Tiếng Đức giao tiếp: Hỏi vé máy bay và các mẫu câu trong phòng bán vé

TINTUCVIETDUC.DE giới thiệu cùng Bạn đọc một số mẫu câu thông dụng hay được dùng khi Bạn đặt vé máy bay hoặc hỏi các thông tin về chuyến du lịch: Chuyến bay, hành lí quá cân, giá vé....

Bài viết Tiếng Đức giao tiếp: Hỏi vé máy bay và các mẫu câu trong phòng bán vé này tại: www.tintucvietduc.de đang được giữ bản quyền DMCA

Cùng học tiếng Đức - Báo Điện tử Tin Tức Việt Đức Xem thêm: 

Tiếng Đức giao tiếp: Các mẫu câu đặt, tìm, thuê phòng trọ hay khách sạn khi đi du lịch10 từ tiếng Đức về chủ đề Du lịch hay sử dụng nhất

Bài viết Tiếng Đức giao tiếp: Hỏi vé máy bay và các mẫu câu trong phòng bán vé này tại: www.tintucvietduc.de đang được giữ bản quyền DMCA

  Cùng học tiếng Đức - Báo Điện tử Tin Tức Việt Đức
 • www_tintucvietduc_de ?+.* hmznoGuten Morgen/ Tag! Hallo! Cùng học tiếng Đức - Báo Điện tử Tin Tức Việt ĐứcXin chào!
 • www_tintucvietduc_de ?+.* yznabGuten Morgen/ Tag! Was kann ich für Cùng học tiếng Đức - Báo Điện tử Tin Tức Việt ĐứcSie tun?Cùng học tiếng Đức - Báo Điện tử Tin Tức Việt Đức Chào Ngài/ Ông/ Bà! Tôi có thể làm gì cho Ngài/ Ông/ Bà?
 • www_tintucvietduc_de ?+.* qziomIch möchte Cùng học tiếng Đức - Báo Điện tử Tin Tức Việt Đứceinen Flug nach .... buchen. Cùng học tiếng Đức - Báo Điện tử Tin Tức Việt ĐứcTôi muốn đặt vé máy bay đi ......
 • www_tintucvietduc_de ?+.* qpkjnSehr gern. Wann Cùng học tiếng Đức - Báo Điện tử Tin Tức Việt Đứcmöchten Sie fliegen? Cùng học tiếng Đức - Báo Điện tử Tin Tức Việt ĐứcSẵn sàng. Ngài/ Ông/ Bà muốn bay khi nào?
 • www_tintucvietduc_de ?+.* bklgoIm Dezember/ Cùng học tiếng Đức - Báo Điện tử Tin Tức Việt ĐứcNächster MonatCùng học tiếng Đức - Báo Điện tử Tin Tức Việt Đức/ Nächte WocheCùng học tiếng Đức - Báo Điện tử Tin Tức Việt Đức. Vào tháng mười hai/ Vào tháng tới/ Tuần sau.
 • www_tintucvietduc_de ?+.* qdwlaWie sind die Cùng học tiếng Đức - Báo Điện tử Tin Tức Việt ĐứcFlugverbindungen?Cùng học tiếng Đức - Báo Điện tử Tin Tức Việt Đức Tuyến bay như thế nào ạ?
 • www_tintucvietduc_de ?+.* okivuEs gibt eineCùng học tiếng Đức - Báo Điện tử Tin Tức Việt Đức direkte Flugverbindung von Cùng học tiếng Đức - Báo Điện tử Tin Tức Việt ĐứcFrankfurt nach..... Cùng học tiếng Đức - Báo Điện tử Tin Tức Việt ĐứcCó một chuyến bay thẳng từ Frankfurt tới....
 • www_tintucvietduc_de ?+.* fjlbxGibt es Cùng học tiếng Đức - Báo Điện tử Tin Tức Việt Đứcdirekte Flugverbindung von Cùng học tiếng Đức - Báo Điện tử Tin Tức Việt ĐứcBerlinCùng học tiếng Đức - Báo Điện tử Tin Tức Việt ĐứcCó một chuyến bay thẳng từ Berlin không?
 • www_tintucvietduc_de ?+.* qyrowJa. Sogar 2. Cùng học tiếng Đức - Báo Điện tử Tin Tức Việt ĐứcCó đấy, thậm chí 2 chuyến nữa cơ.

Bài viết này tại: www.tintucvietduc.de đang được giữ bản quyền DMCA

Báo Điện tử Tin Tức Việt Đức

Báo Điện tử Tin Tức Việt Đức

Tiếng Đức giao tiếp: Hỏi vé máy bay và các mẫu câu trong phòng bán vé_dmca_5f119c606f

  Cùng học tiếng Đức - Báo Điện tử Tin Tức Việt Đức
 • www_tintucvietduc_de ?+.* yseblSind noch Cùng học tiếng Đức - Báo Điện tử Tin Tức Việt ĐứcPlätze frei? Cùng học tiếng Đức - Báo Điện tử Tin Tức Việt ĐứcCòn chỗ trống không?
 • www_tintucvietduc_de ?+.* dpeazJa. Cùng học tiếng Đức - Báo Điện tử Tin Tức Việt ĐứcCòn.
 • www_tintucvietduc_de ?+.* dtzkwWie viel Cùng học tiếng Đức - Báo Điện tử Tin Tức Việt Đứckostet dieser Flug? Chuyến bay đó giá bao nhiêu?
 • www_tintucvietduc_de ?+.* pynhlCùng học tiếng Đức - Báo Điện tử Tin Tức Việt Đức1000 Euro für Cùng học tiếng Đức - Báo Điện tử Tin Tức Việt ĐứcTouristenklasse. Cùng học tiếng Đức - Báo Điện tử Tin Tức Việt Đức1000 Euro cho hạng du khách.
 • www_tintucvietduc_de ?+.* inumqWieviel Cùng học tiếng Đức - Báo Điện tử Tin Tức Việt ĐứcGepäck ist Cùng học tiếng Đức - Báo Điện tử Tin Tức Việt Đứckostenfrei mitzunehmen?Cùng học tiếng Đức - Báo Điện tử Tin Tức Việt Đức Được mang bao nhiêu hành lý không mất tiền?
 • www_tintucvietduc_de ?+.* wzusoSie können bis zu Cùng học tiếng Đức - Báo Điện tử Tin Tức Việt Đức30kg Freigepäck mitzunehmen. Ngài có thể mang theoCùng học tiếng Đức - Báo Điện tử Tin Tức Việt Đức 30 kg hành lý.
 • www_tintucvietduc_de ?+.* svldyWas kostet das Kilo Cùng học tiếng Đức - Báo Điện tử Tin Tức Việt ĐứcÜbergepäck? Cùng học tiếng Đức - Báo Điện tử Tin Tức Việt ĐứcGiá mỗi kí lô hành lý vượt quá ngưỡng cho phép là bao nhiêu?
 • www_tintucvietduc_de ?+.* eivocEin Kilo kostet Cùng học tiếng Đức - Báo Điện tử Tin Tức Việt Đức20 Euro. Một ký lô giáCùng học tiếng Đức - Báo Điện tử Tin Tức Việt Đức 20 Euro!
 • www_tintucvietduc_de ?+.* xfkydVielen Dank. Cảm ơn nhiều.
 • www_tintucvietduc_de ?+.* cxqvzKeine Cùng học tiếng Đức - Báo Điện tử Tin Tức Việt ĐứcUrsache! Không có gì.

Cùng học tiếng Đức - Báo Điện tử Tin Tức Việt ĐứcXem thêm: 

Tiếng Đức giao tiếp: Các mẫu câu đặt, tìm, thuê phòng trọ hay khách sạn khi đi du lịch10 từ tiếng Đức về chủ đề Du lịch hay sử dụng nhất

Cùng học tiếng Đức - Báo Điện tử Tin Tức Việt Đức©Vũ Thị Hương-TINTUCVIETDUC.DE

TINTUCVIETDUC.DE- Báo điện tử tại Đức từ 1995

TIN NHANH | THỰC TẾ | TỪ NƯỚC ĐỨC

Nhấn "Thích" Bạn sẽ cập nhật hàng ngày tin tức dành cho Kiều Bào ở Đức