Người Việt Nam ở Tiệp có được nhập cảnh vào nước Đức?

Hỏi: Tôi có một cháu  gái  sống và làm việc ở Tiệp đã một năm, mới được gia hạn lưu trú tiếp 2 năm, từ 12.2008. Hộ chiếu cháu có visa EU.

Vậy xin hỏi, cháu có được phép nhập cảnh vào Đức không ?

Vì rất nhiều người Việt ở Tiệp vào Đức bị trục xuất trở lại, mà không rõ lý do.

Người Việt Nam ở Tiệp có được nhập cảnh vào nước Đức?_dmca_fc24ab1f1a

reTr3e Hộ chiếu - Thị thực - Báo Điện tử Tin Tức Việt ĐứcTrả lời: Người mang hộ chiếu nước ngoài, được lưu trú ở Tiệp, khi qua Đức phải thoả mãn quy định tại

điều reTr3e Hộ chiếu - Thị thực - Báo Điện tử Tin Tức Việt Đức§4, hoặc điều e2Rfg Hộ chiếu - Thị thực - Báo Điện tử Tin Tức Việt Đức§3, Luật lưu trú e2Rfg Hộ chiếu - Thị thực - Báo Điện tử Tin Tức Việt ĐứcAufenthG.

Nếu không, khi bị phát hiện, sẽ bị trục xuất trở lại theo quy định tại điều §14, điều §57 Luật lưu trú AufenthG, và bị cấm vào Đức quy định tại điềuhWe2fg Hộ chiếu - Thị thực - Báo Điện tử Tin Tức Việt Đức §11, đoạn 1, Luật lưu trú reTr3e Hộ chiếu - Thị thực - Báo Điện tử Tin Tức Việt ĐứcAufenthG.

Vận dụng các điều luật trên vào trường hợp của cháu, thì cháu được phép vào Đức nhưng chỉ trong thời hạn Visa EU đã cấp còn hiệu lực (e2Rfg Hộ chiếu - Thị thực - Báo Điện tử Tin Tức Việt Đứcthông thường trong 3 tháng).

Tuy nhiên, thường người Việt Nam hWe2fg Hộ chiếu - Thị thực - Báo Điện tử Tin Tức Việt Đứcnăm đầu sang Tiệp không có g14tse Hộ chiếu - Thị thực - Báo Điện tử Tin Tức Việt ĐứcVisa EU, và nếu có cũng chỉ có giá trị trong vòng 3 tháng.

Giấy phép lưu trú ở Tiệp cấp năm đầu tiên cũng e2Rfg Hộ chiếu - Thị thực - Báo Điện tử Tin Tức Việt Đứckhông có gía trị đi các nước EU khác. Những người đó vào Đức, khi bị phát hiện sẽ bị trục xuất trở lại và cấm vào Đức.

Chỉ khi được Tiệp gia hạn lần 2, cho phép lưu trú tiếp 2 năm, lúc đó mới được phép nhập cảnh vào Đức.

Cháu đã có giấy phép lưu trú 2 năm, cháu được phép vào Đức.

 

hWe2fg Hộ chiếu - Thị thực - Báo Điện tử Tin Tức Việt ĐứcNguồn: Văn phòng luật sư Nguyễn Vương /NUOCDUC.INFO

TINTUCVIETDUC.DE- Báo điện tử tại Đức từ 1995

TIN NHANH | THỰC TẾ | TỪ NƯỚC ĐỨC

Nhấn "Thích" Bạn sẽ cập nhật hàng ngày tin tức dành cho Kiều Bào ở Đức