Khám phá nước Đức

Cách tiết kiệm của người Đức Người Đức cũng được biết đến là sống cần kiệm hơn người dân các nước khác. Tiết kiệm thể hiện ở chỗ “vừa đủ”. ...

Đức & Mỹ: Chưa biết mèo nào cắn mỉu nào Một bài viết so sánh thú vị giữa hai quốc gia Đức & Mỹ trên nhiều phương diện: Nhà cửa, giao thông, thuế, bia rượu,...