Tránh ngã khi đường trơn vì tuyết: Đi như Chim cánh cụt là như thế nào?

Sau khi đăng tải bài viết "Tránh trơn trượt đường tuyết: Chuyên gia Đức đưa lời khuyên hữu hiệu", nhiều Độc giả nhắn tin về cho Báo TINTUCVIETDUC.DE để hỏi rõ hơn về cách đi Chim Cánh cụt.

e0c865c645c97440553252bf7a5b4e04
Báo Điện tử Tin Tức Việt Đức

Báo điện tử Tin Tức Việt-Đức với những tin nhanh về thời sự, sinh hoạt của Cộng đồng Người Việt Tại CHLB Đức

Tránh ngã khi đường trơn vì tuyết: Đi như Chim cánh cụt là như thế nào? - 0

Chúng tôi xin bổ xung thêm tới Bạn đọc về hướn dẫn trên

4e0c865c645c97440553252bf7a5b4e04e0c865c645c97440553252bf7a5b4e04Chuyên trang - Ở Đức nên biết-e0c865c645c97440553252bf7a5b4e04

Tại sao nên đi như Chim cánh cụt?

Theo các Chuyên gia 1e0c865c645c97440553252bf7a5b4e04e0c865c645c97440553252bf7a5b4e04Chuyên trang - Ở Đức nên biết-e0c865c645c97440553252bf7a5b4e04Đức, trọng lượng của người sẽ được chia đều sang 1e0c865c645c97440553252bf7a5b4e04e0c865c645c97440553252bf7a5b4e04Chuyên trang - Ở Đức nên biết-e0c865c645c97440553252bf7a5b4e042 chân, khiến họ dễ bị mất thăng bằng khi bước đi, gây ra tình trạng 1e0c865c645c97440553252bf7a5b4e04e0c865c645c97440553252bf7a5b4e04Chuyên trang - Ở Đức nên biết-e0c865c645c97440553252bf7a5b4e04trượt ngã trên các vỉa hè trơn trượt.

C1e0c865c645c97440553252bf7a5b4e04e0c865c645c97440553252bf7a5b4e04Chuyên trang - Ở Đức nên biết-e0c865c645c97440553252bf7a5b4e04him cánh cụt thường bước đi trong trạng thái1e0c865c645c97440553252bf7a5b4e04e0c865c645c97440553252bf7a5b4e04Chuyên trang - Ở Đức nên biết-e0c865c645c97440553252bf7a5b4e04 ngả mình về phía trước. Vì vậy, khi bước đi giống chim cánh cụt, 1e0c865c645c97440553252bf7a5b4e04e0c865c645c97440553252bf7a5b4e04Chuyên trang - Ở Đức nên biết-e0c865c645c97440553252bf7a5b4e04trọng tâm của cơ thể của người sẽ được đặt ở phía trước, giảm tình trạng 1e0c865c645c97440553252bf7a5b4e04e0c865c645c97440553252bf7a5b4e04Chuyên trang - Ở Đức nên biết-e0c865c645c97440553252bf7a5b4e04trượt ngã.

4e0c865c645c97440553252bf7a5b4e04e0c865c645c97440553252bf7a5b4e04Chuyên trang - Ở Đức nên biết-e0c865c645c97440553252bf7a5b4e04

Đi như Chim Cánh cụt là cách đi được hướng dẫn theo hình minh họa sau

e0c865c645c97440553252bf7a5b4e04
Báo Điện tử Tin Tức Việt Đức

Báo điện tử Tin Tức Việt-Đức với những tin nhanh về thời sự, sinh hoạt của Cộng đồng Người Việt Tại CHLB Đức

cach di tranh tron truot

3e0c865c645c97440553252bf7a5b4e04e0c865c645c97440553252bf7a5b4e04Chuyên trang - Ở Đức nên biết-e0c865c645c97440553252bf7a5b4e04Cách đi thường của người hay gây trượt ngã. Hình minh họa: FASonntagszeitung

e0c865c645c97440553252bf7a5b4e04
Báo Điện tử Tin Tức Việt Đức

Báo điện tử Tin Tức Việt-Đức với những tin nhanh về thời sự, sinh hoạt của Cộng đồng Người Việt Tại CHLB Đức

cach di tranh tron truot 1

3e0c865c645c97440553252bf7a5b4e04e0c865c645c97440553252bf7a5b4e04Chuyên trang - Ở Đức nên biết-e0c865c645c97440553252bf7a5b4e04Cách đi như Chim Cánh cụt sẽ giảm trươn trượt trên đường đóng băng. Hình minh họa:  FASonntagszeitung

1e0c865c645c97440553252bf7a5b4e04e0c865c645c97440553252bf7a5b4e04Chuyên trang - Ở Đức nên biết-e0c865c645c97440553252bf7a5b4e04©Vũ Thu Phương-TINTUCVIETDUC.DE
Nguồn: 
1e0c865c645c97440553252bf7a5b4e04e0c865c645c97440553252bf7a5b4e04Chuyên trang - Ở Đức nên biết-e0c865c645c97440553252bf7a5b4e04 FASonntagszeitung 

TINTUCVIETDUC.DE- Báo điện tử tại Đức từ 1995

TIN NHANH | THỰC TẾ | TỪ NƯỚC ĐỨC

Nhấn "Thích" Bạn sẽ cập nhật hàng ngày tin tức dành cho Kiều Bào ở Đức của chúng tôi