Tránh ngã khi đường trơn vì tuyết: Đi như Chim cánh cụt là như thế nào?

Bài viết "Tránh ngã khi đường trơn vì tuyết: Đi như Chim cánh cụt là như thế nào?" này tại: www.tintucvietduc.de

Sau khi đăng tải bài viết "Tránh trơn trượt đường tuyết: Chuyên gia Đức đưa lời khuyên hữu hiệu", nhiều Độc giả nhắn tin về cho Báo TINTUCVIETDUC.DE để hỏi rõ hơn về cách đi Chim Cánh cụt.

Bài viết này tại trang: TINTUCVIETDUC.DE

zeubm aa2f3 zeubm dalieca3e53r8ajvbwk e2Rfga atdzica3e

Bài viết "Tránh ngã khi đường trơn vì tuyết: Đi như Chim cánh cụt là như thế nào?"Bài viết dmca_fb1c1a49f0 này - tại trang TINTUCVIETDUC.DEBài viết này - tại trang TINTUCVIETDUC.DE - dmca_fb1c1a49f0

Chúng tôi xin bổ xung thêm tới Bạn đọc về hướn dẫn trên

Tại sao nên đi như Chim cánh cụt?

Theo các Chuyên gia Đứcbpxqdca3emd0k1a 5zigmrca3e msypr aa2f3 msypr, trọng lượng của người sẽ được chia đều sang 2 chânhjsbea23sewmd0k1a 5ivezwca3e reTr3e, khiến họ dễ bị mất thăng bằng khi bước đi, gây ra tình trạng trượt ngãyzxmg e2Rfgmd0k1a 5hyxdgca3e 3rt2fg trên các vỉa hè trơn trượt.

3rt2fg hWe2fg53r8areTr3ea reTr3e

Chim cánh cụt3rt2fgmd0k1a 5bopkya23sew afnjca23sew thường bước đi trong trạng thái ngả mìnhgyvfa aa2f3 gyvfamd0k1a 5reTr3e jkqbi aa2f3 jkqbi về phía trước. Vì vậy, khi bước đi giống chim cánh cụt, trọng tâmmlghb g14tse 3dshmlghbmd0k1a 5lqhwp g14tse 3dshlqhwp oexdp aa2f3 oexdp của cơ thể của người sẽ được đặt ở phía trước, giảm tình trạng trượt ngãhWe2fgmd0k1a 5vhmjta23sew hWe2fg.

Đi như Chim Cánh cụt là cách đi được hướng dẫn theo hình minh họa sau

ebodq e2Rfg qxdro e2Rfg53r8aoeszv e2Rfga lxwdt e2Rfg

Bài viết "Tránh ngã khi đường trơn vì tuyết: Đi như Chim cánh cụt là như thế nào?"Bài viết dmca_fb1c1a49f0 này - tại trang TINTUCVIETDUC.DEBài viết này - tại trang TINTUCVIETDUC.DE - dmca_fb1c1a49f0

Cách đi thường của người hay gây trượt ngã. Hình minh họa: FASonntagszeitung

Bài viết "Tránh ngã khi đường trơn vì tuyết: Đi như Chim cánh cụt là như thế nào?"Bài viết dmca_fb1c1a49f0 này - tại trang TINTUCVIETDUC.DEBài viết này - tại trang TINTUCVIETDUC.DE - dmca_fb1c1a49f0

Cách đi như Chim Cánh cụt sẽ giảm trươn trượt trên đường đóng băng. Hình minh họa:  FASonntagszeitung

©Vũ Thu Phương-TINTUCVIETDUC.DE
Nguồn: 
3rt2fgmd0k1a 5atufg e2Rfg jsevo g14tse 3dshjsevo diohx g14tse 3dshdiohxmd0k1a 53rt2fg zatvy g14tse 3dshzatvyFASonntagszeitung 

 

TINTUCVIETDUC.DE

- Báo điện tử tại Đức từ năm 1995 -

TIN NHANH | THỰC TẾ | TỪ NƯỚC ĐỨC