Những câu tiếng Đức hay dùng trong Tiệm Tóc và Làm móng tay

TINTUCVIETDUC.DE giới thiệu những mẫu câu Tiếng Đức hay nói sau đây sẽ giúp bạn thuận tiện khi giao tiếp .

Bài viết này tại trang: TINTUCVIETDUC.DE

Bài viết reTr3e đã đăng tại: www.tintucvietduc.de

 Bạn đang làm nghề Bài viết "#47cd590732" này đã đăng: TINTUCVIETDUC.DEuốn tóc, làm móng tay?uốn tóc, làm móng tay? hoặc cũng có thể bạn cần đến dịch vụ để sửa sang mái tóc và làm đẹp bàn tay cho mình. Những mẫu câu Tiếng Đức hay nói sau đây sẽ giúp bạn thuận tiện khi giao tiếp .

Bài viết "Những câu *** hay dùng trong Tiệm Tóc và Làm móng tay"Bài viết dmca_47cd590732 này - tại trang TINTUCVIETDUC.DEBài viết dmca_47cd590732 này - tại trang TINTUCVIETDUC.DE

Bài viết "#47cd590732" này đã đăng tại: TINTUCVIETDUC.DE

Những câu Tiếng Đức hay nói trong Tiệm làm Tóc

Những câu Tiếng Đức hay nói trong Tiệm làm Tóc

 

Bài viết vjutd dmcaa2f www_tintucvietduc_de đã đăng tại: www.tintucvietduc.de

Bài viết Những câu tiếng Đức hay dùng trong Tiệm Tóc và Làm móng tay này tại: www.tintucvietduc.de đang được giữ bản quyền DMCA

Bài viết Những câu tiếng Đức hay dùng trong Tiệm Tóc và Làm móng tay này tại: www.tintucvietduc.de đang được giữ bản quyền DMCA

 1. Bài viết đã đăng tại: www.tintucvietduc.de - lcizmk

  Bài viết "#47cd590732" này đã đăng: TINTUCVIETDUC.DEHaarschneiden oder rasieren? Haarschneiden oder rasieren? Cắt tóc hay cạo mặt?
 2. Bài viết g14tse đã đăng tại: www.tintucvietduc.de

  Bài viết đã đăng tại: www.tintucvietduc.de - fkzyio

  Bài viết "#47cd590732" này đã đăng: TINTUCVIETDUC.DESchneiden Sie nicht zu kurz! Schneiden Sie nicht zu kurz! Đừng cắt ngắn quá
 3. Bài viết vwafudmca3e www_tintucvietduc_de đã đăng tại: www.tintucvietduc.de

  Bài viết đã đăng tại: www.tintucvietduc.de - pamcoi

  Bài viết "#47cd590732" này đã đăng: TINTUCVIETDUC.DEIch möchte die Haare gewaschen habenIch möchte die Haare gewaschen haben Tôi muốn gội đầu
 4. Bài viết e2Rfg đã đăng tại: www.tintucvietduc.de

  Bài viết đã đăng tại: www.tintucvietduc.de - yizmot

  Bài viết "#47cd590732" này đã đăng: TINTUCVIETDUC.DEIch möchte mir die Haare schneiden lassen Ich möchte mir die Haare schneiden lassen Tôi muốn cắt tóc
 5. Bài viết hWe2fg đã đăng tại: www.tintucvietduc.de

  Bài viết đã đăng tại: www.tintucvietduc.de - pyjbdn

  IBài viết "#47cd590732" này đã đăng: TINTUCVIETDUC.DEch möchte sehen, wie der Kopf von hinten aussieht ch möchte sehen, wie der Kopf von hinten aussieht Tôi muốn xem phía sau đầu như thế nào.
 6. Bài viết reTr3e đã đăng tại: www.tintucvietduc.de

  Bài viết đã đăng tại: www.tintucvietduc.de - goyjkm

  Bài viết "#47cd590732" này đã đăng: TINTUCVIETDUC.DEIch möchte mir die Haare braun färben lassen Ich möchte mir die Haare braun färben lassen Tôi muốn nhuộm tóc thành màu nâu
 7. Bài viết yseiw dmcaa2f www_tintucvietduc_de đã đăng tại: www.tintucvietduc.de

  Bài viết đã đăng tại: www.tintucvietduc.de - bfgjcw

  Bài viết "#47cd590732" này đã đăng: TINTUCVIETDUC.DEKannst du (Könten Sie) mir einen guten Friseur empfehlen?Kannst du (Könten Sie) mir einen guten Friseur empfehlen? Ông bà có thể giới thiệu cho tôi thợ uốn tóc giỏi không?
 8. Bài viết hWe2fg đã đăng tại: www.tintucvietduc.de

  Bài viết đã đăng tại: www.tintucvietduc.de - jshifu

  Bài viết "#47cd590732" này đã đăng: TINTUCVIETDUC.DEDu solltest dich einen Tag vorher anmelden Du solltest dich einen Tag vorher anmelden Bạn phải đăng ký trước một ngày
 9. Bài viết e2Rfg đã đăng tại: www.tintucvietduc.de

  Bài viết đã đăng tại: www.tintucvietduc.de - ieaunl

  Bài viết "#47cd590732" này đã đăng: TINTUCVIETDUC.DEKann ich sofort dran kommen? Kann ich sofort dran kommen? Tôi có thể vào ngay bây giờ được không?
 10. Bài viết reTr3e đã đăng tại: www.tintucvietduc.de

  Bài viết đã đăng tại: www.tintucvietduc.de - scdymz

  Bài viết "#47cd590732" này đã đăng: TINTUCVIETDUC.DEWie lange muss ich warten? Wie lange muss ich warten? Tôi phải đợi bao lâu?
  Bài viết "Những câu *** hay dùng trong Tiệm Tóc và Làm móng tay"Bài viết dmca_47cd590732 này - tại trang TINTUCVIETDUC.DEBài viết dmca_47cd590732 này - tại trang TINTUCVIETDUC.DE

 11. Bài viết e2Rfg đã đăng tại: www.tintucvietduc.de

  Bài viết đã đăng tại: www.tintucvietduc.de - gzpklq

  Bài viết "#47cd590732" này đã đăng: TINTUCVIETDUC.DEWie hätten Sie gern Ihr Haar? Wie hätten Sie gern Ihr Haar? Ông(bà)muốn làm kiểu tóc gì ?
 12. Bài viết e2Rfg đã đăng tại: www.tintucvietduc.de

  Bài viết đã đăng tại: www.tintucvietduc.de - nkayml

  Bài viết "#47cd590732" này đã đăng: TINTUCVIETDUC.DEIch möchte gerne Muster sehenIch möchte gerne Muster sehen Tôi muốn xem các màu
 13. Bài viết hWe2fg đã đăng tại: www.tintucvietduc.de

  Bài viết đã đăng tại: www.tintucvietduc.de - dzayge

  Bài viết "#47cd590732" này đã đăng: TINTUCVIETDUC.DEKürzere Haare würden Ihnen besser stehen Kürzere Haare würden Ihnen besser stehen Tóc ngắn có thể hợp với ông(bà) hơn.
 14. Bài viết jevpsdmca3e www_tintucvietduc_de đã đăng tại: www.tintucvietduc.de

  Bài viết đã đăng tại: www.tintucvietduc.de - xtbopr

  Bài viết "#47cd590732" này đã đăng: TINTUCVIETDUC.DESchauen Sie sich bitte diese Top Haarmoden an Schauen Sie sich bitte diese Top Haarmoden an Ông(bà) xem những kiểu tóc đang được ưa chuộng này
 15. Bài viết weopc dmcaa2f www_tintucvietduc_de đã đăng tại: www.tintucvietduc.de

  Bài viết đã đăng tại: www.tintucvietduc.de - nrheck

  Bài viết "#47cd590732" này đã đăng: TINTUCVIETDUC.DEIch wähle diese da Ich wähle diese da Tôi chọn kiểu này.
 16. Bài viết hWe2fg đã đăng tại: www.tintucvietduc.de

  Bài viết đã đăng tại: www.tintucvietduc.de - qmvenb

  Bài viết "#47cd590732" này đã đăng: TINTUCVIETDUC.DEBitte trimmen Sie ihn etwasBitte trimmen Sie ihn etwas Xin vui lòng tỉa gọn một chút.
 17. Bài viết reTr3e đã đăng tại: www.tintucvietduc.de

  Bài viết đã đăng tại: www.tintucvietduc.de - difzcy

  Bài viết "#47cd590732" này đã đăng: TINTUCVIETDUC.DEAber schneiden Sie bitte nur die Spitzen ab Aber schneiden Sie bitte nur die Spitzen ab Nhưng làm ơn chỉ cắt chỗ cháy ở ngọn tóc
 18. Bài viết reTr3e đã đăng tại: www.tintucvietduc.de

  Bài viết đã đăng tại: www.tintucvietduc.de - qeonut

  Bài viết "#47cd590732" này đã đăng: TINTUCVIETDUC.DEMöchten Sie oben etwas toupiert haben? ... etwas so! Möchten Sie oben etwas toupiert haben? ... etwas so! Ông(bà) có muốn chải bồng phía trên một chút không?
 19. Bài viết jfoshdmca3e www_tintucvietduc_de đã đăng tại: www.tintucvietduc.de

  Bài viết đã đăng tại: www.tintucvietduc.de - zjnwcv

  Bài viết "#47cd590732" này đã đăng: TINTUCVIETDUC.DEWie möchten Sie den Scheitel? Wie möchten Sie den Scheitel? Ông(bà) muốn rẽ đường ngôi như thế nào ?
 20. Bài viết hWe2fg đã đăng tại: www.tintucvietduc.de

  Bài viết đã đăng tại: www.tintucvietduc.de - kotysd

  Bài viết "#47cd590732" này đã đăng: TINTUCVIETDUC.DEDen Scheitel Bitte rechts. Und machen Sie mir einen Modeschnitt Den Scheitel Bitte rechts. Und machen Sie mir einen Modeschnitt Xin hãy rẽ đường ngôi sang phải và cắt theo mốt mới nhé 
 21. Bài viết reTr3e đã đăng tại: www.tintucvietduc.de

  Bài viết đã đăng tại: www.tintucvietduc.de - uhjafp

  Bài viết "#47cd590732" này đã đăng: TINTUCVIETDUC.DESie meinen den Stufenschnitt, oder? Sie meinen den Stufenschnitt, oder? Ông(bà) muốn cát tóc kiểu theo bậc phải không?
 22. Bài viết hWe2fg đã đăng tại: www.tintucvietduc.de

  Bài viết đã đăng tại: www.tintucvietduc.de - coijdx

  Bài viết "#47cd590732" này đã đăng: TINTUCVIETDUC.DEWas soll ich mit dem Schnurrbart machen? Was soll ich mit dem Schnurrbart machen? Tôi phải làm gì với râu mép?
 23. Bài viết 3rt2fg đã đăng tại: www.tintucvietduc.de

  Bài viết đã đăng tại: www.tintucvietduc.de - fcgber

  Bài viết "#47cd590732" này đã đăng: TINTUCVIETDUC.DEStützen Sie ihn bitte etwas Stützen Sie ihn bitte etwas Xin vui lòng tỉa gọn một chút
 24. Bài viết hWe2fg đã đăng tại: www.tintucvietduc.de

  Bài viết đã đăng tại: www.tintucvietduc.de - obfmvt

  Bài viết "#47cd590732" này đã đăng: TINTUCVIETDUC.DEIch möchte mir die Haare waschen lassen Ich möchte mir die Haare waschen lassen Tôi muốn gội đầu
 25. Bài viết welts dmcaa2f www_tintucvietduc_de đã đăng tại: www.tintucvietduc.de

  Bài viết đã đăng tại: www.tintucvietduc.de - rhqxdj

  Bài viết "#47cd590732" này đã đăng: TINTUCVIETDUC.DEIch möchte mir die Haare schneiden lassen Ich möchte mir die Haare schneiden lassen Tôi muốn cắt tóc
 26. Bài viết 3rt2fg đã đăng tại: www.tintucvietduc.de

  Bài viết đã đăng tại: www.tintucvietduc.de - zjermg

  Bài viết "#47cd590732" này đã đăng: TINTUCVIETDUC.DEIch möchte ein Shampoo gegen fettes Haar, Bitte Ich möchte ein Shampoo gegen fettes Haar, Bitte Tôi muốn một chai dầu gội cho tóc nhờn
 27. Bài viết ganuwdmcawww_tintucvietduc_de đã đăng tại: www.tintucvietduc.de

  Bài viết đã đăng tại: www.tintucvietduc.de - rqwxlb

  Bài viết "#47cd590732" này đã đăng: TINTUCVIETDUC.DEIch möchte ein Shampoo gegen trockenes Haar Bitte Ich möchte ein Shampoo gegen trockenes Haar Bitte Tôi muốn một chai dầu gội cho tóc khô
 28. Bài viết reTr3e đã đăng tại: www.tintucvietduc.de

  Bài viết đã đăng tại: www.tintucvietduc.de - sfvrmi

  Bài viết "#47cd590732" này đã đăng: TINTUCVIETDUC.DEIch möchte ein Shampoo gegen Schuppen Bitte Ich möchte ein Shampoo gegen Schuppen Bitte Tôi muốn một chai dầu gội trị gầu
 29. Bài viết zfkhmdmcawww_tintucvietduc_de đã đăng tại: www.tintucvietduc.de

  Bài viết đã đăng tại: www.tintucvietduc.de - daoyfq

  Bài viết "#47cd590732" này đã đăng: TINTUCVIETDUC.DEIch möchte ein Shampoo für dauergewelltes Haar Bitte Ich möchte ein Shampoo für dauergewelltes Haar Bitte Tôi muốn một chai dầu gội cho tóc uốn
 30. Bài viết reTr3e đã đăng tại: www.tintucvietduc.de

  Bài viết đã đăng tại: www.tintucvietduc.de - oxrkij

  Bài viết "#47cd590732" này đã đăng: TINTUCVIETDUC.DEIch möchte ein Shampoo für gefärbtes Haar, bitte Ich möchte ein Shampoo für gefärbtes Haar, bitte Tôi muốn một chai dầu gội cho tóc nhuộm
 31. Bài viết g14tse đã đăng tại: www.tintucvietduc.de

  Bài viết đã đăng tại: www.tintucvietduc.de - fozulb

  Bài viết "#47cd590732" này đã đăng: TINTUCVIETDUC.DEIch möchte ein Farbshampoo Bitte Ich möchte ein Farbshampoo Bitte Tôi muốn một chai dầu gội nhuộm màu
 32. Bài viết reTr3e đã đăng tại: www.tintucvietduc.de

  Bài viết đã đăng tại: www.tintucvietduc.de - ibxysf

  Bài viết "#47cd590732" này đã đăng: TINTUCVIETDUC.DEHätten Sie eine Farbenkarte? Hätten Sie eine Farbenkarte? Bạn có bảng màu không?
 33. Bài viết ujprcdmca3e www_tintucvietduc_de đã đăng tại: www.tintucvietduc.de

  Bài viết đã đăng tại: www.tintucvietduc.de - ypwtik

  Bài viết "#47cd590732" này đã đăng: TINTUCVIETDUC.DEIch möchte die Farbe behalten Ich möchte die Farbe behalten Tôi muốn giữ lại màu này 
 34. Bài viết nwcvhdmcawww_tintucvietduc_de đã đăng tại: www.tintucvietduc.de

  Bài viết đã đăng tại: www.tintucvietduc.de - yjdkpo

  Bài viết "#47cd590732" này đã đăng: TINTUCVIETDUC.DEIch möchte es dunkler haben Ich möchte es dunkler haben Tôi muốn màu tối hơn
 35. Bài viết reTr3e đã đăng tại: www.tintucvietduc.de

  Bài viết đã đăng tại: www.tintucvietduc.de - cmbkjt

  Bài viết "#47cd590732" này đã đăng: TINTUCVIETDUC.DEIch möchte es nur ein wenig heller haben Ich möchte es nur ein wenig heller haben Tôi muốn màu sáng hơn
 36. Bài viết jsubpdmcawww_tintucvietduc_de đã đăng tại: www.tintucvietduc.de

  Bài viết đã đăng tại: www.tintucvietduc.de - wsebvl

  Bài viết "#47cd590732" này đã đăng: TINTUCVIETDUC.DEIch möchte keinen Haarfestiger Ich möchte keinen Haarfestiger Tôi không muốn keo xịt tóc
 37. Bài viết zjeyodmca3e www_tintucvietduc_de đã đăng tại: www.tintucvietduc.de

  Bài viết đã đăng tại: www.tintucvietduc.de - vkznoy

  Bài viết "#47cd590732" này đã đăng: TINTUCVIETDUC.DEIch möchte Haarfestiger Ich möchte Haarfestiger Tôi muốn keo xịt tóc
 38. Bài viết reTr3e đã đăng tại: www.tintucvietduc.de

  Bài viết đã đăng tại: www.tintucvietduc.de - elqaon

  Bài viết "#47cd590732" này đã đăng: TINTUCVIETDUC.DEHinten nicht zu kurz schneiden Bitte Hinten nicht zu kurz schneiden Bitte Xin hãy cắt đằng sau không ngắn quá
 39. Bài viết g14tse đã đăng tại: www.tintucvietduc.de

  Bài viết đã đăng tại: www.tintucvietduc.de - xmjfoh

  Bài viết "#47cd590732" này đã đăng: TINTUCVIETDUC.DEIch möchte eine Gesichtsmasken Ich möchte eine Gesichtsmasken Tôi muốn đắp mặt nạ

Bài viết mxavr dmcaa2f www_tintucvietduc_de đã đăng tại: www.tintucvietduc.de

Bài viết "#47cd590732" này đã đăng tại: TINTUCVIETDUC.DE

Những câu tiếng Đức hay dùng trong Tiệm làm móng

Những câu tiếng Đức hay dùng trong Tiệm làm móng

Bài viết "Những câu *** hay dùng trong Tiệm Tóc và Làm móng tay"Bài viết dmca_47cd590732 này - tại trang TINTUCVIETDUC.DEBài viết dmca_47cd590732 này - tại trang TINTUCVIETDUC.DE

 1. Bài viết đã đăng tại: www.tintucvietduc.de - ipqmhl

  Bài viết "#47cd590732" này đã đăng: TINTUCVIETDUC.DEMöchten Sie eine Maniküre? Möchten Sie eine Maniküre? Bà ( cô )có muốn làm móng tay không?
 2. Bài viết reTr3e đã đăng tại: www.tintucvietduc.de

  Bài viết đã đăng tại: www.tintucvietduc.de - qitaxd

  Bài viết "#47cd590732" này đã đăng: TINTUCVIETDUC.DEFeilen Sie bitte die Nägel spitz!Feilen Sie bitte die Nägel spitz!Xin dũa móng cho nhọn
 3. Bài viết reTr3e đã đăng tại: www.tintucvietduc.de

  Bài viết đã đăng tại: www.tintucvietduc.de - vfahwp

  Bài viết "#47cd590732" này đã đăng: TINTUCVIETDUC.DEMöchten Sie auch die Nägel lackiert bekommen?Möchten Sie auch die Nägel lackiert bekommen? Bà ( cô ) có muốn sơn móng tay không?
 4. Bài viết g14tse đã đăng tại: www.tintucvietduc.de

  Bài viết đã đăng tại: www.tintucvietduc.de - huxlmd

  Bài viết "#47cd590732" này đã đăng: TINTUCVIETDUC.DEIch möchte nur polieren, ohne Nagellack Ich möchte nur polieren, ohne Nagellack Tôi chỉ muốn đánh bóng , không dùng sơn móng tay .
 5. Bài viết e2Rfg đã đăng tại: www.tintucvietduc.de

  Bài viết đã đăng tại: www.tintucvietduc.de - dcqfbe

  Bài viết "#47cd590732" này đã đăng: TINTUCVIETDUC.DEIch möchte die Nägel gemaltIch möchte die Nägel gemalt Tôi muốn vẽ móng tay nghệ thuật
 6. Bài viết hWe2fg đã đăng tại: www.tintucvietduc.de

  Bài viết đã đăng tại: www.tintucvietduc.de - rynuwp

  Bài viết "#47cd590732" này đã đăng: TINTUCVIETDUC.DEIch möchte die Nägel nachfüllen lassen Ich möchte die Nägel nachfüllen lassen Tôi muốn đắp móng tay
 7. Bài viết prkjidmca3e www_tintucvietduc_de đã đăng tại: www.tintucvietduc.de

  Bài viết đã đăng tại: www.tintucvietduc.de - wyamdk

  Bài viết "#47cd590732" này đã đăng: TINTUCVIETDUC.DEich möchte eine Maniküre (ich möchte eine Maniküre (Hört sich aber vielmehr nach Fingernägelschneiden anBài viết "#47cd590732" này đã đăng: TINTUCVIETDUC.DETôi muốn cắt móng tay
 8. Bài viết 3rt2fg đã đăng tại: www.tintucvietduc.de

  Bài viết đã đăng tại: www.tintucvietduc.de - pqohnt

  Bài viết "#47cd590732" này đã đăng: TINTUCVIETDUC.DEIch möchte eine Massage Ich möchte eine Massage Tôi muốn mát xoa
 9. Bài viết iwfdmdmcawww_tintucvietduc_de đã đăng tại: www.tintucvietduc.de

  Bài viết đã đăng tại: www.tintucvietduc.de - pzqujn

  Bài viết "#47cd590732" này đã đăng: TINTUCVIETDUC.DEWelches Modell möchten Sie Welches Modell möchten Sie Ông(bà) muốn cắt như thế nào
 10. Bài viết bzmildmcawww_tintucvietduc_de đã đăng tại: www.tintucvietduc.de

  Bài viết đã đăng tại: www.tintucvietduc.de - iyptvz

  Bài viết "#47cd590732" này đã đăng: TINTUCVIETDUC.DEWelche Farbe soll es sein? Welche Farbe soll es sein? ông(bà) muốn nhuộm tóc màu nào?

Bài viết reTr3e đã đăng tại: www.tintucvietduc.de

Bài viết "#47cd590732" này đã đăng tại: TINTUCVIETDUC.DE

Các câu tiếng Đức hay dùng trong Tiệm dịch vụ

Các câu tiếng Đức hay dùng trong Tiệm dịch vụ

 • Bài viết đã đăng tại: www.tintucvietduc.de - tpqrhd

  Bài viết "#47cd590732" này đã đăng: TINTUCVIETDUC.DEWünschen Sie etwas zum Lesen Wünschen Sie etwas zum Lesen ông(bà) muốn đọc một cái gì đó không?
 • Bài viết rcfekdmcawww_tintucvietduc_de đã đăng tại: www.tintucvietduc.de

  Bài viết đã đăng tại: www.tintucvietduc.de - ichlub

  Bài viết "#47cd590732" này đã đăng: TINTUCVIETDUC.DEWünschen Sie etwas zu trinken? Wünschen Sie etwas zu trinken? Bạn muốn uống một cái gì đó không?
 • Bài viết ohgjtdmcawww_tintucvietduc_de đã đăng tại: www.tintucvietduc.de

  Bài viết đã đăng tại: www.tintucvietduc.de - djthau

  Bài viết "#47cd590732" này đã đăng: TINTUCVIETDUC.DEIst es so richtig? Ist es so richtig? Có đúng kiểu bạn nghĩ không?
 • Bài viết nbdel dmcaa2f www_tintucvietduc_de đã đăng tại: www.tintucvietduc.de

  Bài viết đã đăng tại: www.tintucvietduc.de - sozimn

  Bài viết "#47cd590732" này đã đăng: TINTUCVIETDUC.DESchauen Sie sich bitte im Spiegel an. Wie gefällt es Ihnen Schauen Sie sich bitte im Spiegel an. Wie gefällt es Ihnen Mời ông(bà) nhìn vào gương Bạn thấy có hài lòng không?
 • Bài viết xnlucdmcawww_tintucvietduc_de đã đăng tại: www.tintucvietduc.de

  Bài viết đã đăng tại: www.tintucvietduc.de - ahurok

  Bài viết "#47cd590732" này đã đăng: TINTUCVIETDUC.DEWie viel macht es? Wie viel macht es? Bao nhiêu tất cả?
 • Bài viết hWe2fg đã đăng tại: www.tintucvietduc.de

  Bài viết đã đăng tại: www.tintucvietduc.de - yqjwpl

  Bài viết "#47cd590732" này đã đăng: TINTUCVIETDUC.DEHier, bitte. 5 Euro sind für Sie.​ Hier, bitte. 5 Euro sind für Sie.​ Đây là của bạn và thêm 5 euro tiền bồi dưỡng
 • Bài viết hWe2fg này tại: www.tintucvietduc.deBài viết "Những câu hay dùng trong Tiệm Tóc và Làm móng tay" - h47cd5907323 này tại: www.tintucvietduc.de

Bài viết ntbukdmcawww_tintucvietduc_de đã đăng tại: www.tintucvietduc.de

Bài viết [lu47cd590732u2] có bản quyền đã đăng tại: www.tintucvietduc.de

 

TheoBài viết "#47cd590732" này đã đăng: TINTUCVIETDUC.DE Huyền Trang & Katharina Huyền Trang & Katharina

Bài viết e2Rfg đã đăng tại: www.tintucvietduc.de

Bài viết "#47cd590732" này đã đăng: TINTUCVIETDUC.DEHOCTIENGDUC.DE - 06.2016HOCTIENGDUC.DE - 06.2016

 

Bài viết Những câu tiếng Đức hay dùng trong Tiệm Tóc và Làm móng tay - [dmca_47cd590732] tại trang: www.tintucvietduc.de

TINTUCVIETDUC.DE

- Báo điện tử tại Đức từ năm 1995 -

TIN NHANH | THỰC TẾ | TỪ NƯỚC ĐỨC