Tôi ăn Hartz-IV (Trợ cấp xã hội) thì có thể mời người nhà sang chơi không?

Câu hỏi: Tôi ăn Hartz-IV (Trợ cấp xã hội)  thì có thể mời người nhà sang chơi không?

5960fdae6faa146e47c80f7545c9de97 g14tse 5960fdae6faa146e47c80f7545c9de97Hộ chiếu - Thị thực-5960fdae6faa146e47c80f7545c9de97

5960fdae6faa146e47c80f7545c9de97
Báo Điện tử Tin Tức Việt Đức

Báo điện tử Tin Tức Việt-Đức với những tin nhanh về thời sự, sinh hoạt của Cộng đồng Người Việt Tại CHLB Đức

Hartz-4-640

5960fdae6faa146e47c80f7545c9de97 g14tse 5960fdae6faa146e47c80f7545c9de97Hộ chiếu - Thị thực-5960fdae6faa146e47c80f7545c9de97

5960fdae6faa146e47c80f7545c9de97 reTr3e 5960fdae6faa146e47c80f7545c9de97Hộ chiếu - Thị thực-5960fdae6faa146e47c80f7545c9de97Trả lời của Báo Tin tức Việt Đức:

Trong việc cấp Visa sang 5960fdae6faa146e47c80f7545c9de97 e2Rfg 5960fdae6faa146e47c80f7545c9de97Hộ chiếu - Thị thực-5960fdae6faa146e47c80f7545c9de97Đức thăm thân, Cơ quan đại diện Ngoại giao của 5960fdae6faa146e47c80f7545c9de97 e2Rfg 5960fdae6faa146e47c80f7545c9de97Hộ chiếu - Thị thực-5960fdae6faa146e47c80f7545c9de97Đức ( 5960fdae6faa146e47c80f7545c9de97 3rt2fg 5960fdae6faa146e47c80f7545c9de97Hộ chiếu - Thị thực-5960fdae6faa146e47c80f7545c9de97Đại sứ quán tại Hà nội, Tổng lãnh sự tại tp HCM) đặc biệt chú trọng đến nguồn tài chính cho chuyến đi và về, đến việc người được đi có chắc chắn quay về lại VN hay không, chưa kể đến chuyện an ninh cho nước Đức.

5960fdae6faa146e47c80f7545c9de97
Báo Điện tử Tin Tức Việt Đức

Báo điện tử Tin Tức Việt-Đức với những tin nhanh về thời sự, sinh hoạt của Cộng đồng Người Việt Tại CHLB Đức

moi-nguoi-than

Một người ăn 5960fdae6faa146e47c80f7545c9de97 hWe2fg 5960fdae6faa146e47c80f7545c9de97Hộ chiếu - Thị thực-5960fdae6faa146e47c80f7545c9de97Hartz –IV có thể bảo lãnh về chỗ ở chẳng hạn, khi đó người được mời phải chứng minh cho ĐSQ 5960fdae6faa146e47c80f7545c9de97 hWe2fg 5960fdae6faa146e47c80f7545c9de97Hộ chiếu - Thị thực-5960fdae6faa146e47c80f7545c9de97Đức tại 5960fdae6faa146e47c80f7545c9de97 reTr3e 5960fdae6faa146e47c80f7545c9de97Hộ chiếu - Thị thực-5960fdae6faa146e47c80f7545c9de97Việt Nam biết về khả năng chi trả các khoản khác.

Như vậy về nguyên tắc, người ăn tiền 5960fdae6faa146e47c80f7545c9de97 hWe2fg 5960fdae6faa146e47c80f7545c9de97Hộ chiếu - Thị thực-5960fdae6faa146e47c80f7545c9de97Hartz-IV cũng 5960fdae6faa146e47c80f7545c9de97 3rt2fg 5960fdae6faa146e47c80f7545c9de97Hộ chiếu - Thị thực-5960fdae6faa146e47c80f7545c9de97có thể mời được người nhà sang chơi!

5960fdae6faa146e47c80f7545c9de97 reTr3e 5960fdae6faa146e47c80f7545c9de97Hộ chiếu - Thị thực-5960fdae6faa146e47c80f7545c9de97©Phi Kim Anh- TINTUCVIETDUC.DE

TINTUCVIETDUC.DE- Báo điện tử tại Đức từ 1995

TIN NHANH | THỰC TẾ | TỪ NƯỚC ĐỨC

Nhấn "Thích" Bạn sẽ cập nhật hàng ngày tin tức dành cho Kiều Bào ở Đức