Bị nhỡ chuyến bay ở Đức: Làm thế nào để lấy lại tiền?

Bạn ra sân bay muộn, hộ chiếu hết hạn không được phép bay, trước chuyến bay con nhỏ bị ốm.... Rất nhiều nguyên nhân có thể khiến bạn không thể bay chuyến bay đã đặt mua trước.

d4db2502fb37130ea84324c1794e2bf9
Báo Điện tử Tin Tức Việt Đức

Báo điện tử Tin Tức Việt-Đức với những tin nhanh về thời sự, sinh hoạt của Cộng đồng Người Việt Tại CHLB Đức

Bị nhỡ chuyến bay ở Đức: Làm thế nào để lấy lại tiền? - 0

d4db2502fb37130ea84324c1794e2bf9 3rt2fg d4db2502fb37130ea84324c1794e2bf9Chuyên trang - Ở Đức nên biết-d4db2502fb37130ea84324c1794e2bf9

 Vậy, cần làm gì trong trường hợp như vậy? 

Lỡ chuyến bay là điều d4db2502fb37130ea84324c1794e2bf9 3rt2fg d4db2502fb37130ea84324c1794e2bf9Chuyên trang - Ở Đức nên biết-d4db2502fb37130ea84324c1794e2bf9không ai mong muốn và nó không chỉ ảnh hưởng đến  dự định mà còn cả kinh tế. 

d4db2502fb37130ea84324c1794e2bf9 hWe2fg d4db2502fb37130ea84324c1794e2bf9Chuyên trang - Ở Đức nên biết-d4db2502fb37130ea84324c1794e2bf9

Nhưng, Bạn cần làm việc TINTUCVIETDUC.DE mách sau đây để tránh mất tiền: 

d4db2502fb37130ea84324c1794e2bf9
Báo Điện tử Tin Tức Việt Đức

Báo điện tử Tin Tức Việt-Đức với những tin nhanh về thời sự, sinh hoạt của Cộng đồng Người Việt Tại CHLB Đức

nho chuyen bay o duc

Như vậy, khi bị nhỡ chuyến bay, Bạn nên thông báo cho hãng bay d4db2502fb37130ea84324c1794e2bf9 reTr3e d4db2502fb37130ea84324c1794e2bf9Chuyên trang - Ở Đức nên biết-d4db2502fb37130ea84324c1794e2bf9sớm nhất để có thể lấy lại d4db2502fb37130ea84324c1794e2bf9 g14tse d4db2502fb37130ea84324c1794e2bf9Chuyên trang - Ở Đức nên biết-d4db2502fb37130ea84324c1794e2bf9Tiền thuế sân bay.

Tuy không thể nhận được toàn bộ số tiền bỏ ra mua vé nhưng việc hoàn trả d4db2502fb37130ea84324c1794e2bf9 hWe2fg d4db2502fb37130ea84324c1794e2bf9Chuyên trang - Ở Đức nên biết-d4db2502fb37130ea84324c1794e2bf9Tiền thuế sân bay cũng là một phần không hề nhỏ.

Lời khuyên cho các bạn khi d4db2502fb37130ea84324c1794e2bf9 3rt2fg d4db2502fb37130ea84324c1794e2bf9Chuyên trang - Ở Đức nên biết-d4db2502fb37130ea84324c1794e2bf9đặt mua vé máy bay là nên đọc kỹ thông tin về d4db2502fb37130ea84324c1794e2bf9 reTr3e d4db2502fb37130ea84324c1794e2bf9Chuyên trang - Ở Đức nên biết-d4db2502fb37130ea84324c1794e2bf9chi phí trong những trường hợp bất khả thi d4db2502fb37130ea84324c1794e2bf9 3rt2fg d4db2502fb37130ea84324c1794e2bf9Chuyên trang - Ở Đức nên biết-d4db2502fb37130ea84324c1794e2bf9(hoãn chuyến, đổi chuyến, dịch vụ thêm cân...). 

d4db2502fb37130ea84324c1794e2bf9 3rt2fg d4db2502fb37130ea84324c1794e2bf9Chuyên trang - Ở Đức nên biết-d4db2502fb37130ea84324c1794e2bf9©Phạm Bình- TINTUCVIETDUC.DE

TINTUCVIETDUC.DE- Báo điện tử tại Đức từ 1995

TIN NHANH | THỰC TẾ | TỪ NƯỚC ĐỨC

Nhấn "Thích" Bạn sẽ cập nhật hàng ngày tin tức dành cho Kiều Bào ở Đức