Người Việt Nam ở Tiệp có được nhập cảnh vào nước Đức?

Hỏi: Tôi có một cháu  gái  sống và làm việc ở Tiệp đã một năm, mới được gia hạn lưu trú tiếp 2 năm, từ 12.2008. Hộ chiếu cháu có visa EU.

Vậy xin hỏi, cháu có được phép nhập cảnh vào Đức không ?

Vì rất nhiều người Việt ở Tiệp vào Đức bị trục xuất trở lại, mà không rõ lý do.

Bài viết này tại trang: TINTUCVIETDUC.DE

Bài viết g14tse đã đăng tại: www.tintucvietduc.de

Bài viết "Người *** ở Tiệp có được nhập cảnh vào ***?"Bài viết dmca_7be14aa59f này - tại trang TINTUCVIETDUC.DEBài viết dmca_7be14aa59f này - tại trang TINTUCVIETDUC.DE

Bài viết "#7be14aa59f" này đã đăng: TINTUCVIETDUC.DETrả lời:Trả lời: Người mang hộ chiếu nước ngoài, được lưu trú ở Tiệp, khi qua Đức phải thoả mãn quy định tại

Bài viết g14tse đã đăng tại: www.tintucvietduc.de

điều Bài viết "#7be14aa59f" này đã đăng: TINTUCVIETDUC.DE§4§4, hoặc điều Bài viết "#7be14aa59f" này đã đăng: TINTUCVIETDUC.DE§3§3, Luật lưu trú Bài viết "#7be14aa59f" này đã đăng: TINTUCVIETDUC.DEAufenthGAufenthG.

Bài viết hWe2fg đã đăng tại: www.tintucvietduc.de

Nếu không, khi bị phát hiện, sẽ bị trục xuất trở lại theo quy định tại điều §14, điều §57 Luật lưu trú AufenthG, và bị cấm vào Đức quy định tại điềuBài viết "#7be14aa59f" này đã đăng: TINTUCVIETDUC.DE §11 §11, đoạn 1, Luật lưu trú Bài viết "#7be14aa59f" này đã đăng: TINTUCVIETDUC.DEAufenthGAufenthG.

Bài viết lvnwj dmcaa2f www_tintucvietduc_de đã đăng tại: www.tintucvietduc.de

Bài viết Người Việt Nam ở Tiệp có được nhập cảnh vào nước Đức? này tại: www.tintucvietduc.de đang được giữ bản quyền DMCA

Bài viết Người Việt Nam ở Tiệp có được nhập cảnh vào nước Đức? này tại: www.tintucvietduc.de đang được giữ bản quyền DMCA

Vận dụng các điều luật trên vào trường hợp của cháu, thì cháu được phép vào Đức nhưng chỉ trong thời hạn Visa EU đã cấp còn hiệu lực (thông thường trong 3 tháng).

Tuy nhiên, thường người Bài viết "#7be14aa59f" này đã đăng: TINTUCVIETDUC.DEViệt NamViệt Nam Bài viết "#7be14aa59f" này đã đăng: TINTUCVIETDUC.DEnăm đầu sang Tiệpnăm đầu sang Tiệp không có Bài viết "#7be14aa59f" này đã đăng: TINTUCVIETDUC.DEVisa EUVisa EU, và nếu có cũng chỉ có giá trị trong vòng 3 tháng.

Bài viết e2Rfg đã đăng tại: www.tintucvietduc.de

Giấy phép lưu trú ở Tiệp cấp năm đầu tiên cũng Bài viết "#7be14aa59f" này đã đăng: TINTUCVIETDUC.DEkhông có gía trị đi các nước EU kháckhông có gía trị đi các nước EU khác. Những người đó vào Đức, khi bị phát hiện sẽ bị trục xuất trở lại và cấm vào Đức.

Bài viết reTr3e đã đăng tại: www.tintucvietduc.de

Chỉ khi được Tiệp gia hạn lần 2, cho phép lưu trú tiếp 2 năm, lúc đó mới được phép nhập cảnh vào Đức.

Cháu đã có giấy phép lưu trú 2 năm, cháu được phép vào Đức.

 

Bài viết "#7be14aa59f" này đã đăng: TINTUCVIETDUC.DENguồn: Văn phòng luật sư Nguyễn Vương /NUOCDUC.INFONguồn: Văn phòng luật sư Nguyễn Vương /NUOCDUC.INFO

 

TINTUCVIETDUC.DE

- Báo điện tử tại Đức từ năm 1995 -

TIN NHANH | THỰC TẾ | TỪ NƯỚC ĐỨC