Hải quan Đức: Những thông tin Bạn cần biết để tránh gặp rắc rối và mất tiền phạt

Đến Đức du lịch hoặc từ Việt Nam trở lại Đức, Bạn nên nhớ những Quy định sau của Đức để tránh gặp rắc rối hay phải trả tiền phạt vì không làm đúng.

 

65b30b56cf8a6e4c0f0c544db13f56e9
Báo Điện tử Tin Tức Việt Đức

Báo điện tử Tin Tức Việt-Đức với những tin nhanh về thời sự, sinh hoạt của Cộng đồng Người Việt Tại CHLB Đức

Hải quan Đức: Những thông tin Bạn cần biết để tránh gặp rắc rỗi và mất tiền phạt - 0365b30b56cf8a6e4c0f0c544db13f56e965b30b56cf8a6e4c0f0c544db13f56e9Chuyên trang - Ở Đức nên biết-65b30b56cf8a6e4c0f0c544db13f56e9Foto: flughafen-stuttgart.de

465b30b56cf8a6e4c0f0c544db13f56e965b30b56cf8a6e4c0f0c544db13f56e9Chuyên trang - Ở Đức nên biết-65b30b56cf8a6e4c0f0c544db13f56e9

Số tiền mặt TỐI ĐA vào/ ra khỏi nước Đức mà không cần khai báo là bao nhiêu?

Số tiền mặt mang theo khi ra/ vào 165b30b56cf8a6e4c0f0c544db13f56e965b30b56cf8a6e4c0f0c544db13f56e9Chuyên trang - Ở Đức nên biết-65b30b56cf8a6e4c0f0c544db13f56e9ngoài Lãnh Thổ Châu Âu tối đa là 165b30b56cf8a6e4c0f0c544db13f56e965b30b56cf8a6e4c0f0c544db13f56e9Chuyên trang - Ở Đức nên biết-65b30b56cf8a6e4c0f0c544db13f56e910.000€

Nếu không khai báo hoặc khai báo ít đi để tránh vượt ngưỡng 165b30b56cf8a6e4c0f0c544db13f56e965b30b56cf8a6e4c0f0c544db13f56e9Chuyên trang - Ở Đức nên biết-65b30b56cf8a6e4c0f0c544db13f56e9TỐI ĐA cho phép, người sở hữu tiền sẽ bị phạt và số tiền phạt sẽ tùy vào mức độ vi phạm: từ165b30b56cf8a6e4c0f0c544db13f56e965b30b56cf8a6e4c0f0c544db13f56e9Chuyên trang - Ở Đức nên biết-65b30b56cf8a6e4c0f0c544db13f56e9 20-25% cho lỗi vô ý đến gần 165b30b56cf8a6e4c0f0c544db13f56e965b30b56cf8a6e4c0f0c544db13f56e9Chuyên trang - Ở Đức nên biết-65b30b56cf8a6e4c0f0c544db13f56e9100% giá trị tiền hay tài sản mang theo.

»Xem Bài viết: Hải quan Đức: Số tiền mặt được phép mang không cần khai báo là bao nhiêu?

465b30b56cf8a6e4c0f0c544db13f56e965b30b56cf8a6e4c0f0c544db13f56e9Chuyên trang - Ở Đức nên biết-65b30b56cf8a6e4c0f0c544db13f56e9

Tôi được phép mang những gì vào nước Đức?

Bạn được 165b30b56cf8a6e4c0f0c544db13f56e965b30b56cf8a6e4c0f0c544db13f56e9Chuyên trang - Ở Đức nên biết-65b30b56cf8a6e4c0f0c544db13f56e9Miễn thuế khi hàng hóa mang theo có tổng giá trị cao nhất là 165b30b56cf8a6e4c0f0c544db13f56e965b30b56cf8a6e4c0f0c544db13f56e9Chuyên trang - Ở Đức nên biết-65b30b56cf8a6e4c0f0c544db13f56e9430€.

Thuốc lá và đồ uống có cồn Bạn 165b30b56cf8a6e4c0f0c544db13f56e965b30b56cf8a6e4c0f0c544db13f56e9Chuyên trang - Ở Đức nên biết-65b30b56cf8a6e4c0f0c544db13f56e9được phép mang theo, nhưng theo giới hạn cho phép:

165b30b56cf8a6e4c0f0c544db13f56e965b30b56cf8a6e4c0f0c544db13f56e9Chuyên trang - Ở Đức nên biết-65b30b56cf8a6e4c0f0c544db13f56e9Bất kỳ ai cũng có thể bị kiểm tra nếu Hải quan Đức cảm thấy nghi ngờ.

»Xem Bài viết: Những đồ gì được phép mang vào nước Đức?

465b30b56cf8a6e4c0f0c544db13f56e965b30b56cf8a6e4c0f0c544db13f56e9Chuyên trang - Ở Đức nên biết-65b30b56cf8a6e4c0f0c544db13f56e9

Hải quan Đức có phạt tiền khi Tôi mang hàng giả/ hàng nhái vào nước Đức?

Bạn có thể sẽ phải trả giá rất đắt nếu mang 165b30b56cf8a6e4c0f0c544db13f56e965b30b56cf8a6e4c0f0c544db13f56e9Chuyên trang - Ở Đức nên biết-65b30b56cf8a6e4c0f0c544db13f56e9hàng giả hay 165b30b56cf8a6e4c0f0c544db13f56e965b30b56cf8a6e4c0f0c544db13f56e9Chuyên trang - Ở Đức nên biết-65b30b56cf8a6e4c0f0c544db13f56e9hàng nhái vào nước Đức.

Thuế Hải quan 165b30b56cf8a6e4c0f0c544db13f56e965b30b56cf8a6e4c0f0c544db13f56e9Chuyên trang - Ở Đức nên biết-65b30b56cf8a6e4c0f0c544db13f56e9Đức được áp dụng theo 165b30b56cf8a6e4c0f0c544db13f56e965b30b56cf8a6e4c0f0c544db13f56e9Chuyên trang - Ở Đức nên biết-65b30b56cf8a6e4c0f0c544db13f56e9Tổng giá trị hàng hóa và từng 365b30b56cf8a6e4c0f0c544db13f56e965b30b56cf8a6e4c0f0c544db13f56e9Chuyên trang - Ở Đức nên biết-65b30b56cf8a6e4c0f0c544db13f56e9loại/ mặt hàng riêng biệt:

»Xem Bài viết:  Mang hàng giả vào nước Đức sẽ bị HẢi quan xử lí ra sao?

165b30b56cf8a6e4c0f0c544db13f56e965b30b56cf8a6e4c0f0c544db13f56e9Chuyên trang - Ở Đức nên biết-65b30b56cf8a6e4c0f0c544db13f56e9©Lê Hải Yến-TINTUCVIETDUC.DE

TINTUCVIETDUC.DE- Báo điện tử tại Đức từ 1995

TIN NHANH | THỰC TẾ | TỪ NƯỚC ĐỨC

Nhấn "Thích" Bạn sẽ cập nhật hàng ngày tin tức dành cho Kiều Bào ở Đức của chúng tôi