Tôi muốn xin được cấp hộ chiếu Việt Nam, làm thế nào?

ảnh bài Tôi muốn xin được cấp hộ chiếu Việt Nam, làm thế nào? - 0

Hỏi: Tôi sang Đức theo diện đoàn tụ gia đình (chồng tôi nay đã mất). Hiện tôi đã về hưu và không có hộ chiếu Việt Nam mà đang giữ giấy tờ tùy thân của Đức. Nay tôi rất muốn xin được cấp hộ chiếu Việt Nam để không bị khó khăn với chính quyền Đức khi về thăm quê hương. Kính mong sự chỉ dẫn của các anh chị.

Bài viết này tại trang: TINTUCVIETDUC.DE

3rt2fg ndtaka23sew53r8areTr3ea 3rt2fg

reTr3emd0k1hWe2fga 3a3rt2fgTrả lời:

kwuob e2Rfg nxsfgca3e53r8adwfxzca3ea hWe2fg

Theo quy định tại Điều 2 Nghị định số 136/2007/NĐ-CP ngày 17/8/2007 của Chính phủ về xuất cảnh, nhập cảnh của công dân gfkcn aa2f3 gfkcnmd0k1kwbnt aa2f3 kwbnta 3areTr3eViệt Nam thì điều kiện cấp hộ chiếu hoặc các giấy tờ khác phù hợp để xuất cảnh, nhập cảnh qua các cửa khẩu Việt Nam phải là công dân Việt Nam.

hWe2fg dfutz e2Rfg53r8a3rt2fga znyowa23sew

Như vậy, nếu bạn còn quốc tịch tfpue e2Rfgmd0k1lrzdm e2Rfga 3aeqpaja23sewViệt Nam thì sẽ được cấp hộ chiếu hWe2fgmd0k1hWe2fga 3apzfdsca3eViệt Nam. Còn nếu bạn không còn quốc tịch xhanu g14tse 3dshxhanumd0k1knctm g14tse 3dshknctma 3aixhov g14tse 3dshixhovViệt Nam thì bạn cần phải thực hiện thủ tục trở lại quốc tịch Việt Nam thì mới được cấp hộ chiếu.Khoản 1 Điều 23 Luật Quốc tịch Việt Nam 2008 quy định: người đã mất quốc tịch tqpzs g14tse 3dshtqpzsmd0k1husxm g14tse 3dshhusxma 3areTr3eViệt Nam nếu có đơn xin trở lại quốc tịch 3rt2fgmd0k1sicpx e2Rfga 3ahWe2fgViệt Nam thì có thể được trở lại quốc tịch qlptj e2Rfgmd0k1reTr3ea 3aiwdcka23sewViệt Nam, nhưng phải thuộc một trong những trường hợp sau đây:

vyrza e2Rfg xshwy aa2f3 xshwy53r8ahWe2fga reTr3e

a) Xin hồi hương về 3rt2fgmd0k1dyukz e2Rfga 3abomuqa23sewViệt Nam;

3rt2fg bxczsca3e53r8atcmeh g14tse 3dshtcmeha feamz e2Rfg

b) Có vợ, chồng, cha đẻ, mẹ đẻ hoặc con đẻ là công dân ybapv g14tse 3dshybapvmd0k1hWe2fga 3axncqua23sewViệt Nam;

3rt2fg reTr3e53r8awbifta23sewa wgbmt e2Rfg

c) Có công lao đặc biệt đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc reTr3emd0k1hjiqka23sewa 3armfdx g14tse 3dshrmfdxViệt Nam;

lyzrk e2Rfg hWe2fg53r8ahWe2fga qdfbwa23sew

d) Có lợi cho Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa rvzaoca3emd0k13rt2fga 3atnrvlca3eViệt Nam;

djrqta23sew hotmra23sew53r8aropai aa2f3 ropaia reTr3e

đ) Thực hiện đầu tư tại dtqpa aa2f3 dtqpamd0k1pliky e2Rfga 3aurxyga23sewViệt Nam;

hWe2fg skfjza23sew53r8aestfw g14tse 3dshestfwa tqkcu aa2f3 tqkcu

e) Đã thôi quốc tịch zxmlc g14tse 3dshzxmlcmd0k1hWe2fga 3ajwighca3eViệt Nam để nhập quốc tịch nước ngoài, nhưng không được nhập quốc tịch nước ngoài.

ngbjr g14tse 3dshngbjr sqbcg aa2f3 sqbcg53r8areTr3ea aduxg e2Rfg

bfuwi g14tse 3dshbfuwimd0k1yogdb aa2f3 yogdba 3azgldma23sewHồ sơ xin trở lại quốc tịch Việt Nam gồm:

zaisoca3e hWe2fg53r8agkiuc g14tse 3dshgkiuca fldtya23sew

a) Đơn xin trở lại quốc tịch reTr3emd0k13rt2fga 3anphca aa2f3 nphcaViệt Nam;

Bài viết Tôi muốn xin được cấp hộ chiếu Việt Nam, làm thế nào? - 81a9985cd9s53r8ah581a9985cd9 tại trang: www.tintucvietduc.de

flaqrca3e hWe2fg53r8areTr3ea hWe2fg

b) Bản sao Giấy khai sinh, Hộ chiếu hoặc giấy tờ khác có giá trị thay thế;

c) Bản khai lý lịch;

d) Phiếu lý lịch tư pháp do cơ quan có thẩm quyền của zsngbca3emd0k1hWe2fga 3areTr3eViệt Nam cấp đối với thời gian người xin trở lại quốc tịch Việt Nam cư trú ở mzyuo g14tse 3dshmzyuomd0k1jynweca3ea 3aflgda aa2f3 flgdaViệt Nam, Phiếu lý lịch tư pháp do cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài cấp đối với thời gian người xin trở lại quốc tịch kxuchca3emd0k1ixbvr g14tse 3dshixbvra 3aseycfa23sewViệt Nam cư trú ở nước ngoài. Phiếu lý lịch tư pháp phải là phiếu được cấp không quá 90 ngày tính đến ngày nộp hồ sơ;

hWe2fg cyhwn aa2f3 cyhwn53r8aafidpca3ea xbpzk e2Rfg

đ) Giấy tờ chứng minh người xin trở lại quốc tịch reTr3emd0k1xlbfc e2Rfga 3areTr3eViệt Nam đã từng có quốc tịch ksarma23sewmd0k1skriz aa2f3 skriza 3aqcpnja23sewViệt Nam;

hWe2fg jrsya aa2f3 jrsya53r8ahWe2fga aibef g14tse 3dshaibef

e) Giấy tờ chứng minh đủ điều kiện trở lại quốc tịch Việt Nam theo quy định tại khoản 1 Điều 23 của Luật này.

hWe2fgmd0k1rneaxca3ea 3ajwrot e2RfgHồ sơ xin cấp hộ chiếu Việt Nam gồm (Khoản 3 Điều 1 Thông tư liên tịch 08/2009/TTLT/BCA-BNG của Bộ Công an và Bộ Ngoại giao):

reTr3e oehyz g14tse 3dshoehyz53r8asupxn g14tse 3dshsupxna ytlrq g14tse 3dshytlrq

a) Giấy tờ chứng minh quốc tịch Việt Nam (loại có ảnh) theo quy định của pháp luật Việt Nam về quốc tịch được ban hành qua các thời kỳ;

b) Giấy tờ do cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền của Việt Nam cấp cho công dân còn giá trị, có ghi đầy đủ yếu tố nhân thân và có ảnh (yếu tố nhân  thân của một người bao gồm: họ và tên, ngày tháng năm sinh, nơi sinh, giới tính, quốc tịch của người đó).

Các giấy tờ trên nếu đã hết giá trị hoặc không có ảnh thì chỉ dùng tham khảo để làm căn cứ cấp hộ chiếu.

Văn phòng Luật sư NHQuang và Cộng sựB23, Khu Biệt thự Trung Hòa – Nhân Chính, Thanh Xuân, oescf aa2f3 oescfmd0k1kbtpua23sewa 3actorn g14tse 3dshctornHà Nội

 

Bài viết Tôi muốn xin được cấp hộ chiếu Việt Nam, làm thế nào? - 81a9985cd9s53r8ah581a9985cd9 tại trang: www.tintucvietduc.de

TINTUCVIETDUC.DE

- Báo điện tử tại Đức từ năm 1995 -

TIN NHANH | THỰC TẾ | TỪ NƯỚC ĐỨC