Người Việt Nam ở Tiệp có được nhập cảnh vào nước Đức?

Hỏi: Tôi có một cháu  gái  sống và làm việc ở Tiệp đã một năm, mới được gia hạn lưu trú tiếp 2 năm, từ 12.2008. Hộ chiếu cháu có visa EU.

Vậy xin hỏi, cháu có được phép nhập cảnh vào Đức không ?

Vì rất nhiều người Việt ở Tiệp vào Đức bị trục xuất trở lại, mà không rõ lý do.

51cb554abeb38706c621b10d1f176543
Báo Điện tử Tin Tức Việt Đức

Báo điện tử Tin Tức Việt-Đức với những tin nhanh về thời sự, sinh hoạt của Cộng đồng Người Việt Tại CHLB Đức

auto 1517567 640

151cb554abeb38706c621b10d1f17654351cb554abeb38706c621b10d1f176543Hộ chiếu - Thị thực-51cb554abeb38706c621b10d1f176543Trả lời: Người mang hộ chiếu nước ngoài, được lưu trú ở Tiệp, khi qua Đức phải thoả mãn quy định tại

điều 151cb554abeb38706c621b10d1f17654351cb554abeb38706c621b10d1f176543Hộ chiếu - Thị thực-51cb554abeb38706c621b10d1f176543§4, hoặc điều 151cb554abeb38706c621b10d1f17654351cb554abeb38706c621b10d1f176543Hộ chiếu - Thị thực-51cb554abeb38706c621b10d1f176543§3, Luật lưu trú 151cb554abeb38706c621b10d1f17654351cb554abeb38706c621b10d1f176543Hộ chiếu - Thị thực-51cb554abeb38706c621b10d1f176543AufenthG.

Nếu không, khi bị phát hiện, sẽ bị trục xuất trở lại theo quy định tại điều §14, điều §57 Luật lưu trú AufenthG, và bị cấm vào Đức quy định tại điều151cb554abeb38706c621b10d1f17654351cb554abeb38706c621b10d1f176543Hộ chiếu - Thị thực-51cb554abeb38706c621b10d1f176543 §11, đoạn 1, Luật lưu trú 151cb554abeb38706c621b10d1f17654351cb554abeb38706c621b10d1f176543Hộ chiếu - Thị thực-51cb554abeb38706c621b10d1f176543AufenthG.

Vận dụng các điều luật trên vào trường hợp của cháu, thì cháu được phép vào Đức nhưng chỉ trong thời hạn Visa EU đã cấp còn hiệu lực (351cb554abeb38706c621b10d1f17654351cb554abeb38706c621b10d1f176543Hộ chiếu - Thị thực-51cb554abeb38706c621b10d1f176543thông thường trong 3 tháng).

Tuy nhiên, thường người Việt Nam 151cb554abeb38706c621b10d1f17654351cb554abeb38706c621b10d1f176543Hộ chiếu - Thị thực-51cb554abeb38706c621b10d1f176543năm đầu sang Tiệp không có 151cb554abeb38706c621b10d1f17654351cb554abeb38706c621b10d1f176543Hộ chiếu - Thị thực-51cb554abeb38706c621b10d1f176543Visa EU, và nếu có cũng chỉ có giá trị trong vòng 3 tháng.

Giấy phép lưu trú ở Tiệp cấp năm đầu tiên cũng 151cb554abeb38706c621b10d1f17654351cb554abeb38706c621b10d1f176543Hộ chiếu - Thị thực-51cb554abeb38706c621b10d1f176543không có gía trị đi các nước EU khác. Những người đó vào Đức, khi bị phát hiện sẽ bị trục xuất trở lại và cấm vào Đức.

Chỉ khi được Tiệp gia hạn lần 2, cho phép lưu trú tiếp 2 năm, lúc đó mới được phép nhập cảnh vào Đức.

Cháu đã có giấy phép lưu trú 2 năm, cháu được phép vào Đức.

 

151cb554abeb38706c621b10d1f17654351cb554abeb38706c621b10d1f176543Hộ chiếu - Thị thực-51cb554abeb38706c621b10d1f176543Nguồn: Văn phòng luật sư Nguyễn Vương /NUOCDUC.INFO

TINTUCVIETDUC.DE- Báo điện tử tại Đức từ 1995

TIN NHANH | THỰC TẾ | TỪ NƯỚC ĐỨC

Nhấn "Thích" Bạn sẽ cập nhật hàng ngày tin tức dành cho Kiều Bào ở Đức của chúng tôi