Chế độ - Chính Sách

Những giấy tờ cần thiết để nhập Quốc tịch Đức

Đa số những người không đủ điều kiện hay không muốn vào quốc tịch Đức thì hộ chiếu Đức vẫn đứng vị trí số một vì công dân Đức được đi 177 nước trên thế giới mà không cần thị thực.

Trẻ sinh ra tại Đức sẽ có Quốc tịch Đức?

TINTUCVIETDUC.DE xin giới thiệu với bạn đọc những Quy định của Luật Pháp Đức về việc Quốc tịch đối với trẻ sinh ra tại đây như sau:

Người nhận Hartz IV có thêm tiền...uống rượu?

Như TINTUCVIETDUC.DE đã chia sẻ với Bạn đọc, bắt đầu từ tháng 1.2017, người nhận Trợ cấp Hartz IV sẽ nhận thêm tiền từ Chính phủ.