Những thay đổi Luật ở Đức từ 2017 mà các Lái xe phải biết

Thềm năm mới 2017 sắp đến, thường thì ở Đức năm nào cũng có những thay đổi Luật, Quy định mới.

 1b63c02d50bc20c6825221e960649745eb63c02d50bc20c6825221e960649745eChuyên trang - Ở Đức nên biết-b63c02d50bc20c6825221e960649745eTINTUCVIETDUC.DE sẽ điểm những thay đổi chính về 1b63c02d50bc20c6825221e960649745eb63c02d50bc20c6825221e960649745eChuyên trang - Ở Đức nên biết-b63c02d50bc20c6825221e960649745eLuật, Quy định dành cho Lái xe ở 1b63c02d50bc20c6825221e960649745eb63c02d50bc20c6825221e960649745eChuyên trang - Ở Đức nên biết-b63c02d50bc20c6825221e960649745eĐức

5b63c02d50bc20c6825221e960649745eb63c02d50bc20c6825221e960649745eChuyên trang - Ở Đức nên biết-b63c02d50bc20c6825221e960649745e

Một vài điểm sẽ đắt hơn rõ rệt so với năm trước.

b63c02d50bc20c6825221e960649745e
Báo Điện tử Tin Tức Việt Đức

Báo điện tử Tin Tức Việt-Đức với những tin nhanh về thời sự, sinh hoạt của Cộng đồng Người Việt Tại CHLB Đức

Những thay đổi Luật ở Đức từ 2017 mà các Lái xe phải biết - 0

Vi phạm sẽ bị phạt là1b63c02d50bc20c6825221e960649745eb63c02d50bc20c6825221e960649745eChuyên trang - Ở Đức nên biết-b63c02d50bc20c6825221e960649745e100€ 3b63c02d50bc20c6825221e960649745eb63c02d50bc20c6825221e960649745eChuyên trang - Ở Đức nên biết-b63c02d50bc20c6825221e960649745eẢnh: AutoNews

4b63c02d50bc20c6825221e960649745eb63c02d50bc20c6825221e960649745eChuyên trang - Ở Đức nên biết-b63c02d50bc20c6825221e960649745e

1. Bằng lái xe Đức - 3b63c02d50bc20c6825221e960649745eb63c02d50bc20c6825221e960649745eChuyên trang - Ở Đức nên biết-b63c02d50bc20c6825221e960649745eFührerschein

Giá tăng khá cao, Lệ phí thi lý thuyết sẽ là 1b63c02d50bc20c6825221e960649745eb63c02d50bc20c6825221e960649745eChuyên trang - Ở Đức nên biết-b63c02d50bc20c6825221e960649745e11,9€ (giá cũ 11€), Lệ phí thi trên máy tính sẽ là 1b63c02d50bc20c6825221e960649745eb63c02d50bc20c6825221e960649745eChuyên trang - Ở Đức nên biết-b63c02d50bc20c6825221e960649745e10,6€. 

Lệ phí thi lái thực hành sẽ tăng tới 1b63c02d50bc20c6825221e960649745eb63c02d50bc20c6825221e960649745eChuyên trang - Ở Đức nên biết-b63c02d50bc20c6825221e960649745e91,5€.

Thi lái xe máy sẽ phải trả lệ phí: 1b63c02d50bc20c6825221e960649745eb63c02d50bc20c6825221e960649745eChuyên trang - Ở Đức nên biết-b63c02d50bc20c6825221e960649745e121,38€

4b63c02d50bc20c6825221e960649745eb63c02d50bc20c6825221e960649745eChuyên trang - Ở Đức nên biết-b63c02d50bc20c6825221e960649745e

2. Kiểm tra An toàn xe - Hauptuntersuchung

Việc chính thức tăng giá đã có kế hoạch, chưa xác định ngày áp dụng nhưng chắc chắn trong năm 2017.

Tăng giá Kiểm tra An toàn xe - 1b63c02d50bc20c6825221e960649745eb63c02d50bc20c6825221e960649745eChuyên trang - Ở Đức nên biết-b63c02d50bc20c6825221e960649745eHauptuntersuchung từ 1b63c02d50bc20c6825221e960649745eb63c02d50bc20c6825221e960649745eChuyên trang - Ở Đức nên biết-b63c02d50bc20c6825221e960649745e35€ lên 1b63c02d50bc20c6825221e960649745eb63c02d50bc20c6825221e960649745eChuyên trang - Ở Đức nên biết-b63c02d50bc20c6825221e960649745e54,86€

Lưu ý là các Kiểm tra nồng độ khí thải (1b63c02d50bc20c6825221e960649745eb63c02d50bc20c6825221e960649745eChuyên trang - Ở Đức nên biết-b63c02d50bc20c6825221e960649745eEmissionsmessungen) sẽ không được phép dựa trên 1b63c02d50bc20c6825221e960649745eb63c02d50bc20c6825221e960649745eChuyên trang - Ở Đức nên biết-b63c02d50bc20c6825221e960649745eComputer trong xe (3b63c02d50bc20c6825221e960649745eb63c02d50bc20c6825221e960649745eChuyên trang - Ở Đức nên biết-b63c02d50bc20c6825221e960649745eOn-Board-Diagnose) mà phải trực tiếp đo tại ống xả của xe.

4b63c02d50bc20c6825221e960649745eb63c02d50bc20c6825221e960649745eChuyên trang - Ở Đức nên biết-b63c02d50bc20c6825221e960649745e

3. Sử dụng Điện thoại khi lái xe

 Việc này cấm thì ai cũng đã biết, nhưng vi phạm sẽ bị phạt là 1b63c02d50bc20c6825221e960649745eb63c02d50bc20c6825221e960649745eChuyên trang - Ở Đức nên biết-b63c02d50bc20c6825221e960649745e100€ (mức cũ 60€).

Lưu ý thêm là việc sử dụng Kính Video, E-Book, Máy tính bảng cũng sẽ bị 1b63c02d50bc20c6825221e960649745eb63c02d50bc20c6825221e960649745eChuyên trang - Ở Đức nên biết-b63c02d50bc20c6825221e960649745ecấm và xử phạt.

4b63c02d50bc20c6825221e960649745eb63c02d50bc20c6825221e960649745eChuyên trang - Ở Đức nên biết-b63c02d50bc20c6825221e960649745e

4. Giá xăng dầu

Thời điểm hạ giá trong năm 2016 đã qua đi, giới chuyên môn thị trường nhận định, giá xăng dầu năm tới lại tặng trở lại.

4b63c02d50bc20c6825221e960649745eb63c02d50bc20c6825221e960649745eChuyên trang - Ở Đức nên biết-b63c02d50bc20c6825221e960649745e

 5. Đèn giao thông

Tới nay thì lái xe đạp phải chú ý và tuân theo đèn giao thông dành cho người đi xe đạp (3b63c02d50bc20c6825221e960649745eb63c02d50bc20c6825221e960649745eChuyên trang - Ở Đức nên biết-b63c02d50bc20c6825221e960649745eFußgängerampeln), nếu có đèn này.

Năm 1b63c02d50bc20c6825221e960649745eb63c02d50bc20c6825221e960649745eChuyên trang - Ở Đức nên biết-b63c02d50bc20c6825221e960649745e2017 người đi xe đạp cũng phải tuân theo đèn giao thông dành cho xe hơi.

1b63c02d50bc20c6825221e960649745eb63c02d50bc20c6825221e960649745eChuyên trang - Ở Đức nên biết-b63c02d50bc20c6825221e960649745eĐiều đó có nghĩa:

- Kể cả khi đèn giao thông cho xe đạp báo 1b63c02d50bc20c6825221e960649745eb63c02d50bc20c6825221e960649745eChuyên trang - Ở Đức nên biết-b63c02d50bc20c6825221e960649745eĐỎngười đi xe đạp vẫn có thể phóng qua.

Các bạn chú ý khi rẽ phải hoặc trái!

4b63c02d50bc20c6825221e960649745eb63c02d50bc20c6825221e960649745eChuyên trang - Ở Đức nên biết-b63c02d50bc20c6825221e960649745e

6. Đường ưu tiên cho cấp cứu

Mặc dù sự nhường đường cho cấp cứu ở 1b63c02d50bc20c6825221e960649745eb63c02d50bc20c6825221e960649745eChuyên trang - Ở Đức nên biết-b63c02d50bc20c6825221e960649745eĐức rất tự giác và tốt, nhưng từ năm 2017 sẽ thành Quy định:

 - bắt buộc vào1b63c02d50bc20c6825221e960649745eb63c02d50bc20c6825221e960649745eChuyên trang - Ở Đức nên biết-b63c02d50bc20c6825221e960649745e luồng trong cùng bên trái

- Kể cả đường lớn 3-4 luồng vẫn1b63c02d50bc20c6825221e960649745eb63c02d50bc20c6825221e960649745eChuyên trang - Ở Đức nên biết-b63c02d50bc20c6825221e960649745e không được phép tránh sang phải (3b63c02d50bc20c6825221e960649745eb63c02d50bc20c6825221e960649745eChuyên trang - Ở Đức nên biết-b63c02d50bc20c6825221e960649745eđể xe cấp cứu chạy ở giữa)

4b63c02d50bc20c6825221e960649745eb63c02d50bc20c6825221e960649745eChuyên trang - Ở Đức nên biết-b63c02d50bc20c6825221e960649745e

7. Tiền phạt giao thông ở các nước láng giềng

Đặc biệt ở1b63c02d50bc20c6825221e960649745eb63c02d50bc20c6825221e960649745eChuyên trang - Ở Đức nên biết-b63c02d50bc20c6825221e960649745e Hà Lan1b63c02d50bc20c6825221e960649745eb63c02d50bc20c6825221e960649745eChuyên trang - Ở Đức nên biết-b63c02d50bc20c6825221e960649745eItalia, ví dụ dùng điện thoại khi lái xe sẽ bị phạt 1b63c02d50bc20c6825221e960649745eb63c02d50bc20c6825221e960649745eChuyên trang - Ở Đức nên biết-b63c02d50bc20c6825221e960649745e650€ và thu bằng1b63c02d50bc20c6825221e960649745eb63c02d50bc20c6825221e960649745eChuyên trang - Ở Đức nên biết-b63c02d50bc20c6825221e960649745e 2 tháng. Riêng nếu lái xe có1b63c02d50bc20c6825221e960649745eb63c02d50bc20c6825221e960649745eChuyên trang - Ở Đức nên biết-b63c02d50bc20c6825221e960649745e Bằng Đức thì hành vi này còn bị phạt thêm: 3b63c02d50bc20c6825221e960649745eb63c02d50bc20c6825221e960649745eChuyên trang - Ở Đức nên biết-b63c02d50bc20c6825221e960649745ecấm lái xe ngay trên lãnh thổ Italia.

Việc tịch thu ngay 1b63c02d50bc20c6825221e960649745eb63c02d50bc20c6825221e960649745eChuyên trang - Ở Đức nên biết-b63c02d50bc20c6825221e960649745eSmartphone cũng có thể cho phép.

Riêng ở 1b63c02d50bc20c6825221e960649745eb63c02d50bc20c6825221e960649745eChuyên trang - Ở Đức nên biết-b63c02d50bc20c6825221e960649745eParis, từ năm 1b63c02d50bc20c6825221e960649745eb63c02d50bc20c6825221e960649745eChuyên trang - Ở Đức nên biết-b63c02d50bc20c6825221e960649745e2017 thì việc bắt gặp bạn lái chiếc xe "3b63c02d50bc20c6825221e960649745eb63c02d50bc20c6825221e960649745eChuyên trang - Ở Đức nên biết-b63c02d50bc20c6825221e960649745ecũ mèm" sản xuất năm 1997 cũng bị phạt và cấm sử dụng ngay. 

 

 

1b63c02d50bc20c6825221e960649745eb63c02d50bc20c6825221e960649745eChuyên trang - Ở Đức nên biết-b63c02d50bc20c6825221e960649745e©Thành Lộc - TINTUCVIETDUC.DE
Nguồn : Autowelt/AutoNews/SPIEGEL

 

 

TINTUCVIETDUC.DE- Báo điện tử tại Đức từ 1995

TIN NHANH | THỰC TẾ | TỪ NƯỚC ĐỨC

Nhấn "Thích" Bạn sẽ cập nhật hàng ngày tin tức dành cho Kiều Bào ở Đức của chúng tôi