Tin tức cộng đồng

Góc khuất cuộc sống của Việt Kiều Nhân dịp đầu tháng tôi muốn kể với các bạn câu chuyện về hai vợ chồng ngày xưa cùng đội sang hợp tác lao động...