Học tiếng Đức

Kinh nghiệm Học tiếng Đức

Cách đặt một câu tiếng Đức hoàn chỉnh

Để đặt được câu tiếng Đức hoàn chỉnh, Bạn cần nhớ một số lưu ý về Vị trí các Thành phần câu: Chủ ngữ, vị ngữ, trạng ngữ..... TINTUCVIETDUC.DE giải thích giúp Bạn kỹ hơn trong bài viết dưới đây.

Tiếng Đức giao tiếp - Ở trong Quán ăn, Nhà Hàng

Ở Đức hay ở các nước Châu Âu nói chung, việc đi ăn nhà hàng là một nét giao tiếp cơ bản, học tập những xã giao cơ bản nơi giao tiếp nhà hàng với ngôn ngữ thường dùng vô cùng quan trọng.