Hải quan Đức: Những thông tin Bạn cần biết để tránh gặp rắc rối và mất tiền phạt

Đến Đức du lịch hoặc từ Việt Nam trở lại Đức, Bạn nên nhớ những Quy định sau của Đức để tránh gặp rắc rối hay phải trả tiền phạt vì không làm đúng.

 

aad029248a2c4ed5fb39e0b73c73d69e
Báo Điện tử Tin Tức Việt Đức

Báo điện tử Tin Tức Việt-Đức với những tin nhanh về thời sự, sinh hoạt của Cộng đồng Người Việt Tại CHLB Đức

Hải quan Đức: Những thông tin Bạn cần biết để tránh gặp rắc rỗi và mất tiền phạt - 0 aad029248a2c4ed5fb39e0b73c73d69e e2Rfg aad029248a2c4ed5fb39e0b73c73d69eChuyên trang - Ở Đức nên biết-aad029248a2c4ed5fb39e0b73c73d69eFoto: flughafen-stuttgart.de

aad029248a2c4ed5fb39e0b73c73d69e e2Rfg aad029248a2c4ed5fb39e0b73c73d69eChuyên trang - Ở Đức nên biết-aad029248a2c4ed5fb39e0b73c73d69e

Số tiền mặt TỐI ĐA vào/ ra khỏi nước Đức mà không cần khai báo là bao nhiêu?

Số tiền mặt mang theo khi ra/ vào aad029248a2c4ed5fb39e0b73c73d69e e2Rfg aad029248a2c4ed5fb39e0b73c73d69eChuyên trang - Ở Đức nên biết-aad029248a2c4ed5fb39e0b73c73d69engoài Lãnh Thổ Châu Âu tối đa là aad029248a2c4ed5fb39e0b73c73d69e g14tse aad029248a2c4ed5fb39e0b73c73d69eChuyên trang - Ở Đức nên biết-aad029248a2c4ed5fb39e0b73c73d69e10.000€

Nếu không khai báo hoặc khai báo ít đi để tránh vượt ngưỡng  aad029248a2c4ed5fb39e0b73c73d69e reTr3e aad029248a2c4ed5fb39e0b73c73d69eChuyên trang - Ở Đức nên biết-aad029248a2c4ed5fb39e0b73c73d69eTỐI ĐA cho phép, người sở hữu tiền sẽ bị phạt và số tiền phạt sẽ tùy vào mức độ vi phạm: từ aad029248a2c4ed5fb39e0b73c73d69e 3rt2fg aad029248a2c4ed5fb39e0b73c73d69eChuyên trang - Ở Đức nên biết-aad029248a2c4ed5fb39e0b73c73d69e 20-25% cho lỗi vô ý đến gần aad029248a2c4ed5fb39e0b73c73d69e reTr3e aad029248a2c4ed5fb39e0b73c73d69eChuyên trang - Ở Đức nên biết-aad029248a2c4ed5fb39e0b73c73d69e100% giá trị tiền hay tài sản mang theo.

»Xem Bài viết: Hải quan Đức: Số tiền mặt được phép mang không cần khai báo là bao nhiêu?

aad029248a2c4ed5fb39e0b73c73d69e e2Rfg aad029248a2c4ed5fb39e0b73c73d69eChuyên trang - Ở Đức nên biết-aad029248a2c4ed5fb39e0b73c73d69e

Tôi được phép mang những gì vào nước Đức?

Bạn được aad029248a2c4ed5fb39e0b73c73d69e hWe2fg aad029248a2c4ed5fb39e0b73c73d69eChuyên trang - Ở Đức nên biết-aad029248a2c4ed5fb39e0b73c73d69eMiễn thuế khi hàng hóa mang theo có tổng giá trị cao nhất là aad029248a2c4ed5fb39e0b73c73d69e g14tse aad029248a2c4ed5fb39e0b73c73d69eChuyên trang - Ở Đức nên biết-aad029248a2c4ed5fb39e0b73c73d69e430€.

Thuốc lá và đồ uống có cồn Bạn aad029248a2c4ed5fb39e0b73c73d69e e2Rfg aad029248a2c4ed5fb39e0b73c73d69eChuyên trang - Ở Đức nên biết-aad029248a2c4ed5fb39e0b73c73d69eđược phép mang theo, nhưng theo giới hạn cho phép:

aad029248a2c4ed5fb39e0b73c73d69e 3rt2fg aad029248a2c4ed5fb39e0b73c73d69eChuyên trang - Ở Đức nên biết-aad029248a2c4ed5fb39e0b73c73d69eBất kỳ ai cũng có thể bị kiểm tra nếu Hải quan Đức cảm thấy nghi ngờ.

»Xem Bài viết: Những đồ gì được phép mang vào nước Đức?

aad029248a2c4ed5fb39e0b73c73d69e reTr3e aad029248a2c4ed5fb39e0b73c73d69eChuyên trang - Ở Đức nên biết-aad029248a2c4ed5fb39e0b73c73d69e

Hải quan Đức có phạt tiền khi Tôi mang hàng giả/ hàng nhái vào nước Đức?

Bạn có thể sẽ phải trả giá rất đắt nếu mang aad029248a2c4ed5fb39e0b73c73d69e g14tse aad029248a2c4ed5fb39e0b73c73d69eChuyên trang - Ở Đức nên biết-aad029248a2c4ed5fb39e0b73c73d69ehàng giả hay aad029248a2c4ed5fb39e0b73c73d69e hWe2fg aad029248a2c4ed5fb39e0b73c73d69eChuyên trang - Ở Đức nên biết-aad029248a2c4ed5fb39e0b73c73d69ehàng nhái vào nước Đức.

Thuế Hải quan aad029248a2c4ed5fb39e0b73c73d69e e2Rfg aad029248a2c4ed5fb39e0b73c73d69eChuyên trang - Ở Đức nên biết-aad029248a2c4ed5fb39e0b73c73d69eĐức được áp dụng theo  aad029248a2c4ed5fb39e0b73c73d69e e2Rfg aad029248a2c4ed5fb39e0b73c73d69eChuyên trang - Ở Đức nên biết-aad029248a2c4ed5fb39e0b73c73d69eTổng giá trị hàng hóa và từng aad029248a2c4ed5fb39e0b73c73d69e e2Rfg aad029248a2c4ed5fb39e0b73c73d69eChuyên trang - Ở Đức nên biết-aad029248a2c4ed5fb39e0b73c73d69eloại/ mặt hàng riêng biệt:

»Xem Bài viết:  Mang hàng giả vào nước Đức sẽ bị HẢi quan xử lí ra sao?

aad029248a2c4ed5fb39e0b73c73d69e e2Rfg aad029248a2c4ed5fb39e0b73c73d69eChuyên trang - Ở Đức nên biết-aad029248a2c4ed5fb39e0b73c73d69e©Lê Hải Yến-TINTUCVIETDUC.DE

TINTUCVIETDUC.DE- Báo điện tử tại Đức từ 1995

TIN NHANH | THỰC TẾ | TỪ NƯỚC ĐỨC

Nhấn "Thích" Bạn sẽ cập nhật hàng ngày tin tức dành cho Kiều Bào ở Đức