Cách hỏi và cách nói tần suất, số lần bằng tiếng Đức

Cách người Đức nói về tần suất hay số lần làm việc gì đó như thế nào? TINTUCVIETDUC.DE giới thiệu cùng Bạn trong bài viết sau đây

 

ced38f1e4268f3aa3c7ca61c48f113e1
Báo Điện tử Tin Tức Việt Đức

Báo điện tử Tin Tức Việt-Đức với những tin nhanh về thời sự, sinh hoạt của Cộng đồng Người Việt Tại CHLB Đức

books 1082949 640

ced38f1e4268f3aa3c7ca61c48f113e1 hWe2fg ced38f1e4268f3aa3c7ca61c48f113e1Cùng học tiếng Đức-ced38f1e4268f3aa3c7ca61c48f113e1

Cách hỏi số lần:

Khi muốn hỏi ced38f1e4268f3aa3c7ca61c48f113e1 3rt2fg ced38f1e4268f3aa3c7ca61c48f113e1Cùng học tiếng Đức-ced38f1e4268f3aa3c7ca61c48f113e1 ced38f1e4268f3aa3c7ca61c48f113e1 reTr3e ced38f1e4268f3aa3c7ca61c48f113e1Cùng học tiếng Đức-ced38f1e4268f3aa3c7ca61c48f113e1 tần suất/ số lần làm việc gì đó, người ced38f1e4268f3aa3c7ca61c48f113e1 reTr3e ced38f1e4268f3aa3c7ca61c48f113e1Cùng học tiếng Đức-ced38f1e4268f3aa3c7ca61c48f113e1Đức dùng câu hỏi với " ced38f1e4268f3aa3c7ca61c48f113e1 g14tse ced38f1e4268f3aa3c7ca61c48f113e1Cùng học tiếng Đức-ced38f1e4268f3aa3c7ca61c48f113e1 ced38f1e4268f3aa3c7ca61c48f113e1 g14tse ced38f1e4268f3aa3c7ca61c48f113e1Cùng học tiếng Đức-ced38f1e4268f3aa3c7ca61c48f113e1WIE OFT".

ced38f1e4268f3aa3c7ca61c48f113e1 g14tse ced38f1e4268f3aa3c7ca61c48f113e1Cùng học tiếng Đức-ced38f1e4268f3aa3c7ca61c48f113e1Ví dụ

ced38f1e4268f3aa3c7ca61c48f113e1 hWe2fg ced38f1e4268f3aa3c7ca61c48f113e1Cùng học tiếng Đức-ced38f1e4268f3aa3c7ca61c48f113e1

Cách nói về số lần:

ced38f1e4268f3aa3c7ca61c48f113e1 g14tse ced38f1e4268f3aa3c7ca61c48f113e1Cùng học tiếng Đức-ced38f1e4268f3aa3c7ca61c48f113e1

1. Jede/ Jeder/ Jedes

ced38f1e4268f3aa3c7ca61c48f113e1 e2Rfg ced38f1e4268f3aa3c7ca61c48f113e1Cùng học tiếng Đức-ced38f1e4268f3aa3c7ca61c48f113e1

2. Cách nói với mal, pro

ced38f1e4268f3aa3c7ca61c48f113e1 hWe2fg ced38f1e4268f3aa3c7ca61c48f113e1Cùng học tiếng Đức-ced38f1e4268f3aa3c7ca61c48f113e1

3. Cách nói không xác định số lần

ced38f1e4268f3aa3c7ca61c48f113e1 3rt2fg ced38f1e4268f3aa3c7ca61c48f113e1Cùng học tiếng Đức-ced38f1e4268f3aa3c7ca61c48f113e1

 Một số câu hỏi-đáp ví dụ:

ced38f1e4268f3aa3c7ca61c48f113e1 reTr3e ced38f1e4268f3aa3c7ca61c48f113e1Cùng học tiếng Đức-ced38f1e4268f3aa3c7ca61c48f113e1©Lê Hải Yến-TINTUCVIETDUC.DE

TINTUCVIETDUC.DE- Báo điện tử tại Đức từ 1995

TIN NHANH | THỰC TẾ | TỪ NƯỚC ĐỨC

Nhấn "Thích" Bạn sẽ cập nhật hàng ngày tin tức dành cho Kiều Bào ở Đức