Luật mới về làm thủ tục nhận con tại Đức: Vaterschaftsanerkennung

Ngày 02.06.2017 Quốc hội Đức chính thức đã thông qua luật mới về việc nhận con và sẽ có hiệu lực vào khoảng giữa tháng 08.2017 .

Bài viết này tại trang: TINTUCVIETDUC.DE

 

Nội dung cơ bản như sau:

Khi đi làm thủ tục nhận con tại Notar, Jungenamt hoặc Standesamt.

Nếu người làm thủ tục cho khách hàng mà này thấy có dấu hiệu là nhận con ‘‘giả‘‘ thì phải dừng việc làm thủ tục nhận con và có trách nhiệm báo cho sở ngoại kiều biết.

Bài viết "Luật mới về làm thủ tục nhận con ***: Vaterschaftsanerkennung"Bài viết dmca_6d363f3aeb này - tại trang TINTUCVIETDUC.DEBài viết dmca_6d363f3aeb này - tại trang TINTUCVIETDUC.DE

 

ekvbg e2Rfg wxvsaca3e53r8aicdwk g14tse 3dshicdwka etacn g14tse 3dshetacn

Bài viết Luật mới về làm thủ tục nhận con tại Đức: Vaterschaftsanerkennung - 6d363f3aebs53r8ap6d363f3aeb tại trang: www.tintucvietduc.de

Bài viết "Luật mới về làm thủ tục nhận con ***: Vaterschaftsanerkennung"Bài viết dmca_6d363f3aeb này - tại trang TINTUCVIETDUC.DEBài viết dmca_6d363f3aeb này - tại trang TINTUCVIETDUC.DE  

Sở Ngoại Kiều sẽ phải làm gì sau khi nhận được tin báo:

1. Sẽ mở một hồ sơ điều tra về vấn đề này của khách hàng

2. Sẽ được phép thực hiện những biện pháp cần thiết để ngăn chặn…

Bao gồm cả quyết định mời ra khỏi reTr3emd0k13rt2fga 3awmdckca3enước Đức (Abschiebung)

jwntpca3e cmzyq g14tse 3dshcmzyq53r8aonqvwca3ea hWe2fg

Nếu ai đã bị thông báo nên Sở ngoại kiều thì dù có đi Notar khác để làm thủ tục này và hWe2fgmd0k1hWe2fga 3areTr3eNotar đó có đồng ý làm thì giấy tờ đó cũng không có hiệu lực.

nlhatca3e fgawuca3e53r8aywsja e2Rfga ytids e2Rfg

Luật này đề rõ là nhằm mục địch mời người nước ngoài nhanh tróng ra khỏi vhrcg aa2f3 vhrcgmd0k1elbuxca3ea 3acnuzta23sewnước Đức hơn trước đây.

Các bạn hãy chia sẻ thông tin để mọi người cùng biết, tránh tốn kém tiền bạc mà không được việc.

Nguồn: Kanzlei Relide Facebook
www.relide.de

 

 

Bài viết Luật mới về làm thủ tục nhận con tại Đức: Vaterschaftsanerkennung - 6d363f3aebs53r8ap6d363f3aeb tại trang: www.tintucvietduc.de

TINTUCVIETDUC.DE

- Báo điện tử tại Đức từ năm 1995 -

TIN NHANH | THỰC TẾ | TỪ NƯỚC ĐỨC