Người Việt Nam ở Tiệp có được nhập cảnh vào nước Đức?

Hỏi: Tôi có một cháu  gái  sống và làm việc ở Tiệp đã một năm, mới được gia hạn lưu trú tiếp 2 năm, từ 12.2008. Hộ chiếu cháu có visa EU.

Vậy xin hỏi, cháu có được phép nhập cảnh vào Đức không ?

Vì rất nhiều người Việt ở Tiệp vào Đức bị trục xuất trở lại, mà không rõ lý do.

68cdbd502713bc624ad73b6f56d4dc24
Báo Điện tử Tin Tức Việt Đức

Báo điện tử Tin Tức Việt-Đức với những tin nhanh về thời sự, sinh hoạt của Cộng đồng Người Việt Tại CHLB Đức

auto 1517567 640

68cdbd502713bc624ad73b6f56d4dc24 g14tse 68cdbd502713bc624ad73b6f56d4dc24Hộ chiếu - Thị thực-68cdbd502713bc624ad73b6f56d4dc24Trả lời: Người mang hộ chiếu nước ngoài, được lưu trú ở Tiệp, khi qua Đức phải thoả mãn quy định tại

điều 68cdbd502713bc624ad73b6f56d4dc24 hWe2fg 68cdbd502713bc624ad73b6f56d4dc24Hộ chiếu - Thị thực-68cdbd502713bc624ad73b6f56d4dc24§4, hoặc điều 68cdbd502713bc624ad73b6f56d4dc24 g14tse 68cdbd502713bc624ad73b6f56d4dc24Hộ chiếu - Thị thực-68cdbd502713bc624ad73b6f56d4dc24§3, Luật lưu trú 68cdbd502713bc624ad73b6f56d4dc24 e2Rfg 68cdbd502713bc624ad73b6f56d4dc24Hộ chiếu - Thị thực-68cdbd502713bc624ad73b6f56d4dc24AufenthG.

Nếu không, khi bị phát hiện, sẽ bị trục xuất trở lại theo quy định tại điều §14, điều §57 Luật lưu trú AufenthG, và bị cấm vào Đức quy định tại điều 68cdbd502713bc624ad73b6f56d4dc24 reTr3e 68cdbd502713bc624ad73b6f56d4dc24Hộ chiếu - Thị thực-68cdbd502713bc624ad73b6f56d4dc24 §11, đoạn 1, Luật lưu trú 68cdbd502713bc624ad73b6f56d4dc24 g14tse 68cdbd502713bc624ad73b6f56d4dc24Hộ chiếu - Thị thực-68cdbd502713bc624ad73b6f56d4dc24AufenthG.

Vận dụng các điều luật trên vào trường hợp của cháu, thì cháu được phép vào Đức nhưng chỉ trong thời hạn Visa EU đã cấp còn hiệu lực ( 68cdbd502713bc624ad73b6f56d4dc24 3rt2fg 68cdbd502713bc624ad73b6f56d4dc24Hộ chiếu - Thị thực-68cdbd502713bc624ad73b6f56d4dc24thông thường trong 3 tháng).

Tuy nhiên, thường người Việt Nam 68cdbd502713bc624ad73b6f56d4dc24 3rt2fg 68cdbd502713bc624ad73b6f56d4dc24Hộ chiếu - Thị thực-68cdbd502713bc624ad73b6f56d4dc24năm đầu sang Tiệp không có 68cdbd502713bc624ad73b6f56d4dc24 hWe2fg 68cdbd502713bc624ad73b6f56d4dc24Hộ chiếu - Thị thực-68cdbd502713bc624ad73b6f56d4dc24Visa EU, và nếu có cũng chỉ có giá trị trong vòng 3 tháng.

Giấy phép lưu trú ở Tiệp cấp năm đầu tiên cũng 68cdbd502713bc624ad73b6f56d4dc24 3rt2fg 68cdbd502713bc624ad73b6f56d4dc24Hộ chiếu - Thị thực-68cdbd502713bc624ad73b6f56d4dc24không có gía trị đi các nước EU khác. Những người đó vào Đức, khi bị phát hiện sẽ bị trục xuất trở lại và cấm vào Đức.

Chỉ khi được Tiệp gia hạn lần 2, cho phép lưu trú tiếp 2 năm, lúc đó mới được phép nhập cảnh vào Đức.

Cháu đã có giấy phép lưu trú 2 năm, cháu được phép vào Đức.

 

68cdbd502713bc624ad73b6f56d4dc24 hWe2fg 68cdbd502713bc624ad73b6f56d4dc24Hộ chiếu - Thị thực-68cdbd502713bc624ad73b6f56d4dc24Nguồn: Văn phòng luật sư Nguyễn Vương /NUOCDUC.INFO

TINTUCVIETDUC.DE- Báo điện tử tại Đức từ 1995

TIN NHANH | THỰC TẾ | TỪ NƯỚC ĐỨC

Nhấn "Thích" Bạn sẽ cập nhật hàng ngày tin tức dành cho Kiều Bào ở Đức