Tránh ngã khi đường trơn vì tuyết: Đi như Chim cánh cụt là như thế nào?

Sau khi đăng tải bài viết "Tránh trơn trượt đường tuyết: Chuyên gia Đức đưa lời khuyên hữu hiệu", nhiều Độc giả nhắn tin về cho Báo TINTUCVIETDUC.DE để hỏi rõ hơn về cách đi Chim Cánh cụt.

3da79e50afa157c3a89983d1889c78e4
Báo Điện tử Tin Tức Việt Đức

Báo điện tử Tin Tức Việt-Đức với những tin nhanh về thời sự, sinh hoạt của Cộng đồng Người Việt Tại CHLB Đức

Tránh ngã khi đường trơn vì tuyết: Đi như Chim cánh cụt là như thế nào? - 0

Chúng tôi xin bổ xung thêm tới Bạn đọc về hướn dẫn trên

3da79e50afa157c3a89983d1889c78e4 reTr3e 3da79e50afa157c3a89983d1889c78e4Chuyên trang - Ở Đức nên biết-3da79e50afa157c3a89983d1889c78e4

Tại sao nên đi như Chim cánh cụt?

Theo các Chuyên gia 3da79e50afa157c3a89983d1889c78e4 3rt2fg 3da79e50afa157c3a89983d1889c78e4Chuyên trang - Ở Đức nên biết-3da79e50afa157c3a89983d1889c78e4Đức, trọng lượng của người sẽ được chia đều sang 3da79e50afa157c3a89983d1889c78e4 3rt2fg 3da79e50afa157c3a89983d1889c78e4Chuyên trang - Ở Đức nên biết-3da79e50afa157c3a89983d1889c78e42 chân, khiến họ dễ bị mất thăng bằng khi bước đi, gây ra tình trạng 3da79e50afa157c3a89983d1889c78e4 g14tse 3da79e50afa157c3a89983d1889c78e4Chuyên trang - Ở Đức nên biết-3da79e50afa157c3a89983d1889c78e4trượt ngã trên các vỉa hè trơn trượt.

C 3da79e50afa157c3a89983d1889c78e4 reTr3e 3da79e50afa157c3a89983d1889c78e4Chuyên trang - Ở Đức nên biết-3da79e50afa157c3a89983d1889c78e4him cánh cụt thường bước đi trong trạng thái 3da79e50afa157c3a89983d1889c78e4 g14tse 3da79e50afa157c3a89983d1889c78e4Chuyên trang - Ở Đức nên biết-3da79e50afa157c3a89983d1889c78e4 ngả mình về phía trước. Vì vậy, khi bước đi giống chim cánh cụt, 3da79e50afa157c3a89983d1889c78e4 g14tse 3da79e50afa157c3a89983d1889c78e4Chuyên trang - Ở Đức nên biết-3da79e50afa157c3a89983d1889c78e4trọng tâm của cơ thể của người sẽ được đặt ở phía trước, giảm tình trạng  3da79e50afa157c3a89983d1889c78e4 3rt2fg 3da79e50afa157c3a89983d1889c78e4Chuyên trang - Ở Đức nên biết-3da79e50afa157c3a89983d1889c78e4trượt ngã.

3da79e50afa157c3a89983d1889c78e4 3rt2fg 3da79e50afa157c3a89983d1889c78e4Chuyên trang - Ở Đức nên biết-3da79e50afa157c3a89983d1889c78e4

Đi như Chim Cánh cụt là cách đi được hướng dẫn theo hình minh họa sau

3da79e50afa157c3a89983d1889c78e4
Báo Điện tử Tin Tức Việt Đức

Báo điện tử Tin Tức Việt-Đức với những tin nhanh về thời sự, sinh hoạt của Cộng đồng Người Việt Tại CHLB Đức

cach di tranh tron truot

3da79e50afa157c3a89983d1889c78e4 reTr3e 3da79e50afa157c3a89983d1889c78e4Chuyên trang - Ở Đức nên biết-3da79e50afa157c3a89983d1889c78e4Cách đi thường của người hay gây trượt ngã. Hình minh họa: FASonntagszeitung

3da79e50afa157c3a89983d1889c78e4
Báo Điện tử Tin Tức Việt Đức

Báo điện tử Tin Tức Việt-Đức với những tin nhanh về thời sự, sinh hoạt của Cộng đồng Người Việt Tại CHLB Đức

cach di tranh tron truot 1

3da79e50afa157c3a89983d1889c78e4 reTr3e 3da79e50afa157c3a89983d1889c78e4Chuyên trang - Ở Đức nên biết-3da79e50afa157c3a89983d1889c78e4Cách đi như Chim Cánh cụt sẽ giảm trươn trượt trên đường đóng băng. Hình minh họa:  FASonntagszeitung

3da79e50afa157c3a89983d1889c78e4 3rt2fg 3da79e50afa157c3a89983d1889c78e4Chuyên trang - Ở Đức nên biết-3da79e50afa157c3a89983d1889c78e4©Vũ Thu Phương-TINTUCVIETDUC.DE
Nguồn: 
3da79e50afa157c3a89983d1889c78e4 hWe2fg 3da79e50afa157c3a89983d1889c78e4Chuyên trang - Ở Đức nên biết-3da79e50afa157c3a89983d1889c78e4 FASonntagszeitung 

TINTUCVIETDUC.DE- Báo điện tử tại Đức từ 1995

TIN NHANH | THỰC TẾ | TỪ NƯỚC ĐỨC

Nhấn "Thích" Bạn sẽ cập nhật hàng ngày tin tức dành cho Kiều Bào ở Đức của chúng tôi