Tránh ngã khi đường trơn vì tuyết: Đi như Chim cánh cụt là như thế nào?

Sau khi đăng tải bài viết "Tránh trơn trượt đường tuyết: Chuyên gia Đức đưa lời khuyên hữu hiệu", nhiều Độc giả nhắn tin về cho Báo TINTUCVIETDUC.DE để hỏi rõ hơn về cách đi Chim Cánh cụt.

Bài viết Tránh ngã khi đường trơn vì tuyết: Đi như Chim cánh cụt là như thế nào? này tại: www.tintucvietduc.de đang được giữ bản quyền DMCA

Bài viết này tại: www.tintucvietduc.de đang được giữ bản quyền DMCA

Báo Điện tử Tin Tức Việt Đức

Báo Điện tử Tin Tức Việt Đức

Tránh ngã khi đường trơn vì tuyết: Đi như Chim cánh cụt là như thế nào?_dmca_ac5e7df209

Chúng tôi xin bổ xung thêm tới Bạn đọc về hướn dẫn trên

Chuyên trang - Ở Đức nên biết - Báo Điện tử Tin Tức Việt Đức

Tại sao nên đi như Chim cánh cụt?

Theo các Chuyên gia Chuyên trang - Ở Đức nên biết - Báo Điện tử Tin Tức Việt ĐứcĐức, trọng lượng của người sẽ được chia đều sang Chuyên trang - Ở Đức nên biết - Báo Điện tử Tin Tức Việt Đức2 chân, khiến họ dễ bị mất thăng bằng khi bước đi, gây ra tình trạng Chuyên trang - Ở Đức nên biết - Báo Điện tử Tin Tức Việt Đứctrượt ngã trên các vỉa hè trơn trượt.

Bài viết Tránh ngã khi đường trơn vì tuyết: Đi như Chim cánh cụt là như thế nào? này tại: www.tintucvietduc.de đang được giữ bản quyền DMCA

CChuyên trang - Ở Đức nên biết - Báo Điện tử Tin Tức Việt Đứchim cánh cụt thường bước đi trong trạng tháiChuyên trang - Ở Đức nên biết - Báo Điện tử Tin Tức Việt Đức ngả mình về phía trước. Vì vậy, khi bước đi giống chim cánh cụt, Chuyên trang - Ở Đức nên biết - Báo Điện tử Tin Tức Việt Đứctrọng tâm của cơ thể của người sẽ được đặt ở phía trước, giảm tình trạng Chuyên trang - Ở Đức nên biết - Báo Điện tử Tin Tức Việt Đứctrượt ngã.

Chuyên trang - Ở Đức nên biết - Báo Điện tử Tin Tức Việt Đức

Đi như Chim Cánh cụt là cách đi được hướng dẫn theo hình minh họa sau

Bài viết này tại: www.tintucvietduc.de đang được giữ bản quyền DMCA

Báo Điện tử Tin Tức Việt Đức

Báo Điện tử Tin Tức Việt Đức

Tránh ngã khi đường trơn vì tuyết: Đi như Chim cánh cụt là như thế nào?_dmca_ac5e7df209

Chuyên trang - Ở Đức nên biết - Báo Điện tử Tin Tức Việt ĐứcCách đi thường của người hay gây trượt ngã. Hình minh họa: FASonntagszeitung

Bài viết này tại: www.tintucvietduc.de đang được giữ bản quyền DMCA

Báo Điện tử Tin Tức Việt Đức

Báo Điện tử Tin Tức Việt Đức

Tránh ngã khi đường trơn vì tuyết: Đi như Chim cánh cụt là như thế nào?_dmca_ac5e7df209

Chuyên trang - Ở Đức nên biết - Báo Điện tử Tin Tức Việt ĐứcCách đi như Chim Cánh cụt sẽ giảm trươn trượt trên đường đóng băng. Hình minh họa:  FASonntagszeitung

Chuyên trang - Ở Đức nên biết - Báo Điện tử Tin Tức Việt Đức©Vũ Thu Phương-TINTUCVIETDUC.DE
Nguồn: 
Chuyên trang - Ở Đức nên biết - Báo Điện tử Tin Tức Việt Đức FASonntagszeitung 

TINTUCVIETDUC.DE- Báo điện tử tại Đức từ 1995

TIN NHANH | THỰC TẾ | TỪ NƯỚC ĐỨC

Nhấn "Thích" Bạn sẽ cập nhật hàng ngày tin tức dành cho Kiều Bào ở Đức