Những câu tiếng Đức hay dùng trong Tiệm Tóc và Làm móng tay

Bạn đang làm nghề uốn tóc, làm móng tay? hoặc cũng có thể bạn cần đến dịch vụ để sửa sang mái tóc và làm đẹp bàn tay cho mình .

TINTUCVIETDUC.DE giới thiệu những mẫu câu Tiếng Đức hay nói sau đây sẽ giúp bạn thuận tiện khi giao tiếp .

ef533ae70353ea0cfda0b43e6b66891f
Báo Điện tử Tin Tức Việt Đức

Báo điện tử Tin Tức Việt-Đức với những tin nhanh về thời sự, sinh hoạt của Cộng đồng Người Việt Tại CHLB Đức

Những câu tiếng Đức hay dùng trong Tiệm Tóc và Làm móng tay - 0

4ef533ae70353ea0cfda0b43e6b66891fef533ae70353ea0cfda0b43e6b66891fCùng học tiếng Đức-ef533ae70353ea0cfda0b43e6b66891f

Những câu Tiếng Đức hay nói trong Tiệm làm Tóc

 

  8ef533ae70353ea0cfda0b43e6b66891fef533ae70353ea0cfda0b43e6b66891fCùng học tiếng Đức-ef533ae70353ea0cfda0b43e6b66891f
 1. 1ef533ae70353ea0cfda0b43e6b66891fef533ae70353ea0cfda0b43e6b66891fCùng học tiếng Đức-ef533ae70353ea0cfda0b43e6b66891fHaarschneiden oder rasieren? Cắt tóc hay cạo mặt?
 2. 1ef533ae70353ea0cfda0b43e6b66891fef533ae70353ea0cfda0b43e6b66891fCùng học tiếng Đức-ef533ae70353ea0cfda0b43e6b66891fSchneiden Sie nicht zu kurz! Đừng cắt ngắn quá
 3. 1ef533ae70353ea0cfda0b43e6b66891fef533ae70353ea0cfda0b43e6b66891fCùng học tiếng Đức-ef533ae70353ea0cfda0b43e6b66891fIch möchte die Haare gewaschen haben Tôi muốn gội đầu
 4. 1ef533ae70353ea0cfda0b43e6b66891fef533ae70353ea0cfda0b43e6b66891fCùng học tiếng Đức-ef533ae70353ea0cfda0b43e6b66891fIch möchte mir die Haare schneiden lassen Tôi muốn cắt tóc
 5. I1ef533ae70353ea0cfda0b43e6b66891fef533ae70353ea0cfda0b43e6b66891fCùng học tiếng Đức-ef533ae70353ea0cfda0b43e6b66891fch möchte sehen, wie der Kopf von hinten aussieht Tôi muốn xem phía sau đầu như thế nào.
 6. 1ef533ae70353ea0cfda0b43e6b66891fef533ae70353ea0cfda0b43e6b66891fCùng học tiếng Đức-ef533ae70353ea0cfda0b43e6b66891fIch möchte mir die Haare braun färben lassen Tôi muốn nhuộm tóc thành màu nâu
 7. 1ef533ae70353ea0cfda0b43e6b66891fef533ae70353ea0cfda0b43e6b66891fCùng học tiếng Đức-ef533ae70353ea0cfda0b43e6b66891fKannst du (Könten Sie) mir einen guten Friseur empfehlen? Ông bà có thể giới thiệu cho tôi thợ uốn tóc giỏi không?
 8. 1ef533ae70353ea0cfda0b43e6b66891fef533ae70353ea0cfda0b43e6b66891fCùng học tiếng Đức-ef533ae70353ea0cfda0b43e6b66891fDu solltest dich einen Tag vorher anmelden Bạn phải đăng ký trước một ngày
 9. 1ef533ae70353ea0cfda0b43e6b66891fef533ae70353ea0cfda0b43e6b66891fCùng học tiếng Đức-ef533ae70353ea0cfda0b43e6b66891fKann ich sofort dran kommen? Tôi có thể vào ngay bây giờ được không?
 10. 1ef533ae70353ea0cfda0b43e6b66891fef533ae70353ea0cfda0b43e6b66891fCùng học tiếng Đức-ef533ae70353ea0cfda0b43e6b66891fWie lange muss ich warten? Tôi phải đợi bao lâu?
 11. 1ef533ae70353ea0cfda0b43e6b66891fef533ae70353ea0cfda0b43e6b66891fCùng học tiếng Đức-ef533ae70353ea0cfda0b43e6b66891fWie hätten Sie gern Ihr Haar? Ông(bà)muốn làm kiểu tóc gì ?
 12. 1ef533ae70353ea0cfda0b43e6b66891fef533ae70353ea0cfda0b43e6b66891fCùng học tiếng Đức-ef533ae70353ea0cfda0b43e6b66891fIch möchte gerne Muster sehen Tôi muốn xem các màu
 13. 1ef533ae70353ea0cfda0b43e6b66891fef533ae70353ea0cfda0b43e6b66891fCùng học tiếng Đức-ef533ae70353ea0cfda0b43e6b66891fKürzere Haare würden Ihnen besser stehen Tóc ngắn có thể hợp với ông(bà) hơn.
 14. 1ef533ae70353ea0cfda0b43e6b66891fef533ae70353ea0cfda0b43e6b66891fCùng học tiếng Đức-ef533ae70353ea0cfda0b43e6b66891fSchauen Sie sich bitte diese Top Haarmoden an Ông(bà) xem những kiểu tóc đang được ưa chuộng này
 15. 1ef533ae70353ea0cfda0b43e6b66891fef533ae70353ea0cfda0b43e6b66891fCùng học tiếng Đức-ef533ae70353ea0cfda0b43e6b66891fIch wähle diese da Tôi chọn kiểu này.
 16. 1ef533ae70353ea0cfda0b43e6b66891fef533ae70353ea0cfda0b43e6b66891fCùng học tiếng Đức-ef533ae70353ea0cfda0b43e6b66891fBitte trimmen Sie ihn etwas Xin vui lòng tỉa gọn một chút.
 17. 1ef533ae70353ea0cfda0b43e6b66891fef533ae70353ea0cfda0b43e6b66891fCùng học tiếng Đức-ef533ae70353ea0cfda0b43e6b66891fAber schneiden Sie bitte nur die Spitzen ab Nhưng làm ơn chỉ cắt chỗ cháy ở ngọn tóc
 18. 1ef533ae70353ea0cfda0b43e6b66891fef533ae70353ea0cfda0b43e6b66891fCùng học tiếng Đức-ef533ae70353ea0cfda0b43e6b66891fMöchten Sie oben etwas toupiert haben? ... etwas so! Ông(bà) có muốn chải bồng phía trên một chút không?
 19. 1ef533ae70353ea0cfda0b43e6b66891fef533ae70353ea0cfda0b43e6b66891fCùng học tiếng Đức-ef533ae70353ea0cfda0b43e6b66891fWie möchten Sie den Scheitel? Ông(bà) muốn rẽ đường ngôi như thế nào ?
 20. 1ef533ae70353ea0cfda0b43e6b66891fef533ae70353ea0cfda0b43e6b66891fCùng học tiếng Đức-ef533ae70353ea0cfda0b43e6b66891fDen Scheitel Bitte rechts. Und machen Sie mir einen Modeschnitt Xin hãy rẽ đường ngôi sang phải và cắt theo mốt mới nhé 
 21. 1ef533ae70353ea0cfda0b43e6b66891fef533ae70353ea0cfda0b43e6b66891fCùng học tiếng Đức-ef533ae70353ea0cfda0b43e6b66891fSie meinen den Stufenschnitt, oder? Ông(bà) muốn cát tóc kiểu theo bậc phải không?
 22. 1ef533ae70353ea0cfda0b43e6b66891fef533ae70353ea0cfda0b43e6b66891fCùng học tiếng Đức-ef533ae70353ea0cfda0b43e6b66891fWas soll ich mit dem Schnurrbart machen? Tôi phải làm gì với râu mép?
 23. 1ef533ae70353ea0cfda0b43e6b66891fef533ae70353ea0cfda0b43e6b66891fCùng học tiếng Đức-ef533ae70353ea0cfda0b43e6b66891fStützen Sie ihn bitte etwas Xin vui lòng tỉa gọn một chút
 24. 1ef533ae70353ea0cfda0b43e6b66891fef533ae70353ea0cfda0b43e6b66891fCùng học tiếng Đức-ef533ae70353ea0cfda0b43e6b66891fIch möchte mir die Haare waschen lassen Tôi muốn gội đầu
 25. 1ef533ae70353ea0cfda0b43e6b66891fef533ae70353ea0cfda0b43e6b66891fCùng học tiếng Đức-ef533ae70353ea0cfda0b43e6b66891fIch möchte mir die Haare schneiden lassen Tôi muốn cắt tóc
 26. 1ef533ae70353ea0cfda0b43e6b66891fef533ae70353ea0cfda0b43e6b66891fCùng học tiếng Đức-ef533ae70353ea0cfda0b43e6b66891fIch möchte ein Shampoo gegen fettes Haar, Bitte Tôi muốn một chai dầu gội cho tóc nhờn
 27. 1ef533ae70353ea0cfda0b43e6b66891fef533ae70353ea0cfda0b43e6b66891fCùng học tiếng Đức-ef533ae70353ea0cfda0b43e6b66891fIch möchte ein Shampoo gegen trockenes Haar Bitte Tôi muốn một chai dầu gội cho tóc khô
 28. 1ef533ae70353ea0cfda0b43e6b66891fef533ae70353ea0cfda0b43e6b66891fCùng học tiếng Đức-ef533ae70353ea0cfda0b43e6b66891fIch möchte ein Shampoo gegen Schuppen Bitte Tôi muốn một chai dầu gội trị gầu
 29. 1ef533ae70353ea0cfda0b43e6b66891fef533ae70353ea0cfda0b43e6b66891fCùng học tiếng Đức-ef533ae70353ea0cfda0b43e6b66891fIch möchte ein Shampoo für dauergewelltes Haar Bitte Tôi muốn một chai dầu gội cho tóc uốn
 30. 1ef533ae70353ea0cfda0b43e6b66891fef533ae70353ea0cfda0b43e6b66891fCùng học tiếng Đức-ef533ae70353ea0cfda0b43e6b66891fIch möchte ein Shampoo für gefärbtes Haar, bitte Tôi muốn một chai dầu gội cho tóc nhuộm
 31. 1ef533ae70353ea0cfda0b43e6b66891fef533ae70353ea0cfda0b43e6b66891fCùng học tiếng Đức-ef533ae70353ea0cfda0b43e6b66891fIch möchte ein Farbshampoo Bitte Tôi muốn một chai dầu gội nhuộm màu
 32. 1ef533ae70353ea0cfda0b43e6b66891fef533ae70353ea0cfda0b43e6b66891fCùng học tiếng Đức-ef533ae70353ea0cfda0b43e6b66891fHätten Sie eine Farbenkarte? Bạn có bảng màu không?
 33. 1ef533ae70353ea0cfda0b43e6b66891fef533ae70353ea0cfda0b43e6b66891fCùng học tiếng Đức-ef533ae70353ea0cfda0b43e6b66891fIch möchte die Farbe behalten Tôi muốn giữ lại màu này 
 34. 1ef533ae70353ea0cfda0b43e6b66891fef533ae70353ea0cfda0b43e6b66891fCùng học tiếng Đức-ef533ae70353ea0cfda0b43e6b66891fIch möchte es dunkler haben Tôi muốn màu tối hơn
 35. 1ef533ae70353ea0cfda0b43e6b66891fef533ae70353ea0cfda0b43e6b66891fCùng học tiếng Đức-ef533ae70353ea0cfda0b43e6b66891fIch möchte es nur ein wenig heller haben Tôi muốn màu sáng hơn
 36. 1ef533ae70353ea0cfda0b43e6b66891fef533ae70353ea0cfda0b43e6b66891fCùng học tiếng Đức-ef533ae70353ea0cfda0b43e6b66891fIch möchte keinen Haarfestiger Tôi không muốn keo xịt tóc
 37. 1ef533ae70353ea0cfda0b43e6b66891fef533ae70353ea0cfda0b43e6b66891fCùng học tiếng Đức-ef533ae70353ea0cfda0b43e6b66891fIch möchte Haarfestiger Tôi muốn keo xịt tóc
 38. 1ef533ae70353ea0cfda0b43e6b66891fef533ae70353ea0cfda0b43e6b66891fCùng học tiếng Đức-ef533ae70353ea0cfda0b43e6b66891fHinten nicht zu kurz schneiden Bitte Xin hãy cắt đằng sau không ngắn quá
 39. 1ef533ae70353ea0cfda0b43e6b66891fef533ae70353ea0cfda0b43e6b66891fCùng học tiếng Đức-ef533ae70353ea0cfda0b43e6b66891fIch möchte eine Gesichtsmasken Tôi muốn đắp mặt nạ

4ef533ae70353ea0cfda0b43e6b66891fef533ae70353ea0cfda0b43e6b66891fCùng học tiếng Đức-ef533ae70353ea0cfda0b43e6b66891f

Những câu tiếng Đức hay dùng trong Tiệm làm móng

ef533ae70353ea0cfda0b43e6b66891f
Báo Điện tử Tin Tức Việt Đức

Báo điện tử Tin Tức Việt-Đức với những tin nhanh về thời sự, sinh hoạt của Cộng đồng Người Việt Tại CHLB Đức

Những câu tiếng Đức hay dùng trong Tiệm Tóc và Làm móng tay - 1

  8ef533ae70353ea0cfda0b43e6b66891fef533ae70353ea0cfda0b43e6b66891fCùng học tiếng Đức-ef533ae70353ea0cfda0b43e6b66891f
 1. 1ef533ae70353ea0cfda0b43e6b66891fef533ae70353ea0cfda0b43e6b66891fCùng học tiếng Đức-ef533ae70353ea0cfda0b43e6b66891fMöchten Sie eine Maniküre? Bà ( cô )có muốn làm móng tay không?
 2. 1ef533ae70353ea0cfda0b43e6b66891fef533ae70353ea0cfda0b43e6b66891fCùng học tiếng Đức-ef533ae70353ea0cfda0b43e6b66891fFeilen Sie bitte die Nägel spitz!Xin dũa móng cho nhọn
 3. 1ef533ae70353ea0cfda0b43e6b66891fef533ae70353ea0cfda0b43e6b66891fCùng học tiếng Đức-ef533ae70353ea0cfda0b43e6b66891fMöchten Sie auch die Nägel lackiert bekommen? Bà ( cô ) có muốn sơn móng tay không?
 4. 1ef533ae70353ea0cfda0b43e6b66891fef533ae70353ea0cfda0b43e6b66891fCùng học tiếng Đức-ef533ae70353ea0cfda0b43e6b66891fIch möchte nur polieren, ohne Nagellack Tôi chỉ muốn đánh bóng , không dùng sơn móng tay .
 5. 1ef533ae70353ea0cfda0b43e6b66891fef533ae70353ea0cfda0b43e6b66891fCùng học tiếng Đức-ef533ae70353ea0cfda0b43e6b66891fIch möchte die Nägel gemalt Tôi muốn vẽ móng tay nghệ thuật
 6. 1ef533ae70353ea0cfda0b43e6b66891fef533ae70353ea0cfda0b43e6b66891fCùng học tiếng Đức-ef533ae70353ea0cfda0b43e6b66891fIch möchte die Nägel nachfüllen lassen Tôi muốn đắp móng tay
 7. 1ef533ae70353ea0cfda0b43e6b66891fef533ae70353ea0cfda0b43e6b66891fCùng học tiếng Đức-ef533ae70353ea0cfda0b43e6b66891fich möchte eine Maniküre (3ef533ae70353ea0cfda0b43e6b66891fef533ae70353ea0cfda0b43e6b66891fCùng học tiếng Đức-ef533ae70353ea0cfda0b43e6b66891fHört sich aber vielmehr nach Fingernägelschneiden an1ef533ae70353ea0cfda0b43e6b66891fef533ae70353ea0cfda0b43e6b66891fCùng học tiếng Đức-ef533ae70353ea0cfda0b43e6b66891fTôi muốn cắt móng tay
 8. 1ef533ae70353ea0cfda0b43e6b66891fef533ae70353ea0cfda0b43e6b66891fCùng học tiếng Đức-ef533ae70353ea0cfda0b43e6b66891fIch möchte eine Massage Tôi muốn mát xoa
 9. 1ef533ae70353ea0cfda0b43e6b66891fef533ae70353ea0cfda0b43e6b66891fCùng học tiếng Đức-ef533ae70353ea0cfda0b43e6b66891fWelches Modell möchten Sie Ông(bà) muốn cắt như thế nào
 10. 1ef533ae70353ea0cfda0b43e6b66891fef533ae70353ea0cfda0b43e6b66891fCùng học tiếng Đức-ef533ae70353ea0cfda0b43e6b66891fWelche Farbe soll es sein? ông(bà) muốn nhuộm tóc màu nào?

4ef533ae70353ea0cfda0b43e6b66891fef533ae70353ea0cfda0b43e6b66891fCùng học tiếng Đức-ef533ae70353ea0cfda0b43e6b66891f

Các câu tiếng Đức hay dùng trong Tiệm dịch vụ

 

3ef533ae70353ea0cfda0b43e6b66891fef533ae70353ea0cfda0b43e6b66891fCùng học tiếng Đức-ef533ae70353ea0cfda0b43e6b66891fTheo1ef533ae70353ea0cfda0b43e6b66891fef533ae70353ea0cfda0b43e6b66891fCùng học tiếng Đức-ef533ae70353ea0cfda0b43e6b66891f Huyền Trang & Katharina

1ef533ae70353ea0cfda0b43e6b66891fef533ae70353ea0cfda0b43e6b66891fCùng học tiếng Đức-ef533ae70353ea0cfda0b43e6b66891fHOCTIENGDUC.DE - 06.2016

TINTUCVIETDUC.DE- Báo điện tử tại Đức từ 1995

TIN NHANH | THỰC TẾ | TỪ NƯỚC ĐỨC

Nhấn "Thích" Bạn sẽ cập nhật hàng ngày tin tức dành cho Kiều Bào ở Đức của chúng tôi