Học tiếng Đức

Kinh nghiệm Học tiếng Đức

Tiếng Đức giao tiếp - Đưa tiễn tạm biệt Cách chào tạm biệt cùng một số mẫu câu thông dụng để nhắn nhủ và bày tỏ cảm xúc trong tiếng Đức. Còn khi cáo...

Tiếng Đức giao tiếp - Tụ hội, sinh nhật Ở nước ngoài, thường hay tụ họp sinh nhật bạn bè với nhau, ăn mặc có thể tùy ý, nhưng tặng phẩm không thể thiếu,...