Tránh ngã khi đường trơn vì tuyết: Đi như Chim cánh cụt là như thế nào?

Sau khi đăng tải bài viết "Tránh trơn trượt đường tuyết: Chuyên gia Đức đưa lời khuyên hữu hiệu", nhiều Độc giả nhắn tin về cho Báo TINTUCVIETDUC.DE để hỏi rõ hơn về cách đi Chim Cánh cụt.

d9ad8c6f68331f7bda0df7958022f41d
Báo Điện tử Tin Tức Việt Đức

Báo điện tử Tin Tức Việt-Đức với những tin nhanh về thời sự, sinh hoạt của Cộng đồng Người Việt Tại CHLB Đức

Tránh ngã khi đường trơn vì tuyết: Đi như Chim cánh cụt là như thế nào? - 0

Chúng tôi xin bổ xung thêm tới Bạn đọc về hướn dẫn trên

d9ad8c6f68331f7bda0df7958022f41d reTr3e d9ad8c6f68331f7bda0df7958022f41dChuyên trang - Ở Đức nên biết-d9ad8c6f68331f7bda0df7958022f41d

Tại sao nên đi như Chim cánh cụt?

Theo các Chuyên gia d9ad8c6f68331f7bda0df7958022f41d g14tse d9ad8c6f68331f7bda0df7958022f41dChuyên trang - Ở Đức nên biết-d9ad8c6f68331f7bda0df7958022f41dĐức, trọng lượng của người sẽ được chia đều sang d9ad8c6f68331f7bda0df7958022f41d 3rt2fg d9ad8c6f68331f7bda0df7958022f41dChuyên trang - Ở Đức nên biết-d9ad8c6f68331f7bda0df7958022f41d2 chân, khiến họ dễ bị mất thăng bằng khi bước đi, gây ra tình trạng d9ad8c6f68331f7bda0df7958022f41d 3rt2fg d9ad8c6f68331f7bda0df7958022f41dChuyên trang - Ở Đức nên biết-d9ad8c6f68331f7bda0df7958022f41dtrượt ngã trên các vỉa hè trơn trượt.

C d9ad8c6f68331f7bda0df7958022f41d e2Rfg d9ad8c6f68331f7bda0df7958022f41dChuyên trang - Ở Đức nên biết-d9ad8c6f68331f7bda0df7958022f41dhim cánh cụt thường bước đi trong trạng thái d9ad8c6f68331f7bda0df7958022f41d reTr3e d9ad8c6f68331f7bda0df7958022f41dChuyên trang - Ở Đức nên biết-d9ad8c6f68331f7bda0df7958022f41d ngả mình về phía trước. Vì vậy, khi bước đi giống chim cánh cụt, d9ad8c6f68331f7bda0df7958022f41d 3rt2fg d9ad8c6f68331f7bda0df7958022f41dChuyên trang - Ở Đức nên biết-d9ad8c6f68331f7bda0df7958022f41dtrọng tâm của cơ thể của người sẽ được đặt ở phía trước, giảm tình trạng  d9ad8c6f68331f7bda0df7958022f41d hWe2fg d9ad8c6f68331f7bda0df7958022f41dChuyên trang - Ở Đức nên biết-d9ad8c6f68331f7bda0df7958022f41dtrượt ngã.

d9ad8c6f68331f7bda0df7958022f41d reTr3e d9ad8c6f68331f7bda0df7958022f41dChuyên trang - Ở Đức nên biết-d9ad8c6f68331f7bda0df7958022f41d

Đi như Chim Cánh cụt là cách đi được hướng dẫn theo hình minh họa sau

d9ad8c6f68331f7bda0df7958022f41d
Báo Điện tử Tin Tức Việt Đức

Báo điện tử Tin Tức Việt-Đức với những tin nhanh về thời sự, sinh hoạt của Cộng đồng Người Việt Tại CHLB Đức

cach di tranh tron truot

d9ad8c6f68331f7bda0df7958022f41d g14tse d9ad8c6f68331f7bda0df7958022f41dChuyên trang - Ở Đức nên biết-d9ad8c6f68331f7bda0df7958022f41dCách đi thường của người hay gây trượt ngã. Hình minh họa: FASonntagszeitung

d9ad8c6f68331f7bda0df7958022f41d
Báo Điện tử Tin Tức Việt Đức

Báo điện tử Tin Tức Việt-Đức với những tin nhanh về thời sự, sinh hoạt của Cộng đồng Người Việt Tại CHLB Đức

cach di tranh tron truot 1

d9ad8c6f68331f7bda0df7958022f41d reTr3e d9ad8c6f68331f7bda0df7958022f41dChuyên trang - Ở Đức nên biết-d9ad8c6f68331f7bda0df7958022f41dCách đi như Chim Cánh cụt sẽ giảm trươn trượt trên đường đóng băng. Hình minh họa:  FASonntagszeitung

d9ad8c6f68331f7bda0df7958022f41d e2Rfg d9ad8c6f68331f7bda0df7958022f41dChuyên trang - Ở Đức nên biết-d9ad8c6f68331f7bda0df7958022f41d©Vũ Thu Phương-TINTUCVIETDUC.DE
Nguồn: 
d9ad8c6f68331f7bda0df7958022f41d hWe2fg d9ad8c6f68331f7bda0df7958022f41dChuyên trang - Ở Đức nên biết-d9ad8c6f68331f7bda0df7958022f41d FASonntagszeitung 

TINTUCVIETDUC.DE- Báo điện tử tại Đức từ 1995

TIN NHANH | THỰC TẾ | TỪ NƯỚC ĐỨC

Nhấn "Thích" Bạn sẽ cập nhật hàng ngày tin tức dành cho Kiều Bào ở Đức