Những câu tiếng Đức hay dùng trong Tiệm Tóc và Làm móng tay

TINTUCVIETDUC.DE giới thiệu những mẫu câu Tiếng Đức hay nói sau đây sẽ giúp bạn thuận tiện khi giao tiếp .

 

Bạn đang làm nghề hWe2fg Cùng học tiếng Đức - Báo Điện tử Tin Tức Việt Đứcuốn tóc, làm móng tay? hoặc cũng có thể bạn cần đến dịch vụ để sửa sang mái tóc và làm đẹp bàn tay cho mình. Những mẫu câu Tiếng Đức hay nói sau đây sẽ giúp bạn thuận tiện khi giao tiếp .

Những câu tiếng Đức hay dùng trong Tiệm Tóc và Làm móng tay_dmca_fc6fa77d81

hWe2fg Cùng học tiếng Đức - Báo Điện tử Tin Tức Việt Đức

Những câu Tiếng Đức hay nói trong Tiệm làm Tóc

 

  3rt2fg Cùng học tiếng Đức - Báo Điện tử Tin Tức Việt Đức
 1. www_tintucvietduc_de ?+.* ohrfi3rt2fg Cùng học tiếng Đức - Báo Điện tử Tin Tức Việt ĐứcHaarschneiden oder rasieren? Cắt tóc hay cạo mặt?
 2. www_tintucvietduc_de ?+.* nstdwg14tse Cùng học tiếng Đức - Báo Điện tử Tin Tức Việt ĐứcSchneiden Sie nicht zu kurz! Đừng cắt ngắn quá
 3. www_tintucvietduc_de ?+.* eqgpoe2Rfg Cùng học tiếng Đức - Báo Điện tử Tin Tức Việt ĐứcIch möchte die Haare gewaschen haben Tôi muốn gội đầu
 4. www_tintucvietduc_de ?+.* rsacve2Rfg Cùng học tiếng Đức - Báo Điện tử Tin Tức Việt ĐứcIch möchte mir die Haare schneiden lassen Tôi muốn cắt tóc
 5. www_tintucvietduc_de ?+.* weizqIe2Rfg Cùng học tiếng Đức - Báo Điện tử Tin Tức Việt Đứcch möchte sehen, wie der Kopf von hinten aussieht Tôi muốn xem phía sau đầu như thế nào.
 6. www_tintucvietduc_de ?+.* wzrchhWe2fg Cùng học tiếng Đức - Báo Điện tử Tin Tức Việt ĐứcIch möchte mir die Haare braun färben lassen Tôi muốn nhuộm tóc thành màu nâu
 7. www_tintucvietduc_de ?+.* ckyhae2Rfg Cùng học tiếng Đức - Báo Điện tử Tin Tức Việt ĐứcKannst du (Könten Sie) mir einen guten Friseur empfehlen? Ông bà có thể giới thiệu cho tôi thợ uốn tóc giỏi không?
 8. www_tintucvietduc_de ?+.* orgfig14tse Cùng học tiếng Đức - Báo Điện tử Tin Tức Việt ĐứcDu solltest dich einen Tag vorher anmelden Bạn phải đăng ký trước một ngày
 9. www_tintucvietduc_de ?+.* xcbsyreTr3e Cùng học tiếng Đức - Báo Điện tử Tin Tức Việt ĐứcKann ich sofort dran kommen? Tôi có thể vào ngay bây giờ được không?
 10. www_tintucvietduc_de ?+.* rushfe2Rfg Cùng học tiếng Đức - Báo Điện tử Tin Tức Việt ĐứcWie lange muss ich warten? Tôi phải đợi bao lâu?
  Những câu tiếng Đức hay dùng trong Tiệm Tóc và Làm móng tay_dmca_fc6fa77d81

 11. www_tintucvietduc_de ?+.* afgtchWe2fg Cùng học tiếng Đức - Báo Điện tử Tin Tức Việt ĐứcWie hätten Sie gern Ihr Haar? Ông(bà)muốn làm kiểu tóc gì ?
 12. www_tintucvietduc_de ?+.* kfrvpe2Rfg Cùng học tiếng Đức - Báo Điện tử Tin Tức Việt ĐứcIch möchte gerne Muster sehen Tôi muốn xem các màu
 13. www_tintucvietduc_de ?+.* jxelhreTr3e Cùng học tiếng Đức - Báo Điện tử Tin Tức Việt ĐứcKürzere Haare würden Ihnen besser stehen Tóc ngắn có thể hợp với ông(bà) hơn.
 14. www_tintucvietduc_de ?+.* nqovde2Rfg Cùng học tiếng Đức - Báo Điện tử Tin Tức Việt ĐứcSchauen Sie sich bitte diese Top Haarmoden an Ông(bà) xem những kiểu tóc đang được ưa chuộng này
 15. www_tintucvietduc_de ?+.* yowbzreTr3e Cùng học tiếng Đức - Báo Điện tử Tin Tức Việt ĐứcIch wähle diese da Tôi chọn kiểu này.
 16. www_tintucvietduc_de ?+.* ftsod3rt2fg Cùng học tiếng Đức - Báo Điện tử Tin Tức Việt ĐứcBitte trimmen Sie ihn etwas Xin vui lòng tỉa gọn một chút.
 17. www_tintucvietduc_de ?+.* evlphe2Rfg Cùng học tiếng Đức - Báo Điện tử Tin Tức Việt ĐứcAber schneiden Sie bitte nur die Spitzen ab Nhưng làm ơn chỉ cắt chỗ cháy ở ngọn tóc
 18. www_tintucvietduc_de ?+.* qpuxjhWe2fg Cùng học tiếng Đức - Báo Điện tử Tin Tức Việt ĐứcMöchten Sie oben etwas toupiert haben? ... etwas so! Ông(bà) có muốn chải bồng phía trên một chút không?
 19. www_tintucvietduc_de ?+.* wqrevg14tse Cùng học tiếng Đức - Báo Điện tử Tin Tức Việt ĐứcWie möchten Sie den Scheitel? Ông(bà) muốn rẽ đường ngôi như thế nào ?
 20. www_tintucvietduc_de ?+.* vbwcfg14tse Cùng học tiếng Đức - Báo Điện tử Tin Tức Việt ĐứcDen Scheitel Bitte rechts. Und machen Sie mir einen Modeschnitt Xin hãy rẽ đường ngôi sang phải và cắt theo mốt mới nhé 
 21. www_tintucvietduc_de ?+.* zxobdg14tse Cùng học tiếng Đức - Báo Điện tử Tin Tức Việt ĐứcSie meinen den Stufenschnitt, oder? Ông(bà) muốn cát tóc kiểu theo bậc phải không?
 22. www_tintucvietduc_de ?+.* xtpem3rt2fg Cùng học tiếng Đức - Báo Điện tử Tin Tức Việt ĐứcWas soll ich mit dem Schnurrbart machen? Tôi phải làm gì với râu mép?
 23. www_tintucvietduc_de ?+.* twiblhWe2fg Cùng học tiếng Đức - Báo Điện tử Tin Tức Việt ĐứcStützen Sie ihn bitte etwas Xin vui lòng tỉa gọn một chút
 24. www_tintucvietduc_de ?+.* pzhmrreTr3e Cùng học tiếng Đức - Báo Điện tử Tin Tức Việt ĐứcIch möchte mir die Haare waschen lassen Tôi muốn gội đầu
 25. www_tintucvietduc_de ?+.* twaso3rt2fg Cùng học tiếng Đức - Báo Điện tử Tin Tức Việt ĐứcIch möchte mir die Haare schneiden lassen Tôi muốn cắt tóc
 26. www_tintucvietduc_de ?+.* hlcwoe2Rfg Cùng học tiếng Đức - Báo Điện tử Tin Tức Việt ĐứcIch möchte ein Shampoo gegen fettes Haar, Bitte Tôi muốn một chai dầu gội cho tóc nhờn
 27. www_tintucvietduc_de ?+.* otbiehWe2fg Cùng học tiếng Đức - Báo Điện tử Tin Tức Việt ĐứcIch möchte ein Shampoo gegen trockenes Haar Bitte Tôi muốn một chai dầu gội cho tóc khô
 28. www_tintucvietduc_de ?+.* jzpvcg14tse Cùng học tiếng Đức - Báo Điện tử Tin Tức Việt ĐứcIch möchte ein Shampoo gegen Schuppen Bitte Tôi muốn một chai dầu gội trị gầu
 29. www_tintucvietduc_de ?+.* htlsvhWe2fg Cùng học tiếng Đức - Báo Điện tử Tin Tức Việt ĐứcIch möchte ein Shampoo für dauergewelltes Haar Bitte Tôi muốn một chai dầu gội cho tóc uốn
 30. www_tintucvietduc_de ?+.* dbswx3rt2fg Cùng học tiếng Đức - Báo Điện tử Tin Tức Việt ĐứcIch möchte ein Shampoo für gefärbtes Haar, bitte Tôi muốn một chai dầu gội cho tóc nhuộm
 31. www_tintucvietduc_de ?+.* dongvhWe2fg Cùng học tiếng Đức - Báo Điện tử Tin Tức Việt ĐứcIch möchte ein Farbshampoo Bitte Tôi muốn một chai dầu gội nhuộm màu
 32. www_tintucvietduc_de ?+.* nqpbxhWe2fg Cùng học tiếng Đức - Báo Điện tử Tin Tức Việt ĐứcHätten Sie eine Farbenkarte? Bạn có bảng màu không?
 33. www_tintucvietduc_de ?+.* qwsxireTr3e Cùng học tiếng Đức - Báo Điện tử Tin Tức Việt ĐứcIch möchte die Farbe behalten Tôi muốn giữ lại màu này 
 34. www_tintucvietduc_de ?+.* nbfqcg14tse Cùng học tiếng Đức - Báo Điện tử Tin Tức Việt ĐứcIch möchte es dunkler haben Tôi muốn màu tối hơn
 35. www_tintucvietduc_de ?+.* rtewmreTr3e Cùng học tiếng Đức - Báo Điện tử Tin Tức Việt ĐứcIch möchte es nur ein wenig heller haben Tôi muốn màu sáng hơn
 36. www_tintucvietduc_de ?+.* pintl3rt2fg Cùng học tiếng Đức - Báo Điện tử Tin Tức Việt ĐứcIch möchte keinen Haarfestiger Tôi không muốn keo xịt tóc
 37. www_tintucvietduc_de ?+.* xdjmge2Rfg Cùng học tiếng Đức - Báo Điện tử Tin Tức Việt ĐứcIch möchte Haarfestiger Tôi muốn keo xịt tóc
 38. www_tintucvietduc_de ?+.* fsxane2Rfg Cùng học tiếng Đức - Báo Điện tử Tin Tức Việt ĐứcHinten nicht zu kurz schneiden Bitte Xin hãy cắt đằng sau không ngắn quá
 39. www_tintucvietduc_de ?+.* emjhge2Rfg Cùng học tiếng Đức - Báo Điện tử Tin Tức Việt ĐứcIch möchte eine Gesichtsmasken Tôi muốn đắp mặt nạ

reTr3e Cùng học tiếng Đức - Báo Điện tử Tin Tức Việt Đức

Những câu g14tse Cùng học tiếng Đức - Báo Điện tử Tin Tức Việt Đứctiếng Đức hay dùng trong Tiệm làm móng

Những câu tiếng Đức hay dùng trong Tiệm Tóc và Làm móng tay_dmca_fc6fa77d81

  reTr3e Cùng học tiếng Đức - Báo Điện tử Tin Tức Việt Đức
 1. www_tintucvietduc_de ?+.* qxioureTr3e Cùng học tiếng Đức - Báo Điện tử Tin Tức Việt ĐứcMöchten Sie eine Maniküre? Bà ( cô )có muốn làm móng tay không?
 2. www_tintucvietduc_de ?+.* lzhdag14tse Cùng học tiếng Đức - Báo Điện tử Tin Tức Việt ĐứcFeilen Sie bitte die Nägel spitz!Xin dũa móng cho nhọn
 3. www_tintucvietduc_de ?+.* wedyae2Rfg Cùng học tiếng Đức - Báo Điện tử Tin Tức Việt ĐứcMöchten Sie auch die Nägel lackiert bekommen? Bà ( cô ) có muốn sơn móng tay không?
 4. www_tintucvietduc_de ?+.* qpnoee2Rfg Cùng học tiếng Đức - Báo Điện tử Tin Tức Việt ĐứcIch möchte nur polieren, ohne Nagellack Tôi chỉ muốn đánh bóng , không dùng sơn móng tay .
 5. www_tintucvietduc_de ?+.* kzepnhWe2fg Cùng học tiếng Đức - Báo Điện tử Tin Tức Việt ĐứcIch möchte die Nägel gemalt Tôi muốn vẽ móng tay nghệ thuật
 6. www_tintucvietduc_de ?+.* vdueyreTr3e Cùng học tiếng Đức - Báo Điện tử Tin Tức Việt ĐứcIch möchte die Nägel nachfüllen lassen Tôi muốn đắp móng tay
 7. www_tintucvietduc_de ?+.* xiuele2Rfg Cùng học tiếng Đức - Báo Điện tử Tin Tức Việt Đứcich möchte eine Maniküre (reTr3e Cùng học tiếng Đức - Báo Điện tử Tin Tức Việt ĐứcHört sich aber vielmehr nach Fingernägelschneiden anhWe2fg Cùng học tiếng Đức - Báo Điện tử Tin Tức Việt ĐứcTôi muốn cắt móng tay
 8. www_tintucvietduc_de ?+.* ycqifhWe2fg Cùng học tiếng Đức - Báo Điện tử Tin Tức Việt ĐứcIch möchte eine Massage Tôi muốn mát xoa
 9. www_tintucvietduc_de ?+.* wmqeohWe2fg Cùng học tiếng Đức - Báo Điện tử Tin Tức Việt ĐứcWelches Modell möchten Sie Ông(bà) muốn cắt như thế nào
 10. www_tintucvietduc_de ?+.* gpbcx3rt2fg Cùng học tiếng Đức - Báo Điện tử Tin Tức Việt ĐứcWelche Farbe soll es sein? ông(bà) muốn nhuộm tóc màu nào?

g14tse Cùng học tiếng Đức - Báo Điện tử Tin Tức Việt Đức

Các câu 3rt2fg Cùng học tiếng Đức - Báo Điện tử Tin Tức Việt Đứctiếng Đức hay dùng trong Tiệm dịch vụ

  hWe2fg Cùng học tiếng Đức - Báo Điện tử Tin Tức Việt Đức
 • www_tintucvietduc_de ?+.* ldnkh3rt2fg Cùng học tiếng Đức - Báo Điện tử Tin Tức Việt ĐứcWünschen Sie etwas zum Lesen ông(bà) muốn đọc một cái gì đó không?
 • www_tintucvietduc_de ?+.* augokreTr3e Cùng học tiếng Đức - Báo Điện tử Tin Tức Việt ĐứcWünschen Sie etwas zu trinken? Bạn muốn uống một cái gì đó không?
 • www_tintucvietduc_de ?+.* iahfvg14tse Cùng học tiếng Đức - Báo Điện tử Tin Tức Việt ĐứcIst es so richtig? Có đúng kiểu bạn nghĩ không?
 • www_tintucvietduc_de ?+.* abcfte2Rfg Cùng học tiếng Đức - Báo Điện tử Tin Tức Việt ĐứcSchauen Sie sich bitte im Spiegel an. Wie gefällt es Ihnen Mời ông(bà) nhìn vào gương Bạn thấy có hài lòng không?
 • www_tintucvietduc_de ?+.* yoeva3rt2fg Cùng học tiếng Đức - Báo Điện tử Tin Tức Việt ĐứcWie viel macht es? Bao nhiêu tất cả?
 • www_tintucvietduc_de ?+.* cpueie2Rfg Cùng học tiếng Đức - Báo Điện tử Tin Tức Việt ĐứcHier, bitte. 5 Euro sind für Sie.​ Đây là của bạn và thêm 5 euro tiền bồi dưỡng

 

e2Rfg Cùng học tiếng Đức - Báo Điện tử Tin Tức Việt ĐứcTheoe2Rfg Cùng học tiếng Đức - Báo Điện tử Tin Tức Việt Đức Huyền Trang & Katharina

reTr3e Cùng học tiếng Đức - Báo Điện tử Tin Tức Việt ĐứcHOCTIENGDUC.DE - 06.2016

TINTUCVIETDUC.DE- Báo điện tử tại Đức từ 1995

TIN NHANH | THỰC TẾ | TỪ NƯỚC ĐỨC

Nhấn "Thích" Bạn sẽ cập nhật hàng ngày tin tức dành cho Kiều Bào ở Đức