Cách hỏi và cách nói tần suất, số lần bằng tiếng Đức

Cách người Đức nói về tần suất hay số lần làm việc gì đó như thế nào? TINTUCVIETDUC.DE giới thiệu cùng Bạn trong bài viết sau đây

 

3f7c2b0d034bde1b62b5a0cc4f7fd5ef
Báo Điện tử Tin Tức Việt Đức

Báo điện tử Tin Tức Việt-Đức với những tin nhanh về thời sự, sinh hoạt của Cộng đồng Người Việt Tại CHLB Đức

books 1082949 640

43f7c2b0d034bde1b62b5a0cc4f7fd5ef3f7c2b0d034bde1b62b5a0cc4f7fd5efCùng học tiếng Đức-3f7c2b0d034bde1b62b5a0cc4f7fd5ef

Cách hỏi số lần:

Khi muốn hỏi33f7c2b0d034bde1b62b5a0cc4f7fd5ef3f7c2b0d034bde1b62b5a0cc4f7fd5efCùng học tiếng Đức-3f7c2b0d034bde1b62b5a0cc4f7fd5ef13f7c2b0d034bde1b62b5a0cc4f7fd5ef3f7c2b0d034bde1b62b5a0cc4f7fd5efCùng học tiếng Đức-3f7c2b0d034bde1b62b5a0cc4f7fd5ef tần suất/ số lần làm việc gì đó, người 13f7c2b0d034bde1b62b5a0cc4f7fd5ef3f7c2b0d034bde1b62b5a0cc4f7fd5efCùng học tiếng Đức-3f7c2b0d034bde1b62b5a0cc4f7fd5efĐức dùng câu hỏi với "33f7c2b0d034bde1b62b5a0cc4f7fd5ef3f7c2b0d034bde1b62b5a0cc4f7fd5efCùng học tiếng Đức-3f7c2b0d034bde1b62b5a0cc4f7fd5ef13f7c2b0d034bde1b62b5a0cc4f7fd5ef3f7c2b0d034bde1b62b5a0cc4f7fd5efCùng học tiếng Đức-3f7c2b0d034bde1b62b5a0cc4f7fd5efWIE OFT".

13f7c2b0d034bde1b62b5a0cc4f7fd5ef3f7c2b0d034bde1b62b5a0cc4f7fd5efCùng học tiếng Đức-3f7c2b0d034bde1b62b5a0cc4f7fd5efVí dụ

43f7c2b0d034bde1b62b5a0cc4f7fd5ef3f7c2b0d034bde1b62b5a0cc4f7fd5efCùng học tiếng Đức-3f7c2b0d034bde1b62b5a0cc4f7fd5ef

Cách nói về số lần:

53f7c2b0d034bde1b62b5a0cc4f7fd5ef3f7c2b0d034bde1b62b5a0cc4f7fd5efCùng học tiếng Đức-3f7c2b0d034bde1b62b5a0cc4f7fd5ef

1. Jede/ Jeder/ Jedes

53f7c2b0d034bde1b62b5a0cc4f7fd5ef3f7c2b0d034bde1b62b5a0cc4f7fd5efCùng học tiếng Đức-3f7c2b0d034bde1b62b5a0cc4f7fd5ef

2. Cách nói với mal, pro

53f7c2b0d034bde1b62b5a0cc4f7fd5ef3f7c2b0d034bde1b62b5a0cc4f7fd5efCùng học tiếng Đức-3f7c2b0d034bde1b62b5a0cc4f7fd5ef

3. Cách nói không xác định số lần

43f7c2b0d034bde1b62b5a0cc4f7fd5ef3f7c2b0d034bde1b62b5a0cc4f7fd5efCùng học tiếng Đức-3f7c2b0d034bde1b62b5a0cc4f7fd5ef

 Một số câu hỏi-đáp ví dụ:

13f7c2b0d034bde1b62b5a0cc4f7fd5ef3f7c2b0d034bde1b62b5a0cc4f7fd5efCùng học tiếng Đức-3f7c2b0d034bde1b62b5a0cc4f7fd5ef©Lê Hải Yến-TINTUCVIETDUC.DE

TINTUCVIETDUC.DE- Báo điện tử tại Đức từ 1995

TIN NHANH | THỰC TẾ | TỪ NƯỚC ĐỨC

Nhấn "Thích" Bạn sẽ cập nhật hàng ngày tin tức dành cho Kiều Bào ở Đức của chúng tôi