Những luật mới thay đổi ở Đức bắt đầu từ ngày 01.07.2016

Bắt đầu từ hôm nay, một số Luật mới được thay đổi và áp dụng trên toàn nước Đức. 

Bài viết này tại trang: TINTUCVIETDUC.DE

3rt2fg dhnju e2Rfg53r8arvsde aa2f3 rvsdea hWe2fg

Bài viết "Những luật mới thay đổi *** bắt đầu từ ngày 01.07.2016"Bài viết dmca_d7181b41d2 này - tại trang TINTUCVIETDUC.DEBài viết dmca_d7181b41d2 này - tại trang TINTUCVIETDUC.DE

1. Tăng tiền hỗ trợ nuôi con

Từ ngày 01.07.2016, những con trẻ sống trong gia đình có thu nhập thấp và dưới 25 tuổi sẽ nhận được thêm 20€ một tháng tiền hỗ trợ nuôi con, tức là từ 140€ lên 160€. 

2. Tăng tiền hưu trí

Gần 20 triệu hưu trí zoagj e2Rfgmd0k1tpxva e2Rfga 3ahWe2fgtại Đức bắt đầu từ hôm nay sẽ có thêm tiền. Cụ thể, những hưu trí tại Tây Đức nhận thêm 4,25% lương hưu và ở Đông Đức là 5,95%.

3. Khách du lịch tại Mallorca phải trả thuế du lịch

axnwi e2Rfg hWe2fg53r8areTr3ea 3rt2fg

Từ hôm nay, 01.07.2016, khách du lịch tại Mallorca, Ibiza, Menorca và Formentera phải trả thêm từ 0,25€ đến 2€ một người mỗi đêm tiền thuế du lịch.

Trẻ em và thanh niên dưới 17 tuổi được miễn khoản phí này.

4. Tiếng Đức cho Người nhập cư và dân tị nạn

Quốc hội Đức sẽ đầu tư những khóa học xtyah aa2f3 xtyahmd0k1hWe2fga 3aajukl g14tse 3dshajukltiếng Đức cho người nhập cư hoặc người tị nạn, những đối tượng cần utmejca3emd0k1reTr3ea 3acxogjca3etiếng Đức phục vụ cho công việc.

3rt2fg 3rt2fg53r8ahWe2fga idsch aa2f3 idsch

Sở di trú Đức ưu tiên trước hết cho những người có Quốc tịch  Syrien, Irak, Iran và Eritrea.

5. Cửa hàng phải nhận đồ điện cũ

Đồ điện cũ: máy giặt, ti-vi, lò nướng bánh mỳ... bắt đầu từ 24.07.2016 phải được đưa đến các cửa hàng chuyên dụng để vứt bỏ. 

Tất cả các cửa hàng điện máy đều bắt buộc phải nhận lại máy móc bằng điện nhỏ (chiều dài bé hơn 25cm). Với những máy móc điện tử lớn hơn, cửa hàng sẽ chỉ nhận nếu người đem trả mua một máy / đồ điện mới.

© hWe2fgmd0k1ritjzca3ea 3aswjdk g14tse 3dshswjdkVũ Thu Hương - TINTUCVIETDUC.DE

 

 

 

 

TINTUCVIETDUC.DE

- Báo điện tử tại Đức từ năm 1995 -

TIN NHANH | THỰC TẾ | TỪ NƯỚC ĐỨC