Thủ tục hồi hương khi đang sống bất hợp pháp tại Đức

Bài viết "Thủ tục hồi hương khi đang sống bất hợp pháp tại Đức" này tại: www.tintucvietduc.de

Hỏi: Hiện tại tôi đang sống bất hợp pháp tại Đức được gần 1 năm. Tôi chưa từng nhập trại. Tôi bị mất hộ chiếu và hiện chỉ có mỗi giấy CMND Việt Nam. Bây giờ tôi muốn xin hồi hương về nước thì cần phải làm thủ tục gì? Các loại lệ phí phải đóng ra sao?

Bài viết này tại trang: TINTUCVIETDUC.DE

ladojca3e mugwkca3e53r8areTr3ea zpwug e2Rfg

  Bài viết "Thủ tục hồi hương khi đang sống bất hợp pháp ***"Bài viết dmca_7a32ffb0a7 này - tại trang TINTUCVIETDUC.DEBài viết này - tại trang TINTUCVIETDUC.DE - dmca_7a32ffb0a7


Trả lời:
rpvhb g14tse 3dshrpvhbmd0k1a 5xzmula23sew jslcxa23sew

reTr3e dxytva23sew53r8atxlada23sewa hWe2fg

Theo khoản 2 Điều 11 Luật Quốc tịch Việt Namyrsux g14tse 3dshyrsuxmd0k1a 5hWe2fg nvfzw e2Rfg năm 2008, được sửa đổi, bổ sung năm 2014 (gọi tắt là Luật Quốc tịch năm 2008) thì giấy chứng minh nhân dân Việt Nampfuak e2Rfgmd0k1a 5sijvd g14tse 3dshsijvd reTr3e là loại giấy tờ có giá trị chứng minh có quốc tịch Việt Namxdwgj e2Rfgmd0k1a 5reTr3e jsiup g14tse 3dshjsiup.

jprnv e2Rfg trzdyca3e53r8akrxyq e2Rfga zmbli g14tse 3dshzmbli

Đồng thời, khoản 1 Điều 5 Luật Quốc tịch Việt Namwrxgo aa2f3 wrxgomd0k1a 5wvaco aa2f3 wvaco jgeks g14tse 3dshjgeks năm 2008 quy định: “Người có quốc tịch Việt Namdeqfoca3emd0k1a 5weumn g14tse 3dshweumn cukpd aa2f3 cukpd là công dân Việt NamhWe2fgmd0k1a 5wmygp aa2f3 wmygp fmvrc g14tse 3dshfmvrc”.

bdylt g14tse 3dshbdylt pozhg g14tse 3dshpozhg53r8areTr3ea hWe2fg

Như vậy, hiện nay, giấy chứng minh nhân dân của bạn là giấy tờ tùy thân duy nhất để chứng minh bạn là người Việt Namhxydra23sewmd0k1a 5hptyga23sew fpgqx g14tse 3dshfpgqx và đó cũng là một căn cứ rất quan trọng để bạn được làm thủ tục trở về Việt Namxkojgca3emd0k1a 5zqogja23sew krjsc e2Rfg.

ipmkq g14tse 3dshipmkq 3rt2fg53r8abtnfv aa2f3 btnfva reTr3e

Tuy nhiên, hiện tại bạn đang sống bất hợp pháp tại Đứcrhtbma23sewmd0k1a 5cbdnjca3e gkjpna23sew và nếu bạn muốn được trở về Việt Namtenkz g14tse 3dshtenkzmd0k1a 5myknj e2Rfg uptxla23sew thì bạn phải tuân thủ theo chính sách pháp luật của Đức3rt2fgmd0k1a 5rjowxa23sew hWe2fg đối với người nước ngoài sinh sống bất hợp pháp tại Đứcrdyng aa2f3 rdyngmd0k1a 53rt2fg cdgwt aa2f3 cdgwt muốn trở về quê hương.

Bài viết Thủ tục hồi hương khi đang sống bất hợp pháp tại Đức - 7a32ffb0a7s53r8ah57a32ffb0a7 tại trang: www.tintucvietduc.de

aspivca3e kuyma e2Rfg53r8ahWe2fga 3rt2fg

Do đó, để được trở về Việt NamhWe2fgmd0k1a 5xunfea23sew geqto e2Rfg, bạn cần mang theo các giấy tờ về nhân thân như: chứng minh thư nhân dân, giấy khai sinh (nếu có)… đến Đại sứ quán Việt Namehwst aa2f3 ehwstmd0k1a 5hvcfeca3e dbolx aa2f3 dbolx tại Đứchsjrz g14tse 3dshhsjrzmd0k1a 5axlkq g14tse 3dshaxlkq zfhgma23sew để được hướng dẫn về trình tự, thủ tục và chuẩn bị các chi phí cần thiết để được trở về Việt NamhWe2fgmd0k1a 5reTr3e hWe2fg.

kawbx aa2f3 kawbx fvruy e2Rfg53r8ahWe2fga hptsx aa2f3 hptsx

Bạn có thể liên hệ với Đại sứ quán nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam3rt2fgmd0k1a 5lztueca3e nobmpca3e tại Cộng hòa Liên bang Đức theo thông tin như sau:

hWe2fg hWe2fg53r8agbxpaa23sewa hWe2fg

Địa chỉ tại Berlinlytdv g14tse 3dshlytdvmd0k1a 5ezwmj aa2f3 ezwmj reTr3e:

qpmsza23sew reTr3e53r8awsdza g14tse 3dshwsdzaa txuvaca3e

Elsenstraße 3

12435 Berlindxtao g14tse 3dshdxtaomd0k1a 5reTr3e mtnye g14tse 3dshmtnye-Treptow

qtweoca3e pxhzb g14tse 3dshpxhzb53r8areTr3ea reTr3e

Tel: 030-536 30 108 (Tổng đài) / Fax: 030-536 30 200

E-mail: konsular [AT] vietnambotschaft [DOT] org;

Website: http://www.vietnambotschaft.org/lanh-su-2/bo-phan-lanh-su-tai-berlin/

Tổng đài hỗ trợ công tác bảo hộ công dân Việt Namwnmcda23sewmd0k1a 5txufo aa2f3 txufo hWe2fg ở nước ngoài: (0084) 4 62 844 844

zegal e2Rfg edisma23sew53r8amkptj aa2f3 mkptja qdnmea23sew

Hoặc liên hệ với Tổng lãnh sự quán nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt NamhWe2fgmd0k1a 5esmitca3e sqoja aa2f3 sqoja tại FrankfurtreTr3emd0k1a 5cpwlh e2Rfg voyskca3e am Main - CHLB Đức như sau:

ezcrg aa2f3 ezcrg lhfdy e2Rfg53r8ascvht g14tse 3dshscvhta jqhpmca3e

Địa chỉ: Villa Hanoi, Kennedy-Allee 49, 60596 Frankfurtsdvlfca3emd0k1a 5hpvtq e2Rfg vpftu g14tse 3dshvpftu am Main.

getzy g14tse 3dshgetzy rxcieca3e53r8adgryh e2Rfga reTr3e

Thủ tục lãnh sự và thị thực: Rubensstr.30, 60596 Frankfurtyfhvoca3emd0k1a 5nxsfk aa2f3 nxsfk inmgq aa2f3 inmgq am Main.

gtalm e2Rfg emlst aa2f3 emlst53r8ajuikr aa2f3 juikra vbfsl e2Rfg

Tel: +49-69-795 336 50 / Fax: +49-69-795 336 511

Website: http://vietnam-generalkonsulat.de/tonglanhsuquan/index.html

Công ty Luật TNHH Bảo Chính qztoya23sewmd0k1a 5kdnzv g14tse 3dshkdnzv hWe2fg

3rt2fg zxfrsca3e53r8ahWe2fga reTr3e

Phòng 308, Tòa nhà số 8 Láng Hạ, zkseu e2Rfgmd0k1a 5reTr3e thdaxca3e

ugvtx g14tse 3dshugvtx hWe2fg53r8a3rt2fga eftnvca3e

phường Thành Công, quận Ba Đình, Hà Nộilsdbe e2Rfgmd0k1a 5teipv g14tse 3dshteipv hWe2fg

 

Bài viết Thủ tục hồi hương khi đang sống bất hợp pháp tại Đức - 7a32ffb0a7s53r8ah57a32ffb0a7 tại trang: www.tintucvietduc.de

TINTUCVIETDUC.DE

- Báo điện tử tại Đức từ năm 1995 -

TIN NHANH | THỰC TẾ | TỪ NƯỚC ĐỨC