Việt kiều Âu mang tiếng keo kẹt. TẠI SAO?

Chính văn hoá bản xứ cũng ảnh hưởng đến cách chi tiền của những người Việt Nam sống trên đất bạn.

Bài viết này tại trang: TINTUCVIETDUC.DE

vtqib aa2f3 vtqib zgjsy e2Rfg53r8a3rt2fga lknet e2Rfg

Ảnh hưởng kiểu này tuy mang tính thụ động nhưng nó cũng là một trong những nguyên nhân lí giải cho cái ''kẹo'' củahWe2fgmd0k1hWe2fga 3avqtzm g14tse 3dshvqtzm Việt Kiều Âu.

pxfli aa2f3 pxfli reTr3e53r8aguprwa23sewa hWe2fg

Hồi mới dgeak aa2f3 dgeakmd0k1reTr3ea 3aksbpn g14tse 3dshksbpnsang Đức, mình cứ rần rần hóng ngày về krbvs e2Rfgmd0k1hWe2fga 3aeuhsx e2RfgViệt Nam chơi, có mấy người bạn rigdy aa2f3 rigdymd0k1burht g14tse 3dshburhta 3akxjhv g14tse 3dshkxjhvViệt Nam ở đây kêu mình là ''bay bổng, hoang tưởng''.

3rt2fg reTr3e53r8andejm g14tse 3dshndejma xuhgs g14tse 3dshxuhgs

Vì họ nói về nhà không được tiếp đãi thiệt tình, không được chào đón nồng nhiệt kiểu lãnh tụ về nước, rồi còn bị cho ''vô tròng'' chiêu đãi, rồi đến khi ra đi lại bị dán mác ''bủn xỉn''...nói chung là câu chuyện hồi hương trong mắt họ khủng khiếp lắm.

Mình là người may mắn ( cũng có thể đã bị dán nhãn keo kiệt rồi nhưng có thể nói đâu sau lưng, tôi không nghe, tôi không thấy, tôi không biết...thanh thản! ).

Năm ngoái về nhà, rủ vài nhóm bạn đi ăn uống, chơi bời (khi mình chủ động rủ tức là mình có khả năng mời & thanh toán và mình vui vì điều đó) vậy mà họ toàn xúm nhau chia hoá đơn để đãi Việt kiều, nhất định không cho mình trả.

lafeq g14tse 3dshlafeqmd0k1kjweg aa2f3 kjwega 3ahWe2fgNăn nỉ cũng không để mình trả, sao mà tốt vậy cơ chứ.

reTr3e opudba23sew53r8afeaqda23sewa reTr3e

Bởi lẽ họ là những người bạn thực sự, đến với mình bằng cả tấm chân tình, bỏ thời gian, công sức và cả tiền bạc để hội ngộ đứa con xa xứ này.

Hôm nay mình viết bài này để lí giải tại sao cũng là hàng Việt Kiều nhưng Việt Kiều Châu Âu hay bị dè bỉu và xếp hàng ''kẹt xỉn''

1. Tiền mà cụ thể Euro là mồ hôi, nước mắt, không phải lá đa

Ở Châu Âu, theo mình biết Việt Kiều tập trung nhiều ởkqthrca3emd0k1vrwqf g14tse 3dshvrwqfa 3a3rt2fg Pháp, Đức,các nước Đông Âu (Nga, Ba Lan, Tiệp Khắc, Ukraina) rải rác ở Ý, Tây Ban Nha và các nước Bắc Âu( Phần Lan, Đan Mạch, Thuỵ Điển).

reTr3e 3rt2fg53r8a3rt2fga dsohm e2Rfg

Bài viết "Việt kiều Âu mang tiếng keo kẹt. TẠI SAO?"Bài viết dmca_f6c1b56595 này - tại trang TINTUCVIETDUC.DEBài viết dmca_f6c1b56595 này - tại trang TINTUCVIETDUC.DE

Trừ những thành phần du học sinh, tu nghiệp sinh và những diện đoàn tụ, kết hôn với người ngoại quốc(như mình) thì reTr3emd0k1bucwh g14tse 3dshbucwha 3awgxil e2RfgViệt Kiều sang Âu phải lao động chân tay khá vất vả (bằng cấp yebgc aa2f3 yebgcmd0k1hmxera23sewa 3ahWe2fgViệt Nam có cao sang mấy thì cũng vứt, làm lại từ đầu, đi từ con số 0).

reTr3e hWe2fg53r8ajytsl aa2f3 jytsla fdhrwa23sew

Mùa đông apwki e2Rfgmd0k1smxlrca3ea 3avpuxr g14tse 3dshvpuxrChâu Âu lạnh như cắt, có mấy ai biết nhiều người phải đứng bán hàng ngoài trời âm độ, thở ra băng ra tuyết, hoặc rửa chén, lau chùi trong các nhà hàng, Imbiss lớt cả tay.

nphzs g14tse 3dshnphzs qifgw g14tse 3dshqifgw53r8areTr3ea zplit aa2f3 zplit

Đúng là fnjbea23sewmd0k1hWe2fga 3aybopw e2RfgEuro đổi ra reTr3emd0k1hjtybca3ea 3ahWe2fgVND có giá thật nhưng lao động vất vả, đời sống tinh thần lại hạn hẹp, hoà nhập văn hoá hạn chế ...cả ngày, cả tuần rồi tháng, năm đối với nhiều người chỉ có con đường từ nhà đến chỗ làm, chẳng có cinema, hàng quán, giải trí.

wkxupa23sew reTr3e53r8amabpq aa2f3 mabpqa hWe2fg

Vậy nên tiền làm ra thì nhiều thật nhưng những người làm ra tiền cũng sẽ có tâm lí tiết kiệm, dè xẻn chứ không dám ''sả tiền như nước'' ...

2. Văn hoá người bản xứ

Người Âu Châu khác hẳn người Mỹ, Úc trong chuyện tiêu sài. Mình có thời gian tiếp xúc lâu dài với nhiều người Mỹ, mình biết văn hoá phóng khoáng của họ.

Nhiều người mhiut aa2f3 mhiutmd0k1lcfge e2Rfga 3ahWe2fgtiêu sài bạt mạng, không cần biết đến ngày mai.

yuoik aa2f3 yuoik dncrya23sew53r8a3rt2fga raufma23sew

zuiwm g14tse 3dshzuiwmmd0k1burczca3ea 3aqjtzuca3eLàm 10 tiêu hết 9 rưỡi.

xvipsa23sew 3rt2fg53r8ahWe2fga abecfca3e

Đi làm về là bar, disco, quần này áo kia, son phấn loè loẹt. Đó là cách sống rất ocihz g14tse 3dshocihzmd0k1ypxefca3ea 3awpcohca3eMỹ, mình đoán Úc cũng vậy (Việt Kiều Úc xác nhận giúp nhé:)).

aydir g14tse 3dshaydir jgrxwca3e53r8akyafe e2Rfga zewsc e2Rfg

Bài viết Việt kiều Âu mang tiếng keo kẹt. TẠI SAO? - f6c1b56595s53r8apf6c1b56595 tại trang: www.tintucvietduc.de

Người akopga23sewmd0k1reTr3ea 3akvomt aa2f3 kvomtÂu Châu bản địa tiêu xài rất chừng mực, họ dùng tiền cho những việc cần thiết, không vung tay trong chi tiêu.

xdkvsa23sew bkahp g14tse 3dshbkahp53r8ajuicg e2Rfga hWe2fg

Hồi ở rhbsta23sewmd0k1ucniyca3ea 3ahWe2fgViệt Nam nghe quá trời chuyện mấy chàng Pháp keo hơn Nghị Quế (mua hoa hồng tặng bạn gái mà phải so đo, rồi đi nhà hàng lần đầu hò hẹn mà chia đôi hoá đơn trong sự ngỡ ngàng của cô bạn gái reTr3emd0k1lbqnf g14tse 3dshlbqnfa 3areTr3eViệt Nam) .

xoedba23sew reTr3e53r8abpkurca3ea 3rt2fg

Còn mình xác nhận luôn gsqtp aa2f3 gsqtpmd0k1gsuyt e2Rfga 3amkaci e2Rfgngười Đức họ không keo nhưng chi tiêu rất chuẩn mực (chồng mình là 1 ví dụ), những thứ thuộc về sở thích và mang tính giáo dục (ví dụ: du lịch) thì không tiếc tiền, còn chuyện mua sắm hàng hiệu giắt đầy người cho oách thì mình thấy hiếm lắm.

kbdaoa23sew oxdan e2Rfg53r8ahWe2fga reTr3e

Chính văn hoá bản xứ cũng ảnh hưởng đến cách chi tiền của những người mjzyt e2Rfgmd0k1lbcjqa23sewa 3aadwjf g14tse 3dshadwjfViệt Nam sống trên đất bạn.

jegxsca3e oufrc g14tse 3dshoufrc53r8ahdbarca3ea hWe2fg

hWe2fgmd0k1twunh e2Rfga 3aiongl aa2f3 ionglẢnh hưởng kiểu này tuy mang tính thụ động nhưng nó cũng là một trong những nguyên nhân lí giải cho cái ''reTr3emd0k1ijftm aa2f3 ijftma 3anwrla e2Rfgkẹo'' của Việt Kiều Âu

xqafl g14tse 3dshxqafl hWe2fg53r8aboyhpa23sewa elrjs g14tse 3dshelrjs

Bài viết "Việt kiều Âu mang tiếng keo kẹt. TẠI SAO?"Bài viết dmca_f6c1b56595 này - tại trang TINTUCVIETDUC.DEBài viết dmca_f6c1b56595 này - tại trang TINTUCVIETDUC.DE

3. Nhìn nhận chữ  ''giàu'' một cách lệch lạc từ phía Việt Nam

Nói thẳng luôn mình bây giờ có khả năng sài nước hoa reTr3emd0k1zaeina23sewa 3aoestd g14tse 3dshoestdArmani, dùng son môi tuefzca3emd0k1ibkjh g14tse 3dshibkjha 3avurwe e2RfgDior, xúng xính túi qpcjyca3emd0k1pjmqga23sewa 3areTr3eChannel nhưng mình không ''giàu''.

tmlqvca3e huovma23sew53r8avedfp aa2f3 vedfpa befta aa2f3 befta

Đừng nghĩ jiear e2Rfgmd0k1twokp aa2f3 twokpa 3areTr3ecứ đi Tây là giàu, nói thật bạn mình nhiều người ở haguica3emd0k1reTr3ea 3areTr3eViệt Nam giàu kinh hoàng bạt vía (tức là có nhiều tiền thật sự, mức chi tiêu không đáng phần nhỏ trong thu nhập).

dfreo e2Rfg 3rt2fg53r8agnpedca3ea upfwda23sew

Nếu suy nghĩ cho thấu đáo và một cách có hiểu biết, mọi người sẽ thấy anh chị em gia đình mình ở nước ngoài làm thì ra tiền nhưng mức chi tiêu cũng rất lớn.

Cả đời trong tài khoản nhiều người chắc gì đã có hWe2fgmd0k1acbuw e2Rfga 3azgslpca3e10.000 euro, vậy sao gọi là giàu.

bjrel g14tse 3dshbjrel anqsp e2Rfg53r8areTr3ea 3rt2fg

zfxrs aa2f3 zfxrsmd0k1hWe2fga 3ahrgyvca3e10.000 euro về reTr3emd0k1tvlyp aa2f3 tvlypa 3agwxlrca3eViệt Nam xả 2 tháng rồi quay lại cày lại từ đầu.

ujwfa aa2f3 ujwfa 3rt2fg53r8acfrypca3ea gyibkca3e

Chẳng qua, chuẩn sống ở những nước phát triển rất cao, bạn không sợ đói khát, thiếu nhà ở.

sodgu aa2f3 sodgumd0k1reTr3ea 3ajeabn g14tse 3dshjeabnỞ Đức, nếu bạn thất nghiệp vẫn nhận được trợ cấp từ chính phủ để không bao giờ phải sống kiếp ăn mày.

zdgvx aa2f3 zdgvx krbvf aa2f3 krbvf53r8aydoqjca3ea szkiy e2Rfg

Vậy nên, nếu cứ quy chụp đi Tây là giàu thì đúng là khi người ''kdzsi e2Rfgmd0k1mjlpd g14tse 3dshmjlpda 3a3rt2fggiàu'' tiêu xài chi li thì bị cho là keo kiệt chẳng sai!

4. Đi chơi chứ không phải đi đày

erhwsca3e 3rt2fg53r8adlmsw g14tse 3dshdlmswa zdvro e2Rfg

Ra sân bay nhìn quanh quất biết ngay ai là fuyzp aa2f3 fuyzpmd0k1cbfxa e2Rfga 3ahWe2fgngười Việt, hành lí hồi hương gì mà hàng hàng lớp lớp, va li này, thùng carton kia.

nilwoa23sew ctdur aa2f3 ctdur53r8anquhv aa2f3 nquhva reTr3e

Toàn quà cáp cho người thân, gia đình, bạn bè.

Nếu bạn làm điều đó với tâm lí thoải mái và thích thú vì mang những món ngon vật lạ về cho người thân thì tôi ko có ý kiến nhưng có nhiều người tay xách nách mang vì ''nghĩa vụ'', tặng bác Ba mà không cho chú Bốn thì cũng kì, cho anh cả mà không cho chị Hai thì cũng không được, rồi mang tiếng khắp làng khắp xã vì Việt Kiều gì mà ''nghèo kiết xác''.

Khổ lắm, nhiều người nói với tôi ''về hWe2fgmd0k1xencd aa2f3 xencda 3azyjmga23sewViệt Nam thì mừng mà nghĩ đến khoản quà cáp là nổi da gà''. Ôi sao mà khổ vậy, đi chơi còn hơn đi đày! 

zemoy g14tse 3dshzemoy hWe2fg53r8areTr3ea forhc aa2f3 forhc

Mọi người đều nghĩ Việt Kiều ở xứ người đầy đủ vật chất thì cần gì ở quê nhà đâu.

Sai lầm, hãy thử tặng họ một cành hoa, một cái bánh cam hay dẫn họ đến một quán ăn ngon dân dã nào đó, họ sẽ nhớ bạn suốt đời dù có đi đến tận cùng quả đất!

ildfj aa2f3 ildfjmd0k1kctay e2Rfga 3ahWe2fgTác giả bài viết: Ngọc Lan
Nguồn: Báo Đời sống

 

Bài viết Việt kiều Âu mang tiếng keo kẹt. TẠI SAO? - f6c1b56595s53r8apf6c1b56595 tại trang: www.tintucvietduc.de

TINTUCVIETDUC.DE

- Báo điện tử tại Đức từ năm 1995 -

TIN NHANH | THỰC TẾ | TỪ NƯỚC ĐỨC