Một số câu tiếng Đức rất hay dùng trong nhà hàng

Khá nhiều người Việt ta ở Đức kinh doanh, làm việc trong nhà hàng Imbiss, quán ăn. Nhưng cũng có khi Bạn chính là những người khách vào quán khác ở Đức ăn.

Những d200bd6e9e7c82117ba93e81e33c62e2 reTr3e d200bd6e9e7c82117ba93e81e33c62e2Cùng học tiếng Đức-d200bd6e9e7c82117ba93e81e33c62e2 mẫu câu tiếng Đức sau đây sẽ giúp bạn d200bd6e9e7c82117ba93e81e33c62e2 hWe2fg d200bd6e9e7c82117ba93e81e33c62e2Cùng học tiếng Đức-d200bd6e9e7c82117ba93e81e33c62e2thuận lợi, tự tin d200bd6e9e7c82117ba93e81e33c62e2 3rt2fg d200bd6e9e7c82117ba93e81e33c62e2Cùng học tiếng Đức-d200bd6e9e7c82117ba93e81e33c62e2 thoải mái hơn trong giao tiếp.

d200bd6e9e7c82117ba93e81e33c62e2
Báo Điện tử Tin Tức Việt Đức

Báo điện tử Tin Tức Việt-Đức với những tin nhanh về thời sự, sinh hoạt của Cộng đồng Người Việt Tại CHLB Đức

Một số câu tiếng Đức rất hay dùng trong nhà hàng - 0

  d200bd6e9e7c82117ba93e81e33c62e2 e2Rfg d200bd6e9e7c82117ba93e81e33c62e2Cùng học tiếng Đức-d200bd6e9e7c82117ba93e81e33c62e2
 1. www_tintucvietduc_de kcqbo d200bd6e9e7c82117ba93e81e33c62e2 hWe2fg d200bd6e9e7c82117ba93e81e33c62e2Cùng học tiếng Đức-d200bd6e9e7c82117ba93e81e33c62e2Ich möchte einen Tisch für heute Abend bestellen. Tôi muốn đặt một bàn trước cho tối nay
 2. www_tintucvietduc_de gqvon d200bd6e9e7c82117ba93e81e33c62e2 e2Rfg d200bd6e9e7c82117ba93e81e33c62e2Cùng học tiếng Đức-d200bd6e9e7c82117ba93e81e33c62e2Für wie viel Personen? Cho mấy người ạ?
 3. www_tintucvietduc_de hzklj d200bd6e9e7c82117ba93e81e33c62e2 hWe2fg d200bd6e9e7c82117ba93e81e33c62e2Cùng học tiếng Đức-d200bd6e9e7c82117ba93e81e33c62e2Kann Ich einen Tisch für sieben Uhr reservieren lassen?  Tôi có thể đặt một bàn lúc 7 giờ không?
 4. www_tintucvietduc_de ulmny d200bd6e9e7c82117ba93e81e33c62e2 reTr3e d200bd6e9e7c82117ba93e81e33c62e2Cùng học tiếng Đức-d200bd6e9e7c82117ba93e81e33c62e2Bitte einen Tisch für zwei Personen. Tôi muốn đặt bàn cho 2 người ăn
 5. www_tintucvietduc_de htvne d200bd6e9e7c82117ba93e81e33c62e2 g14tse d200bd6e9e7c82117ba93e81e33c62e2Cùng học tiếng Đức-d200bd6e9e7c82117ba93e81e33c62e2Ist Ihnen diese Tisch recht? Bàn này có vừa ý ông (bà) không?
 6. www_tintucvietduc_de vsdnc d200bd6e9e7c82117ba93e81e33c62e2 3rt2fg d200bd6e9e7c82117ba93e81e33c62e2Cùng học tiếng Đức-d200bd6e9e7c82117ba93e81e33c62e2Wann öffnet die Küche? Khi nào quán ăn sẽ mở cửa?
 7. www_tintucvietduc_de wgqbc d200bd6e9e7c82117ba93e81e33c62e2 3rt2fg d200bd6e9e7c82117ba93e81e33c62e2Cùng học tiếng Đức-d200bd6e9e7c82117ba93e81e33c62e2Wann schließt die Küche? Khi nào quán ăn sẽ đóng cửa?
 8. www_tintucvietduc_de dqhmr d200bd6e9e7c82117ba93e81e33c62e2 g14tse d200bd6e9e7c82117ba93e81e33c62e2Cùng học tiếng Đức-d200bd6e9e7c82117ba93e81e33c62e2Können wir auf einen Tisch warten? Chúng tôi có thể chờ một bàn không?
 9. www_tintucvietduc_de nhydg d200bd6e9e7c82117ba93e81e33c62e2 hWe2fg d200bd6e9e7c82117ba93e81e33c62e2Cùng học tiếng Đức-d200bd6e9e7c82117ba93e81e33c62e2Müssen wir lange warten? Chúng tôi có phải đợi lâu không?
 10. www_tintucvietduc_de gqlde d200bd6e9e7c82117ba93e81e33c62e2 3rt2fg d200bd6e9e7c82117ba93e81e33c62e2Cùng học tiếng Đức-d200bd6e9e7c82117ba93e81e33c62e2Haben Sie reserviert? Ông (bà) đã đặt bàn trước à?
 11. www_tintucvietduc_de yutmc d200bd6e9e7c82117ba93e81e33c62e2 hWe2fg d200bd6e9e7c82117ba93e81e33c62e2Cùng học tiếng Đức-d200bd6e9e7c82117ba93e81e33c62e2Unter welchem Namen? Xin vui lòng cho biết tên
 12. www_tintucvietduc_de ajrug d200bd6e9e7c82117ba93e81e33c62e2 3rt2fg d200bd6e9e7c82117ba93e81e33c62e2Cùng học tiếng Đức-d200bd6e9e7c82117ba93e81e33c62e2Hierher Bitte! Vui lòng tới chỗ này 
 13. www_tintucvietduc_de cvlzj d200bd6e9e7c82117ba93e81e33c62e2 hWe2fg d200bd6e9e7c82117ba93e81e33c62e2Cùng học tiếng Đức-d200bd6e9e7c82117ba93e81e33c62e2Können wir uns hierher setzen? Chúng tôi có thể ngồi ở đây không? 
 14. www_tintucvietduc_de letsr d200bd6e9e7c82117ba93e81e33c62e2 hWe2fg d200bd6e9e7c82117ba93e81e33c62e2Cùng học tiếng Đức-d200bd6e9e7c82117ba93e81e33c62e2Könnten Sie uns einen Kinderstuhl bringen? Ông(bà) có thể đưa cho một chiếc ghế trẻ em không?
 15. www_tintucvietduc_de txcil d200bd6e9e7c82117ba93e81e33c62e2 3rt2fg d200bd6e9e7c82117ba93e81e33c62e2Cùng học tiếng Đức-d200bd6e9e7c82117ba93e81e33c62e2Können wir auch draußen setzen? Chúng tôi có thể ngồi ngòai đó không?
 16. www_tintucvietduc_de zolkq d200bd6e9e7c82117ba93e81e33c62e2 3rt2fg d200bd6e9e7c82117ba93e81e33c62e2Cùng học tiếng Đức-d200bd6e9e7c82117ba93e81e33c62e2Bàn này còn trống không? Ist der Tisch frei?
 17. www_tintucvietduc_de nhxec d200bd6e9e7c82117ba93e81e33c62e2 e2Rfg d200bd6e9e7c82117ba93e81e33c62e2Cùng học tiếng Đức-d200bd6e9e7c82117ba93e81e33c62e2Tôi muốn xin tờ thực đơn.Ich möchte bitte die Speisekarte.
 18. www_tintucvietduc_de aevrm d200bd6e9e7c82117ba93e81e33c62e2 g14tse d200bd6e9e7c82117ba93e81e33c62e2Cùng học tiếng Đức-d200bd6e9e7c82117ba93e81e33c62e2Bạn có thể giới thiệu cho tôi món gì? Was können Sie empfehlen?
 19. www_tintucvietduc_de zyufg d200bd6e9e7c82117ba93e81e33c62e2 reTr3e d200bd6e9e7c82117ba93e81e33c62e2Cùng học tiếng Đức-d200bd6e9e7c82117ba93e81e33c62e2Wir möchten erst noch etwas trinken. Chúng tôi muốn uống một cái gì đó trước

  d200bd6e9e7c82117ba93e81e33c62e2
  Báo Điện tử Tin Tức Việt Đức

  Báo điện tử Tin Tức Việt-Đức với những tin nhanh về thời sự, sinh hoạt của Cộng đồng Người Việt Tại CHLB Đức

  bar 1238779 640
 20. www_tintucvietduc_de pegcm d200bd6e9e7c82117ba93e81e33c62e2 3rt2fg d200bd6e9e7c82117ba93e81e33c62e2Cùng học tiếng Đức-d200bd6e9e7c82117ba93e81e33c62e2Wir hätten gern die Getränkekarte. Chúng tôi muốn xem danh mục đồ uống
 21. www_tintucvietduc_de ihvus d200bd6e9e7c82117ba93e81e33c62e2 e2Rfg d200bd6e9e7c82117ba93e81e33c62e2Cùng học tiếng Đức-d200bd6e9e7c82117ba93e81e33c62e2Haben Sie vielleicht etwas anderes? Bạn có món nào khác không?
 22. www_tintucvietduc_de zfhvm d200bd6e9e7c82117ba93e81e33c62e2 e2Rfg d200bd6e9e7c82117ba93e81e33c62e2Cùng học tiếng Đức-d200bd6e9e7c82117ba93e81e33c62e2Ich darf kein Schweinefleisch essen. Tôi không thể ăn thịt lợn
 23. www_tintucvietduc_de pzojk d200bd6e9e7c82117ba93e81e33c62e2 hWe2fg d200bd6e9e7c82117ba93e81e33c62e2Cùng học tiếng Đức-d200bd6e9e7c82117ba93e81e33c62e2Ich darf keinen Zucker essen. Tôi không thể ăn Đường
 24. www_tintucvietduc_de qtogi d200bd6e9e7c82117ba93e81e33c62e2 g14tse d200bd6e9e7c82117ba93e81e33c62e2Cùng học tiếng Đức-d200bd6e9e7c82117ba93e81e33c62e2Ich darf keine scharfen Gewürze essen.Tôi không thể ăn gia vị cay
 25. www_tintucvietduc_de xbuwr d200bd6e9e7c82117ba93e81e33c62e2 e2Rfg d200bd6e9e7c82117ba93e81e33c62e2Cùng học tiếng Đức-d200bd6e9e7c82117ba93e81e33c62e2Tôi không muốn hạt tiêu. Ich möchte keinen Pfeffer
 26. www_tintucvietduc_de wxakg d200bd6e9e7c82117ba93e81e33c62e2 hWe2fg d200bd6e9e7c82117ba93e81e33c62e2Cùng học tiếng Đức-d200bd6e9e7c82117ba93e81e33c62e2Bạn có thể đưa giúp tôi muối được không? Können Sie mir das Salz reichen?
 27. www_tintucvietduc_de cozkb d200bd6e9e7c82117ba93e81e33c62e2 g14tse d200bd6e9e7c82117ba93e81e33c62e2Cùng học tiếng Đức-d200bd6e9e7c82117ba93e81e33c62e2Tôi muốn một cốc / ly bia. Ich hätte gern ein Bier.
 28. www_tintucvietduc_de nzwdy d200bd6e9e7c82117ba93e81e33c62e2 g14tse d200bd6e9e7c82117ba93e81e33c62e2Cùng học tiếng Đức-d200bd6e9e7c82117ba93e81e33c62e2Tôi muốn một cốc / ly nước khoáng. Ich hätte gern ein Mineralwasser.
 29. www_tintucvietduc_de iyzqr d200bd6e9e7c82117ba93e81e33c62e2 3rt2fg d200bd6e9e7c82117ba93e81e33c62e2Cùng học tiếng Đức-d200bd6e9e7c82117ba93e81e33c62e2Tôi muốn một cốc / ly nước cam. Ich hätte gern einen Orangensaft.
 30. www_tintucvietduc_de qgetp d200bd6e9e7c82117ba93e81e33c62e2 hWe2fg d200bd6e9e7c82117ba93e81e33c62e2Cùng học tiếng Đức-d200bd6e9e7c82117ba93e81e33c62e2Tôi muốn một cốc / ly cà phê. Ich hätte gern einen Kaffee.
 31. www_tintucvietduc_de fwcsy d200bd6e9e7c82117ba93e81e33c62e2 g14tse d200bd6e9e7c82117ba93e81e33c62e2Cùng học tiếng Đức-d200bd6e9e7c82117ba93e81e33c62e2Thịt vẫn sống. Das Fleisch ist roh
 32. www_tintucvietduc_de fysdt d200bd6e9e7c82117ba93e81e33c62e2 reTr3e d200bd6e9e7c82117ba93e81e33c62e2Cùng học tiếng Đức-d200bd6e9e7c82117ba93e81e33c62e2Könnten Sie mir dieses Fläschchen aufwärm d200bd6e9e7c82117ba93e81e33c62e2 hWe2fg d200bd6e9e7c82117ba93e81e33c62e2Cùng học tiếng Đức-d200bd6e9e7c82117ba93e81e33c62e2en? Bạn có thể giúp tôi làm nóng cái chai này không?
 33. www_tintucvietduc_de ocpxz d200bd6e9e7c82117ba93e81e33c62e2 reTr3e d200bd6e9e7c82117ba93e81e33c62e2Cùng học tiếng Đức-d200bd6e9e7c82117ba93e81e33c62e2Nicht zu heiß Bitte! Xin đừng hâm nóng quá
 34. www_tintucvietduc_de rduvx d200bd6e9e7c82117ba93e81e33c62e2 g14tse d200bd6e9e7c82117ba93e81e33c62e2Cùng học tiếng Đức-d200bd6e9e7c82117ba93e81e33c62e2Wo ist die Toilette? Nhà vệ sinh ở đâu?
 35. www_tintucvietduc_de uniye d200bd6e9e7c82117ba93e81e33c62e2 e2Rfg d200bd6e9e7c82117ba93e81e33c62e2Cùng học tiếng Đức-d200bd6e9e7c82117ba93e81e33c62e2Gibt es hier einen Raum, wo ich das Baby wickeln kann? Có chỗ để tôi thay tã cho em bé không?
 36. www_tintucvietduc_de whmia d200bd6e9e7c82117ba93e81e33c62e2 reTr3e d200bd6e9e7c82117ba93e81e33c62e2Cùng học tiếng Đức-d200bd6e9e7c82117ba93e81e33c62e2Guten Appetit! Chúc bạn ngon miệng
 37. www_tintucvietduc_de rgxcj d200bd6e9e7c82117ba93e81e33c62e2 g14tse d200bd6e9e7c82117ba93e81e33c62e2Cùng học tiếng Đức-d200bd6e9e7c82117ba93e81e33c62e2Noch eine Portion ... Bitte Làm ơn cho thêm một món nữa
 38. www_tintucvietduc_de wghrf d200bd6e9e7c82117ba93e81e33c62e2 g14tse d200bd6e9e7c82117ba93e81e33c62e2Cùng học tiếng Đức-d200bd6e9e7c82117ba93e81e33c62e2Würden Sie bitte eine Serviette bringen Làm ơn cho một chiếc khăn ăn
 39. www_tintucvietduc_de borzw d200bd6e9e7c82117ba93e81e33c62e2 reTr3e d200bd6e9e7c82117ba93e81e33c62e2Cùng học tiếng Đức-d200bd6e9e7c82117ba93e81e33c62e2Tôi thích nó chín tái Ich hätte es gerne blutig
 40. www_tintucvietduc_de gfqak d200bd6e9e7c82117ba93e81e33c62e2 g14tse d200bd6e9e7c82117ba93e81e33c62e2Cùng học tiếng Đức-d200bd6e9e7c82117ba93e81e33c62e2Tôi thích nó chín vừa/ chín kỹ. Ich hätte es gerne halb durch/ gut durch
 41. www_tintucvietduc_de hgbkz d200bd6e9e7c82117ba93e81e33c62e2 g14tse d200bd6e9e7c82117ba93e81e33c62e2Cùng học tiếng Đức-d200bd6e9e7c82117ba93e81e33c62e2Tôi muốn một món khai vị. Ich möchte eine Vorspeise.
 42. www_tintucvietduc_de lfheu d200bd6e9e7c82117ba93e81e33c62e2 e2Rfg d200bd6e9e7c82117ba93e81e33c62e2Cùng học tiếng Đức-d200bd6e9e7c82117ba93e81e33c62e2Tôi muốn một đĩa rau / xà lát trộn. Ich möchte einen Salat.
 43. www_tintucvietduc_de vwyuo d200bd6e9e7c82117ba93e81e33c62e2 reTr3e d200bd6e9e7c82117ba93e81e33c62e2Cùng học tiếng Đức-d200bd6e9e7c82117ba93e81e33c62e2Tôi muốn một bát xúp. Ich möchte eine Suppe.
 44. www_tintucvietduc_de hxmbf d200bd6e9e7c82117ba93e81e33c62e2 3rt2fg d200bd6e9e7c82117ba93e81e33c62e2Cùng học tiếng Đức-d200bd6e9e7c82117ba93e81e33c62e2Tôi đang ăn kiêng. Ich bin auf Diät
 45. www_tintucvietduc_de mbuxy d200bd6e9e7c82117ba93e81e33c62e2 e2Rfg d200bd6e9e7c82117ba93e81e33c62e2Cùng học tiếng Đức-d200bd6e9e7c82117ba93e81e33c62e2Tôi là người ăn chay. Ich bin Vegetarier
 46. www_tintucvietduc_de vczdw d200bd6e9e7c82117ba93e81e33c62e2 hWe2fg d200bd6e9e7c82117ba93e81e33c62e2Cùng học tiếng Đức-d200bd6e9e7c82117ba93e81e33c62e2Tôi không ăn thịt. Ich esse kein Fleisch
 47. www_tintucvietduc_de hkmtq d200bd6e9e7c82117ba93e81e33c62e2 hWe2fg d200bd6e9e7c82117ba93e81e33c62e2Cùng học tiếng Đức-d200bd6e9e7c82117ba93e81e33c62e2Tôi dị ứng với các loại hạt. Ich habe eine Allergie gegen Nüsse
 48. www_tintucvietduc_de jzgcs d200bd6e9e7c82117ba93e81e33c62e2 reTr3e d200bd6e9e7c82117ba93e81e33c62e2Cùng học tiếng Đức-d200bd6e9e7c82117ba93e81e33c62e2Tôi muốn thử một món ăn địa phương. Ich hätte gerne ein ortstypisches Gericht
 49. www_tintucvietduc_de bjokc d200bd6e9e7c82117ba93e81e33c62e2 hWe2fg d200bd6e9e7c82117ba93e81e33c62e2Cùng học tiếng Đức-d200bd6e9e7c82117ba93e81e33c62e2Tôi đã không đặt / gọi món đó. Das habe ich nicht bestellt.
 50. www_tintucvietduc_de wmcsj d200bd6e9e7c82117ba93e81e33c62e2 3rt2fg d200bd6e9e7c82117ba93e81e33c62e2Cùng học tiếng Đức-d200bd6e9e7c82117ba93e81e33c62e2Tôi bị dị ứng với các loại thức ăn khác nhau. Ich bin gegenüber bestimmten Lebensmitteln allergisch
 51. www_tintucvietduc_de boncs d200bd6e9e7c82117ba93e81e33c62e2 reTr3e d200bd6e9e7c82117ba93e81e33c62e2Cùng học tiếng Đức-d200bd6e9e7c82117ba93e81e33c62e2Bạn có thích cá không? Magst du Fisch?
 52. www_tintucvietduc_de eozgt d200bd6e9e7c82117ba93e81e33c62e2 reTr3e d200bd6e9e7c82117ba93e81e33c62e2Cùng học tiếng Đức-d200bd6e9e7c82117ba93e81e33c62e2Thành phần của nó gồm những gì? - Was sind die Zutaten?
 53. www_tintucvietduc_de mvsjb d200bd6e9e7c82117ba93e81e33c62e2 g14tse d200bd6e9e7c82117ba93e81e33c62e2Cùng học tiếng Đức-d200bd6e9e7c82117ba93e81e33c62e2Bạn có loại thịt nào? - Welche Fleischsorten haben Sie?
 54. www_tintucvietduc_de gkyhv d200bd6e9e7c82117ba93e81e33c62e2 reTr3e d200bd6e9e7c82117ba93e81e33c62e2Cùng học tiếng Đức-d200bd6e9e7c82117ba93e81e33c62e2Bạn có thể lấy giúp tôi trái cây không? - Können Sie mir Obst bringen?
 55. www_tintucvietduc_de etfqd d200bd6e9e7c82117ba93e81e33c62e2 3rt2fg d200bd6e9e7c82117ba93e81e33c62e2Cùng học tiếng Đức-d200bd6e9e7c82117ba93e81e33c62e2Cái này bẩn quá - Das ist schmutzig
 56. www_tintucvietduc_de lqcip d200bd6e9e7c82117ba93e81e33c62e2 e2Rfg d200bd6e9e7c82117ba93e81e33c62e2Cùng học tiếng Đức-d200bd6e9e7c82117ba93e81e33c62e2Bạn có thể lấy thêm cho tôi chút nước không?- Können Sie mir noch etwas Wasser bringen?
 57. www_tintucvietduc_de rbnwd d200bd6e9e7c82117ba93e81e33c62e2 e2Rfg d200bd6e9e7c82117ba93e81e33c62e2Cùng học tiếng Đức-d200bd6e9e7c82117ba93e81e33c62e2Tôi cần cái dĩa / nĩa. - Mir fehlt eine Gabel.
 58. www_tintucvietduc_de fwuld d200bd6e9e7c82117ba93e81e33c62e2 hWe2fg d200bd6e9e7c82117ba93e81e33c62e2Cùng học tiếng Đức-d200bd6e9e7c82117ba93e81e33c62e2Tôi cần con dao. Mir fehlt ein Messer.
 59. www_tintucvietduc_de lnctx d200bd6e9e7c82117ba93e81e33c62e2 e2Rfg d200bd6e9e7c82117ba93e81e33c62e2Cùng học tiếng Đức-d200bd6e9e7c82117ba93e81e33c62e2Tôi cần cái thìa / muỗng. Mir fehlt ein Löffel.
 60. www_tintucvietduc_de lcfny d200bd6e9e7c82117ba93e81e33c62e2 g14tse d200bd6e9e7c82117ba93e81e33c62e2Cùng học tiếng Đức-d200bd6e9e7c82117ba93e81e33c62e2Món kia ngon thật Das war köstlich
 61. www_tintucvietduc_de hpkwb d200bd6e9e7c82117ba93e81e33c62e2 e2Rfg d200bd6e9e7c82117ba93e81e33c62e2Cùng học tiếng Đức-d200bd6e9e7c82117ba93e81e33c62e2Nó có cay không? Ist es scharf?
 62. www_tintucvietduc_de ybxki d200bd6e9e7c82117ba93e81e33c62e2 g14tse d200bd6e9e7c82117ba93e81e33c62e2Cùng học tiếng Đức-d200bd6e9e7c82117ba93e81e33c62e2Cá có tươi không? Ist der Fisch frisch?
 63. www_tintucvietduc_de izlna d200bd6e9e7c82117ba93e81e33c62e2 reTr3e d200bd6e9e7c82117ba93e81e33c62e2Cùng học tiếng Đức-d200bd6e9e7c82117ba93e81e33c62e2Chúng có ngọt không? Sind sie süß?
 64. www_tintucvietduc_de meghp d200bd6e9e7c82117ba93e81e33c62e2 hWe2fg d200bd6e9e7c82117ba93e81e33c62e2Cùng học tiếng Đức-d200bd6e9e7c82117ba93e81e33c62e2Tôi không thích món đó. Das schmeckt mir nicht.
 65. www_tintucvietduc_de qekco d200bd6e9e7c82117ba93e81e33c62e2 g14tse d200bd6e9e7c82117ba93e81e33c62e2Cùng học tiếng Đức-d200bd6e9e7c82117ba93e81e33c62e2Thức ăn bị nguội Das Essen ist kalt
 66. www_tintucvietduc_de hrofd d200bd6e9e7c82117ba93e81e33c62e2 hWe2fg d200bd6e9e7c82117ba93e81e33c62e2Cùng học tiếng Đức-d200bd6e9e7c82117ba93e81e33c62e2Nó bị nguội  Es ist kalt
 67. www_tintucvietduc_de mzopj d200bd6e9e7c82117ba93e81e33c62e2 e2Rfg d200bd6e9e7c82117ba93e81e33c62e2Cùng học tiếng Đức-d200bd6e9e7c82117ba93e81e33c62e2Món này bị cháy  Das ist angebrannt
 68. www_tintucvietduc_de plctg d200bd6e9e7c82117ba93e81e33c62e2 3rt2fg d200bd6e9e7c82117ba93e81e33c62e2Cùng học tiếng Đức-d200bd6e9e7c82117ba93e81e33c62e2Tôi muốn một ly rượu vang đỏ. Ich hätte gern ein Glas Rotwein.
 69. www_tintucvietduc_de etliz d200bd6e9e7c82117ba93e81e33c62e2 hWe2fg d200bd6e9e7c82117ba93e81e33c62e2Cùng học tiếng Đức-d200bd6e9e7c82117ba93e81e33c62e2Tôi muốn một ly rượu vang trắng. Ich hätte gern ein Glas Weißwein.
 70. www_tintucvietduc_de ygkow d200bd6e9e7c82117ba93e81e33c62e2 g14tse d200bd6e9e7c82117ba93e81e33c62e2Cùng học tiếng Đức-d200bd6e9e7c82117ba93e81e33c62e2Tôi muốn một chai rượu sâm banh. Ich hätte gern eine Flasche Sekt.
 71. www_tintucvietduc_de chrya d200bd6e9e7c82117ba93e81e33c62e2 reTr3e d200bd6e9e7c82117ba93e81e33c62e2Cùng học tiếng Đức-d200bd6e9e7c82117ba93e81e33c62e2Tôi muốn một món tráng miệng. Ich möchte einen Nachtisch.
 72. www_tintucvietduc_de vrczi d200bd6e9e7c82117ba93e81e33c62e2 g14tse d200bd6e9e7c82117ba93e81e33c62e2Cùng học tiếng Đức-d200bd6e9e7c82117ba93e81e33c62e2Tiền boa -Trinkgeld (das)
 73. www_tintucvietduc_de bvlnh d200bd6e9e7c82117ba93e81e33c62e2 3rt2fg d200bd6e9e7c82117ba93e81e33c62e2Cùng học tiếng Đức-d200bd6e9e7c82117ba93e81e33c62e2Tôi có thể trả bằng thẻ tín dụng không? - Kann ich mit Kreditkarte zahlen?
 74. www_tintucvietduc_de grvot d200bd6e9e7c82117ba93e81e33c62e2 reTr3e d200bd6e9e7c82117ba93e81e33c62e2Cùng học tiếng Đức-d200bd6e9e7c82117ba93e81e33c62e2Vui lòng cho xin hóa đơn - Die Rechnung bitte
 75. www_tintucvietduc_de jpxlz d200bd6e9e7c82117ba93e81e33c62e2 e2Rfg d200bd6e9e7c82117ba93e81e33c62e2Cùng học tiếng Đức-d200bd6e9e7c82117ba93e81e33c62e2Ông(bà)có thẻ tín dụng khác không? - Haben Sie eine andere Kreditkarte?
 76. www_tintucvietduc_de jvyzq d200bd6e9e7c82117ba93e81e33c62e2 hWe2fg d200bd6e9e7c82117ba93e81e33c62e2Cùng học tiếng Đức-d200bd6e9e7c82117ba93e81e33c62e2Tôi cần một tờ biên lai. - Ich brauche eine Quittung
 77. www_tintucvietduc_de exujm d200bd6e9e7c82117ba93e81e33c62e2 reTr3e d200bd6e9e7c82117ba93e81e33c62e2Cùng học tiếng Đức-d200bd6e9e7c82117ba93e81e33c62e2Cảm ơn bạn vì đã phục vụ tốt. - Vielen Dank für die gute Bedienung

d200bd6e9e7c82117ba93e81e33c62e2 hWe2fg d200bd6e9e7c82117ba93e81e33c62e2Cùng học tiếng Đức-d200bd6e9e7c82117ba93e81e33c62e2Vũ Thu Hương biên tập
Nguồn: HOCTIENGDUC.DE

TINTUCVIETDUC.DE- Báo điện tử tại Đức từ 1995

TIN NHANH | THỰC TẾ | TỪ NƯỚC ĐỨC

Nhấn "Thích" Bạn sẽ cập nhật hàng ngày tin tức dành cho Kiều Bào ở Đức