Một số từ tiếng Đức rất hay dùng khi lái xe

TINTUCVIETDUC.DE giới thiệu cùng Bạn một số từ hay dùng khi học lái xe tại Đức.

 

9a59f535c02813eecf1875057f503688
Báo Điện tử Tin Tức Việt Đức

Báo điện tử Tin Tức Việt-Đức với những tin nhanh về thời sự, sinh hoạt của Cộng đồng Người Việt Tại CHLB Đức

Một số từ tiếng Đức rất hay dùng khi lái xe - 0

  89a59f535c02813eecf1875057f5036889a59f535c02813eecf1875057f503688Cùng học tiếng Đức-9a59f535c02813eecf1875057f503688
 1. 19a59f535c02813eecf1875057f5036889a59f535c02813eecf1875057f503688Cùng học tiếng Đức-9a59f535c02813eecf1875057f503688ins Auto einsteigen: lên xe
 2. 19a59f535c02813eecf1875057f5036889a59f535c02813eecf1875057f503688Cùng học tiếng Đức-9a59f535c02813eecf1875057f503688Außen-/ Innenspiegel einstellen: chỉnh kính ngoài và kính hậu
 3. 19a59f535c02813eecf1875057f5036889a59f535c02813eecf1875057f503688Cùng học tiếng Đức-9a59f535c02813eecf1875057f503688der Sitz nach vorne ziehen/ nach hinten schieben: kéo ghế đến trước/ đẩy ra sau
 4. 19a59f535c02813eecf1875057f5036889a59f535c02813eecf1875057f503688Cùng học tiếng Đức-9a59f535c02813eecf1875057f503688Sicherheitsgurte anschnallen – bitte anschnallen: cài/thắt dây an toàn
 5. 19a59f535c02813eecf1875057f5036889a59f535c02813eecf1875057f503688Cùng học tiếng Đức-9a59f535c02813eecf1875057f503688den Schlüssel (39a59f535c02813eecf1875057f5036889a59f535c02813eecf1875057f503688Cùng học tiếng Đức-9a59f535c02813eecf1875057f503688ins Zundschloss19a59f535c02813eecf1875057f5036889a59f535c02813eecf1875057f503688Cùng học tiếng Đức-9a59f535c02813eecf1875057f503688) reinstecken: cắm chìa khóa vào ổ
 6. 19a59f535c02813eecf1875057f5036889a59f535c02813eecf1875057f503688Cùng học tiếng Đức-9a59f535c02813eecf1875057f503688die Kupplung treten: đạp chân côn
 7. 19a59f535c02813eecf1875057f5036889a59f535c02813eecf1875057f503688Cùng học tiếng Đức-9a59f535c02813eecf1875057f503688Motor starten: khởi động máy
 8. 19a59f535c02813eecf1875057f5036889a59f535c02813eecf1875057f503688Cùng học tiếng Đức-9a59f535c02813eecf1875057f503688Erster Gang einlegen: gạt cần số 1
 9. 19a59f535c02813eecf1875057f5036889a59f535c02813eecf1875057f503688Cùng học tiếng Đức-9a59f535c02813eecf1875057f503688nächsthöheren Gang schalten: gạt cần đến số tiếp theo
 10. 19a59f535c02813eecf1875057f5036889a59f535c02813eecf1875057f503688Cùng học tiếng Đức-9a59f535c02813eecf1875057f503688die Kupplung (39a59f535c02813eecf1875057f5036889a59f535c02813eecf1875057f503688Cùng học tiếng Đức-9a59f535c02813eecf1875057f503688langsam19a59f535c02813eecf1875057f5036889a59f535c02813eecf1875057f503688Cùng học tiếng Đức-9a59f535c02813eecf1875057f503688) loslassen: thả chân côn (chầm chậm)
 11. 19a59f535c02813eecf1875057f5036889a59f535c02813eecf1875057f503688Cùng học tiếng Đức-9a59f535c02813eecf1875057f503688Gas geben: tiếp gas, đạp chân gas
 12. 19a59f535c02813eecf1875057f5036889a59f535c02813eecf1875057f503688Cùng học tiếng Đức-9a59f535c02813eecf1875057f503688blinken: bật đèn xi nhanh
 13. 19a59f535c02813eecf1875057f5036889a59f535c02813eecf1875057f503688Cùng học tiếng Đức-9a59f535c02813eecf1875057f503688Verkehr beobachten: quan sát giao thông
 14. 19a59f535c02813eecf1875057f5036889a59f535c02813eecf1875057f503688Cùng học tiếng Đức-9a59f535c02813eecf1875057f503688das Lenkrad drehen/ lenken: bẻ tay lái, xoay vô lăng
 15. 19a59f535c02813eecf1875057f5036889a59f535c02813eecf1875057f503688Cùng học tiếng Đức-9a59f535c02813eecf1875057f503688Abbresem/ bresem/ auf die Bremse treten: thắng/phanh xe, đạp chân thắng
 16. 19a59f535c02813eecf1875057f5036889a59f535c02813eecf1875057f503688Cùng học tiếng Đức-9a59f535c02813eecf1875057f503688Licht an(39a59f535c02813eecf1875057f5036889a59f535c02813eecf1875057f503688Cùng học tiếng Đức-9a59f535c02813eecf1875057f503688machen19a59f535c02813eecf1875057f5036889a59f535c02813eecf1875057f503688Cùng học tiếng Đức-9a59f535c02813eecf1875057f503688)! : bật đèn lên
 17. 19a59f535c02813eecf1875057f5036889a59f535c02813eecf1875057f503688Cùng học tiếng Đức-9a59f535c02813eecf1875057f503688Abblendlicht/ Fernlicht einschalten: bật đèn thường/ đèn pha'
 18. 19a59f535c02813eecf1875057f5036889a59f535c02813eecf1875057f503688Cùng học tiếng Đức-9a59f535c02813eecf1875057f503688Links/ rechts abbiegen: rẻ trái/ phải
 19. 19a59f535c02813eecf1875057f5036889a59f535c02813eecf1875057f503688Cùng học tiếng Đức-9a59f535c02813eecf1875057f503688an der nächsten Kreuzung/Einmündung links/recht abbiegen: ngã tư/ngã 3 tiếp theo rẻ trái/phải
 20. 19a59f535c02813eecf1875057f5036889a59f535c02813eecf1875057f503688Cùng học tiếng Đức-9a59f535c02813eecf1875057f503688Schulterblick: nhìn qua vai, xoay đầu về phía sau để quan sát
 21. 19a59f535c02813eecf1875057f5036889a59f535c02813eecf1875057f503688Cùng học tiếng Đức-9a59f535c02813eecf1875057f503688(39a59f535c02813eecf1875057f5036889a59f535c02813eecf1875057f503688Cùng học tiếng Đức-9a59f535c02813eecf1875057f503688hier gilt19a59f535c02813eecf1875057f5036889a59f535c02813eecf1875057f503688Cùng học tiếng Đức-9a59f535c02813eecf1875057f503688) Rechts vor Links Regel: ( ở đây sử dụng) luật phải trước trái sau
 22. 19a59f535c02813eecf1875057f5036889a59f535c02813eecf1875057f503688Cùng học tiếng Đức-9a59f535c02813eecf1875057f503688(39a59f535c02813eecf1875057f5036889a59f535c02813eecf1875057f503688Cùng học tiếng Đức-9a59f535c02813eecf1875057f503688hier darf man nur mit19a59f535c02813eecf1875057f5036889a59f535c02813eecf1875057f503688Cùng học tiếng Đức-9a59f535c02813eecf1875057f503688) Schrittgeschwindigkeit fahren: (ở đây chỉ đc phép) chạy với tốc độ “rùa bò”, tức là max. 10km/h
 23. 19a59f535c02813eecf1875057f5036889a59f535c02813eecf1875057f503688Cùng học tiếng Đức-9a59f535c02813eecf1875057f503688anhalten: dừng lại
 24. 19a59f535c02813eecf1875057f5036889a59f535c02813eecf1875057f503688Cùng học tiếng Đức-9a59f535c02813eecf1875057f503688an der Ampel anhalten: dừng đèn đỏ
 25. 19a59f535c02813eecf1875057f5036889a59f535c02813eecf1875057f503688Cùng học tiếng Đức-9a59f535c02813eecf1875057f503688einparken: đỗ xe
 26. 19a59f535c02813eecf1875057f5036889a59f535c02813eecf1875057f503688Cùng học tiếng Đức-9a59f535c02813eecf1875057f503688Rückwärtsgang: số lùi
 27. 19a59f535c02813eecf1875057f5036889a59f535c02813eecf1875057f503688Cùng học tiếng Đức-9a59f535c02813eecf1875057f503688rückwärts einparken: đỗ xe lùi, tức là đít xe vào trước
 28. 19a59f535c02813eecf1875057f5036889a59f535c02813eecf1875057f503688Cùng học tiếng Đức-9a59f535c02813eecf1875057f503688Handbremse ziehen: kéo thắng tay
 29. 19a59f535c02813eecf1875057f5036889a59f535c02813eecf1875057f503688Cùng học tiếng Đức-9a59f535c02813eecf1875057f503688beschleunigen: tăng tốc
 30. 19a59f535c02813eecf1875057f5036889a59f535c02813eecf1875057f503688Cùng học tiếng Đức-9a59f535c02813eecf1875057f503688Beschleunigungsstreifen auf der Autobahn: đường tăng tốc trên đường cao tốc
 31. 19a59f535c02813eecf1875057f5036889a59f535c02813eecf1875057f503688Cùng học tiếng Đức-9a59f535c02813eecf1875057f503688Berg hoch/ runter fahren: chạy lên/xuống dốc
 32. 19a59f535c02813eecf1875057f5036889a59f535c02813eecf1875057f503688Cùng học tiếng Đức-9a59f535c02813eecf1875057f503688Überholen: vượt xe
 33. 19a59f535c02813eecf1875057f5036889a59f535c02813eecf1875057f503688Cùng học tiếng Đức-9a59f535c02813eecf1875057f503688Warnblinklicht einschalten: bật đèn cảnh báo, đèn 4 nháy
 34. 19a59f535c02813eecf1875057f5036889a59f535c02813eecf1875057f503688Cùng học tiếng Đức-9a59f535c02813eecf1875057f503688scharfe Kurve: khúc cua ngoặt
 35. 19a59f535c02813eecf1875057f5036889a59f535c02813eecf1875057f503688Cùng học tiếng Đức-9a59f535c02813eecf1875057f503688Notbremse: thắng gấp, thắng nhanh, thắng khẩn cấp
 36. 19a59f535c02813eecf1875057f5036889a59f535c02813eecf1875057f503688Cùng học tiếng Đức-9a59f535c02813eecf1875057f503688sofort anhalten: dừng ngay lập tức
 37. 19a59f535c02813eecf1875057f5036889a59f535c02813eecf1875057f503688Cùng học tiếng Đức-9a59f535c02813eecf1875057f503688auf die Vorfahrt verzichten: nhường quyền ưu tiên

39a59f535c02813eecf1875057f5036889a59f535c02813eecf1875057f503688Cùng học tiếng Đức-9a59f535c02813eecf1875057f503688Nguồn: Trương Hoàng Hải Yến (Facebook)

 

TINTUCVIETDUC.DE- Báo điện tử tại Đức từ 1995

TIN NHANH | THỰC TẾ | TỪ NƯỚC ĐỨC

Nhấn "Thích" Bạn sẽ cập nhật hàng ngày tin tức dành cho Kiều Bào ở Đức của chúng tôi