Thông tin thị thực

Về vấn đề miễn lệ phí khi cấp Giấy miễn thị thực

Hỏi: Chúng tôi vượt biên sang Đức và đã có quốc tịch Đức. Cách đây 4 năm chúng tôi có làm VISA miễn thị thực 5 năm và phải trả lệ phí. Trong thời gian này chúng tôi ra vào Việt Nam rất thoải mái. Nay gần hết 5 năm, chúng tôi muốn tiếp tục làm lại lần nữa thì có được miễn lệ phí không?

Đang ở Đức muốn xin được cấp Hộ chiếu Việt Nam_0

 Trả lời:

Theo quy định tại Điều 2 Nghị định số 136/2007/NĐ-CP ngày 17/8/2007 của Chính phủ về xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam thì điều kiện cấp hộ chiếu hoặc các giấy tờ khác phù hợp để xuất cảnh, nhập cảnh qua các cửa khẩu Việt Nam phải là công dân Việt Nam.

I. Người đặt đơn xin cấp thị thực phải trực tiếp đến nộp hồ sơ tại cửa nhận hồ sơ của Đại sứ quán. (Giờ mở cửa: Thứ hai đến Thứ sáu, từ 8.30 đến 11.30 giờ). Nếu người đi là trẻ vị thành niên, người nộp thay phải có giấy uỷ quyền của bố mẹ trẻ em.

Page 1 of 4