Những câu tiếng Đức hay dùng trong Tiệm Tóc và Làm móng tay

Bạn đang làm nghề uốn tóc, làm móng tay? hoặc cũng có thể bạn cần đến dịch vụ để sửa sang mái tóc và làm đẹp bàn tay cho mình .

TINTUCVIETDUC.DE giới thiệu những mẫu câu Tiếng Đức hay nói sau đây sẽ giúp bạn thuận tiện khi giao tiếp .

c6bd06f7727c6b2c0857b7617fe8ece6
Báo Điện tử Tin Tức Việt Đức

Báo điện tử Tin Tức Việt-Đức với những tin nhanh về thời sự, sinh hoạt của Cộng đồng Người Việt Tại CHLB Đức

Những câu tiếng Đức hay dùng trong Tiệm Tóc và Làm móng tay - 0

c6bd06f7727c6b2c0857b7617fe8ece6 g14tse c6bd06f7727c6b2c0857b7617fe8ece6Cùng học tiếng Đức-c6bd06f7727c6b2c0857b7617fe8ece6

Những câu Tiếng Đức hay nói trong Tiệm làm Tóc

 

  c6bd06f7727c6b2c0857b7617fe8ece6 g14tse c6bd06f7727c6b2c0857b7617fe8ece6Cùng học tiếng Đức-c6bd06f7727c6b2c0857b7617fe8ece6
 1. www_tintucvietduc_de cxvyf c6bd06f7727c6b2c0857b7617fe8ece6 3rt2fg c6bd06f7727c6b2c0857b7617fe8ece6Cùng học tiếng Đức-c6bd06f7727c6b2c0857b7617fe8ece6Haarschneiden oder rasieren? Cắt tóc hay cạo mặt?
 2. www_tintucvietduc_de yebwx c6bd06f7727c6b2c0857b7617fe8ece6 3rt2fg c6bd06f7727c6b2c0857b7617fe8ece6Cùng học tiếng Đức-c6bd06f7727c6b2c0857b7617fe8ece6Schneiden Sie nicht zu kurz! Đừng cắt ngắn quá
 3. www_tintucvietduc_de ewtnl c6bd06f7727c6b2c0857b7617fe8ece6 3rt2fg c6bd06f7727c6b2c0857b7617fe8ece6Cùng học tiếng Đức-c6bd06f7727c6b2c0857b7617fe8ece6Ich möchte die Haare gewaschen haben Tôi muốn gội đầu
 4. www_tintucvietduc_de gdxoh c6bd06f7727c6b2c0857b7617fe8ece6 3rt2fg c6bd06f7727c6b2c0857b7617fe8ece6Cùng học tiếng Đức-c6bd06f7727c6b2c0857b7617fe8ece6Ich möchte mir die Haare schneiden lassen Tôi muốn cắt tóc
 5. www_tintucvietduc_de eivawI c6bd06f7727c6b2c0857b7617fe8ece6 e2Rfg c6bd06f7727c6b2c0857b7617fe8ece6Cùng học tiếng Đức-c6bd06f7727c6b2c0857b7617fe8ece6ch möchte sehen, wie der Kopf von hinten aussieht Tôi muốn xem phía sau đầu như thế nào.
 6. www_tintucvietduc_de uwzlm c6bd06f7727c6b2c0857b7617fe8ece6 reTr3e c6bd06f7727c6b2c0857b7617fe8ece6Cùng học tiếng Đức-c6bd06f7727c6b2c0857b7617fe8ece6Ich möchte mir die Haare braun färben lassen Tôi muốn nhuộm tóc thành màu nâu
 7. www_tintucvietduc_de ljbsg c6bd06f7727c6b2c0857b7617fe8ece6 hWe2fg c6bd06f7727c6b2c0857b7617fe8ece6Cùng học tiếng Đức-c6bd06f7727c6b2c0857b7617fe8ece6Kannst du (Könten Sie) mir einen guten Friseur empfehlen? Ông bà có thể giới thiệu cho tôi thợ uốn tóc giỏi không?
 8. www_tintucvietduc_de qcglf c6bd06f7727c6b2c0857b7617fe8ece6 hWe2fg c6bd06f7727c6b2c0857b7617fe8ece6Cùng học tiếng Đức-c6bd06f7727c6b2c0857b7617fe8ece6Du solltest dich einen Tag vorher anmelden Bạn phải đăng ký trước một ngày
 9. www_tintucvietduc_de wxmec c6bd06f7727c6b2c0857b7617fe8ece6 e2Rfg c6bd06f7727c6b2c0857b7617fe8ece6Cùng học tiếng Đức-c6bd06f7727c6b2c0857b7617fe8ece6Kann ich sofort dran kommen? Tôi có thể vào ngay bây giờ được không?
 10. www_tintucvietduc_de pmjkq c6bd06f7727c6b2c0857b7617fe8ece6 3rt2fg c6bd06f7727c6b2c0857b7617fe8ece6Cùng học tiếng Đức-c6bd06f7727c6b2c0857b7617fe8ece6Wie lange muss ich warten? Tôi phải đợi bao lâu?
 11. www_tintucvietduc_de wfcev c6bd06f7727c6b2c0857b7617fe8ece6 hWe2fg c6bd06f7727c6b2c0857b7617fe8ece6Cùng học tiếng Đức-c6bd06f7727c6b2c0857b7617fe8ece6Wie hätten Sie gern Ihr Haar? Ông(bà)muốn làm kiểu tóc gì ?
 12. www_tintucvietduc_de lwigt c6bd06f7727c6b2c0857b7617fe8ece6 reTr3e c6bd06f7727c6b2c0857b7617fe8ece6Cùng học tiếng Đức-c6bd06f7727c6b2c0857b7617fe8ece6Ich möchte gerne Muster sehen Tôi muốn xem các màu
 13. www_tintucvietduc_de nisqh c6bd06f7727c6b2c0857b7617fe8ece6 g14tse c6bd06f7727c6b2c0857b7617fe8ece6Cùng học tiếng Đức-c6bd06f7727c6b2c0857b7617fe8ece6Kürzere Haare würden Ihnen besser stehen Tóc ngắn có thể hợp với ông(bà) hơn.
 14. www_tintucvietduc_de blroh c6bd06f7727c6b2c0857b7617fe8ece6 e2Rfg c6bd06f7727c6b2c0857b7617fe8ece6Cùng học tiếng Đức-c6bd06f7727c6b2c0857b7617fe8ece6Schauen Sie sich bitte diese Top Haarmoden an Ông(bà) xem những kiểu tóc đang được ưa chuộng này
 15. www_tintucvietduc_de ftlyu c6bd06f7727c6b2c0857b7617fe8ece6 reTr3e c6bd06f7727c6b2c0857b7617fe8ece6Cùng học tiếng Đức-c6bd06f7727c6b2c0857b7617fe8ece6Ich wähle diese da Tôi chọn kiểu này.
 16. www_tintucvietduc_de uxahp c6bd06f7727c6b2c0857b7617fe8ece6 e2Rfg c6bd06f7727c6b2c0857b7617fe8ece6Cùng học tiếng Đức-c6bd06f7727c6b2c0857b7617fe8ece6Bitte trimmen Sie ihn etwas Xin vui lòng tỉa gọn một chút.
 17. www_tintucvietduc_de uhzxv c6bd06f7727c6b2c0857b7617fe8ece6 g14tse c6bd06f7727c6b2c0857b7617fe8ece6Cùng học tiếng Đức-c6bd06f7727c6b2c0857b7617fe8ece6Aber schneiden Sie bitte nur die Spitzen ab Nhưng làm ơn chỉ cắt chỗ cháy ở ngọn tóc
 18. www_tintucvietduc_de ysfgo c6bd06f7727c6b2c0857b7617fe8ece6 g14tse c6bd06f7727c6b2c0857b7617fe8ece6Cùng học tiếng Đức-c6bd06f7727c6b2c0857b7617fe8ece6Möchten Sie oben etwas toupiert haben? ... etwas so! Ông(bà) có muốn chải bồng phía trên một chút không?
 19. www_tintucvietduc_de kifwl c6bd06f7727c6b2c0857b7617fe8ece6 e2Rfg c6bd06f7727c6b2c0857b7617fe8ece6Cùng học tiếng Đức-c6bd06f7727c6b2c0857b7617fe8ece6Wie möchten Sie den Scheitel? Ông(bà) muốn rẽ đường ngôi như thế nào ?
 20. www_tintucvietduc_de xuglp c6bd06f7727c6b2c0857b7617fe8ece6 reTr3e c6bd06f7727c6b2c0857b7617fe8ece6Cùng học tiếng Đức-c6bd06f7727c6b2c0857b7617fe8ece6Den Scheitel Bitte rechts. Und machen Sie mir einen Modeschnitt Xin hãy rẽ đường ngôi sang phải và cắt theo mốt mới nhé 
 21. www_tintucvietduc_de zoxpm c6bd06f7727c6b2c0857b7617fe8ece6 reTr3e c6bd06f7727c6b2c0857b7617fe8ece6Cùng học tiếng Đức-c6bd06f7727c6b2c0857b7617fe8ece6Sie meinen den Stufenschnitt, oder? Ông(bà) muốn cát tóc kiểu theo bậc phải không?
 22. www_tintucvietduc_de iuvco c6bd06f7727c6b2c0857b7617fe8ece6 3rt2fg c6bd06f7727c6b2c0857b7617fe8ece6Cùng học tiếng Đức-c6bd06f7727c6b2c0857b7617fe8ece6Was soll ich mit dem Schnurrbart machen? Tôi phải làm gì với râu mép?
 23. www_tintucvietduc_de quctx c6bd06f7727c6b2c0857b7617fe8ece6 g14tse c6bd06f7727c6b2c0857b7617fe8ece6Cùng học tiếng Đức-c6bd06f7727c6b2c0857b7617fe8ece6Stützen Sie ihn bitte etwas Xin vui lòng tỉa gọn một chút
 24. www_tintucvietduc_de bhtpn c6bd06f7727c6b2c0857b7617fe8ece6 hWe2fg c6bd06f7727c6b2c0857b7617fe8ece6Cùng học tiếng Đức-c6bd06f7727c6b2c0857b7617fe8ece6Ich möchte mir die Haare waschen lassen Tôi muốn gội đầu
 25. www_tintucvietduc_de qrube c6bd06f7727c6b2c0857b7617fe8ece6 reTr3e c6bd06f7727c6b2c0857b7617fe8ece6Cùng học tiếng Đức-c6bd06f7727c6b2c0857b7617fe8ece6Ich möchte mir die Haare schneiden lassen Tôi muốn cắt tóc
 26. www_tintucvietduc_de deyqa c6bd06f7727c6b2c0857b7617fe8ece6 3rt2fg c6bd06f7727c6b2c0857b7617fe8ece6Cùng học tiếng Đức-c6bd06f7727c6b2c0857b7617fe8ece6Ich möchte ein Shampoo gegen fettes Haar, Bitte Tôi muốn một chai dầu gội cho tóc nhờn
 27. www_tintucvietduc_de hrjzp c6bd06f7727c6b2c0857b7617fe8ece6 e2Rfg c6bd06f7727c6b2c0857b7617fe8ece6Cùng học tiếng Đức-c6bd06f7727c6b2c0857b7617fe8ece6Ich möchte ein Shampoo gegen trockenes Haar Bitte Tôi muốn một chai dầu gội cho tóc khô
 28. www_tintucvietduc_de sfkmw c6bd06f7727c6b2c0857b7617fe8ece6 hWe2fg c6bd06f7727c6b2c0857b7617fe8ece6Cùng học tiếng Đức-c6bd06f7727c6b2c0857b7617fe8ece6Ich möchte ein Shampoo gegen Schuppen Bitte Tôi muốn một chai dầu gội trị gầu
 29. www_tintucvietduc_de yejvk c6bd06f7727c6b2c0857b7617fe8ece6 3rt2fg c6bd06f7727c6b2c0857b7617fe8ece6Cùng học tiếng Đức-c6bd06f7727c6b2c0857b7617fe8ece6Ich möchte ein Shampoo für dauergewelltes Haar Bitte Tôi muốn một chai dầu gội cho tóc uốn
 30. www_tintucvietduc_de exiut c6bd06f7727c6b2c0857b7617fe8ece6 hWe2fg c6bd06f7727c6b2c0857b7617fe8ece6Cùng học tiếng Đức-c6bd06f7727c6b2c0857b7617fe8ece6Ich möchte ein Shampoo für gefärbtes Haar, bitte Tôi muốn một chai dầu gội cho tóc nhuộm
 31. www_tintucvietduc_de ibasd c6bd06f7727c6b2c0857b7617fe8ece6 g14tse c6bd06f7727c6b2c0857b7617fe8ece6Cùng học tiếng Đức-c6bd06f7727c6b2c0857b7617fe8ece6Ich möchte ein Farbshampoo Bitte Tôi muốn một chai dầu gội nhuộm màu
 32. www_tintucvietduc_de wpsbc c6bd06f7727c6b2c0857b7617fe8ece6 reTr3e c6bd06f7727c6b2c0857b7617fe8ece6Cùng học tiếng Đức-c6bd06f7727c6b2c0857b7617fe8ece6Hätten Sie eine Farbenkarte? Bạn có bảng màu không?
 33. www_tintucvietduc_de fhxur c6bd06f7727c6b2c0857b7617fe8ece6 e2Rfg c6bd06f7727c6b2c0857b7617fe8ece6Cùng học tiếng Đức-c6bd06f7727c6b2c0857b7617fe8ece6Ich möchte die Farbe behalten Tôi muốn giữ lại màu này 
 34. www_tintucvietduc_de tvndb c6bd06f7727c6b2c0857b7617fe8ece6 reTr3e c6bd06f7727c6b2c0857b7617fe8ece6Cùng học tiếng Đức-c6bd06f7727c6b2c0857b7617fe8ece6Ich möchte es dunkler haben Tôi muốn màu tối hơn
 35. www_tintucvietduc_de eiqgx c6bd06f7727c6b2c0857b7617fe8ece6 g14tse c6bd06f7727c6b2c0857b7617fe8ece6Cùng học tiếng Đức-c6bd06f7727c6b2c0857b7617fe8ece6Ich möchte es nur ein wenig heller haben Tôi muốn màu sáng hơn
 36. www_tintucvietduc_de lfxtw c6bd06f7727c6b2c0857b7617fe8ece6 reTr3e c6bd06f7727c6b2c0857b7617fe8ece6Cùng học tiếng Đức-c6bd06f7727c6b2c0857b7617fe8ece6Ich möchte keinen Haarfestiger Tôi không muốn keo xịt tóc
 37. www_tintucvietduc_de asmbe c6bd06f7727c6b2c0857b7617fe8ece6 e2Rfg c6bd06f7727c6b2c0857b7617fe8ece6Cùng học tiếng Đức-c6bd06f7727c6b2c0857b7617fe8ece6Ich möchte Haarfestiger Tôi muốn keo xịt tóc
 38. www_tintucvietduc_de zsjnb c6bd06f7727c6b2c0857b7617fe8ece6 reTr3e c6bd06f7727c6b2c0857b7617fe8ece6Cùng học tiếng Đức-c6bd06f7727c6b2c0857b7617fe8ece6Hinten nicht zu kurz schneiden Bitte Xin hãy cắt đằng sau không ngắn quá
 39. www_tintucvietduc_de jmuxh c6bd06f7727c6b2c0857b7617fe8ece6 hWe2fg c6bd06f7727c6b2c0857b7617fe8ece6Cùng học tiếng Đức-c6bd06f7727c6b2c0857b7617fe8ece6Ich möchte eine Gesichtsmasken Tôi muốn đắp mặt nạ

c6bd06f7727c6b2c0857b7617fe8ece6 reTr3e c6bd06f7727c6b2c0857b7617fe8ece6Cùng học tiếng Đức-c6bd06f7727c6b2c0857b7617fe8ece6

Những câu tiếng Đức hay dùng trong Tiệm làm móng

c6bd06f7727c6b2c0857b7617fe8ece6
Báo Điện tử Tin Tức Việt Đức

Báo điện tử Tin Tức Việt-Đức với những tin nhanh về thời sự, sinh hoạt của Cộng đồng Người Việt Tại CHLB Đức

Những câu tiếng Đức hay dùng trong Tiệm Tóc và Làm móng tay - 1

  c6bd06f7727c6b2c0857b7617fe8ece6 g14tse c6bd06f7727c6b2c0857b7617fe8ece6Cùng học tiếng Đức-c6bd06f7727c6b2c0857b7617fe8ece6
 1. www_tintucvietduc_de rdbqz c6bd06f7727c6b2c0857b7617fe8ece6 reTr3e c6bd06f7727c6b2c0857b7617fe8ece6Cùng học tiếng Đức-c6bd06f7727c6b2c0857b7617fe8ece6Möchten Sie eine Maniküre? Bà ( cô )có muốn làm móng tay không?
 2. www_tintucvietduc_de nhqdj c6bd06f7727c6b2c0857b7617fe8ece6 g14tse c6bd06f7727c6b2c0857b7617fe8ece6Cùng học tiếng Đức-c6bd06f7727c6b2c0857b7617fe8ece6Feilen Sie bitte die Nägel spitz!Xin dũa móng cho nhọn
 3. www_tintucvietduc_de xfrwq c6bd06f7727c6b2c0857b7617fe8ece6 g14tse c6bd06f7727c6b2c0857b7617fe8ece6Cùng học tiếng Đức-c6bd06f7727c6b2c0857b7617fe8ece6Möchten Sie auch die Nägel lackiert bekommen? Bà ( cô ) có muốn sơn móng tay không?
 4. www_tintucvietduc_de unqht c6bd06f7727c6b2c0857b7617fe8ece6 g14tse c6bd06f7727c6b2c0857b7617fe8ece6Cùng học tiếng Đức-c6bd06f7727c6b2c0857b7617fe8ece6Ich möchte nur polieren, ohne Nagellack Tôi chỉ muốn đánh bóng , không dùng sơn móng tay .
 5. www_tintucvietduc_de natkb c6bd06f7727c6b2c0857b7617fe8ece6 e2Rfg c6bd06f7727c6b2c0857b7617fe8ece6Cùng học tiếng Đức-c6bd06f7727c6b2c0857b7617fe8ece6Ich möchte die Nägel gemalt Tôi muốn vẽ móng tay nghệ thuật
 6. www_tintucvietduc_de haisu c6bd06f7727c6b2c0857b7617fe8ece6 e2Rfg c6bd06f7727c6b2c0857b7617fe8ece6Cùng học tiếng Đức-c6bd06f7727c6b2c0857b7617fe8ece6Ich möchte die Nägel nachfüllen lassen Tôi muốn đắp móng tay
 7. www_tintucvietduc_de lgzqi c6bd06f7727c6b2c0857b7617fe8ece6 reTr3e c6bd06f7727c6b2c0857b7617fe8ece6Cùng học tiếng Đức-c6bd06f7727c6b2c0857b7617fe8ece6ich möchte eine Maniküre ( c6bd06f7727c6b2c0857b7617fe8ece6 e2Rfg c6bd06f7727c6b2c0857b7617fe8ece6Cùng học tiếng Đức-c6bd06f7727c6b2c0857b7617fe8ece6Hört sich aber vielmehr nach Fingernägelschneiden an c6bd06f7727c6b2c0857b7617fe8ece6 reTr3e c6bd06f7727c6b2c0857b7617fe8ece6Cùng học tiếng Đức-c6bd06f7727c6b2c0857b7617fe8ece6Tôi muốn cắt móng tay
 8. www_tintucvietduc_de dtjwp c6bd06f7727c6b2c0857b7617fe8ece6 e2Rfg c6bd06f7727c6b2c0857b7617fe8ece6Cùng học tiếng Đức-c6bd06f7727c6b2c0857b7617fe8ece6Ich möchte eine Massage Tôi muốn mát xoa
 9. www_tintucvietduc_de gtxlw c6bd06f7727c6b2c0857b7617fe8ece6 g14tse c6bd06f7727c6b2c0857b7617fe8ece6Cùng học tiếng Đức-c6bd06f7727c6b2c0857b7617fe8ece6Welches Modell möchten Sie Ông(bà) muốn cắt như thế nào
 10. www_tintucvietduc_de ncqkb c6bd06f7727c6b2c0857b7617fe8ece6 hWe2fg c6bd06f7727c6b2c0857b7617fe8ece6Cùng học tiếng Đức-c6bd06f7727c6b2c0857b7617fe8ece6Welche Farbe soll es sein? ông(bà) muốn nhuộm tóc màu nào?

c6bd06f7727c6b2c0857b7617fe8ece6 hWe2fg c6bd06f7727c6b2c0857b7617fe8ece6Cùng học tiếng Đức-c6bd06f7727c6b2c0857b7617fe8ece6

Các câu tiếng Đức hay dùng trong Tiệm dịch vụ

 

c6bd06f7727c6b2c0857b7617fe8ece6 e2Rfg c6bd06f7727c6b2c0857b7617fe8ece6Cùng học tiếng Đức-c6bd06f7727c6b2c0857b7617fe8ece6Theo c6bd06f7727c6b2c0857b7617fe8ece6 e2Rfg c6bd06f7727c6b2c0857b7617fe8ece6Cùng học tiếng Đức-c6bd06f7727c6b2c0857b7617fe8ece6 Huyền Trang & Katharina

c6bd06f7727c6b2c0857b7617fe8ece6 hWe2fg c6bd06f7727c6b2c0857b7617fe8ece6Cùng học tiếng Đức-c6bd06f7727c6b2c0857b7617fe8ece6HOCTIENGDUC.DE - 06.2016

TINTUCVIETDUC.DE- Báo điện tử tại Đức từ 1995

TIN NHANH | THỰC TẾ | TỪ NƯỚC ĐỨC

Nhấn "Thích" Bạn sẽ cập nhật hàng ngày tin tức dành cho Kiều Bào ở Đức