Hải quan Đức: Những thông tin Bạn cần biết để tránh gặp rắc rối và mất tiền phạt

Đến Đức du lịch hoặc từ Việt Nam trở lại Đức, Bạn nên nhớ những Quy định sau của Đức để tránh gặp rắc rối hay phải trả tiền phạt vì không làm đúng.

 

4a0fe6165b496913a2b399414284ab87
Báo Điện tử Tin Tức Việt Đức

Báo điện tử Tin Tức Việt-Đức với những tin nhanh về thời sự, sinh hoạt của Cộng đồng Người Việt Tại CHLB Đức

Hải quan Đức: Những thông tin Bạn cần biết để tránh gặp rắc rỗi và mất tiền phạt - 034a0fe6165b496913a2b399414284ab874a0fe6165b496913a2b399414284ab87Chuyên trang - Ở Đức nên biết-4a0fe6165b496913a2b399414284ab87Foto: flughafen-stuttgart.de

44a0fe6165b496913a2b399414284ab874a0fe6165b496913a2b399414284ab87Chuyên trang - Ở Đức nên biết-4a0fe6165b496913a2b399414284ab87

Số tiền mặt TỐI ĐA vào/ ra khỏi nước Đức mà không cần khai báo là bao nhiêu?

Số tiền mặt mang theo khi ra/ vào 14a0fe6165b496913a2b399414284ab874a0fe6165b496913a2b399414284ab87Chuyên trang - Ở Đức nên biết-4a0fe6165b496913a2b399414284ab87ngoài Lãnh Thổ Châu Âu tối đa là 14a0fe6165b496913a2b399414284ab874a0fe6165b496913a2b399414284ab87Chuyên trang - Ở Đức nên biết-4a0fe6165b496913a2b399414284ab8710.000€

Nếu không khai báo hoặc khai báo ít đi để tránh vượt ngưỡng 14a0fe6165b496913a2b399414284ab874a0fe6165b496913a2b399414284ab87Chuyên trang - Ở Đức nên biết-4a0fe6165b496913a2b399414284ab87TỐI ĐA cho phép, người sở hữu tiền sẽ bị phạt và số tiền phạt sẽ tùy vào mức độ vi phạm: từ14a0fe6165b496913a2b399414284ab874a0fe6165b496913a2b399414284ab87Chuyên trang - Ở Đức nên biết-4a0fe6165b496913a2b399414284ab87 20-25% cho lỗi vô ý đến gần 14a0fe6165b496913a2b399414284ab874a0fe6165b496913a2b399414284ab87Chuyên trang - Ở Đức nên biết-4a0fe6165b496913a2b399414284ab87100% giá trị tiền hay tài sản mang theo.

»Xem Bài viết: Hải quan Đức: Số tiền mặt được phép mang không cần khai báo là bao nhiêu?

44a0fe6165b496913a2b399414284ab874a0fe6165b496913a2b399414284ab87Chuyên trang - Ở Đức nên biết-4a0fe6165b496913a2b399414284ab87

Tôi được phép mang những gì vào nước Đức?

Bạn được 14a0fe6165b496913a2b399414284ab874a0fe6165b496913a2b399414284ab87Chuyên trang - Ở Đức nên biết-4a0fe6165b496913a2b399414284ab87Miễn thuế khi hàng hóa mang theo có tổng giá trị cao nhất là 14a0fe6165b496913a2b399414284ab874a0fe6165b496913a2b399414284ab87Chuyên trang - Ở Đức nên biết-4a0fe6165b496913a2b399414284ab87430€.

Thuốc lá và đồ uống có cồn Bạn 14a0fe6165b496913a2b399414284ab874a0fe6165b496913a2b399414284ab87Chuyên trang - Ở Đức nên biết-4a0fe6165b496913a2b399414284ab87được phép mang theo, nhưng theo giới hạn cho phép:

14a0fe6165b496913a2b399414284ab874a0fe6165b496913a2b399414284ab87Chuyên trang - Ở Đức nên biết-4a0fe6165b496913a2b399414284ab87Bất kỳ ai cũng có thể bị kiểm tra nếu Hải quan Đức cảm thấy nghi ngờ.

»Xem Bài viết: Những đồ gì được phép mang vào nước Đức?

44a0fe6165b496913a2b399414284ab874a0fe6165b496913a2b399414284ab87Chuyên trang - Ở Đức nên biết-4a0fe6165b496913a2b399414284ab87

Hải quan Đức có phạt tiền khi Tôi mang hàng giả/ hàng nhái vào nước Đức?

Bạn có thể sẽ phải trả giá rất đắt nếu mang 14a0fe6165b496913a2b399414284ab874a0fe6165b496913a2b399414284ab87Chuyên trang - Ở Đức nên biết-4a0fe6165b496913a2b399414284ab87hàng giả hay 14a0fe6165b496913a2b399414284ab874a0fe6165b496913a2b399414284ab87Chuyên trang - Ở Đức nên biết-4a0fe6165b496913a2b399414284ab87hàng nhái vào nước Đức.

Thuế Hải quan 14a0fe6165b496913a2b399414284ab874a0fe6165b496913a2b399414284ab87Chuyên trang - Ở Đức nên biết-4a0fe6165b496913a2b399414284ab87Đức được áp dụng theo 14a0fe6165b496913a2b399414284ab874a0fe6165b496913a2b399414284ab87Chuyên trang - Ở Đức nên biết-4a0fe6165b496913a2b399414284ab87Tổng giá trị hàng hóa và từng 34a0fe6165b496913a2b399414284ab874a0fe6165b496913a2b399414284ab87Chuyên trang - Ở Đức nên biết-4a0fe6165b496913a2b399414284ab87loại/ mặt hàng riêng biệt:

»Xem Bài viết:  Mang hàng giả vào nước Đức sẽ bị HẢi quan xử lí ra sao?

14a0fe6165b496913a2b399414284ab874a0fe6165b496913a2b399414284ab87Chuyên trang - Ở Đức nên biết-4a0fe6165b496913a2b399414284ab87©Lê Hải Yến-TINTUCVIETDUC.DE

TINTUCVIETDUC.DE- Báo điện tử tại Đức từ 1995

TIN NHANH | THỰC TẾ | TỪ NƯỚC ĐỨC

Nhấn "Thích" Bạn sẽ cập nhật hàng ngày tin tức dành cho Kiều Bào ở Đức của chúng tôi