Cách người Đức giới thiệu về gia đình và các thành viên trong nhà

Muốn giới thiệu về gia đình và con cái, người Đức sẽ nói bằng những câu tiếng Đức sau:

13374c165c1c48e418560536c826cdc4
Báo Điện tử Tin Tức Việt Đức

Báo điện tử Tin Tức Việt-Đức với những tin nhanh về thời sự, sinh hoạt của Cộng đồng Người Việt Tại CHLB Đức

Cách người Đức giới thiệu gia đình - 0

  13374c165c1c48e418560536c826cdc4 3rt2fg 13374c165c1c48e418560536c826cdc4Cùng học tiếng Đức-13374c165c1c48e418560536c826cdc4
 1. www_tintucvietduc_de tycnjIch habe drei 13374c165c1c48e418560536c826cdc4 g14tse 13374c165c1c48e418560536c826cdc4Cùng học tiếng Đức-13374c165c1c48e418560536c826cdc4Geschwister: einen Bruder und zwei Schwestern. 13374c165c1c48e418560536c826cdc4 reTr3e 13374c165c1c48e418560536c826cdc4Cùng học tiếng Đức-13374c165c1c48e418560536c826cdc4Tôi có 3 anh chị em: một anh trai/em trai và hai chị em gái.
 2. www_tintucvietduc_de zwceoMeine 13374c165c1c48e418560536c826cdc4 e2Rfg 13374c165c1c48e418560536c826cdc4Cùng học tiếng Đức-13374c165c1c48e418560536c826cdc4Schwester ist älter und meine Brüder sind jünger als ich.  13374c165c1c48e418560536c826cdc4 hWe2fg 13374c165c1c48e418560536c826cdc4Cùng học tiếng Đức-13374c165c1c48e418560536c826cdc4Chị gái tôi thì lớn tuổi hơn tôi còn các em trai tôi thì ít tuổi hơn tôi.
 3. www_tintucvietduc_de qwmnvIch habe keine 13374c165c1c48e418560536c826cdc4 hWe2fg 13374c165c1c48e418560536c826cdc4Cùng học tiếng Đức-13374c165c1c48e418560536c826cdc4Geschwister, ich bin 13374c165c1c48e418560536c826cdc4 g14tse 13374c165c1c48e418560536c826cdc4Cùng học tiếng Đức-13374c165c1c48e418560536c826cdc4Einzelkind 13374c165c1c48e418560536c826cdc4 e2Rfg 13374c165c1c48e418560536c826cdc4Cùng học tiếng Đức-13374c165c1c48e418560536c826cdc4Tôi không có anh chị em. Tôi là con một.
 4. www_tintucvietduc_de yjspdIch wohne 13374c165c1c48e418560536c826cdc4 g14tse 13374c165c1c48e418560536c826cdc4Cùng học tiếng Đức-13374c165c1c48e418560536c826cdc4 13374c165c1c48e418560536c826cdc4 3rt2fg 13374c165c1c48e418560536c826cdc4Cùng học tiếng Đức-13374c165c1c48e418560536c826cdc4noch/immer noch/nicht mehr bei meinen 13374c165c1c48e418560536c826cdc4 e2Rfg 13374c165c1c48e418560536c826cdc4Cùng học tiếng Đức-13374c165c1c48e418560536c826cdc4Eltern 13374c165c1c48e418560536c826cdc4 reTr3e 13374c165c1c48e418560536c826cdc4Cùng học tiếng Đức-13374c165c1c48e418560536c826cdc4Tôi vẫn/vẫn còn/không còn sống cùng cha mẹ.
 5. www_tintucvietduc_de zdojeMein Groβvater/Meine Groβmutter/Meine Groβeltern wohnen 13374c165c1c48e418560536c826cdc4 reTr3e 13374c165c1c48e418560536c826cdc4Cùng học tiếng Đức-13374c165c1c48e418560536c826cdc4auch bei uns.  13374c165c1c48e418560536c826cdc4 e2Rfg 13374c165c1c48e418560536c826cdc4Cùng học tiếng Đức-13374c165c1c48e418560536c826cdc4Ông của tôi/Bà của tôi/ Ông bà của tôi cũng sống cùng chúng tôi.
 6. www_tintucvietduc_de ziwvuIch habe 13374c165c1c48e418560536c826cdc4 e2Rfg 13374c165c1c48e418560536c826cdc4Cùng học tiếng Đức-13374c165c1c48e418560536c826cdc4zwei Kinder. Meine 13374c165c1c48e418560536c826cdc4 g14tse 13374c165c1c48e418560536c826cdc4Cùng học tiếng Đức-13374c165c1c48e418560536c826cdc4Tochter ist 6 und mein 13374c165c1c48e418560536c826cdc4 3rt2fg 13374c165c1c48e418560536c826cdc4Cùng học tiếng Đức-13374c165c1c48e418560536c826cdc4Sohn ist 2 Jahre alt.
 7. www_tintucvietduc_de wxnrcIch habe 13374c165c1c48e418560536c826cdc4 g14tse 13374c165c1c48e418560536c826cdc4Cùng học tiếng Đức-13374c165c1c48e418560536c826cdc4einen Sohn und/ oder eine 13374c165c1c48e418560536c826cdc4 3rt2fg 13374c165c1c48e418560536c826cdc4Cùng học tiếng Đức-13374c165c1c48e418560536c826cdc4Tochter. 13374c165c1c48e418560536c826cdc4 hWe2fg 13374c165c1c48e418560536c826cdc4Cùng học tiếng Đức-13374c165c1c48e418560536c826cdc4 Tôi có một đứa con trai (và) con gái.
 8. www_tintucvietduc_de xawjiIch habe keine Kinder. Ich bin kinderlos. 13374c165c1c48e418560536c826cdc4 e2Rfg 13374c165c1c48e418560536c826cdc4Cùng học tiếng Đức-13374c165c1c48e418560536c826cdc4 Tôi không có con.
 9. www_tintucvietduc_de cwmebIch möchte 13374c165c1c48e418560536c826cdc4 3rt2fg 13374c165c1c48e418560536c826cdc4Cùng học tiếng Đức-13374c165c1c48e418560536c826cdc4drei Kinder haben. Im Januar 13374c165c1c48e418560536c826cdc4 hWe2fg 13374c165c1c48e418560536c826cdc4Cùng học tiếng Đức-13374c165c1c48e418560536c826cdc4bekommen wir ein Kind .  13374c165c1c48e418560536c826cdc4 3rt2fg 13374c165c1c48e418560536c826cdc4Cùng học tiếng Đức-13374c165c1c48e418560536c826cdc4Tôi muốn có 3 đứa con. Vào tháng Giêng, chúng tôi sẽ đón em bé chào đời.
 10. www_tintucvietduc_de vfxzyWir haben 13374c165c1c48e418560536c826cdc4 hWe2fg 13374c165c1c48e418560536c826cdc4Cùng học tiếng Đức-13374c165c1c48e418560536c826cdc4viele Kinder. Wir sind eine 13374c165c1c48e418560536c826cdc4 3rt2fg 13374c165c1c48e418560536c826cdc4Cùng học tiếng Đức-13374c165c1c48e418560536c826cdc4kinderreiche Familie. 13374c165c1c48e418560536c826cdc4 reTr3e 13374c165c1c48e418560536c826cdc4Cùng học tiếng Đức-13374c165c1c48e418560536c826cdc4 Chúng tôi có nhiều con. Chúng tôi là một gia đình đông con.

13374c165c1c48e418560536c826cdc4 hWe2fg 13374c165c1c48e418560536c826cdc4Cùng học tiếng Đức-13374c165c1c48e418560536c826cdc4

Lưu ý:

Muốn 13374c165c1c48e418560536c826cdc4 reTr3e 13374c165c1c48e418560536c826cdc4Cùng học tiếng Đức-13374c165c1c48e418560536c826cdc4nói rõ anh/ chị hay em, người ta sẽ thêm tính từ 13374c165c1c48e418560536c826cdc4 hWe2fg 13374c165c1c48e418560536c826cdc4Cùng học tiếng Đức-13374c165c1c48e418560536c826cdc4jung (nói về em) và 13374c165c1c48e418560536c826cdc4 g14tse 13374c165c1c48e418560536c826cdc4Cùng học tiếng Đức-13374c165c1c48e418560536c826cdc4alt (anh/ chị) vào trước từ 13374c165c1c48e418560536c826cdc4 e2Rfg 13374c165c1c48e418560536c826cdc4Cùng học tiếng Đức-13374c165c1c48e418560536c826cdc4Schwester hoặc 13374c165c1c48e418560536c826cdc4 e2Rfg 13374c165c1c48e418560536c826cdc4Cùng học tiếng Đức-13374c165c1c48e418560536c826cdc4Bruder (jung và alt phải được chia theo Danh từ sau nó.

13374c165c1c48e418560536c826cdc4 hWe2fg 13374c165c1c48e418560536c826cdc4Cùng học tiếng Đức-13374c165c1c48e418560536c826cdc4Ví dụ: Ich habe einen jüngeren Bruder und eine ältere Schwester.  13374c165c1c48e418560536c826cdc4 e2Rfg 13374c165c1c48e418560536c826cdc4Cùng học tiếng Đức-13374c165c1c48e418560536c826cdc4Tôi có một em trai và một chị gái. 

13374c165c1c48e418560536c826cdc4 reTr3e 13374c165c1c48e418560536c826cdc4Cùng học tiếng Đức-13374c165c1c48e418560536c826cdc4©Thu Phương 13374c165c1c48e418560536c826cdc4 g14tse 13374c165c1c48e418560536c826cdc4Cùng học tiếng Đức-13374c165c1c48e418560536c826cdc4-TINTUCVIETDUC.DE

TINTUCVIETDUC.DE- Báo điện tử tại Đức từ 1995

TIN NHANH | THỰC TẾ | TỪ NƯỚC ĐỨC

Nhấn "Thích" Bạn sẽ cập nhật hàng ngày tin tức dành cho Kiều Bào ở Đức