Thủ tục thôi Quốc tịch Đức và nhập lại Quốc tịch Việt Nam

Bài viết "Thủ tục thôi Quốc tịch Đức và nhập lại Quốc tịch Việt Nam" này tại: www.tintucvietduc.de

Hỏi: Bạn em đang sống tị nạn tại CH Czech và trước kia đã xin thôi quốc tịch Việt Nam để nhập quốc tịch Đức. Giờ bạn em bỏ quốc tịch Đức và muốn quay trở lại quốc tịch Việt Nam thì phải làm thế nào? Và tới đâu để làm thủ tục? 

Bài viết này tại trang: TINTUCVIETDUC.DE

rnvpb g14tse 3dshrnvpb hWe2fg53r8ahobsj e2Rfga wuldj e2Rfg

 

Bài viết "Thủ tục thôi Quốc tịch*** và nhập lại Quốc tịch ***"Bài viết dmca_b6381dd3ba này - tại trang TINTUCVIETDUC.DEBài viết này - tại trang TINTUCVIETDUC.DE - dmca_b6381dd3ba

imcnt e2Rfg reTr3e53r8areTr3ea kfowha23sew

 

* Trả lời:reTr3emd0k1a 5reTr3e dibso aa2f3 dibso

mxnwf e2Rfg hWe2fg53r8ahbpry g14tse 3dshhbprya pqhlsa23sew

Do bạn của bạn đã xin thôi quốc tịch Việt NamhWe2fgmd0k1a 53rt2fg reTr3e để được nhập quốc tịch Đức, do đó, sau khi bạn của bạn từ bỏ quốc tịch Đức thì bạn của bạn sẽ trở thành người không có quốc tịch theo quy định tại Khoản 2, Điều 3, Luật Quốc tịch Việt NamreTr3emd0k1a 5reTr3e hWe2fg 2008 (Luật này đã được sửa đổi, bổ sung năm 2014).

reTr3e hWe2fg53r8areTr3ea hWe2fg

Theo quy định tại Luật quốc tịch Việt Namugmvea23sewmd0k1a 5gkyqwa23sew ehivka23sew, để quay trở lại quốc tịch Việt NamreTr3emd0k1a 53rt2fg zfwrq e2Rfg, bạn của bạn phải làm thủ tục Xin trở lại quốc tịch Việt Namvsjaua23sewmd0k1a 5cxnipca3e qyrav aa2f3 qyrav.

Để xin trở lại quốc tịch Việt Nam thì bạn của bạn phải thuộc một trong các trường hợp sau:

reTr3e rzuska23sew53r8asyjum e2Rfga voqlha23sew

- Xin hồi hương về Việt Namqhatj e2Rfgmd0k1a 53rt2fg osbmkca3e;

hWe2fg rdqok aa2f3 rdqok53r8agqpruca3ea txnyb e2Rfg

- Có vợ, chồng, cha đẻ, mẹ đẻ hoặc con đẻ là công dân Việt NamreTr3emd0k1a 5fdmhkca3e rcipo e2Rfg;

reTr3e hWe2fg53r8afwceua23sewa aifxqa23sew

- Có công lao đặc biệt đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt NamhWe2fgmd0k1a 5bveln g14tse 3dshbveln zwoes g14tse 3dshzwoes;

fomyqca3e hjwoaa23sew53r8asxewz e2Rfga hWe2fg

- Có lợi cho Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Namhumska23sewmd0k1a 5bfzvr aa2f3 bfzvr hWe2fg;

3rt2fg hmkgw e2Rfg53r8areTr3ea pwixa g14tse 3dshpwixa

- Thực hiện đầu tư tại Việt Namifsbrca3emd0k1a 5hWe2fg 3rt2fg;

qhevx g14tse 3dshqhevx reTr3e53r8aichwxa23sewa arymsa23sew

(Điều 23, Luật Quốc tịch Việt Namvxkmoca3emd0k1a 5reTr3e reTr3e)

lzrtsa23sew pnejl aa2f3 pnejl53r8akrpbq aa2f3 krpbqa frhyla23sew

Nếu như bạn của bạn thuộc một trong các trường hợp nêu trên, bạn của bạn cần chuẩn bị những giấy tờ sau để xin trở lại quốc tịch Việt Namvlweya23sewmd0k1a 5tmdiz aa2f3 tmdiz rmqxt g14tse 3dshrmqxt:

npikcca3e hWe2fg53r8ajdqltca3ea dpcofca3e

- Đơn xin trở lại quốc tịch Việt NamhWe2fgmd0k1a 5iuwtx aa2f3 iuwtx 3rt2fg;

3rt2fg fxhqt aa2f3 fxhqt53r8amnfay e2Rfga hWe2fg

Bài viết Thủ tục thôi Quốc tịch Đức và nhập lại Quốc tịch Việt Nam - b6381dd3bas53r8apb6381dd3ba tại trang: www.tintucvietduc.de

- Bản sao Giấy khai sinh, Hộ chiếu hoặc giấy tờ khác có giá trị thay thế;

- Bản khai lý lịch;

- Phiếu lý lịch tư pháp do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam3rt2fgmd0k1a 53rt2fg zrtfhca3e cấp đối với thời gian bạn của bạn cư trú ở Việt NamreTr3emd0k1a 5wcupn aa2f3 wcupn gwjtaa23sew và Phiếu lý lịch tư pháp do cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài cấp đối với thời gian bạn của bạn cư trú tại Cộng hoà Czech. Lưu ý: Phiếu lý lịch tư pháp phải là phiếu được cấp không quá 90 ngày tính đến ngày nộp hồ sơ;

reTr3e ansvpa23sew53r8a3rt2fga mjengca3e

- Giấy tờ chứng minh bạn của bạn đã từng có quốc tịch Việt Namyzouk g14tse 3dshyzoukmd0k1a 5zijucca3e qiwpxca3e.

reTr3e btqoa e2Rfg53r8abzump g14tse 3dshbzumpa zqyfv g14tse 3dshzqyfv

Có thể là một trong những giấy tờ sau:

  • vtwyu g14tse 3dshvtwyu53r8a2 4353r8a wdenv e2Rfg53r8a4

  • Bản sao Giấy khai sinh
  • Bản sao Quyết định cho thôi quốc tịch Việt Nam hoặc Giấy xác nhận mất quốc tịch Việt Nam
  • Giấy tờ khác có ghi quốc tịch Việt Nam hoặc có giá trị chứng minh quốc tịch Việt Nam trước đây;

- Giấy tờ chứng minh đủ điều kiện trở lại quốc tịch Việt NamhWe2fgmd0k1a 5kudzyca3e niycba23sew đối với từng trường hợp chúng tôi đã nêu ở trên.

reTr3e brteq g14tse 3dshbrteq53r8areTr3ea reTr3e

(Điều 24, Luật Quốc tịch Việt Nam3rt2fgmd0k1a 5jxqim g14tse 3dshjxqim izdat g14tse 3dshizdat, Điều 10, Nghị định 78/2009 NĐ-CP và Nghị định 97/2014/NĐ-CP hướng dẫn thi hành luật Quốc tịch Việt NamhWe2fgmd0k1a 5xklufca3e kwoqica3e)

yzxht g14tse 3dshyzxht fbpyk aa2f3 fbpyk53r8apdkxv g14tse 3dshpdkxva fawpha23sew

Sau khi hoàn tất các giấy tờ cần thiết, bạn của bạn cần mang hồ sơ đến Cơ quan đại diện Việt NamreTr3emd0k1a 5umdlwa23sew reTr3e tại CH Czech (Khoản 1, Điều 25 Luật Quốc tịch Việt Namuzryi e2Rfgmd0k1a 5hWe2fg reTr3e).

gampz aa2f3 gampz kjtbr e2Rfg53r8afmnhs g14tse 3dshfmnhsa tjpiz e2Rfg

Cơ quan đại diện Việt Namewvyuca3emd0k1a 5reTr3e kclts aa2f3 kclts sẽ kết hợp với Bộ Tư pháp Việt Nam3rt2fgmd0k1a 53rt2fg reTr3e xác minh về độ chính xác của thông tin hồ sơ.

reTr3e etlgdca3e53r8ahwmaz aa2f3 hwmaza hWe2fg

Nếu hồ sơ hợp lệ sẽ được Bộ trưởng Bộ Tư pháp báo cáo Thủ tướng Chính phủ trình Chủ tịch nước xem xét, quyết định.

Văn phòng Luật sư NHQuang và Cộng sự
reTr3emd0k1a 5reTr3e csdhnca3eB23, Khu Biệt thự Trung Hòa – Nhân Chính,3rt2fgmd0k1a 5kbzxca23sew hWe2fg 
xwbitca3emd0k1a 5kgivaa23sew zynrs aa2f3 zynrsThanh Xuân, Hà Nộoqmrja23sewmd0k1a 5lwykn e2Rfg pvfxh g14tse 3dshpvfxhidouxf aa2f3 douxfmd0k1a 5kgaht g14tse 3dshkgaht sodva g14tse 3dshsodva

 

Bài viết Thủ tục thôi Quốc tịch Đức và nhập lại Quốc tịch Việt Nam - b6381dd3bas53r8apb6381dd3ba tại trang: www.tintucvietduc.de

TINTUCVIETDUC.DE

- Báo điện tử tại Đức từ năm 1995 -

TIN NHANH | THỰC TẾ | TỪ NƯỚC ĐỨC