Cách hỏi và cách nói tần suất, số lần bằng tiếng Đức

Cách người Đức nói về tần suất hay số lần làm việc gì đó như thế nào? TINTUCVIETDUC.DE giới thiệu cùng Bạn trong bài viết sau đây

 

01bdad95f925b872b912293caecb7d45
Báo Điện tử Tin Tức Việt Đức

Báo điện tử Tin Tức Việt-Đức với những tin nhanh về thời sự, sinh hoạt của Cộng đồng Người Việt Tại CHLB Đức

books 1082949 640

401bdad95f925b872b912293caecb7d4501bdad95f925b872b912293caecb7d45Cùng học tiếng Đức-01bdad95f925b872b912293caecb7d45

Cách hỏi số lần:

Khi muốn hỏi301bdad95f925b872b912293caecb7d4501bdad95f925b872b912293caecb7d45Cùng học tiếng Đức-01bdad95f925b872b912293caecb7d45101bdad95f925b872b912293caecb7d4501bdad95f925b872b912293caecb7d45Cùng học tiếng Đức-01bdad95f925b872b912293caecb7d45 tần suất/ số lần làm việc gì đó, người 101bdad95f925b872b912293caecb7d4501bdad95f925b872b912293caecb7d45Cùng học tiếng Đức-01bdad95f925b872b912293caecb7d45Đức dùng câu hỏi với "301bdad95f925b872b912293caecb7d4501bdad95f925b872b912293caecb7d45Cùng học tiếng Đức-01bdad95f925b872b912293caecb7d45101bdad95f925b872b912293caecb7d4501bdad95f925b872b912293caecb7d45Cùng học tiếng Đức-01bdad95f925b872b912293caecb7d45WIE OFT".

101bdad95f925b872b912293caecb7d4501bdad95f925b872b912293caecb7d45Cùng học tiếng Đức-01bdad95f925b872b912293caecb7d45Ví dụ

401bdad95f925b872b912293caecb7d4501bdad95f925b872b912293caecb7d45Cùng học tiếng Đức-01bdad95f925b872b912293caecb7d45

Cách nói về số lần:

501bdad95f925b872b912293caecb7d4501bdad95f925b872b912293caecb7d45Cùng học tiếng Đức-01bdad95f925b872b912293caecb7d45

1. Jede/ Jeder/ Jedes

501bdad95f925b872b912293caecb7d4501bdad95f925b872b912293caecb7d45Cùng học tiếng Đức-01bdad95f925b872b912293caecb7d45

2. Cách nói với mal, pro

501bdad95f925b872b912293caecb7d4501bdad95f925b872b912293caecb7d45Cùng học tiếng Đức-01bdad95f925b872b912293caecb7d45

3. Cách nói không xác định số lần

401bdad95f925b872b912293caecb7d4501bdad95f925b872b912293caecb7d45Cùng học tiếng Đức-01bdad95f925b872b912293caecb7d45

 Một số câu hỏi-đáp ví dụ:

101bdad95f925b872b912293caecb7d4501bdad95f925b872b912293caecb7d45Cùng học tiếng Đức-01bdad95f925b872b912293caecb7d45©Lê Hải Yến-TINTUCVIETDUC.DE

TINTUCVIETDUC.DE- Báo điện tử tại Đức từ 1995

TIN NHANH | THỰC TẾ | TỪ NƯỚC ĐỨC

Nhấn "Thích" Bạn sẽ cập nhật hàng ngày tin tức dành cho Kiều Bào ở Đức của chúng tôi