Những thay đổi Luật ở Đức từ 2017 mà các Lái xe phải biết

Thềm năm mới 2017 sắp đến, thường thì ở Đức năm nào cũng có những thay đổi Luật, Quy định mới.

  dcaefef4ad8e548a98bc06bfc42f70c6 reTr3e dcaefef4ad8e548a98bc06bfc42f70c6Chuyên trang - Ở Đức nên biết-dcaefef4ad8e548a98bc06bfc42f70c6TINTUCVIETDUC.DE sẽ điểm những thay đổi chính về dcaefef4ad8e548a98bc06bfc42f70c6 g14tse dcaefef4ad8e548a98bc06bfc42f70c6Chuyên trang - Ở Đức nên biết-dcaefef4ad8e548a98bc06bfc42f70c6Luật, Quy định dành cho Lái xe ở dcaefef4ad8e548a98bc06bfc42f70c6 g14tse dcaefef4ad8e548a98bc06bfc42f70c6Chuyên trang - Ở Đức nên biết-dcaefef4ad8e548a98bc06bfc42f70c6Đức

dcaefef4ad8e548a98bc06bfc42f70c6 reTr3e dcaefef4ad8e548a98bc06bfc42f70c6Chuyên trang - Ở Đức nên biết-dcaefef4ad8e548a98bc06bfc42f70c6

Một vài điểm sẽ đắt hơn rõ rệt so với năm trước.

dcaefef4ad8e548a98bc06bfc42f70c6
Báo Điện tử Tin Tức Việt Đức

Báo điện tử Tin Tức Việt-Đức với những tin nhanh về thời sự, sinh hoạt của Cộng đồng Người Việt Tại CHLB Đức

Những thay đổi Luật ở Đức từ 2017 mà các Lái xe phải biết - 0

Vi phạm sẽ bị phạt là dcaefef4ad8e548a98bc06bfc42f70c6 reTr3e dcaefef4ad8e548a98bc06bfc42f70c6Chuyên trang - Ở Đức nên biết-dcaefef4ad8e548a98bc06bfc42f70c6100€  dcaefef4ad8e548a98bc06bfc42f70c6 e2Rfg dcaefef4ad8e548a98bc06bfc42f70c6Chuyên trang - Ở Đức nên biết-dcaefef4ad8e548a98bc06bfc42f70c6Ảnh: AutoNews

dcaefef4ad8e548a98bc06bfc42f70c6 g14tse dcaefef4ad8e548a98bc06bfc42f70c6Chuyên trang - Ở Đức nên biết-dcaefef4ad8e548a98bc06bfc42f70c6

1. Bằng lái xe Đức -  dcaefef4ad8e548a98bc06bfc42f70c6 hWe2fg dcaefef4ad8e548a98bc06bfc42f70c6Chuyên trang - Ở Đức nên biết-dcaefef4ad8e548a98bc06bfc42f70c6Führerschein

Giá tăng khá cao, Lệ phí thi lý thuyết sẽ là dcaefef4ad8e548a98bc06bfc42f70c6 e2Rfg dcaefef4ad8e548a98bc06bfc42f70c6Chuyên trang - Ở Đức nên biết-dcaefef4ad8e548a98bc06bfc42f70c611,9€ (giá cũ 11€), Lệ phí thi trên máy tính sẽ là dcaefef4ad8e548a98bc06bfc42f70c6 e2Rfg dcaefef4ad8e548a98bc06bfc42f70c6Chuyên trang - Ở Đức nên biết-dcaefef4ad8e548a98bc06bfc42f70c610,6€. 

Lệ phí thi lái thực hành sẽ tăng tới dcaefef4ad8e548a98bc06bfc42f70c6 reTr3e dcaefef4ad8e548a98bc06bfc42f70c6Chuyên trang - Ở Đức nên biết-dcaefef4ad8e548a98bc06bfc42f70c691,5€.

Thi lái xe máy sẽ phải trả lệ phí: dcaefef4ad8e548a98bc06bfc42f70c6 reTr3e dcaefef4ad8e548a98bc06bfc42f70c6Chuyên trang - Ở Đức nên biết-dcaefef4ad8e548a98bc06bfc42f70c6121,38€

dcaefef4ad8e548a98bc06bfc42f70c6 hWe2fg dcaefef4ad8e548a98bc06bfc42f70c6Chuyên trang - Ở Đức nên biết-dcaefef4ad8e548a98bc06bfc42f70c6

2. Kiểm tra An toàn xe - Hauptuntersuchung

Việc chính thức tăng giá đã có kế hoạch, chưa xác định ngày áp dụng nhưng chắc chắn trong năm 2017.

Tăng giá Kiểm tra An toàn xe - dcaefef4ad8e548a98bc06bfc42f70c6 reTr3e dcaefef4ad8e548a98bc06bfc42f70c6Chuyên trang - Ở Đức nên biết-dcaefef4ad8e548a98bc06bfc42f70c6Hauptuntersuchung từ dcaefef4ad8e548a98bc06bfc42f70c6 e2Rfg dcaefef4ad8e548a98bc06bfc42f70c6Chuyên trang - Ở Đức nên biết-dcaefef4ad8e548a98bc06bfc42f70c635€ lên dcaefef4ad8e548a98bc06bfc42f70c6 reTr3e dcaefef4ad8e548a98bc06bfc42f70c6Chuyên trang - Ở Đức nên biết-dcaefef4ad8e548a98bc06bfc42f70c654,86€

Lưu ý là các Kiểm tra nồng độ khí thải ( dcaefef4ad8e548a98bc06bfc42f70c6 reTr3e dcaefef4ad8e548a98bc06bfc42f70c6Chuyên trang - Ở Đức nên biết-dcaefef4ad8e548a98bc06bfc42f70c6Emissionsmessungen) sẽ không được phép dựa trên dcaefef4ad8e548a98bc06bfc42f70c6 e2Rfg dcaefef4ad8e548a98bc06bfc42f70c6Chuyên trang - Ở Đức nên biết-dcaefef4ad8e548a98bc06bfc42f70c6Computer trong xe ( dcaefef4ad8e548a98bc06bfc42f70c6 3rt2fg dcaefef4ad8e548a98bc06bfc42f70c6Chuyên trang - Ở Đức nên biết-dcaefef4ad8e548a98bc06bfc42f70c6On-Board-Diagnose) mà phải trực tiếp đo tại ống xả của xe.

dcaefef4ad8e548a98bc06bfc42f70c6 e2Rfg dcaefef4ad8e548a98bc06bfc42f70c6Chuyên trang - Ở Đức nên biết-dcaefef4ad8e548a98bc06bfc42f70c6

3. Sử dụng Điện thoại khi lái xe

 Việc này cấm thì ai cũng đã biết, nhưng vi phạm sẽ bị phạt là dcaefef4ad8e548a98bc06bfc42f70c6 3rt2fg dcaefef4ad8e548a98bc06bfc42f70c6Chuyên trang - Ở Đức nên biết-dcaefef4ad8e548a98bc06bfc42f70c6100€ (mức cũ 60€).

Lưu ý thêm là việc sử dụng dcaefef4ad8e548a98bc06bfc42f70c6 3rt2fg dcaefef4ad8e548a98bc06bfc42f70c6Chuyên trang - Ở Đức nên biết-dcaefef4ad8e548a98bc06bfc42f70c6Kính Video, E-Book, Máy tính bảng cũng sẽ bị dcaefef4ad8e548a98bc06bfc42f70c6 reTr3e dcaefef4ad8e548a98bc06bfc42f70c6Chuyên trang - Ở Đức nên biết-dcaefef4ad8e548a98bc06bfc42f70c6cấm và xử phạt.

dcaefef4ad8e548a98bc06bfc42f70c6 g14tse dcaefef4ad8e548a98bc06bfc42f70c6Chuyên trang - Ở Đức nên biết-dcaefef4ad8e548a98bc06bfc42f70c6

4. Giá xăng dầu

Thời điểm hạ giá trong năm 2016 đã qua đi, giới chuyên môn thị trường nhận định, giá xăng dầu năm tới lại tặng trở lại.

dcaefef4ad8e548a98bc06bfc42f70c6 g14tse dcaefef4ad8e548a98bc06bfc42f70c6Chuyên trang - Ở Đức nên biết-dcaefef4ad8e548a98bc06bfc42f70c6

 5. Đèn giao thông

Tới nay thì lái xe đạp phải chú ý và tuân theo đèn giao thông dành cho người đi xe đạp ( dcaefef4ad8e548a98bc06bfc42f70c6 hWe2fg dcaefef4ad8e548a98bc06bfc42f70c6Chuyên trang - Ở Đức nên biết-dcaefef4ad8e548a98bc06bfc42f70c6Fußgängerampeln), nếu có đèn này.

Năm dcaefef4ad8e548a98bc06bfc42f70c6 g14tse dcaefef4ad8e548a98bc06bfc42f70c6Chuyên trang - Ở Đức nên biết-dcaefef4ad8e548a98bc06bfc42f70c62017 người đi xe đạp cũng phải tuân theo đèn giao thông dành cho xe hơi.

dcaefef4ad8e548a98bc06bfc42f70c6 reTr3e dcaefef4ad8e548a98bc06bfc42f70c6Chuyên trang - Ở Đức nên biết-dcaefef4ad8e548a98bc06bfc42f70c6Điều đó có nghĩa:

- Kể cả khi đèn giao thông cho xe đạp báo dcaefef4ad8e548a98bc06bfc42f70c6 reTr3e dcaefef4ad8e548a98bc06bfc42f70c6Chuyên trang - Ở Đức nên biết-dcaefef4ad8e548a98bc06bfc42f70c6ĐỎngười đi xe đạp vẫn có thể phóng qua.

Các bạn chú ý khi rẽ phải hoặc trái!

dcaefef4ad8e548a98bc06bfc42f70c6 hWe2fg dcaefef4ad8e548a98bc06bfc42f70c6Chuyên trang - Ở Đức nên biết-dcaefef4ad8e548a98bc06bfc42f70c6

6. Đường ưu tiên cho cấp cứu

Đường ưu tiên cho dcaefef4ad8e548a98bc06bfc42f70c6 e2Rfg dcaefef4ad8e548a98bc06bfc42f70c6Chuyên trang - Ở Đức nên biết-dcaefef4ad8e548a98bc06bfc42f70c6xe cấp cứu sẽ đi vào giữa đường ngoài cùng bên trái và các hàng bên phải, chứ không phải đi giữa đường như trước đây.

Có nghĩa, nếu đường có dcaefef4ad8e548a98bc06bfc42f70c6 reTr3e dcaefef4ad8e548a98bc06bfc42f70c6Chuyên trang - Ở Đức nên biết-dcaefef4ad8e548a98bc06bfc42f70c6hai làn xe, thì luất vẫn như cũ. Nhưng những đường có từ dcaefef4ad8e548a98bc06bfc42f70c6 hWe2fg dcaefef4ad8e548a98bc06bfc42f70c6Chuyên trang - Ở Đức nên biết-dcaefef4ad8e548a98bc06bfc42f70c62 làn xe trở lên, làn xe ngoài cùng bên trái dạt vào trái, còn tất cả các làn còn lại dạt sang phải.

dcaefef4ad8e548a98bc06bfc42f70c6 e2Rfg dcaefef4ad8e548a98bc06bfc42f70c6Chuyên trang - Ở Đức nên biết-dcaefef4ad8e548a98bc06bfc42f70c6

7. Tiền phạt giao thông ở các nước láng giềng

Đặc biệt ở dcaefef4ad8e548a98bc06bfc42f70c6 hWe2fg dcaefef4ad8e548a98bc06bfc42f70c6Chuyên trang - Ở Đức nên biết-dcaefef4ad8e548a98bc06bfc42f70c6 Hà Lan dcaefef4ad8e548a98bc06bfc42f70c6 3rt2fg dcaefef4ad8e548a98bc06bfc42f70c6Chuyên trang - Ở Đức nên biết-dcaefef4ad8e548a98bc06bfc42f70c6Italia, ví dụ dùng điện thoại khi lái xe sẽ bị phạt dcaefef4ad8e548a98bc06bfc42f70c6 3rt2fg dcaefef4ad8e548a98bc06bfc42f70c6Chuyên trang - Ở Đức nên biết-dcaefef4ad8e548a98bc06bfc42f70c6650€ và thu bằng dcaefef4ad8e548a98bc06bfc42f70c6 hWe2fg dcaefef4ad8e548a98bc06bfc42f70c6Chuyên trang - Ở Đức nên biết-dcaefef4ad8e548a98bc06bfc42f70c6 2 tháng. Riêng nếu lái xe có dcaefef4ad8e548a98bc06bfc42f70c6 hWe2fg dcaefef4ad8e548a98bc06bfc42f70c6Chuyên trang - Ở Đức nên biết-dcaefef4ad8e548a98bc06bfc42f70c6 Bằng Đức thì hành vi này còn bị phạt thêm: dcaefef4ad8e548a98bc06bfc42f70c6 3rt2fg dcaefef4ad8e548a98bc06bfc42f70c6Chuyên trang - Ở Đức nên biết-dcaefef4ad8e548a98bc06bfc42f70c6cấm lái xe ngay trên lãnh thổ Italia.

Việc tịch thu ngay dcaefef4ad8e548a98bc06bfc42f70c6 hWe2fg dcaefef4ad8e548a98bc06bfc42f70c6Chuyên trang - Ở Đức nên biết-dcaefef4ad8e548a98bc06bfc42f70c6Smartphone cũng có thể cho phép.

Riêng ở dcaefef4ad8e548a98bc06bfc42f70c6 reTr3e dcaefef4ad8e548a98bc06bfc42f70c6Chuyên trang - Ở Đức nên biết-dcaefef4ad8e548a98bc06bfc42f70c6Paris, từ năm dcaefef4ad8e548a98bc06bfc42f70c6 g14tse dcaefef4ad8e548a98bc06bfc42f70c6Chuyên trang - Ở Đức nên biết-dcaefef4ad8e548a98bc06bfc42f70c62017 thì việc bắt gặp bạn lái chiếc xe " dcaefef4ad8e548a98bc06bfc42f70c6 hWe2fg dcaefef4ad8e548a98bc06bfc42f70c6Chuyên trang - Ở Đức nên biết-dcaefef4ad8e548a98bc06bfc42f70c6cũ mèm" sản xuất năm 1997 cũng bị phạt và cấm sử dụng ngay.  

 

Các bạn có thể kiểm tra mình bị bao nhiêu dcaefef4ad8e548a98bc06bfc42f70c6 3rt2fg dcaefef4ad8e548a98bc06bfc42f70c6Chuyên trang - Ở Đức nên biết-dcaefef4ad8e548a98bc06bfc42f70c6PUNKTE trực tuyến của Bộ Giao thông Đức tại đây

 

 

dcaefef4ad8e548a98bc06bfc42f70c6 reTr3e dcaefef4ad8e548a98bc06bfc42f70c6Chuyên trang - Ở Đức nên biết-dcaefef4ad8e548a98bc06bfc42f70c6©Thành Lộc - TINTUCVIETDUC.DE
Nguồn : Autowelt/AutoNews/SPIEGEL 

 

TINTUCVIETDUC.DE- Báo điện tử tại Đức từ 1995

TIN NHANH | THỰC TẾ | TỪ NƯỚC ĐỨC

Nhấn "Thích" Bạn sẽ cập nhật hàng ngày tin tức dành cho Kiều Bào ở Đức