu - Thị thực-a941b6df15fb00e5b1c89334ee3ae4a0Hartz-IV cũng 3a941b6df15fb00e5b1c89334ee3ae4a0a941b6df15fb00e5b1c89334ee3ae4a0Hộ chiếu - Thị thực-a941b6df15fb00e5b1c89334ee3ae4a0có thể mời được người nhà sang chơi!

1a941b6df15fb00e5b1c89334ee3ae4a0a941b6df15fb00e5b1c89334ee3ae4a0Hộ chiếu - Thị thực-a941b6df15fb00e5b1c89334ee3ae4a0©Phi Kim Anh- TINTUCVIETDUC.DE

TINTUCVIETDUC.DE- Báo điện tử tại Đức từ 1995

TIN NHANH | THỰC TẾ | TỪ NƯỚC ĐỨC

Nhấn "Thích" Bạn sẽ cập nhật hàng ngày tin tức dành cho Kiều Bào ở Đức của chúng tôi