Các câu Thành ngữ tiếng Đức hay được sử dụng hàng ngày - Phần 1

Thành ngữ tiếng Đức không chỉ là nguồn từ vựng phong phú mà còn phương tiện để truyền tải những thông điệp sâu xa, ý nghĩa. 

Bài viết Các câu Thành ngữ tiếng Đức hay được sử dụng hàng ngày - Phần 1 này tại: www.tintucvietduc.de đang được giữ bản quyền DMCA

Dưới đây là những câu nói hay bằng Cùng học tiếng Đức - Báo Điện tử Tin Tức Việt Đứctiếng Đức, những thành Cùng học tiếng Đức - Báo Điện tử Tin Tức Việt Đứctiếng Đức hay được sử dụng trong giao tiếp hàng ngày để giúp các bạn học Cùng học tiếng Đức - Báo Điện tử Tin Tức Việt Đứctiếng Đức hiệu quả hơn.

Bài viết này tại: www.tintucvietduc.de đang được giữ bản quyền DMCA

Báo Điện tử Tin Tức Việt Đức

Báo Điện tử Tin Tức Việt Đức

Các câu Thành ngữ tiếng Đức hay được sử dụng hàng ngày - Phần 1_dmca_84788c6fe7

Cùng học tiếng Đức - Báo Điện tử Tin Tức Việt Đức1. Wer das ABC recht kann, hat die schwerste Arbeit getan.

Ai có thể làm những việc cơ bản thì người đó đã làm xong những công việc khó nhất.

Cùng học tiếng Đức - Báo Điện tử Tin Tức Việt Đức2. Bei Nacht sind alle Katzen grau.

Ban đêm nhà ngói cũng như nhà tranh.

Cùng học tiếng Đức - Báo Điện tử Tin Tức Việt Đức3. Absicht ist die Seele der Tat

Ý định là linh hồn của hành động.

Cùng học tiếng Đức - Báo Điện tử Tin Tức Việt Đức4. Der Kluge wartet die Zeit ab.

Người khôn biết chờ thời.

Cùng học tiếng Đức - Báo Điện tử Tin Tức Việt Đức5. Was bald zunimmt, das nimmt bald ab.

Dục tốc bất đạt.

Cùng học tiếng Đức - Báo Điện tử Tin Tức Việt Đức6. Alles hat seine Grenzen.

Tất cả đều có giới hạn của nó.

Cùng học tiếng Đức - Báo Điện tử Tin Tức Việt Đức7. Alles hat sein Warum

Tất cả đều có lý do của nó!

Cùng học tiếng Đức - Báo Điện tử Tin Tức Việt Đức8. Wo in Wille ist, ist auch ein Weg.

Ở đâu có một lý do, ở đó có một con đường.

Cùng học tiếng Đức - Báo Điện tử Tin Tức Việt Đức9. Sage nicht alles, was du weißt. Aber wisse alles, was du sagst.

Đừng nói tất cả những gì mình biết. Nhưng phải biết những gì mình nói.

Cùng học tiếng Đức - Báo Điện tử Tin Tức Việt Đức10. Alles vergeht, Wahrheit besteht.

Tất cả sẽ trôi qua , nhưng sự thật sẽ tồn tại mãi.

Cùng học tiếng Đức - Báo Điện tử Tin Tức Việt Đức11. Alt genug und doch nicht klug

Già rồi mà không khôn.

Cùng học tiếng Đức - Báo Điện tử Tin Tức Việt Đức12. Alte Liebe rostet nicht.

Tình già không phai.

Cùng học tiếng Đức - Báo Điện tử Tin Tức Việt Đức13. Das Alter soll man ehren.

Kính lão đắc thọ.

Cùng học tiếng Đức - Báo Điện tử Tin Tức Việt Đức14. Andere Länder, andere Sitte.

Nước nào phong tục đó.

Cùng học tiếng Đức - Báo Điện tử Tin Tức Việt Đức15. Eine Hand Wäscht die andere

Lá lành đùm lá ráchLa lanh dum la rach.

Cùng học tiếng Đức - Báo Điện tử Tin Tức Việt Đức16. Alle Anfang ist schwer

Vạn sự khởi đầu nan.

Cùng học tiếng Đức - Báo Điện tử Tin Tức Việt Đức17. Guter Anfang, gutes Ende

Bắt đầu tốt, kết thúc tốt.

Cùng học tiếng Đức - Báo Điện tử Tin Tức Việt Đức18. Der eine Sät, der andere erntet

Người này gieo, kẻ khác gặt.

Cùng học tiếng Đức - Báo Điện tử Tin Tức Việt Đức19. Glücklich ist, wer vergißt, was doch nicht zu ändern ist.

Hạnh phúc là người biết quên đi điều không thể thay đổi được.

Cùng học tiếng Đức - Báo Điện tử Tin Tức Việt Đức20. Arbeit macht das Leben süß.

Công việc làm cuộc sống tươi đẹp.

Cùng học tiếng Đức - Báo Điện tử Tin Tức Việt Đức21. Arbeit ist das Lebens Würze.

Công việc là gia vị của cuộc sống.

Cùng học tiếng Đức - Báo Điện tử Tin Tức Việt Đức22. Arm oder reich, der Tod macht alles gleich.

Giàu hay nghèo, ai cung phai chet.

Cùng học tiếng Đức - Báo Điện tử Tin Tức Việt Đức23. Bittere Arzneien sind die wirksamsten.

Thuốc đắng giã tật.

Cùng học tiếng Đức - Báo Điện tử Tin Tức Việt Đức24. Mäßigkeit ist die beste Arznei.

Sự điều độ là liều thuốc tốt nhất.

Cùng học tiếng Đức - Báo Điện tử Tin Tức Việt Đức25. Die Zeit heilt alle Wunden.

Thời gian chữa lành mọi vết thương.

Bài viết Các câu Thành ngữ tiếng Đức hay được sử dụng hàng ngày - Phần 1 này tại: www.tintucvietduc.de đang được giữ bản quyền DMCA

Cùng học tiếng Đức - Báo Điện tử Tin Tức Việt Đức26. Aus dem Augen, aus dem Sinn.

Xa mặt cách lòng.

Cùng học tiếng Đức - Báo Điện tử Tin Tức Việt Đức27. Die Augen sind der Spiegel der Seele.

Đôi mắt là cửa sổ của tâm hồn.

Cùng học tiếng Đức - Báo Điện tử Tin Tức Việt Đức28. Viele Bächer machen einen Fluß.

Tích tiểu thành đại

Cùng học tiếng Đức - Báo Điện tử Tin Tức Việt Đức29. Bellende Hund beißen nicht.

Chó sủa là chó không cắn.

Cùng học tiếng Đức - Báo Điện tử Tin Tức Việt Đức30. Liebe kann Berge versetzen.

Tình yêu có thể dời núi non.

Cùng học tiếng Đức - Báo Điện tử Tin Tức Việt Đức31. Je weiser, je bescheidener.

Càng khôn ngoan càng khiêm tốn.

Cùng học tiếng Đức - Báo Điện tử Tin Tức Việt Đức32. Einmal sehen ist besser als zehnmal hören

Trăm nghe không bằng một thấy.

Cùng học tiếng Đức - Báo Điện tử Tin Tức Việt Đức33. Besser etwas als nichts

Cùng học tiếng Đức - Báo Điện tử Tin Tức Việt ĐứcBesser spät als nie

Có còn hơn không

Trễ còn hơn không đến.

Cùng học tiếng Đức - Báo Điện tử Tin Tức Việt Đức34. Den Baum muß man biegen, solange er jung ist.

Uốn tre từ lúc còn là măng

Cùng học tiếng Đức - Báo Điện tử Tin Tức Việt Đức35. Ein faules Eis verdirbt den ganzen Brei

Một con sâu làm rầu nồi canh.

Cùng học tiếng Đức - Báo Điện tử Tin Tức Việt Đức36. Dank ist der beste Klang.

Cám ơn là âm thanh ngọt ngào nhất.

Cùng học tiếng Đức - Báo Điện tử Tin Tức Việt Đức37. Wie der Topf, so der Deckel.

Nồi nào úp vung đấy.

Cùng học tiếng Đức - Báo Điện tử Tin Tức Việt Đức38. Wer im Sommer nicht erntet, muß im Winter derben.

Ai không biết lo xa, tất có ưu hoàn gần.

Cùng học tiếng Đức - Báo Điện tử Tin Tức Việt Đức39. Denke zweimal, ehe du einmal sprichst

Suy nghĩ hai lần trước khi nói.

Cùng học tiếng Đức - Báo Điện tử Tin Tức Việt Đức40. Der Mensch denkt, Gott lenkt

Mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên.

Cùng học tiếng Đức - Báo Điện tử Tin Tức Việt Đức41. Auch ein Kluger Dieb wird einmal gefangen.

Đi đêm hoài cũng có ngày gặp ma.

Cùng học tiếng Đức - Báo Điện tử Tin Tức Việt Đức42. Geld ist ein gutter Diener, aber ein böser Herr

Tiền bạc là đầy tớ tốt nhưng là ông chủ xấu.

Cùng học tiếng Đức - Báo Điện tử Tin Tức Việt Đức43. Wer Disteln sät, wird Stacheln ernten

Ai gieo gió, người ấy ắt sẽ gặp bão.

Cùng học tiếng Đức - Báo Điện tử Tin Tức Việt Đức44. Geteilte Freude ist doppelte Freude

Niềm vui được chia sẻ là niềm vui được nhân đôi.

Cùng học tiếng Đức - Báo Điện tử Tin Tức Việt Đức45. Wie du mir, so ich dir

Anh đối với tôi sao, tôi đối với anh vậy.

Cùng học tiếng Đức - Báo Điện tử Tin Tức Việt Đức46. Im Munde Bibel, im Herzen übel.

Miệng nam mô, bụng một bồ dao găm

Cùng học tiếng Đức - Báo Điện tử Tin Tức Việt Đức47. Gebrühte Katze scheut auch kaltes Wasser

Trượt vỏ dưa thâý vỏ dừa cũng sợ.

Cùng học tiếng Đức - Báo Điện tử Tin Tức Việt Đức48. Der Katze Scherz, der Mäuse Tod

Người ngoài cười nụ người trong khóc thầm.

Cùng học tiếng Đức - Báo Điện tử Tin Tức Việt Đức49. Wenn die Katze fort ist, tanzen die Mäuse

Vắng chủ nhà gà mọc râu tôm.

Cùng học tiếng Đức - Báo Điện tử Tin Tức Việt Đức50. Eine Liebe ist der andern wert

Ăn miếng trả miếng.

 

Cùng học tiếng Đức - Báo Điện tử Tin Tức Việt Đức

Xem tiếp:

» Các câu Thành ngữ tiếng Đức hay được sử dụng hàng ngày - Phần 2

Cùng học tiếng Đức - Báo Điện tử Tin Tức Việt ĐứcTheo Phạm Thanh Hương

WWW.HOCTIENGDUC.DE / München

TINTUCVIETDUC.DE- Báo điện tử tại Đức từ 1995

TIN NHANH | THỰC TẾ | TỪ NƯỚC ĐỨC

Nhấn "Thích" Bạn sẽ cập nhật hàng ngày tin tức dành cho Kiều Bào ở Đức