Những thay đổi Luật ở Đức từ 2017 mà các Lái xe phải biết

Thềm năm mới 2017 sắp đến, thường thì ở Đức năm nào cũng có những thay đổi Luật, Quy định mới.

 15066a584be21fde95a188ff263bd36645066a584be21fde95a188ff263bd3664Chuyên trang - Ở Đức nên biết-5066a584be21fde95a188ff263bd3664TINTUCVIETDUC.DE sẽ điểm những thay đổi chính về 15066a584be21fde95a188ff263bd36645066a584be21fde95a188ff263bd3664Chuyên trang - Ở Đức nên biết-5066a584be21fde95a188ff263bd3664Luật, Quy định dành cho Lái xe ở 15066a584be21fde95a188ff263bd36645066a584be21fde95a188ff263bd3664Chuyên trang - Ở Đức nên biết-5066a584be21fde95a188ff263bd3664Đức

55066a584be21fde95a188ff263bd36645066a584be21fde95a188ff263bd3664Chuyên trang - Ở Đức nên biết-5066a584be21fde95a188ff263bd3664

Một vài điểm sẽ đắt hơn rõ rệt so với năm trước.

5066a584be21fde95a188ff263bd3664
Báo Điện tử Tin Tức Việt Đức

Báo điện tử Tin Tức Việt-Đức với những tin nhanh về thời sự, sinh hoạt của Cộng đồng Người Việt Tại CHLB Đức

Những thay đổi Luật ở Đức từ 2017 mà các Lái xe phải biết - 0

Vi phạm sẽ bị phạt là15066a584be21fde95a188ff263bd36645066a584be21fde95a188ff263bd3664Chuyên trang - Ở Đức nên biết-5066a584be21fde95a188ff263bd3664100€ 35066a584be21fde95a188ff263bd36645066a584be21fde95a188ff263bd3664Chuyên trang - Ở Đức nên biết-5066a584be21fde95a188ff263bd3664Ảnh: AutoNews

45066a584be21fde95a188ff263bd36645066a584be21fde95a188ff263bd3664Chuyên trang - Ở Đức nên biết-5066a584be21fde95a188ff263bd3664

1. Bằng lái xe Đức - 35066a584be21fde95a188ff263bd36645066a584be21fde95a188ff263bd3664Chuyên trang - Ở Đức nên biết-5066a584be21fde95a188ff263bd3664Führerschein

Giá tăng khá cao, Lệ phí thi lý thuyết sẽ là 15066a584be21fde95a188ff263bd36645066a584be21fde95a188ff263bd3664Chuyên trang - Ở Đức nên biết-5066a584be21fde95a188ff263bd366411,9€ (giá cũ 11€), Lệ phí thi trên máy tính sẽ là 15066a584be21fde95a188ff263bd36645066a584be21fde95a188ff263bd3664Chuyên trang - Ở Đức nên biết-5066a584be21fde95a188ff263bd366410,6€. 

Lệ phí thi lái thực hành sẽ tăng tới 15066a584be21fde95a188ff263bd36645066a584be21fde95a188ff263bd3664Chuyên trang - Ở Đức nên biết-5066a584be21fde95a188ff263bd366491,5€.

Thi lái xe máy sẽ phải trả lệ phí: 15066a584be21fde95a188ff263bd36645066a584be21fde95a188ff263bd3664Chuyên trang - Ở Đức nên biết-5066a584be21fde95a188ff263bd3664121,38€

45066a584be21fde95a188ff263bd36645066a584be21fde95a188ff263bd3664Chuyên trang - Ở Đức nên biết-5066a584be21fde95a188ff263bd3664

2. Kiểm tra An toàn xe - Hauptuntersuchung

Việc chính thức tăng giá đã có kế hoạch, chưa xác định ngày áp dụng nhưng chắc chắn trong năm 2017.

Tăng giá Kiểm tra An toàn xe - 15066a584be21fde95a188ff263bd36645066a584be21fde95a188ff263bd3664Chuyên trang - Ở Đức nên biết-5066a584be21fde95a188ff263bd3664Hauptuntersuchung từ 15066a584be21fde95a188ff263bd36645066a584be21fde95a188ff263bd3664Chuyên trang - Ở Đức nên biết-5066a584be21fde95a188ff263bd366435€ lên 15066a584be21fde95a188ff263bd36645066a584be21fde95a188ff263bd3664Chuyên trang - Ở Đức nên biết-5066a584be21fde95a188ff263bd366454,86€

Lưu ý là các Kiểm tra nồng độ khí thải (15066a584be21fde95a188ff263bd36645066a584be21fde95a188ff263bd3664Chuyên trang - Ở Đức nên biết-5066a584be21fde95a188ff263bd3664Emissionsmessungen) sẽ không được phép dựa trên 15066a584be21fde95a188ff263bd36645066a584be21fde95a188ff263bd3664Chuyên trang - Ở Đức nên biết-5066a584be21fde95a188ff263bd3664Computer trong xe (35066a584be21fde95a188ff263bd36645066a584be21fde95a188ff263bd3664Chuyên trang - Ở Đức nên biết-5066a584be21fde95a188ff263bd3664On-Board-Diagnose) mà phải trực tiếp đo tại ống xả của xe.

45066a584be21fde95a188ff263bd36645066a584be21fde95a188ff263bd3664Chuyên trang - Ở Đức nên biết-5066a584be21fde95a188ff263bd3664

3. Sử dụng Điện thoại khi lái xe

 Việc này cấm thì ai cũng đã biết, nhưng vi phạm sẽ bị phạt là 15066a584be21fde95a188ff263bd36645066a584be21fde95a188ff263bd3664Chuyên trang - Ở Đức nên biết-5066a584be21fde95a188ff263bd3664100€ (mức cũ 60€).

Lưu ý thêm là việc sử dụng Kính Video, E-Book, Máy tính bảng cũng sẽ bị 15066a584be21fde95a188ff263bd36645066a584be21fde95a188ff263bd3664Chuyên trang - Ở Đức nên biết-5066a584be21fde95a188ff263bd3664cấm và xử phạt.

45066a584be21fde95a188ff263bd36645066a584be21fde95a188ff263bd3664Chuyên trang - Ở Đức nên biết-5066a584be21fde95a188ff263bd3664

4. Giá xăng dầu

Thời điểm hạ giá trong năm 2016 đã qua đi, giới chuyên môn thị trường nhận định, giá xăng dầu năm tới lại tặng trở lại.

45066a584be21fde95a188ff263bd36645066a584be21fde95a188ff263bd3664Chuyên trang - Ở Đức nên biết-5066a584be21fde95a188ff263bd3664

 5. Đèn giao thông

Tới nay thì lái xe đạp phải chú ý và tuân theo đèn giao thông dành cho người đi xe đạp (35066a584be21fde95a188ff263bd36645066a584be21fde95a188ff263bd3664Chuyên trang - Ở Đức nên biết-5066a584be21fde95a188ff263bd3664Fußgängerampeln), nếu có đèn này.

Năm 15066a584be21fde95a188ff263bd36645066a584be21fde95a188ff263bd3664Chuyên trang - Ở Đức nên biết-5066a584be21fde95a188ff263bd36642017 người đi xe đạp cũng phải tuân theo đèn giao thông dành cho xe hơi.

15066a584be21fde95a188ff263bd36645066a584be21fde95a188ff263bd3664Chuyên trang - Ở Đức nên biết-5066a584be21fde95a188ff263bd3664Điều đó có nghĩa:

- Kể cả khi đèn giao thông cho xe đạp báo 15066a584be21fde95a188ff263bd36645066a584be21fde95a188ff263bd3664Chuyên trang - Ở Đức nên biết-5066a584be21fde95a188ff263bd3664ĐỎngười đi xe đạp vẫn có thể phóng qua.

Các bạn chú ý khi rẽ phải hoặc trái!

45066a584be21fde95a188ff263bd36645066a584be21fde95a188ff263bd3664Chuyên trang - Ở Đức nên biết-5066a584be21fde95a188ff263bd3664

6. Đường ưu tiên cho cấp cứu

Mặc dù sự nhường đường cho cấp cứu ở 15066a584be21fde95a188ff263bd36645066a584be21fde95a188ff263bd3664Chuyên trang - Ở Đức nên biết-5066a584be21fde95a188ff263bd3664Đức rất tự giác và tốt, nhưng từ năm 2017 sẽ thành Quy định:

 - bắt buộc vào15066a584be21fde95a188ff263bd36645066a584be21fde95a188ff263bd3664Chuyên trang - Ở Đức nên biết-5066a584be21fde95a188ff263bd3664 luồng trong cùng bên trái

- Kể cả đường lớn 3-4 luồng vẫn15066a584be21fde95a188ff263bd36645066a584be21fde95a188ff263bd3664Chuyên trang - Ở Đức nên biết-5066a584be21fde95a188ff263bd3664 không được phép tránh sang phải (35066a584be21fde95a188ff263bd36645066a584be21fde95a188ff263bd3664Chuyên trang - Ở Đức nên biết-5066a584be21fde95a188ff263bd3664để xe cấp cứu chạy ở giữa)

45066a584be21fde95a188ff263bd36645066a584be21fde95a188ff263bd3664Chuyên trang - Ở Đức nên biết-5066a584be21fde95a188ff263bd3664

7. Tiền phạt giao thông ở các nước láng giềng

Đặc biệt ở15066a584be21fde95a188ff263bd36645066a584be21fde95a188ff263bd3664Chuyên trang - Ở Đức nên biết-5066a584be21fde95a188ff263bd3664 Hà Lan15066a584be21fde95a188ff263bd36645066a584be21fde95a188ff263bd3664Chuyên trang - Ở Đức nên biết-5066a584be21fde95a188ff263bd3664Italia, ví dụ dùng điện thoại khi lái xe sẽ bị phạt 15066a584be21fde95a188ff263bd36645066a584be21fde95a188ff263bd3664Chuyên trang - Ở Đức nên biết-5066a584be21fde95a188ff263bd3664650€ và thu bằng15066a584be21fde95a188ff263bd36645066a584be21fde95a188ff263bd3664Chuyên trang - Ở Đức nên biết-5066a584be21fde95a188ff263bd3664 2 tháng. Riêng nếu lái xe có15066a584be21fde95a188ff263bd36645066a584be21fde95a188ff263bd3664Chuyên trang - Ở Đức nên biết-5066a584be21fde95a188ff263bd3664 Bằng Đức thì hành vi này còn bị phạt thêm: 35066a584be21fde95a188ff263bd36645066a584be21fde95a188ff263bd3664Chuyên trang - Ở Đức nên biết-5066a584be21fde95a188ff263bd3664cấm lái xe ngay trên lãnh thổ Italia.

Việc tịch thu ngay 15066a584be21fde95a188ff263bd36645066a584be21fde95a188ff263bd3664Chuyên trang - Ở Đức nên biết-5066a584be21fde95a188ff263bd3664Smartphone cũng có thể cho phép.

Riêng ở 15066a584be21fde95a188ff263bd36645066a584be21fde95a188ff263bd3664Chuyên trang - Ở Đức nên biết-5066a584be21fde95a188ff263bd3664Paris, từ năm 15066a584be21fde95a188ff263bd36645066a584be21fde95a188ff263bd3664Chuyên trang - Ở Đức nên biết-5066a584be21fde95a188ff263bd36642017 thì việc bắt gặp bạn lái chiếc xe "35066a584be21fde95a188ff263bd36645066a584be21fde95a188ff263bd3664Chuyên trang - Ở Đức nên biết-5066a584be21fde95a188ff263bd3664cũ mèm" sản xuất năm 1997 cũng bị phạt và cấm sử dụng ngay. 

 

 

15066a584be21fde95a188ff263bd36645066a584be21fde95a188ff263bd3664Chuyên trang - Ở Đức nên biết-5066a584be21fde95a188ff263bd3664©Thành Lộc - TINTUCVIETDUC.DE
Nguồn : Autowelt/AutoNews/SPIEGEL

 

 

TINTUCVIETDUC.DE- Báo điện tử tại Đức từ 1995

TIN NHANH | THỰC TẾ | TỪ NƯỚC ĐỨC

Nhấn "Thích" Bạn sẽ cập nhật hàng ngày tin tức dành cho Kiều Bào ở Đức của chúng tôi